Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Tilaajille

Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Tekeillä olevan laajennuksen ensimmäisen vaiheen kustannusarvio kasvoi 144 miljoonasta 170 miljoonaan euroon. Toisen vaiheen budjetti paisui yli puolitoistakertaiseksi, mikä uhkaa koko hanketta.

Lapin keskussairaalan tekeillä olevaan laajennukseen kuuluu muun muassa uusi psykiatrinen vuodeosasto, leikkaussaleja ja sairaala-apteekki. Myös päivystykselle rakennetaan uudet tilat. Rakennuskustannukset ovat nousseet monivuotisen hankkeen aikana reippaasti alkuperäisestä arviosta.
Lapin keskussairaalan tekeillä olevaan laajennukseen kuuluu muun muassa uusi psykiatrinen vuodeosasto, leikkaussaleja ja sairaala-apteekki. Myös päivystykselle rakennetaan uudet tilat. Rakennuskustannukset ovat nousseet monivuotisen hankkeen aikana reippaasti alkuperäisestä arviosta.
Kuva: Jussi Leinonen

Lapin keskussairaalan laajennus on tulossa huomattavasti ennakoitua kalliimmaksi.

Laajennuksen ensimmäinen vaiheen kustannusten ennakoidaan ylittävän alun perin hyväksytyn budjetin 26 miljoonalla eurolla. Toisen vaiheen arvioitu ylitys olisi 14 miljoonaa euroa.