Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Suru
Hänelle, joka lähti
Kolumni

Hä­nel­le, joka lähti

26.10.2023 05:55 3
Ritu-Tuuli Alatalo luuli sulhasensa viettävän polttareita, mutta hääpäivän aamuna tulikin tieto kuolemasta – raskaana ollut morsian joutui perumaan häät

Ri­tu-Tuu­li Alatalo luuli sul­ha­sen­sa viet­tä­vän polt­ta­rei­ta, mutta hää­päi­vän aamuna tulikin tieto kuo­le­mas­ta – ras­kaa­na ollut morsian joutui pe­ru­maan häät

15.10.2023 17:00
Tilaajille
Nuoren pojan surun sävyttämä kasvutarina – Lappilaisen Hannu Paloniemen esikoisteos piirtää ajankuvaa teollistuvasta rajaseudusta

Nuoren pojan surun sä­vyt­tä­mä kas­vu­ta­ri­na – Lap­pi­lai­sen Hannu Pa­lo­nie­men esi­kois­teos piirtää ajan­ku­vaa teol­lis­tu­vas­ta ra­ja­seu­dus­ta

23.01.2023 17:30
Tilaajille
Päiväkirja: "Tilanne on lohduton ja toivoton", kuvaili hoitaja teho-osastolla
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: "Ti­lan­ne on loh­du­ton ja toi­vo­ton", kuvaili hoitaja te­ho-osas­tol­la

01.11.2022 06:30 1
Tilaajille
Mitä väliä on kyynelillä? – Paljonkin, sillä voimme edelleen tehdä töitä paremman maailman puolesta
Kolumni

Mitä väliä on kyy­ne­lil­lä? – Pal­jon­kin, sillä voimme edel­leen tehdä töitä pa­rem­man maail­man puo­les­ta

01.03.2022 14:48
Tilaajille
Kun aikuinen poika sai vankilatuomion törkeästä seksuaalirikoksesta, äiti joutui pohtimaan: Kasvatinko minä hirviön?

Kun ai­kui­nen poika sai van­ki­la­tuo­mion tör­keäs­tä sek­suaa­li­ri­kok­ses­ta, äiti joutui poh­ti­maan: Kas­va­tin­ko minä hir­viön?

01.01.2022 08:00
Tilaajille
Surusta syntyi iloa muille vaeltajille – Olli Vainio virkkasi patalapun jokaiselle Lapin retkeilytuvalle

Surusta syntyi iloa muille vael­ta­jil­le – Olli Vainio virk­ka­si pa­ta­la­pun jo­kai­sel­le Lapin ret­kei­ly­tu­val­le

14.12.2021 17:00 4
Tilaajille
Tanssi heille, jotka hautaavat omat unelmansa

Tanssi heille, jotka hau­taa­vat omat unel­man­sa

23.11.2021 17:02 2
Tilaajille
Päiväkirja: Yksi kynttilä lisää haudalle
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Yksi kynt­ti­lä lisää hau­dal­le

06.11.2021 05:00
Tilaajille
Raskaimman äärellä voimme katsoa toisiimme ja pyrkiä parempaan
Kolumni

Ras­kaim­man äärellä voimme katsoa toi­siim­me ja pyrkiä pa­rem­paan

25.08.2021 12:30
Luistelijatyttärensä menettänyt rovaniemeläinen Sari Huhtanen saa voimaa luonnosta – "Taakka on kotiin tullessa aina kevyempi"

Luis­te­li­ja­tyt­tä­ren­sä me­net­tä­nyt ro­va­nie­me­läi­nen Sari Huh­ta­nen saa voimaa luon­nos­ta – "Taakka on kotiin tul­les­sa aina ke­vyem­pi"

30.03.2021 15:35 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suren jokeni koh­ta­loa – "Nyt ne aikovat myr­kyt­tää sinut, kun rais­kat­tu­na et voi mitään"

17.02.2021 08:51
Tilaajille
Seija Routimolle jäi sodassa kuolleesta isästään vain kaksi kirjettä ja mustanauhainen sururisti – "Sen ymmärsi, että tästä ei sitten puhuta"

Seija Rou­ti­mol­le jäi sodassa kuol­lees­ta isäs­tään vain kaksi kir­jet­tä ja mus­ta­nau­hai­nen su­ru­ris­ti – "Sen ym­mär­si, että tästä ei sitten puhuta"

05.12.2020 08:00
Tilaajille
Poliisi joutuu yhä useammin kiirehtimään kuolinviestin viemisessä – "Omaiselle on vielä kauheampaa, jos tieto kuolemasta tulee ensin somesta"

Poliisi joutuu yhä useam­min kii­reh­ti­mään kuo­lin­vies­tin vie­mi­ses­sä – "O­mai­sel­le on vielä kau­heam­paa, jos tieto kuo­le­mas­ta tulee ensin so­mes­ta"

04.05.2020 18:35
Tilaajille
Pitääkö omaishoidosta maksaa palkkaa – ja kenen se pitäisi maksaa?
Kolumni

Pitääkö omais­hoi­dos­ta maksaa palkkaa – ja kenen se pitäisi maksaa?

04.02.2020 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Tuulena luoksesi tuun
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tuulena luok­se­si tuun

24.12.2019 07:30
Tilaajille
Melina-tyttären tapaturmainen kuolema järkytti mestaripainija Mikael Lindgrenin, 50, elämän perusrakenteita: "Suru on arjessa edelleen läsnä"

Me­li­na-tyt­tä­ren ta­pa­tur­mai­nen kuolema jär­kyt­ti mes­ta­ri­pai­ni­ja Mikael Lindg­re­nin, 50, elämän pe­rus­ra­ken­tei­ta: "Suru on arjessa edel­leen läsnä"

08.12.2019 11:29
Tilaajille
Kuolleita läheisiä muistetaan nyt muutenkin kuin hautakynttilöillä – Surututkija kertoo, miten muistelu on muuttunut ja tullut osaksi arkea

Kuol­lei­ta lä­hei­siä muis­te­taan nyt muu­ten­kin kuin hau­ta­kynt­ti­löil­lä – Su­ru­tut­ki­ja kertoo, miten muis­te­lu on muut­tu­nut ja tullut osaksi arkea

02.11.2019 06:30