Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Suru
Raskaimman äärellä voimme katsoa toisiimme ja pyrkiä parempaan
Kolumni

Ras­kaim­man äärellä voimme katsoa toi­siim­me ja pyrkiä pa­rem­paan

25.08.2021 12:30
Luistelijatyttärensä menettänyt rovaniemeläinen Sari Huhtanen saa voimaa luonnosta – "Taakka on kotiin tullessa aina kevyempi"

Luis­te­li­ja­tyt­tä­ren­sä me­net­tä­nyt ro­va­nie­me­läi­nen Sari Huh­ta­nen saa voimaa luon­nos­ta – "Taakka on kotiin tul­les­sa aina ke­vyem­pi"

30.03.2021 15:35 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suren jokeni koh­ta­loa – "Nyt ne aikovat myr­kyt­tää sinut, kun rais­kat­tu­na et voi mitään"

17.02.2021 08:51
Tilaajille
Seija Routimolle jäi sodassa kuolleesta isästään vain kaksi kirjettä ja mustanauhainen sururisti – "Sen ymmärsi, että tästä ei sitten puhuta"

Seija Rou­ti­mol­le jäi sodassa kuol­lees­ta isäs­tään vain kaksi kir­jet­tä ja mus­ta­nau­hai­nen su­ru­ris­ti – "Sen ym­mär­si, että tästä ei sitten puhuta"

05.12.2020 08:00
Tilaajille
Poliisi joutuu yhä useammin kiirehtimään kuolinviestin viemisessä – "Omaiselle on vielä kauheampaa, jos tieto kuolemasta tulee ensin somesta"

Poliisi joutuu yhä useam­min kii­reh­ti­mään kuo­lin­vies­tin vie­mi­ses­sä – "O­mai­sel­le on vielä kau­heam­paa, jos tieto kuo­le­mas­ta tulee ensin so­mes­ta"

04.05.2020 18:35
Tilaajille
Pitääkö omaishoidosta maksaa palkkaa – ja kenen se pitäisi maksaa?
Kolumni

Pitääkö omais­hoi­dos­ta maksaa palkkaa – ja kenen se pitäisi maksaa?

04.02.2020 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Tuulena luoksesi tuun
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tuulena luok­se­si tuun

24.12.2019 07:30
Tilaajille
Melina-tyttären tapaturmainen kuolema järkytti mestaripainija Mikael Lindgrenin, 50, elämän perusrakenteita: "Suru on arjessa edelleen läsnä"

Me­li­na-tyt­tä­ren ta­pa­tur­mai­nen kuolema jär­kyt­ti mes­ta­ri­pai­ni­ja Mikael Lindg­re­nin, 50, elämän pe­rus­ra­ken­tei­ta: "Suru on arjessa edel­leen läsnä"

08.12.2019 11:29
Tilaajille
Kuolleita läheisiä muistetaan nyt muutenkin kuin hautakynttilöillä – Surututkija kertoo, miten muistelu on muuttunut ja tullut osaksi arkea

Kuol­lei­ta lä­hei­siä muis­te­taan nyt muu­ten­kin kuin hau­ta­kynt­ti­löil­lä – Su­ru­tut­ki­ja kertoo, miten muis­te­lu on muut­tu­nut ja tullut osaksi arkea

02.11.2019 06:30