Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hautauspalvelu Luoma-aho
Lämminhenkistä ja luottamuksellista hautauspalvelua jo yli 40 vuoden kokemuksella
Mainos Hautauspalvelu Luoma-aho

Läm­min­hen­kis­tä ja luot­ta­muk­sel­lis­ta hau­taus­pal­ve­lua jo yli 40 vuoden ko­ke­muk­sel­la

31.08.2023 06:00
Hautakivi on pysyvä muistomerkki läheisestä – hautauspalvelun tarjoama yksilöllinen suunnittelupalvelu helpottaa kiven hankinnassa
Mainos Hautauspalvelu Luoma-aho

Hau­ta­ki­vi on pysyvä muis­to­merk­ki lä­hei­ses­tä – hau­taus­pal­ve­lun tar­joa­ma yk­si­löl­li­nen suun­nit­te­lu­pal­ve­lu hel­pot­taa kiven han­kin­nas­sa

17.05.2023 06:00
Viimeiselle matkalle arvokkaasti – uusi saattueauto monipuolistaa Hautauspalvelu Luoma-ahon palvelua
Mainos Hautauspalvelu Luoma-aho

Vii­mei­sel­le mat­kal­le ar­vok­kaas­ti – uusi saat­tue­au­to mo­ni­puo­lis­taa Hau­taus­pal­ve­lu Luo­ma-ahon pal­ve­lua

02.02.2023 06:00
Muistilista perunkirjoitusta varten: mitä perukirjan laadinnassa kannattaa ottaa huomioon?
Mainos Hautauspalvelu Luoma-aho

Muis­ti­lis­ta pe­run­kir­joi­tus­ta varten: mitä pe­ru­kir­jan laa­din­nas­sa kan­nat­taa ottaa huo­mioon?

15.06.2022 06:00
Toiveiden mukainen muistojuhla yhteistyön voimin - ”Hautajaistilaisuudessa saa näkyä vainajan henkilökohtainen elämä”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Toi­vei­den mu­kai­nen muis­to­juh­la yh­teis­työn voimin - ”Hau­ta­jais­ti­lai­suu­des­sa saa näkyä vai­na­jan hen­ki­lö­koh­tai­nen elämä”

17.11.2021 06:00
Miten toimia surun hetkellä?
Mainos Hautauspalvelu Luoma-aho

Miten toimia surun het­kel­lä?

08.09.2021 06:00
Tuhkaus on yleistynyt hautaustapa myös Lapissa
Mainos Hautauspalvelu Luoma-aho

Tuhkaus on yleis­ty­nyt hau­taus­ta­pa myös Lapissa

28.04.2021 06:00
Omistakin toiveista olisi hyvä puhua
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Omis­ta­kin toi­veis­ta olisi hyvä puhua

10.02.2021 06:00
Hautauspalvelu Luoma-ahon toiminta laajentui – ”Uuden sijaintimme myötä pystymme kohtaamaan omaiset entistä paremmin”
Mainos Hautauspalvelu Luoma-aho

Hau­taus­pal­ve­lu Luo­ma-ahon toi­min­ta laa­jen­tui – ”Uuden si­jain­tim­me myötä pys­tym­me koh­taa­maan omaiset entistä pa­rem­min”

26.08.2020 08:00
Hautakivien ja nimikaiverrusten aika on nyt – ”Hautakiveä voi personoida monin eri tavoin”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Hau­ta­ki­vien ja ni­mi­kai­ver­rus­ten aika on nyt – ”Hau­ta­ki­veä voi per­so­noi­da monin eri tavoin”

22.04.2020 07:00
Hautauspalvelu Luoma-ahon saattueautot kunnioittavat sekä omaisia että vainajaa
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Hau­taus­pal­ve­lu Luo­ma-ahon saat­tue­au­tot kun­nioit­ta­vat sekä omaisia että vai­na­jaa

20.11.2019 06:00
Omistakin toiveista olisi hyvä puhua
Mainos Hautauspalvelu Luoma-aho

Omis­ta­kin toi­veis­ta olisi hyvä puhua

09.09.2019 11:23
Hautauspalvelu Luoma-aholla kivet suunnitellaan ja asiakas kohdataan kiireettä
Mainos Hautauspalvelu Luoma-aho

Hau­taus­pal­ve­lu Luo­ma-ahol­la kivet suun­ni­tel­laan ja asiakas koh­da­taan kii­reet­tä

13.02.2019 06:00
Hautakivien ja kaiverrusten aika on nyt – ”Kaikki on saatava kuntoon ennen pakkasia”
Mainos Hautauspalvelu Luoma-aho

Hau­ta­ki­vien ja kai­ver­rus­ten aika on nyt – ”Kaikki on saatava kuntoon ennen pak­ka­sia”

29.08.2018 06:00
Hautauspalvelu Luoma-aho toteuttaa vainajan toiveet – ”Olemme omaisten tukena päätöksenteossa”
Mainos Hautauspalvelu Luoma-aho

Hau­taus­pal­ve­lu Luo­ma-aho to­teut­taa vai­na­jan toiveet – ”Olemme omais­ten tukena pää­tök­sen­teos­sa”

25.04.2018 06:00
Luoma-aho jo kolmannessa sukupolvessa
Mainos Hautauspalvelu Luoma-aho

Luo­ma-aho jo kol­man­nes­sa su­ku­pol­ves­sa

14.02.2018 06:00