Porocup: Luonto näytti voi­man­sa – kisa jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Menestyvä Rovaniemi
Rovaniemen Specsavers Optikko pitää huolen asiakkaistaan – ”Kaikilla on oltava varaa hoitaa omaa silmäterveyttään”
Mainos Specsavers

Ro­va­nie­men Spec­sa­vers Optikko pitää huolen asiak­kais­taan – ”Kai­kil­la on oltava varaa hoitaa omaa sil­mä­ter­veyt­tään”

13.12.2022 09:45
Puheenvuoro kylien yrittäjille – ”Yrittäjät itse tietävät parhaiten, minkälaista tukea kaipaavat”
Mainos Business Rovaniemi

Pu­heen­vuo­ro kylien yrit­tä­jil­le – ”Y­rit­tä­jät itse tie­tä­vät par­hai­ten, min­kä­lais­ta tukea kai­paa­vat”

17.11.2021 06:00
Milloin kävit viimeksi silmälääkärillä? “Silmien terveydestä kannattaa pitää hyvää huolta”
Mainos Fenno Optiikka Lappi

Milloin kävit vii­mek­si sil­mä­lää­kä­ril­lä? “Sil­mien ter­vey­des­tä kan­nat­taa pitää hyvää huolta”

17.11.2021 06:00
Toiveiden mukainen muistojuhla yhteistyön voimin - ”Hautajaistilaisuudessa saa näkyä vainajan henkilökohtainen elämä”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Toi­vei­den mu­kai­nen muis­to­juh­la yh­teis­työn voimin - ”Hau­ta­jais­ti­lai­suu­des­sa saa näkyä vai­na­jan hen­ki­lö­koh­tai­nen elämä”

17.11.2021 06:00
Kauniisti kaiverrettu nimilaatta viimeistelee arkun tai tuhkauurnan
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Kau­niis­ti kai­ver­ret­tu ni­mi­laat­ta vii­meis­te­lee arkun tai tuh­ka­uur­nan

17.11.2021 06:00
Arctic Design Shopistaan tunnettu Wigel palkittiin Vuoden 2021 Likiliikkeenä
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Arctic Design Sho­pis­taan tun­net­tu Wigel pal­kit­tiin Vuoden 2021 Li­ki­liik­kee­nä

17.11.2021 06:00
Kotimaisen tuotteen ostaminen on vastuullinen teko – ”Liikkeen jokaisen korun on tehnyt joku paikallinen tai kotimainen taitaja”
Mainos Mainoa Design Shop

Ko­ti­mai­sen tuot­teen os­ta­mi­nen on vas­tuul­li­nen teko – ”Liik­keen jo­kai­sen korun on tehnyt joku pai­kal­li­nen tai ko­ti­mai­nen tai­ta­ja”

17.11.2021 06:00
Juurevan työn tekijät – Rovaniemen rakastettu klassikkokahvila hakee joukkoonsa lisää taitajia: ”Meillä pääsee näkemään, mitä aito käsillä tekeminen on”
Mainos Kahvila-konditoria Antinkaapo

Juu­re­van työn tekijät – Ro­va­nie­men ra­kas­tet­tu klas­sik­ko­kah­vi­la hakee jouk­koon­sa lisää tai­ta­jia: ”Meillä pääsee nä­ke­mään, mitä aito käsillä te­ke­mi­nen on”

17.11.2021 06:00
Markettilaseillakin voi pärjätä – kunhan silmät tutkitaan säännöllisesti
Mainos Brillet

Mar­ket­ti­la­seil­la­kin voi pärjätä – kunhan silmät tut­ki­taan sään­nöl­li­ses­ti

17.11.2021 06:00
Sisustusliike koki täydellisen muodonmuutoksen –”Vain ulkoseinät jäivät vanhasta jäljelle”
Mainos Rova-Sisustus

Si­sus­tus­lii­ke koki täy­del­li­sen muo­don­muu­tok­sen –”Vain ul­ko­sei­nät jäivät van­has­ta jäl­jel­le”

28.04.2021 06:00
LapSec Oy täytti 15 vuotta ja loi V3-palvelun tietoturvan parantamiseksi
Mainos LapSec Oy

LapSec Oy täytti 15 vuotta ja loi V3-pal­ve­lun tie­to­tur­van pa­ran­ta­mi­sek­si

28.04.2021 06:00
Piilotyöpaikka hukassa tai yrittäjyys harkinnassa? – Kaupunki auttaa maksutta
Mainos Business Rovaniemi

Pii­lo­työ­paik­ka hukassa tai yrit­tä­jyys har­kin­nas­sa? – Kau­pun­ki auttaa mak­sut­ta

28.04.2021 06:00
Niskakivut loppuivat näyttöpäätelaseihin – ”Vältin kirurgin veitsen viime hetkellä”
Mainos Brillet

Nis­ka­ki­vut lop­pui­vat näyt­tö­pää­te­la­sei­hin – ”Vältin ki­rur­gin veitsen viime het­kel­lä”

28.04.2021 06:00
Laadukkaat näkemisen palvelut paikallisella huippuosaamisella – ”Vanhoista laseista saadaan vaikka aurinkolasit”
Mainos Fenno-Optiikka

Laa­duk­kaat nä­ke­mi­sen pal­ve­lut pai­kal­li­sel­la huip­pu­osaa­mi­sel­la – ”Van­hois­ta la­seis­ta saadaan vaikka au­rin­ko­la­sit”

28.04.2021 06:00
REDU rakentaa kampukselleen Likiliike-luokan
Mainos Likiliike

REDU ra­ken­taa kam­puk­sel­leen Li­ki­lii­ke-luo­kan

28.04.2021 06:00
Tuhkaus on yleistynyt hautaustapa myös Lapissa
Mainos Hautauspalvelu Luoma-aho

Tuhkaus on yleis­ty­nyt hau­taus­ta­pa myös Lapissa

28.04.2021 06:00
”Lapset saivat kuvata kotikaupunkiaan omasta näkökulmastaan” – Paikallisuusarvo osana varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa
Mainos Päiväkoti Sunnarborg

”Lapset saivat kuvata ko­ti­kau­pun­kiaan omasta nä­kö­kul­mas­taan” – Pai­kal­li­suus­ar­vo osana var­hais­kas­va­tuk­sen pe­da­go­giik­kaa

28.04.2021 06:00
Onnistunut rekrytointi on sekä työnantajan että työnhakijan etu
Mainos Lapin Eurova

On­nis­tu­nut rek­ry­toin­ti on sekä työn­an­ta­jan että työn­ha­ki­jan etu

28.04.2021 06:00
Laajan valikoiman lähikauppa on osa kyläyhteisöä
Mainos K-Market Pekantori

Laajan va­li­koi­man lä­hi­kaup­pa on osa ky­lä­yh­tei­söä

28.04.2021 06:00
Lapin Metallikierrätys täyttää 20 vuotta – toiminta laajenee kahden tytäryhtiön ja uuden verkkokaupan voimin
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Lapin Me­tal­li­kier­rä­tys täyttää 20 vuotta – toi­min­ta laa­je­nee kahden ty­tär­yh­tiön ja uuden verk­ko­kau­pan voimin

10.02.2021 06:00