Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Jokelan Hautaustoimisto
Nykytekniikka voi sujuvoittaa hautajaisjärjestelyjä yllättävän paljon – ”Hautakiven ja kukkalaitteenkin valinta käy kätevästi myös etänä”
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Ny­ky­tek­niik­ka voi su­ju­voit­taa hau­ta­jais­jär­jes­te­ly­jä yl­lät­tä­vän paljon – ”Hau­ta­ki­ven ja kuk­ka­lait­teen­kin valinta käy kä­te­väs­ti myös etänä”

30.06.2023 06:00
Pappi halutaan haudalle, vaikka vainaja olisi eronnut kirkosta – satavuotiasta Jokelan hautaustoimistoa luotsaavat äiti ja poika tuntevat hautaustapojen muutokset

Pappi ha­lu­taan hau­dal­le, vaikka vainaja olisi eronnut kir­kos­ta – ­sa­ta­vuo­tias­ta Jokelan hau­taus­toi­mis­toa luot­saa­vat äiti ja poika tun­te­vat hau­taus­ta­po­jen muu­tok­set

05.03.2023 05:00 12
Tilaajille
Tie ruumisarkkuliikkeestä täyden palvelun hautaustoimistoksi – Jokelan perheyritys juhlistaa 100-vuotistaivaltaan juhlakonsertilla
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Tie ruu­mis­ark­ku­liik­kees­tä täyden pal­ve­lun hau­taus­toi­mis­tok­si – Jokelan per­he­yri­tys juh­lis­taa 100-vuo­tis­tai­val­taan juh­la­kon­ser­til­la

25.01.2023 06:00
Kauniisti kaiverrettu nimilaatta viimeistelee arkun tai tuhkauurnan
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Kau­niis­ti kai­ver­ret­tu ni­mi­laat­ta vii­meis­te­lee arkun tai tuh­ka­uur­nan

17.11.2021 06:00
Jokelan Hautaustoimisto luottaa paikallisiin kumppaneihin
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Jokelan Hau­taus­toi­mis­to luottaa pai­kal­li­siin kump­pa­nei­hin

27.01.2021 06:00
Surun kohdatessa asiantunteva ja luotettava hautauspalvelu on omaiselle kaikki kaikessa – ”Alusta asti jäi hyvä mieli ja luottamus siihen, että kaikki järjestyy”
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Surun koh­da­tes­sa asian­tun­te­va ja luo­tet­ta­va hau­taus­pal­ve­lu on omai­sel­le kaikki kai­kes­sa – ”Alusta asti jäi hyvä mieli ja luot­ta­mus siihen, että kaikki jär­jes­tyy”

28.09.2020 06:00
Täyden palvelun hautaustoimisto – ”Kannattaa kysyä rohkeasti, jos mielessä on erikoispyyntöjä”
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Täyden pal­ve­lun hau­taus­toi­mis­to – ”Kan­nat­taa kysyä roh­keas­ti, jos mie­les­sä on eri­kois­pyyn­tö­jä”

27.05.2020 09:00
Perunkirjoituksen voi hoitaa itsenäisesti tai Jokelan Hautaustoimiston tuella – ”Me olemme aina omaisten tukena ja annamme neuvontaa läpi koko prosessin”
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Pe­run­kir­joi­tuk­sen voi hoitaa it­se­näi­ses­ti tai Jokelan Hau­taus­toi­mis­ton tuella – ”Me olemme aina omais­ten tukena ja annamme neu­von­taa läpi koko pro­ses­sin”

19.12.2019 09:38
Jokelan Hautaustoimisto on ympäristön asialla – ”Meillä ekologisuuteen on panostettu jo vuosikymmenten ajan"
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Jokelan Hau­taus­toi­mis­to on ym­pä­ris­tön asialla – ”Meillä eko­lo­gi­suu­teen on pa­nos­tet­tu jo vuo­si­kym­men­ten ajan"

16.12.2019 17:03
Hautakivet ja muistomerkit kannattaa tilata viimeistään keväällä
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Hau­ta­ki­vet ja muis­to­mer­kit kan­nat­taa tilata vii­meis­tään ke­vääl­lä

17.08.2019 05:00
Jokelan Hautaustoimisto uudisti koko interiöörin asiakkaiden toiveesta
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Jokelan Hau­taus­toi­mis­to uudisti koko in­te­riöö­rin asiak­kai­den toi­vees­ta

24.04.2019 06:00
Jokelan Hautaustoimistossa asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla – "Tutkimustulosten mukaan vahvuuksiamme ovat muistotilaisuuksien järjestäminen, asiakaspalvelu ja kuljetuspalvelut"
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Jokelan Hau­taus­toi­mis­tos­sa asia­kas­tyy­ty­väi­syys on kor­keal­la tasolla – "Tut­ki­mus­tu­los­ten mukaan vah­vuuk­siam­me ovat muis­to­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­nen, asia­kas­pal­ve­lu ja kul­je­tus­pal­ve­lut"

21.11.2018 06:00