Koronavirus: Ro­va­nie­mi lo­pet­taa kou­lu­jen luok­ka-al­tis­tu­mis­ten tie­dot­ta­mi­sen

Koronatesti: Katso Lapin Kansan video: Näin teet ko­ro­na­vi­ruk­sen ko­ti­tes­tin oikein

Jokelan Hautaustoimisto
Kauniisti kaiverrettu nimilaatta viimeistelee arkun tai tuhkauurnan
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Kau­niis­ti kai­ver­ret­tu ni­mi­laat­ta vii­meis­te­lee arkun tai tuh­ka­uur­nan

17.11.2021 06:00
Jokelan Hautaustoimisto luottaa paikallisiin kumppaneihin
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Jokelan Hau­taus­toi­mis­to luottaa pai­kal­li­siin kump­pa­nei­hin

27.01.2021 06:00
Surun kohdatessa asiantunteva ja luotettava hautauspalvelu on omaiselle kaikki kaikessa – ”Alusta asti jäi hyvä mieli ja luottamus siihen, että kaikki järjestyy”
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Surun koh­da­tes­sa asian­tun­te­va ja luo­tet­ta­va hau­taus­pal­ve­lu on omai­sel­le kaikki kai­kes­sa – ”Alusta asti jäi hyvä mieli ja luot­ta­mus siihen, että kaikki jär­jes­tyy”

28.09.2020 06:00
Täyden palvelun hautaustoimisto – ”Kannattaa kysyä rohkeasti, jos mielessä on erikoispyyntöjä”
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Täyden pal­ve­lun hau­taus­toi­mis­to – ”Kan­nat­taa kysyä roh­keas­ti, jos mie­les­sä on eri­kois­pyyn­tö­jä”

27.05.2020 09:00
Perunkirjoituksen voi hoitaa itsenäisesti tai Jokelan Hautaustoimiston tuella – ”Me olemme aina omaisten tukena ja annamme neuvontaa läpi koko prosessin”
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Pe­run­kir­joi­tuk­sen voi hoitaa it­se­näi­ses­ti tai Jokelan Hau­taus­toi­mis­ton tuella – ”Me olemme aina omais­ten tukena ja annamme neu­von­taa läpi koko pro­ses­sin”

19.12.2019 09:38
Jokelan Hautaustoimisto on ympäristön asialla – ”Meillä ekologisuuteen on panostettu jo vuosikymmenten ajan"
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Jokelan Hau­taus­toi­mis­to on ym­pä­ris­tön asialla – ”Meillä eko­lo­gi­suu­teen on pa­nos­tet­tu jo vuo­si­kym­men­ten ajan"

16.12.2019 17:03
Hautakivet ja muistomerkit kannattaa tilata viimeistään keväällä
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Hau­ta­ki­vet ja muis­to­mer­kit kan­nat­taa tilata vii­meis­tään ke­vääl­lä

17.08.2019 05:00
Jokelan Hautaustoimisto uudisti koko interiöörin asiakkaiden toiveesta
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Jokelan Hau­taus­toi­mis­to uudisti koko in­te­riöö­rin asiak­kai­den toi­vees­ta

24.04.2019 06:00
Jokelan Hautaustoimistossa asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla – "Tutkimustulosten mukaan vahvuuksiamme ovat muistotilaisuuksien järjestäminen, asiakaspalvelu ja kuljetuspalvelut"
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Jokelan Hau­taus­toi­mis­tos­sa asia­kas­tyy­ty­väi­syys on kor­keal­la tasolla – "Tut­ki­mus­tu­los­ten mukaan vah­vuuk­siam­me ovat muis­to­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­nen, asia­kas­pal­ve­lu ja kul­je­tus­pal­ve­lut"

21.11.2018 06:00