Mainos

Pe­run­kir­joi­tuk­sen voi hoitaa it­se­näi­ses­ti tai Jokelan Hau­taus­toi­mis­ton tuella – ”Me olemme aina omais­ten tukena ja annamme neu­von­taa läpi koko pro­ses­sin”

Surun hetkellä neuvot ovat kalliit – mutta myös apu lähellä. Rovaniemen ydinkeskustassa toimiva, jo neljännessä polvessa palveleva Jokelan Hautaustoimisto on omaisten tukena niin hautajaisjärjestelyissä kuin kuolinpesäasioissakin. Perunkirjoituksenkin voi jättää heidän kontolleen.

”Hautausten tarve vaihtelee, mutta perunkirjoitusten tekeminen on meillä melko säännöllistä. Se johtuu siitä, että kyse on pitkäjänteisistä prosesseista”, Jokelan Hautaustoimiston yrittäjä Ville-Pekka Jokela sanoo.
”Hautausten tarve vaihtelee, mutta perunkirjoitusten tekeminen on meillä melko säännöllistä. Se johtuu siitä, että kyse on pitkäjänteisistä prosesseista”, Jokelan Hautaustoimiston yrittäjä Ville-Pekka Jokela sanoo.
Kuva: Jokelan Hautaustoimisto

Rovaniemellä vuodesta 1923 saakka toiminut Jokelan Hautaustoimisto palvelee omaisia paitsi kaikissa hautajaisiin, myös kuolinpesänhoitoon liittyvissä järjestelyissä. Asiakkaan tarpeista ja toiveista riippuen kuolinpesänhoito voi pitää sisällään niin perinnönjaon, lahjakirjat, testamentit, perunkirjoitukset kuin muutkin jäämistöoikeudelliset asiat. Perunkirjoituksia talossa on tehty jo yli 17 vuoden ajan.

– Omaisille se tuo merkittävää lisäarvoa, kun meidän kauttamme hoituvat niin hautajaisjärjestelyt kuin kuolinpesäasiatkin, kuten esimerkiksi lakisääteiset perunkirjoitukset, yrittäjä Ville-Pekka Jokela toteaa.

Perunkirjoitus on tapahtuma, jossa vainajan omaisuus ja velat luetteloidaan. Tilaisuudessa laaditaan perukirja, joka toimii muun muassa veroilmoituksena, sekä omaisuus- ja osakasluettelona.

– Yleensä se on melko yksinkertainen ja mutkaton tapahtuma. Toisaalta jokainen perunkirjoitustapahtuma on myös erilainen ja yksilöllinen, ja prosessin sujuvuus riippuu monista tekijöistä, Jokela tietää.

Yksin ei tarvitse jäädä

Siinä missä hautajaisjärjestelyjen suhteen on enemmän valinnanvaraa ja vaihtoehtoja, on perunkirjoitus lakisääteinen velvollisuus, joka lankeaa aina vainajan lähiomaisille. Sitä ei voi kiertää. Monia omaisia huojentaa kuitenkin tieto siitä, että perunkirjoitusprosessi on mahdollista hoitaa paitsi itsenäisesti, myös yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan, kuten Jokelan Hautaustoimiston kanssa.

– Meidän roolimme perunkirjoituksessa on yleensä se, että tilaamme vainajan sukuselvityksen joko eri seurakunnista tai maistraateista, laadimme perukirjan ja järjestämme perunkirjoitustilaisuuden. Omaiset usein hoitavat esimerkiksi pankki- ja kiinteistöasiat itsenäisesti, Jokela alustaa.

– Mutta me olemme aina omaisten tukena ja annamme neuvontaa läpi koko prosessin, hän lisää.

Jokelan Hautaustoimistolla perunkirjoitusprosessi ja siihen liittyvä tehtävänjako, kuten kaikki muukin, tapahtuu aina tiiviissä yhteistyössä omaisten kanssa. Toisinaan omaisten toivomus on se, että ammattilainen hoitaisi koko prosessin heidän puolestaan. Sekin onnistuu:

Jokelan Hautaustoimisto on omaisten tukena paitsi hautausjärjestelyissä, myös kuolinpesäasioissa. ”Esimerkiksi perunkirjoituksia olemme tehneet jo 17 vuoden ajan”, yrittäjä Ville-Pekka Jokela kertoo.
Jokelan Hautaustoimisto on omaisten tukena paitsi hautausjärjestelyissä, myös kuolinpesäasioissa. ”Esimerkiksi perunkirjoituksia olemme tehneet jo 17 vuoden ajan”, yrittäjä Ville-Pekka Jokela kertoo.
Kuva: Jokelan Hautaustoimisto

Tärkeä velvollisuus

– Niin halutessaan omaiset voivat jättää kaiken meidän hoidettavaksi ja saapua itse ainoastaan perunkirjoitustilaisuuteen, Jokela yllättää.

Lain mukaan perunkirjoitus täytyy suorittaa kolmen kuukauden sisällä kuolemasta ja tilaisuuteen on kutsuttava kaikki kuolinpesän osakkaat. Perukirja tulee puolestaan toimittaa Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Aikaikkunat ovat lakisääteiset, mutta myös yksilöllisten tilanteiden mukaan osin joustavat.

– Käytännössä siinä kolmessa kuukaudessa yleensä pysytään, mutta joskus sukua ja selvitettävää on niin paljon, että aika ei ihan riitä. Silloin voidaan hakea lisäaikaa Verohallinnolta, hän ynnää.

Liki 20 vuoden kokemuksella Jokela tietää, että näennäisessä monimutkaisuudessaankin perunkirjan laatiminen on pitkässä juoksussa merkityksellistä koko suvulle. Se on hyvä alku esimerkiksi pariskunnan yhteisen omaisuuden ja velkojen kartoittamiselle, sekä elämän kokonaistilanteen hahmottamiselle:

– Monilla on se ajatus, että ositusta ja perinnönjakoa ei kannata toimittaa, jos esimerkiksi leski vielä elää ja asuu pariskunnan yhteisessä kodissa. Asia tulee kuitenkin myöhemmin uudelleen vastaan. Perukirjan lisäksi ositus ja jako ovat usein tarpeellisia tilanteen selkiyttämiseksi omaisten ja osakkaiden kesken, Jokela ynnää.

Jokelan Hautaustoimisto

Ruokasenkatu 6

96200 Rovaniemi

s-posti: jokela@hautaus.info

https://www.hautaus.info/