Business Rovaniemi
Mainos Business Rovaniemi

Pii­lo­työ­paik­ka hukassa tai yrit­tä­jyys har­kin­nas­sa? – Kau­pun­ki auttaa mak­sut­ta

28.04.2021 06:00
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Yri­tyk­set voivat hakea ko­ro­na-ajan kus­tan­nus­tu­kea 26.2. saakka

10.02.2021 06:00
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Yrit­tä­jil­le koh­dis­tet­tua ke­hit­tä­mis­apua on su­ju­voi­tet­tu Ro­va­nie­mel­lä - ”Y­ri­tys­ke­hit­tä­jät ovat pai­kal­la, kun apua tar­vi­taan”

18.11.2020 06:00
Mainos Business Rovaniemi

Uu­siu­tu­nut Bu­si­ness Ro­va­nie­mi on kuun­nel­lut yrit­tä­jien tar­pei­ta

26.08.2020 07:00

Ro­va­nie­mi aloitti uuden yri­tys­pal­ve­lu­tuen – En­sim­mäi­sel­lä ha­ku­kier­rok­sel­la jaet­tiin 78 000 euron edestä pal­ve­lu­se­te­lei­tä

30.07.2020 15:13 1
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Bu­si­ness Ro­va­nie­mi uudisti yri­tys­pal­ve­lu­jaan

22.04.2020 05:00

Näin Ro­va­nie­mi tukee yri­tyk­siä: joustoa mak­suis­sa, han­kin­toi­hin vauh­tia... – Yrit­tä­jil­le in­fo­lä­he­tys kes­ki­viik­ko­na

31.03.2020 14:52