Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Business Rovaniemi
Yritysneuvonta ontuu pahoin Rovaniemellä – Business Rovaniemen palveluksessa on vain kaksi yrityskehittäjää, vaikka neljäkään ei olisi riittävästi

Yri­tys­neu­von­ta ontuu pahoin Ro­va­nie­mel­lä – Bu­si­ness Ro­va­nie­men pal­ve­luk­ses­sa on vain kaksi yri­tys­ke­hit­tä­jää, vaikka nel­jä­kään ei olisi riit­tä­väs­ti

11.04.2023 16:24 8
Tilaajille
Rovaniemi nipistää yrityspalvelusetelistä: seteli on osoittautunut tehottomaksi ja byrokraattiseksi

Ro­va­nie­mi ni­pis­tää yri­tys­pal­ve­lu­se­te­lis­tä: seteli on osoit­tau­tu­nut te­hot­to­mak­si ja by­ro­kraat­ti­sek­si

13.02.2023 20:00
Tilaajille
Monimetrisen muotin alla valmistuu lumirakennelma, jonka pelättiin vaurioittavan rovaniemeläistä taideympäristöä – lupa-asiat ovat nyt kunnossa

Mo­ni­met­ri­sen muotin alla val­mis­tuu lu­mi­ra­ken­nel­ma, jonka pe­lät­tiin vau­rioit­ta­van ro­va­nie­me­läis­tä tai­de­ym­pä­ris­töä – lu­pa-asiat ovat nyt kun­nos­sa

21.12.2022 18:23 9
Tilaajille
Rovaniemellä aloittaa uusi ohjelmistoyritys – kaupungin tavoitteena saada lisää ohjelmistoalan osaajia ja työpaikkoja

Ro­va­nie­mel­lä aloit­taa uusi oh­jel­mis­to­yri­tys – kau­pun­gin ta­voit­tee­na saada lisää oh­jel­mis­to­alan osaajia ja työ­paik­ko­ja

16.12.2022 22:06
Tilaajille
Vahva tekemisen meininki vakuutti Elektrobitin – ohjelmistovalmistaja laajenee Rovaniemelle ja palkkaa uusia työntekijöitä
Mainos Business Rovaniemi

Vahva te­ke­mi­sen mei­nin­ki va­kuut­ti Elekt­ro­bi­tin – oh­jel­mis­to­val­mis­ta­ja laa­je­nee Ro­va­nie­mel­le ja palkkaa uusia työn­te­ki­jöi­tä

30.03.2022 06:00
Puheenvuoro kylien yrittäjille – ”Yrittäjät itse tietävät parhaiten, minkälaista tukea kaipaavat”
Mainos Business Rovaniemi

Pu­heen­vuo­ro kylien yrit­tä­jil­le – ”Y­rit­tä­jät itse tie­tä­vät par­hai­ten, min­kä­lais­ta tukea kai­paa­vat”

17.11.2021 06:00
Kaupungin uusi toimialajohtaja Jaakko Rantsi: ”Rovaniemen elinkeinopalveluita lähdetään kehittämään paikallisten yritysten kanssa”
Mainos Business Rovaniemi

Kau­pun­gin uusi toi­mi­ala­joh­ta­ja Jaakko Rantsi: ”Ro­va­nie­men elin­kei­no­pal­ve­lui­ta läh­de­tään ke­hit­tä­mään pai­kal­lis­ten yri­tys­ten kanssa”

25.08.2021 06:00
Piilotyöpaikka hukassa tai yrittäjyys harkinnassa? – Kaupunki auttaa maksutta
Mainos Business Rovaniemi

Pii­lo­työ­paik­ka hukassa tai yrit­tä­jyys har­kin­nas­sa? – Kau­pun­ki auttaa mak­sut­ta

28.04.2021 06:00
Yritykset voivat hakea korona-ajan kustannustukea 26.2. saakka
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Yri­tyk­set voivat hakea ko­ro­na-ajan kus­tan­nus­tu­kea 26.2. saakka

10.02.2021 06:00
Yrittäjille kohdistettua kehittämisapua on sujuvoitettu Rovaniemellä - ”Yrityskehittäjät ovat paikalla, kun apua tarvitaan”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Yrit­tä­jil­le koh­dis­tet­tua ke­hit­tä­mis­apua on su­ju­voi­tet­tu Ro­va­nie­mel­lä - ”Y­ri­tys­ke­hit­tä­jät ovat pai­kal­la, kun apua tar­vi­taan”

18.11.2020 06:00
Uusiutunut Business Rovaniemi on kuunnellut yrittäjien tarpeita
Mainos Business Rovaniemi

Uu­siu­tu­nut Bu­si­ness Ro­va­nie­mi on kuun­nel­lut yrit­tä­jien tar­pei­ta

26.08.2020 07:00
Rovaniemi aloitti uuden yrityspalvelutuen – Ensimmäisellä hakukierroksella jaettiin 78 000 euron edestä palveluseteleitä

Ro­va­nie­mi aloitti uuden yri­tys­pal­ve­lu­tuen – En­sim­mäi­sel­lä ha­ku­kier­rok­sel­la jaet­tiin 78 000 euron edestä pal­ve­lu­se­te­lei­tä

30.07.2020 15:13 1
Business Rovaniemi uudisti yrityspalvelujaan
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Bu­si­ness Ro­va­nie­mi uudisti yri­tys­pal­ve­lu­jaan

22.04.2020 05:00
Näin Rovaniemi tukee yrityksiä: joustoa maksuissa, hankintoihin vauhtia... – Yrittäjille infolähetys keskiviikkona

Näin Ro­va­nie­mi tukee yri­tyk­siä: joustoa mak­suis­sa, han­kin­toi­hin vauh­tia... – Yrit­tä­jil­le in­fo­lä­he­tys kes­ki­viik­ko­na

31.03.2020 14:52