Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Business Rovaniemi
Kaupungin uusi toimialajohtaja Jaakko Rantsi: ”Rovaniemen elinkeinopalveluita lähdetään kehittämään paikallisten yritysten kanssa”
Mainos Business Rovaniemi

Kau­pun­gin uusi toi­mi­ala­joh­ta­ja Jaakko Rantsi: ”Ro­va­nie­men elin­kei­no­pal­ve­lui­ta läh­de­tään ke­hit­tä­mään pai­kal­lis­ten yri­tys­ten kanssa”

25.08.2021 06:00
Piilotyöpaikka hukassa tai yrittäjyys harkinnassa? – Kaupunki auttaa maksutta
Mainos Business Rovaniemi

Pii­lo­työ­paik­ka hukassa tai yrit­tä­jyys har­kin­nas­sa? – Kau­pun­ki auttaa mak­sut­ta

28.04.2021 06:00
Yritykset voivat hakea korona-ajan kustannustukea 26.2. saakka
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Yri­tyk­set voivat hakea ko­ro­na-ajan kus­tan­nus­tu­kea 26.2. saakka

10.02.2021 06:00
Yrittäjille kohdistettua kehittämisapua on sujuvoitettu Rovaniemellä - ”Yrityskehittäjät ovat paikalla, kun apua tarvitaan”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Yrit­tä­jil­le koh­dis­tet­tua ke­hit­tä­mis­apua on su­ju­voi­tet­tu Ro­va­nie­mel­lä - ”Y­ri­tys­ke­hit­tä­jät ovat pai­kal­la, kun apua tar­vi­taan”

18.11.2020 06:00
Uusiutunut Business Rovaniemi on kuunnellut yrittäjien tarpeita
Mainos Business Rovaniemi

Uu­siu­tu­nut Bu­si­ness Ro­va­nie­mi on kuun­nel­lut yrit­tä­jien tar­pei­ta

26.08.2020 07:00
Rovaniemi aloitti uuden yrityspalvelutuen – Ensimmäisellä hakukierroksella jaettiin 78 000 euron edestä palveluseteleitä

Ro­va­nie­mi aloitti uuden yri­tys­pal­ve­lu­tuen – En­sim­mäi­sel­lä ha­ku­kier­rok­sel­la jaet­tiin 78 000 euron edestä pal­ve­lu­se­te­lei­tä

30.07.2020 15:13 1
Business Rovaniemi uudisti yrityspalvelujaan
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Bu­si­ness Ro­va­nie­mi uudisti yri­tys­pal­ve­lu­jaan

22.04.2020 05:00
Näin Rovaniemi tukee yrityksiä: joustoa maksuissa, hankintoihin vauhtia... – Yrittäjille infolähetys keskiviikkona

Näin Ro­va­nie­mi tukee yri­tyk­siä: joustoa mak­suis­sa, han­kin­toi­hin vauh­tia... – Yrit­tä­jil­le in­fo­lä­he­tys kes­ki­viik­ko­na

31.03.2020 14:52