Arctic Design Week
Arctic AHA! -muotoilufoorumit kutsuvat oivallusten äärelle mullistusten keskellä
Mainos Arctic Design Week

Arctic AHA! -muo­toi­lu­foo­ru­mit kut­su­vat oi­val­lus­ten äärelle mul­lis­tus­ten kes­kel­lä

26.02.2021 06:00
KÖÖKKI-makufestivaalissa ravintolat loihtivat elämyksiä lautasille – Arctic Design Week juhlistaa Rovaniemen rohkeaa ravintolakulttuuria
Mainos Arctic Design Week

KÖÖK­KI-ma­ku­fes­ti­vaa­lis­sa ra­vin­to­lat loih­ti­vat elä­myk­siä lau­ta­sil­le – Arctic Design Week juh­lis­taa Ro­va­nie­men rohkeaa ra­vin­to­la­kult­tuu­ria

12.02.2021 06:00
Arktista muotoilua rummuttava ÄÄRI Expo sopeutui maailmanaikaan – Myyntimessut muotoiltiin modernisti verkkoon ja neljäksi livestudioksi
Mainos Arctic Design Week

Ark­tis­ta muo­toi­lua rum­mut­ta­va ÄÄRI Expo so­peu­tui maail­ma­nai­kaan – Myyn­ti­mes­sut muo­toil­tiin mo­der­nis­ti verk­koon ja nel­jäk­si li­ves­tu­diok­si

08.01.2021 09:30
Nyt se on varmaa: Arctic Design Week järjestetään jälleen maaliskuussa – muotoiluviikko toteutetaan nyt live- ja virtuaalitapahtumista koostuvana hybridimallina
Mainos Arctic Design Week

Nyt se on varmaa: Arctic Design Week jär­jes­te­tään jälleen maa­lis­kuus­sa – muo­toi­lu­viik­ko to­teu­te­taan nyt live- ja vir­tuaa­li­ta­pah­tu­mis­ta koos­tu­va­na hyb­ri­di­mal­li­na

19.11.2020 06:00
Anu Pentik sai elämäntyöpalkinnon

Anu Pentik sai elä­män­työ­pal­kin­non

19.03.2020 17:26
Tilaajille
Ei luovuteta: Arctic Design Week mukautuu koronaviirukseen – elokuvia näytetään, mutta vain joka toinen istuin täytetään, yrittäjille suunnattu foorumi siirtyy verkkoon

Ei luo­vu­te­ta: Arctic Design Week mu­kau­tuu ko­ro­na­vii­ruk­seen – elo­ku­via näy­te­tään, mutta vain joka toinen istuin täy­te­tään, yrit­tä­jil­le suun­nat­tu foorumi siirtyy verk­koon

17.03.2020 17:20
Tilaajille
Arktista Vimmaa pursuaa taidetta ja paikalliskulttuuria
Mainos Arctic Design Week

Ark­tis­ta Vimmaa pursuaa tai­det­ta ja pai­kal­lis­kult­tuu­ria

16.03.2020 08:00
Maailman pohjoisin muotoiluviikko muotoiltiin ripeästi uuteen muotoon
Mainos Arctic Design Week

Maail­man poh­joi­sin muo­toi­lu­viik­ko muo­toil­tiin ri­peäs­ti uuteen muotoon

15.03.2020 15:00
Arctic Design Week on aito oppimisympäristö
Mainos Arctic Design Week

Arctic Design Week on aito op­pi­mis­ym­pä­ris­tö

14.03.2020 14:00
Oivallusten äärellä palveluja muotoillen
Mainos Arctic Design Week

Oi­val­lus­ten äärellä pal­ve­lu­ja muo­toil­len

13.03.2020 08:00
ADW teki riskiarvioinnin: Pohjoista muotoiluviikkoa ei peruta, mutta sen konferenssiosuuksien järjestämistä harkitaan nyt joka päivä uudelleen

ADW teki ris­kiar­vioin­nin: Poh­jois­ta muo­toi­lu­viik­koa ei peruta, mutta sen kon­fe­rens­sio­suuk­sien jär­jes­tä­mis­tä har­ki­taan nyt joka päivä uu­del­leen

11.03.2020 12:41
Tilaajille
Näyttely: Pohjoinen muotoilijoiden sielunmaisemana

Näyt­te­ly: Poh­joi­nen muo­toi­li­joi­den sie­lun­mai­se­ma­na

05.03.2020 11:53
Tilaajille
Toimittajalta: Tervetuloa, uusi kaupunkifestivaali!
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Ter­ve­tu­loa, uusi kau­pun­ki­fes­ti­vaa­li!

03.03.2020 14:42
Arctic Design Week laajentuu kaupunkifestivaaliksi: Arktista vimmaa tuo esiin Rovaniemen kulttuuritarjontaa

Arctic Design Week laa­jen­tuu kau­pun­ki­fes­ti­vaa­lik­si: Ark­tis­ta vimmaa tuo esiin Ro­va­nie­men kult­tuu­ri­tar­jon­taa

03.03.2020 14:47
Arctic Design Weekin Foorumit näyttävät suuntaa kohti vastuullisempaa yrittäjyyttä ja yhteiskuntaa – ”Tämä on ainutkertainen tilaisuus näillä leveysasteilla päästä osaksi suomalaisten ja kansainvälisten huippuasiantuntijoiden keskustelua”
Mainos Arctic Design Week

Arctic Design Weekin Foo­ru­mit näyt­tä­vät suuntaa kohti vas­tuul­li­sem­paa yrit­tä­jyyt­tä ja yh­teis­kun­taa – ”Tämä on ai­nut­ker­tai­nen ti­lai­suus näillä le­vey­sas­teil­la päästä osaksi suo­ma­lais­ten ja kan­sain­vä­lis­ten huip­pua­sian­tun­ti­joi­den kes­kus­te­lua”

15.02.2020 06:00
Arctic Fashion Show tuo catwalkille lappilaisia malleja ja suomalaissuunnittelijoiden luomuksia – ”Arktisuuden teema tulee näkymään kaikessa aina malleja, mallistoja, stailauksia, visuaalista ilmettä ja musiikkia myöten”
Mainos Arctic Design Week

Arctic Fashion Show tuo cat­wal­kil­le lap­pi­lai­sia malleja ja suo­ma­lais­suun­nit­te­li­joi­den luo­muk­sia – ”Ark­ti­suu­den teema tulee nä­ky­mään kai­kes­sa aina mal­le­ja, mal­lis­to­ja, stai­lauk­sia, vi­suaa­lis­ta ilmettä ja mu­siik­kia myöten”

25.01.2020 06:00
ÄÄRI Arctic Design Expo on arktisen muotoiluosaamisen kauppapaikka
Mainos Arctic Design Week

ÄÄRI Arctic Design Expo on ark­ti­sen muo­toi­luo­saa­mi­sen kaup­pa­paik­ka

30.11.2019 06:00
Arctic Design Week laajenee – tänä talvena mukana myös designaiheiset messut

Arctic Design Week laa­je­nee – tänä talvena mukana myös de­sig­nai­hei­set messut

08.11.2019 10:51
Tilaajille
Rovaniemen kaupunkikuvaa muotoillaan yhdessä asukkaiden kanssa
Mainos Arctic Design Week

Ro­va­nie­men kau­pun­ki­ku­vaa muo­toil­laan yhdessä asuk­kai­den kanssa

12.10.2019 06:00
Arctic Design Week rikkoo seminaarin kaavoja
Mainos Arctic Design Week

Arctic Design Week rikkoo se­mi­naa­rin kaavoja

30.03.2017 13:45