pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Arctic Design Week
Muotoiluviikko Arctic design week sai historiansa parhaan kansainvälisen näkyvyyden – viikon kokonaisbudjetti oli noin 100 000 euroa

Muo­toi­lu­viik­ko Arctic design week sai his­to­rian­sa parhaan kan­sain­vä­li­sen nä­ky­vyy­den – viikon ko­ko­nais­bud­jet­ti oli noin 100 000 euroa

17.04.2023 14:40 3
Tilaajille
Arctic Design Week palkitsi Lappset Groupin vuoden muotoiluintensiivisenä yrityksenä

Arctic Design Week pal­kit­si Lappset Groupin vuoden muo­toi­lu­in­ten­sii­vi­se­nä yri­tyk­se­nä

24.03.2023 09:56 2
Tilaajille
BRP:n kansainvälisen design-kilpailun voittajat on valittu – Lapin yliopiston opiskelijat eivät yltäneet kärkikolmikkoon

BRP:n kan­sain­vä­li­sen de­sign-kil­pai­lun voit­ta­jat on valittu – Lapin yli­opis­ton opis­ke­li­jat eivät yl­tä­neet kär­ki­kol­mik­koon

23.03.2023 19:41
Tilaajille
Toimittajalta: Kyse ei ole vain viihtyisyydestä – Tuoko viimein EU kaivattua vihreyttä Rovaniemen keskustaan?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kyse ei ole vain viih­tyi­syy­des­tä – Tuoko viimein EU kai­vat­tua vih­reyt­tä Ro­va­nie­men kes­kus­taan?

22.03.2023 15:17
Tilaajille
Rovaniemi selvittää kymppitonnilla, miten Arctic Design Week jatkossa järjestetään – tapahtuman tulevaisuus on epävarma

Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kymp­pi­ton­nil­la, miten Arctic Design Week jat­kos­sa jär­jes­te­tään – ta­pah­tu­man tu­le­vai­suus on epä­var­ma

20.03.2023 19:30 7
Tilaajille
Arktinen muotoiluviikko näkyy Rovaniemen katukuvassa – tarjolla seminaareja, näyttelyitä ja muotia

Ark­ti­nen muo­toi­lu­viik­ko näkyy Ro­va­nie­men ka­tu­ku­vas­sa – tar­jol­la se­mi­naa­re­ja, näyt­te­lyi­tä ja muotia

19.03.2023 14:00
Tilaajille
"Laaja kattaus arktista muotoilu- ja kehittämisosaamista" – Arctic Design Week alkaa maanantaina Rovaniemellä

"Laaja kattaus ark­tis­ta muo­toi­lu- ja ke­hit­tä­mi­so­saa­mis­ta" – Arc­tic Design Week alkaa maa­nan­tai­na Ro­va­nie­mel­lä

17.03.2023 09:59
Tilaajille
Messut valtaavat Rovaniemen kaupungintalon – luvassa monipuolinen valikoima kotimaisia designtuotteita sekä arktista taidetta
Mainos Arctic Design Week

Messut val­taa­vat Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon – luvassa mo­ni­puo­li­nen va­li­koi­ma ko­ti­mai­sia de­sign­tuot­tei­ta sekä ark­tis­ta tai­det­ta

02.03.2023 06:00
Arctic Design Week tarjoaa inspiroivia kohtaamisia ja kekseliäitä ideoita – ”Muotoilun keinoin voimme löytää uusia oivalluksia liikennetoiminnan kehittämiseen”
Mainos Arctic Design Week

Arctic Design Week tarjoaa ins­pi­roi­via koh­taa­mi­sia ja kek­se­liäi­tä ideoita – ”Muo­toi­lun keinoin voimme löytää uusia oi­val­luk­sia lii­ken­ne­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen”

16.02.2023 06:00 1
Business Rovaniemi: Lumikuutio on tuonut mittavaa maailmanlaajuista näkyvyyttä kaupungille

Bu­si­ness Ro­va­nie­mi: Lu­mi­kuu­tio on tuonut mit­ta­vaa maail­man­laa­juis­ta nä­ky­vyyt­tä kau­pun­gil­le

02.02.2023 15:03 4
Tilaajille
Musiikkielämyksiä, lumirakentamista ja abstraktia maalaustaidetta – maailman pohjoisin muotoiluviikko tuo Rovaniemelle jälleen monipuolisen tapahtumakauttauksen
Mainos Arctic Design Week

Mu­siik­kie­lä­myk­siä, lu­mi­ra­ken­ta­mis­ta ja abst­rak­tia maa­laus­tai­det­ta – maail­man poh­joi­sin muo­toi­lu­viik­ko tuo Ro­va­nie­mel­le jälleen mo­ni­puo­li­sen ta­pah­tu­ma­kaut­tauk­sen

28.01.2023 06:00
Toimittajalta: Lumikuutio väärässä paikassa – automainos kohosi keskelle Rovaniemen kulttuuri- ja hallintokeskusta
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Lu­mi­kuu­tio vää­räs­sä pai­kas­sa – au­to­mai­nos kohosi kes­kel­le Ro­va­nie­men kult­tuu­ri- ja hal­lin­to­kes­kus­ta

12.01.2023 16:44 3
Tilaajille
Kohua herättänyt lumiteos valmistui Rovaniemellä – kyseessä on sähköauton sisältävä autopaviljonki

Kohua he­rät­tä­nyt lu­mi­teos val­mis­tui Ro­va­nie­mel­lä – ­ky­sees­sä on säh­kö­au­ton si­säl­tä­vä au­to­pa­vil­jon­ki

10.01.2023 16:32 27
Tilaajille
Muotoiluviikon juhlavuosi esittelee arktisen pääkaupungin kasvot ja osaamisen – millainen merkitys tapahtumalla on kaupunkilaisille, yrittäjille ja kulttuuriväelle?
Mainos Arctic Design Week

Muo­toi­lu­vii­kon juh­la­vuo­si esit­te­lee ark­ti­sen pää­kau­pun­gin kasvot ja osaa­mi­sen – mil­lai­nen mer­ki­tys ta­pah­tu­mal­la on kau­pun­ki­lai­sil­le, yrit­tä­jil­le ja kult­tuu­ri­väel­le?

04.01.2023 06:00
Sähköautoa markkinoiva lumiteos nousee Rovaniemellä väärään paikkaan: "Tässä ei ole täysin ymmärretty Tapperin teoksen luonnetta"

Säh­kö­au­toa mark­ki­noi­va lu­mi­teos nousee Ro­va­nie­mel­lä väärään paik­kaan: "Tässä ei ole täysin ym­mär­ret­ty Tap­pe­rin teoksen luon­net­ta"

22.12.2022 17:30 38
Tilaajille
Monimetrisen muotin alla valmistuu lumirakennelma, jonka pelättiin vaurioittavan rovaniemeläistä taideympäristöä – lupa-asiat ovat nyt kunnossa

Mo­ni­met­ri­sen muotin alla val­mis­tuu lu­mi­ra­ken­nel­ma, jonka pe­lät­tiin vau­rioit­ta­van ro­va­nie­me­läis­tä tai­de­ym­pä­ris­töä – lu­pa-asiat ovat nyt kun­nos­sa

21.12.2022 18:23 9
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki puolittaa 60 000 euron tukensa ensi vuoden Arctic Design Weekille – vuonna 2024 tukea ei makseta enää lainkaan

Ro­va­nie­men kau­pun­ki puo­lit­taa 60 000 euron tukensa ensi vuoden Arctic Design Wee­kil­le – vuonna 2024 tukea ei makseta enää lain­kaan

01.06.2022 13:38 8
Tilaajille
Janne Honkasen luotsaama Luxury Action palkittiin muotoiluintensiivisenä yrityksenä Arktisella muotoiluviikolla

Janne Hon­ka­sen luot­saa­ma Luxury Action pal­kit­tiin muo­toi­lu­in­ten­sii­vi­se­nä yri­tyk­se­nä Ark­ti­sel­la muo­toi­lu­vii­kol­la

24.03.2022 11:45
Tilaajille
Kahden vuoden tauon jälkeen järjestettävä Arctic Design Week pursuaa ohjelmaa – kokosimme menovinkeistä kahdeksan tärpin listan

Kahden vuoden tauon jälkeen jär­jes­tet­tä­vä Arctic Design Week pursuaa oh­jel­maa – ko­ko­sim­me me­no­vin­keis­tä kah­dek­san tärpin listan

19.03.2022 15:00
Tilaajille
Arctic Design Week tarjoaa elämyksellisiä kulttuuritapahtumia aivan jokaiselle – viikon kruunaa rauhankonsertti Lordin aukiolla
Mainos Arctic Design Week

Arctic Design Week tarjoaa elä­myk­sel­li­siä kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia aivan jo­kai­sel­le – viikon kruunaa rau­han­kon­sert­ti Lordin au­kiol­la

16.03.2022 06:00