kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Sopu hoi­ta­ja­liit­to­jen pitkän työ­kiis­taan tär­kein­tä, kiis­te­ly voit­ta­jis­ta ja hä­viä­jis­tä toiss­si­jais­ta

Muotoilu
Lapin luonnossa on kauneutta, lämpöä ja rouheutta, toteaa 80 vuotta täyttävä Anu Pentik – niitä posiolainen on halunnut tuoda esiin myös Pentikin tuotteissa

Lapin luon­nos­sa on kau­neut­ta, lämpöä ja rou­heut­ta, toteaa 80 vuotta täyt­tä­vä Anu Pentik – niitä po­sio­lai­nen on ha­lun­nut tuoda esiin myös Pen­ti­kin tuot­teis­sa

01.08.2022 19:30 2
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki puolittaa 60 000 euron tukensa ensi vuoden Arctic Design Weekille – vuonna 2024 tukea ei makseta enää lainkaan

Ro­va­nie­men kau­pun­ki puo­lit­taa 60 000 euron tukensa ensi vuoden Arctic Design Wee­kil­le – vuonna 2024 tukea ei makseta enää lain­kaan

01.06.2022 13:38 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä kuuluu Pii­laak­so – mitä uutta Lap­piin?

24.05.2022 22:03
Tilaajille
Meillä muotoiltu: Minna Koverolle korut ovat kuin pieniä taideteoksia ja muistuttavat elämän tärkeistä asioista

Meillä muo­toil­tu: Minna Ko­ve­rol­le korut ovat kuin pieniä tai­de­teok­sia ja muis­tut­ta­vat elämän tär­keis­tä asiois­ta

05.04.2022 14:44
Tilaajille
Meillä muotoiltu: Saara Sarparannan sielukas sarvipää koristaa niin laukkuja kuin saunatekstiilejä

Meillä muo­toil­tu: Saara Sar­pa­ran­nan sie­lu­kas sar­vi­pää ko­ris­taa niin lauk­ku­ja kuin sau­na­teks­tii­le­jä

30.03.2022 07:26 1
Tilaajille
Janne Honkasen luotsaama Luxury Action palkittiin muotoiluintensiivisenä yrityksenä Arktisella muotoiluviikolla

Janne Hon­ka­sen luot­saa­ma Luxury Action pal­kit­tiin muo­toi­lu­in­ten­sii­vi­se­nä yri­tyk­se­nä Ark­ti­sel­la muo­toi­lu­vii­kol­la

24.03.2022 11:45
Tilaajille
Meillä muotoiltu: Juho Hiilivirta on ollut muotoilemassa Suomen virallista fonttia Finlandicaa – Rovaniemellä hänen kädenjälkensä näkyy muun muassa Korundin ilmeessä

Meillä muo­toil­tu: Juho Hii­li­vir­ta on ollut muo­toi­le­mas­sa Suomen vi­ral­lis­ta fonttia Fin­lan­di­caa – Ro­va­nie­mel­lä hänen kä­den­jäl­ken­sä näkyy muun muassa Ko­run­din il­mees­sä

21.03.2022 12:01 2
Tilaajille
Meillä muotoiltu: Ilahu-laudasta tunnettu Jan-Erik Leutola inspiroituu luonnosta ja muiden onnistumisista

Meillä muo­toil­tu: Ila­hu-lau­das­ta tun­net­tu Jan-Erik Leutola ins­pi­roi­tuu luon­nos­ta ja muiden on­nis­tu­mi­sis­ta

15.03.2022 14:43
Tilaajille
Karoliina Erkinjuntin Rovaniemi-tuotteet kasvattavat kotiseuturakkautta – "Moniin paikkoihin liittyy tärkeitä muistoja"

Ka­ro­lii­na Er­kin­jun­tin Ro­va­nie­mi-tuot­teet kas­vat­ta­vat ko­ti­seu­tu­rak­kaut­ta – "Moniin paik­koi­hin liittyy tär­kei­tä muis­to­ja"

09.03.2022 09:49 1
Tilaajille
Lego-palikoiden suunnittelijan työ on millin sadasosan tarkkaa puuhaa – pellolaislähtöinen Esa Nousiainen on suunnitellut yli sata uutta palikkaa, joista hänen suosikkinsa on koirankakka

Le­go-pa­li­koi­den suun­nit­te­li­jan työ on millin sa­da­so­san tarkkaa puuhaa – pel­lo­lais­läh­töi­nen Esa Nou­siai­nen on suun­ni­tel­lut yli sata uutta pa­lik­kaa, joista hänen suo­sik­kin­sa on koi­ran­kak­ka

05.03.2022 06:30 1
Tilaajille
Meillä muotoiltu: Leena Nykäsen Rollopallot tulevat kadulla vastaan kassissa tai t-paidassa – "Rollo-sana herättää yllättävän suuria tunteita"

Meillä muo­toil­tu: Leena Nykäsen Rol­lo­pal­lot tulevat kadulla vastaan kas­sis­sa tai t-pai­das­sa – "Rol­lo-sa­na he­rät­tää yl­lät­tä­vän suuria tun­tei­ta"

23.02.2022 08:17 3
Tilaajille
Meillä muotoiltu: Ei kahta samanlaista – Mauri Härkönen tekee uniikkeja koruja damastiteräksestä

Meillä muo­toil­tu: Ei kahta sa­man­lais­ta – Mauri Här­kö­nen tekee uniik­ke­ja koruja da­mas­ti­te­räk­ses­tä

15.02.2022 19:00
Tilaajille
Meillä muotoiltu: Kati Juujärvi valmistaa luonnonmateriaaleista asusteita, jotka kestävät aikaa ja pohjoistuulta

Meillä muo­toil­tu: Kati Juu­jär­vi val­mis­taa luon­non­ma­te­riaa­leis­ta asus­tei­ta, jotka kes­tä­vät aikaa ja poh­jois­tuul­ta

08.02.2022 19:29
Tilaajille
Arctic Design Week yhteistyöhön kahden muun muotoiluviikon kanssa

Arctic Design Week yh­teis­työ­hön kahden muun muo­toi­lu­vii­kon kanssa

31.01.2022 17:17
Tilaajille
Meillä muotoiltu: Kuninkaanlaavun maisema viime aikojen suosikki – Elisa Ahonen käyttää sisustustuotteissa omia akvarellimaalauksiaan

Meillä muo­toil­tu: Ku­nin­kaan­laa­vun maisema viime aikojen suo­sik­ki – Elisa Ahonen käyttää si­sus­tus­tuot­teis­sa omia ak­va­rel­li­maa­lauk­siaan

30.01.2022 17:48
Tilaajille
Meillä muotoiltu: Yrityksen nimi löytyi lähivaaroilta – Heikki Alakulppi ryhtyi tekemään puukkoja Viirinkylässä Kivaloiden juurella

Meillä muo­toil­tu: Yri­tyk­sen nimi löytyi lä­hi­vaa­roil­ta – Heikki Ala­kulp­pi ryhtyi te­ke­mään puuk­ko­ja Vii­rin­ky­läs­sä Ki­va­loi­den juu­rel­la

23.01.2022 18:00 1
Tilaajille
Meillä muotoiltu: Jenni Pulskan Rovaniemi-koruista tuli ilmiö – "Kun aloitin, en tiennyt korusuunnittelusta mitään"

Meillä muo­toil­tu: Jenni Pulskan Ro­va­nie­mi-ko­ruis­ta tuli ilmiö – "Kun aloi­tin, en tiennyt ko­ru­suun­nit­te­lus­ta mitään"

18.01.2022 20:01 1
Tilaajille
Muotoilussa yhdistyvät kauneus ja käytännöllisyys – "Ajattelun taito on muotoilijan tärkein työkalu"

Muo­toi­lus­sa yh­dis­ty­vät kauneus ja käy­tän­nöl­li­syys – "A­jat­te­lun taito on muo­toi­li­jan tärkein työ­ka­lu"

15.11.2021 17:55
Tilaajille
Suomalainen koivuvaneri taipuu valaisimiksi – "Tuotteiden pitää olla kestäviä niin ekologisuuden, trendien kuin kulutuksenkin suhteen"

Suo­ma­lai­nen koi­vu­va­ne­ri taipuu va­lai­si­mik­si – "Tuot­tei­den pitää olla kes­tä­viä niin eko­lo­gi­suu­den, tren­dien kuin ku­lu­tuk­sen­kin suh­teen"

22.10.2021 16:34
Tilaajille
Äidiltä tyttärelle – Taija ja Jaana Aikio brändäsivät Wigelin poronnahkaiset laukut ja kukkarot Anna-mummon mukaan

Äidiltä tyt­tä­rel­le – Taija ja Jaana Aikio brän­dä­si­vät Wigelin po­ron­nah­kai­set laukut ja kuk­ka­rot An­na-mum­mon mukaan

20.10.2021 11:37