Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Muotoilu
Aalto esiin joulupukin varjosta – Rovaniemi haluaa nousta nyt Alvar Aalto -kaupungiksi matkailunkin saralla

Aalto esiin jou­lu­pu­kin var­jos­ta – ­Ro­va­nie­mi haluaa nousta nyt Alvar Aalto -kau­pun­gik­si mat­kai­lun­kin saralla

22.11.2023 16:27 7
Tilaajille
Bloomberg: Teslan futuristisen Cybertruckin "pellit" tehtäisiin Outokummun teräksestä

Bloom­berg: Teslan fu­tu­ris­ti­sen Cy­bert­ruc­kin "pel­lit" teh­täi­siin Ou­to­kum­mun te­räk­ses­tä

12.10.2023 11:31
Tilaajille
Arctic Design Week palkitsi Lappset Groupin vuoden muotoiluintensiivisenä yrityksenä

Arctic Design Week pal­kit­si Lappset Groupin vuoden muo­toi­lu­in­ten­sii­vi­se­nä yri­tyk­se­nä

24.03.2023 09:56 2
Tilaajille
BRP:n kansainvälisen design-kilpailun voittajat on valittu – Lapin yliopiston opiskelijat eivät yltäneet kärkikolmikkoon

BRP:n kan­sain­vä­li­sen de­sign-kil­pai­lun voit­ta­jat on valittu – Lapin yli­opis­ton opis­ke­li­jat eivät yl­tä­neet kär­ki­kol­mik­koon

23.03.2023 19:41
Tilaajille
Korkealentoa: Teknologian tutkimusta – ihmistä unohtamatta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­kea­len­toa: Tek­no­lo­gian tut­ki­mus­ta – ihmistä unoh­ta­mat­ta

22.03.2023 14:50
Rovaniemi selvittää kymppitonnilla, miten Arctic Design Week jatkossa järjestetään – tapahtuman tulevaisuus on epävarma

Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kymp­pi­ton­nil­la, miten Arctic Design Week jat­kos­sa jär­jes­te­tään – ta­pah­tu­man tu­le­vai­suus on epä­var­ma

20.03.2023 19:30 7
Tilaajille
Arktinen muotoiluviikko näkyy Rovaniemen katukuvassa – tarjolla seminaareja, näyttelyitä ja muotia

Ark­ti­nen muo­toi­lu­viik­ko näkyy Ro­va­nie­men ka­tu­ku­vas­sa – tar­jol­la se­mi­naa­re­ja, näyt­te­lyi­tä ja muotia

19.03.2023 14:00
Tilaajille
Poronsarvi ja tuohi taipuvat myös silmälasikehyksiksi – sodankyläläinen Laura Knuuti on Suomen ainoita kokopäiväisiä silmälasikehysten valmistajia

Po­ron­sar­vi ja tuohi tai­pu­vat myös sil­mä­la­si­ke­hyk­sik­si – so­dan­ky­lä­läi­nen Laura Knuuti on Suomen ainoita ko­ko­päi­väi­siä sil­mä­la­si­ke­hys­ten val­mis­ta­jia

11.03.2023 13:57 6
Tilaajille
Messut valtaavat Rovaniemen kaupungintalon – luvassa monipuolinen valikoima kotimaisia designtuotteita sekä arktista taidetta
Mainos Arctic Design Week

Messut val­taa­vat Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon – luvassa mo­ni­puo­li­nen va­li­koi­ma ko­ti­mai­sia de­sign­tuot­tei­ta sekä ark­tis­ta tai­det­ta

02.03.2023 06:00
Arctic Design Week tarjoaa inspiroivia kohtaamisia ja kekseliäitä ideoita – ”Muotoilun keinoin voimme löytää uusia oivalluksia liikennetoiminnan kehittämiseen”
Mainos Arctic Design Week

Arctic Design Week tarjoaa ins­pi­roi­via koh­taa­mi­sia ja kek­se­liäi­tä ideoita – ”Muo­toi­lun keinoin voimme löytää uusia oi­val­luk­sia lii­ken­ne­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen”

16.02.2023 06:00 1
Lapin luonnossa on kauneutta, lämpöä ja rouheutta, toteaa 80 vuotta täyttävä Anu Pentik – niitä posiolainen on halunnut tuoda esiin myös Pentikin tuotteissa

Lapin luon­nos­sa on kau­neut­ta, lämpöä ja rou­heut­ta, toteaa 80 vuotta täyt­tä­vä Anu Pentik – niitä po­sio­lai­nen on ha­lun­nut tuoda esiin myös Pen­ti­kin tuot­teis­sa

01.08.2022 19:30 2
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki puolittaa 60 000 euron tukensa ensi vuoden Arctic Design Weekille – vuonna 2024 tukea ei makseta enää lainkaan

Ro­va­nie­men kau­pun­ki puo­lit­taa 60 000 euron tukensa ensi vuoden Arctic Design Wee­kil­le – vuonna 2024 tukea ei makseta enää lain­kaan

01.06.2022 13:38 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä kuuluu Pii­laak­so – mitä uutta Lap­piin?

24.05.2022 22:03
Tilaajille
Meillä muotoiltu: Minna Koverolle korut ovat kuin pieniä taideteoksia ja muistuttavat elämän tärkeistä asioista

Meillä muo­toil­tu: Minna Ko­ve­rol­le korut ovat kuin pieniä tai­de­teok­sia ja muis­tut­ta­vat elämän tär­keis­tä asiois­ta

05.04.2022 14:44
Tilaajille
Meillä muotoiltu: Saara Sarparannan sielukas sarvipää koristaa niin laukkuja kuin saunatekstiilejä

Meillä muo­toil­tu: Saara Sar­pa­ran­nan sie­lu­kas sar­vi­pää ko­ris­taa niin lauk­ku­ja kuin sau­na­teks­tii­le­jä

30.03.2022 07:26 1
Tilaajille
Janne Honkasen luotsaama Luxury Action palkittiin muotoiluintensiivisenä yrityksenä Arktisella muotoiluviikolla

Janne Hon­ka­sen luot­saa­ma Luxury Action pal­kit­tiin muo­toi­lu­in­ten­sii­vi­se­nä yri­tyk­se­nä Ark­ti­sel­la muo­toi­lu­vii­kol­la

24.03.2022 11:45
Tilaajille
Meillä muotoiltu: Juho Hiilivirta on ollut muotoilemassa Suomen virallista fonttia Finlandicaa – Rovaniemellä hänen kädenjälkensä näkyy muun muassa Korundin ilmeessä

Meillä muo­toil­tu: Juho Hii­li­vir­ta on ollut muo­toi­le­mas­sa Suomen vi­ral­lis­ta fonttia Fin­lan­di­caa – Ro­va­nie­mel­lä hänen kä­den­jäl­ken­sä näkyy muun muassa Ko­run­din il­mees­sä

21.03.2022 12:01 2
Tilaajille
Meillä muotoiltu: Ilahu-laudasta tunnettu Jan-Erik Leutola inspiroituu luonnosta ja muiden onnistumisista

Meillä muo­toil­tu: Ila­hu-lau­das­ta tun­net­tu Jan-Erik Leutola ins­pi­roi­tuu luon­nos­ta ja muiden on­nis­tu­mi­sis­ta

15.03.2022 14:43
Tilaajille
Karoliina Erkinjuntin Rovaniemi-tuotteet kasvattavat kotiseuturakkautta – "Moniin paikkoihin liittyy tärkeitä muistoja"

Ka­ro­lii­na Er­kin­jun­tin Ro­va­nie­mi-tuot­teet kas­vat­ta­vat ko­ti­seu­tu­rak­kaut­ta – "Moniin paik­koi­hin liittyy tär­kei­tä muis­to­ja"

09.03.2022 09:49 1
Tilaajille
Lego-palikoiden suunnittelijan työ on millin sadasosan tarkkaa puuhaa – pellolaislähtöinen Esa Nousiainen on suunnitellut yli sata uutta palikkaa, joista hänen suosikkinsa on koirankakka

Le­go-pa­li­koi­den suun­nit­te­li­jan työ on millin sa­das­osan tarkkaa puuhaa – pel­lo­lais­läh­töi­nen Esa Nou­siai­nen on suun­ni­tel­lut yli sata uutta pa­lik­kaa, joista hänen suo­sik­kin­sa on koi­ran­kak­ka

25.12.2022 13:23 1
Tilaajille