Mainos

Uu­siu­tu­nut Bu­si­ness Ro­va­nie­mi on kuun­nel­lut yrit­tä­jien tar­pei­ta

Rovaniemellä yrittäjien ääni on saatu kuuluviin, kun pitkään toivottu yhden luukun -periaate on otettu käyttöön. Myös kaupungin elinvoimapalveluiden verkkopalvelut uudistuvat.

Business Rovaniemen ilme uudistui kaupungin brändilinjausten mukaisesti. Samalla palveluiden saavutettavuus on parantunut niin verkossa kuin henkilökohtaisessa asioinnissa. ”Sijaitsemme ydinkeskustassa, aivan ykköspaikalla Ainonkadulla. Tervetuloa asioimaan niin kasvotusten kuin verkossakin!” toivottaa Jukka Kujala tiimeineen.
Business Rovaniemen ilme uudistui kaupungin brändilinjausten mukaisesti. Samalla palveluiden saavutettavuus on parantunut niin verkossa kuin henkilökohtaisessa asioinnissa. ”Sijaitsemme ydinkeskustassa, aivan ykköspaikalla Ainonkadulla. Tervetuloa asioimaan niin kasvotusten kuin verkossakin!” toivottaa Jukka Kujala tiimeineen.

Rovaniemen kaupungin elinvoimapalveluita on yrittäjäpalautteen pohjalta uudistettu toimialajohtaja Jukka Kujalan johdolla kohti yhden luukun –periaatetta. Ainonkadun yksikkö vahvistuu elokuun aikana ja uudet verkkopalvelut avataan syyskuussa.

Business Rovaniemi on integroinut samalle luukulle niin yritystoimintaan, kehittämiseen ja rahoitukseen kuin kaavoituksiin, hankintoihin, tontti- ja tilapalveluihin sekä työllisyyteen liittyvät kokonaisuudet.

– Olemme tehneet uudistuksia tiiviissä yhteistyössä yrittäjien kanssa. Heidän esittämänsä toiveet ovat ohjanneet monella tavoin sitä, miten kaupungin elinvoimapalveluita on uusittu. Palveluiden fyysinen saavutettavuus on samalla parantunut, sillä yrityskehittäjämme löytyvät ydinkeskustasta, aivan ykköspaikalta Ainonkadulta, Kujala muistuttaa.

Uudistuneet yrityspalvelut verkkoon

Business Rovaniemi on uudistanut samalla myös verkkopalvelunsa, jotka avataan aivan näillä näppäimillä. Kaikki yrittäjiä koskeva palvelutieto tulee olemaan helposti löydettävissä saman sivun alta arviolta noin 15. syyskuuta.

– Verkkopalvelu-uudistuksen myötä pystymme kaupunkina tarjoamaan moderneja sähköisiä asiointikanavia yrittäjille. Olemme saaneet integroitua kaikki elinvoimaan liittyvät palvelut sähköiseen muotoon helpommin löydettäväksi.

– Rovaniemen kaupungin uudistuneet verkkopalvelut tulee olemaan aivan esimerkillinen jopa valtakunnallisella mittakaavalla, Kujala summaa.

Julkiset hankinnat lähemmäs yrittäjiä
Markkinavuoropuhelun avulla hankintaprosesseissa pyritään kuuntelemaan yrittäjiä entistä paremmin.
Rovaniemen kaupungin hankintalakimies Anu Kulmalan mielestä markkinavuoropuhelu on tärkeä osa hankintaprosessia. ”Markkinavuoropuhelussa pyrimme avoimeen dialogiin yrittäjien kanssa ennen tarjouskilpailua. Näin saamme parhaimman ja ajankohtaisimman tiedon, mitä alalla ja kentällä tapahtuu.”
Rovaniemen kaupungin hankintalakimies Anu Kulmalan mielestä markkinavuoropuhelu on tärkeä osa hankintaprosessia. ”Markkinavuoropuhelussa pyrimme avoimeen dialogiin yrittäjien kanssa ennen tarjouskilpailua. Näin saamme parhaimman ja ajankohtaisimman tiedon, mitä alalla ja kentällä tapahtuu.”

Business Rovaniemen elinkeinopalveluihin kuuluu yhtenä tärkeänä osana myös julkiset hankinnat. Prosessi lähtee usein liikkeelle markkinavuoropuhelusta.

– Kun Rovaniemen kaupunki valmistelee kilpailutusta, on kaikki markkinoilla oleva tieto tällöin tärkeää. Lähdemme esimerkiksi tutkimaan, mitä mahdollisia uusia tuotteita ja palveluratkaisuja löytyy sekä millaisia hinnoittelumekanismeja eri aloilla esiintyy, hankintalakimies Anu Kulmala avaa prosessia.

– Paras asiantuntijuus tähän löytyy kentältä ja alan yrittäjiltä. Vuoropuhelu käydään siis suoraan heidän kanssaan, Kulmala lisää.

Suositeltava toimenpide

Lainsäädännössä markkinavuoropuhelu on mainittu hankintalaissa. Vaikka se on edelleen vapaaehtoistaeikä laki velvoita kaupunkia sen järjestämiseen, on markkinavuoropuhelun tekeminen Kulmalan mukaan kuitenkin vahvasti suositeltavaa.

– Rovaniemen kaupunki on järjestänyt markkinavuoropuheluja hankinnoissaan jo vuosien ajan, mutta pyrkimyksenä on sen käytön lisääminen. Kun kilpailutus on valmisteilla, julkaisemme yleensä tietopyynnön Hilma-palvelussa, jonka kautta potentiaaliset yrittäjät voivat osallistua vuoropuheluun. Lähestymme yrityksiä usein suoraan myös sähköpostitse, Kulmala kertoo.

– Kun saamme listauksen kiinnostuneista yrityksistä, lähetämme heille kysymyksiä ja pyydämme kommentteja hankintaan liittyen. Suurempien kokonaisuuksien kilpailutuksissa järjestämme infotilaisuuksia ja käymme vuoropuhelua kasvotusten eri toimijoiden kanssa.

Hankintayksiköllä on Kulmalan mukaan prosessissa suuri vastuu kohdella yrittäjiä tasapuolisesti, jotta se ei vääristäisi kilpailua. Yksikkö pyrkii konsultoimaan aina useampia yrityksiä ja antamaan mahdollisuuden näin mahdollisimman monelle.

– Viime keväänä erään tarjouskilpailun jälkeen yksi yrittäjistä soitti ja halusi kiittää, että hänellä tuli aidosti sellainen olo, että yrittäjiä kuunneltiin ja heidän näkemyksiänsä hyödynnettiin valmistelussa. Kilpailu oli rehtiä ja avointa, ja hänelle jäi prosessista hyvä fiilis, vaikka voitto ei sattunutkaan sillä kertaa hänen kohdalleen. Tähän me tietysti pyrimme, Kulmala toteaa hymyillen.

– Kilpailutusten tarkoituksenahan on päästä sopimukseen, joka miellyttää molempia osapuolia, Kulmala summaa.

Infoboksi:

Mikä on Business Rovaniemi?

• Rovaniemen kaupungin elinkeino- ja yrityspalvelut

• Autamme yrittäjiä sijoittumaan, aloittamaan, kehittämään ja investoimaan Rovaniemellä

• Henkilökuntamäärä: 9 hlöä + muut yksiköt

• Johtajana toimialajohtaja YTL Jukka Kujala

• Palvelut: yritysneuvonta, perustamis-, omistajanvaihdos-, kasvu- ja kansainvälistymispalvelut, innovaatio- ja kehittämispalvelut, aluekehitys- ja maaseutualueen koordinointi, kansainvälisten asioiden hoito sekä elinvoiman tiedotus ja viestintä. Avullamme löytyvät myös tila-, tontti- ja työllisyyspalvelut.

• Asiakaspalvelu: Ainonkatu 1, klo 8-16, puh. 040 120 6644, info@businessrovaniemi.fi

• Verkkopalvelut: www.businessrovaniemi.fi (uudet sivut avataan 15.09.2020)


Yrityspalvelusetelien II haku syyskuussa – hae 30.09 mennessä

Seuraava kaupungin Yrityspalvelusetelin hakuaika on 1.-30.09.2020. Kasvua ja kehittämistä tukevan Yrityspalvelusetelin myöntämispäätökset tehdään viipymättä lokakuun aikana. Kesäkuussa lanseerattu Yrityspalveluseteli on kaupungin uudenmuotoinen elinkeinotuki, jonka tehtävä on edistää rovaniemeläisten pk-yritysten kehittämistyötä. Business Rovaniemen myöntämän setelin arvo on 2.500 euroa (alv 0%) tai 5.000 euroa (alv 0 %). Omavastuuosuus on 20%. Seteli on voimassa 6 kk. 

Lisätietoa ja sähköinen hakukanava löytyy täältä >>