Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Fenno Optiikka Lappi
Milloin kävit viimeksi silmälääkärillä? “Silmien terveydestä kannattaa pitää hyvää huolta”
Mainos Fenno Optiikka Lappi

Milloin kävit vii­mek­si sil­mä­lää­kä­ril­lä? “Sil­mien ter­vey­des­tä kan­nat­taa pitää hyvää huolta”

17.11.2021 06:00
Aurinkolasit kannattaa valita huolella – hyvät lasit suojaavat UV-säteilyltä, mutta parantavat myös näkemistä
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Au­rin­ko­la­sit kan­nat­taa valita huo­lel­la – hyvät lasit suo­jaa­vat UV-sä­tei­lyl­tä, mutta pa­ran­ta­vat myös nä­ke­mis­tä

10.02.2021 06:00
Biologiset älysilmälasit ovat saapuneet Rovaniemelle – ”Linssit valmistetaan mikrometrin tarkkuudella, jotta näkökenttä on tarkin mahdollinen joka suuntaan”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Bio­lo­gi­set äly­sil­mä­la­sit ovat saa­pu­neet Ro­va­nie­mel­le – ”Lins­sit val­mis­te­taan mik­ro­met­rin tark­kuu­del­la, jotta nä­kö­kent­tä on tarkin mah­dol­li­nen joka suun­taan”

18.11.2020 06:00
Heikkoon hämäränäköön löytyy ratkaisu - DNeye-skannerin mittaus antaa huipputarkat tiedot silmien taittovoimasta ja fyysisistä mitoista
Mainos Fenno Optiikka Lappi

Heik­koon hä­mä­rä­nä­köön löytyy rat­kai­su - DNeye-skan­ne­rin mittaus antaa huip­pu­tar­kat tiedot silmien tait­to­voi­mas­ta ja fyy­si­sis­tä mi­tois­ta

26.08.2020 06:30
Fenno Optiikka LAPPI räätälöi sinulle aurinkolasit kevääseen omilla voimakkuuksilla
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Fenno Op­tiik­ka LAPPI rää­tä­löi sinulle au­rin­ko­la­sit ke­vää­seen omilla voi­mak­kuuk­sil­la

12.02.2020 06:00
Fenno Optiikka Lapin hämäränäkötutkimus haastaa kaamoksen
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Fenno Op­tiik­ka Lapin hä­mä­rä­nä­kö­tut­ki­mus haastaa kaa­mok­sen

20.11.2019 06:00
Kotimaisten silmälasien hankinta on ekoteko
Mainos Fenno Optiikka Lappi

Ko­ti­mais­ten sil­mä­la­sien han­kin­ta on ekoteko

28.08.2019 06:00
Näöntutkimuksen eturintamassa
Mainos Fenno Optiikka Lappi

Näön­tut­ki­muk­sen etu­rin­ta­mas­sa

17.08.2019 06:48
Fenno Optiikan silmäskanneri mittaa ja tallentaa silmän sormenjäljen
Mainos Fenno Optiikka Lappi

Fenno Op­tii­kan sil­mäs­kan­ne­ri mittaa ja tal­len­taa silmän sor­men­jäl­jen

24.04.2019 06:00
Modernit urheilulasit kestävät aikaa, katseita ja kulutusta
Mainos Fenno Optiikka Lappi

Mo­der­nit ur­hei­lu­la­sit kes­tä­vät aikaa, kat­sei­ta ja ku­lu­tus­ta

13.02.2019 06:00
Oikea suunta jo kymmenen vuotta
Mainos Fenno Optiikka Lappi

Oikea suunta jo kym­me­nen vuotta

21.11.2018 06:00