Fenno Optiikka Lappi
Heikkoon hämäränäköön löytyy ratkaisu - DNeye-skannerin mittaus antaa huipputarkat tiedot silmien taittovoimasta ja fyysisistä mitoista
Mainos Fenno Optiikka Lappi

Heik­koon hä­mä­rä­nä­köön löytyy rat­kai­su - DNeye-skan­ne­rin mittaus antaa huip­pu­tar­kat tiedot silmien tait­to­voi­mas­ta ja fyy­si­sis­tä mi­tois­ta

26.08.2020 06:30
Fenno Optiikka LAPPI räätälöi sinulle aurinkolasit kevääseen omilla voimakkuuksilla
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Fenno Op­tiik­ka LAPPI rää­tä­löi sinulle au­rin­ko­la­sit ke­vää­seen omilla voi­mak­kuuk­sil­la

12.02.2020 06:00 0
Fenno Optiikka Lapin hämäränäkötutkimus haastaa kaamoksen
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Fenno Op­tiik­ka Lapin hä­mä­rä­nä­kö­tut­ki­mus haastaa kaa­mok­sen

20.11.2019 06:00
Näöntutkimuksen eturintamassa
Mainos Fenno Optiikka Lappi

Näön­tut­ki­muk­sen etu­rin­ta­mas­sa

17.08.2019 06:48