Live: Katso tästä Arctic Volleyn ja Vam­pu­lan ottelu kello 17

kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Brillet
Ampumahiihtäjä Emilia Irvankoskelle hyvä näkö on olennainen osa lajissa pärjäämistä – ”Laadukkaiden urheilulasien ansiosta näen ladulla paremmin mutkat ja lumen muodot”
Mainos Brillet

Am­pu­ma­hiih­tä­jä Emilia Ir­van­kos­kel­le hyvä näkö on olen­nai­nen osa lajissa pär­jää­mis­tä – ”Laa­duk­kai­den ur­hei­lu­la­sien an­sios­ta näen ladulla pa­rem­min mutkat ja lumen muodot”

28.12.2022 11:25
Urheilutoimittaja Juhani Henrikssonin elämä virtaa intohimoja kohti
Mainos Brillet

Ur­hei­lu­toi­mit­ta­ja Juhani Hen­riks­so­nin elämä virtaa in­to­hi­mo­ja kohti

20.06.2022 06:00
Brillet huolehtii silmäterveydestäsi kokonaisuutena – käytössä alan uusimmat tutkimuslaitteet
Mainos Brillet

Brillet huo­leh­tii sil­mä­ter­vey­des­tä­si ko­ko­nai­suu­te­na – käy­tös­sä alan uu­sim­mat tut­ki­mus­lait­teet

04.04.2022 06:00
Brillet huo­leh­tii sil­mä­ter­vey­des­tä­si ko­ko­nai­suu­te­na – käy­tös­sä alan uu­sim­mat tut­ki­mus­lait­teet
Mainos Brillet

Brillet huo­leh­tii sil­mä­ter­vey­des­tä­si ko­ko­nai­suu­te­na – käy­tös­sä alan uu­sim­mat tut­ki­mus­lait­teet

04.04.2022 06:00
Markettilaseillakin voi pärjätä – kunhan silmät tutkitaan säännöllisesti
Mainos Brillet

Mar­ket­ti­la­seil­la­kin voi pärjätä – kunhan silmät tut­ki­taan sään­nöl­li­ses­ti

17.11.2021 06:00
Metsästyksessä näkökyvyn pitää olla kohdillaan – katso video
Mainos Brillet

Met­säs­tyk­ses­sä nä­kö­ky­vyn pitää olla koh­dil­laan – katso video

04.09.2021 06:00
Niskakivut loppuivat näyttöpäätelaseihin – ”Vältin kirurgin veitsen viime hetkellä”
Mainos Brillet

Nis­ka­ki­vut lop­pui­vat näyt­tö­pää­te­la­sei­hin – ”Vältin ki­rur­gin veitsen viime het­kel­lä”

28.04.2021 06:00
Kun suomalainen talviurheilee, se otetaan tosissaan! Varusteita valittaessa ei kuitenkaan kannata tinkiä urheilulaseista.
Mainos Brillet

Kun suo­ma­lai­nen tal­viur­hei­lee, se otetaan to­sis­saan! Va­rus­tei­ta va­lit­taes­sa ei kui­ten­kaan kannata tinkiä ur­hei­lu­la­seis­ta.

05.03.2021 07:00
Onko arkesi jat­ku­vaa sumua? Apua on­gel­maan ei tarjoa me­teo­ro­lo­gi, vaan op­tik­ko­lii­ke Bril­let
Mainos Brillet

Onko arkesi jat­ku­vaa sumua? Apua on­gel­maan ei tarjoa me­teo­ro­lo­gi, vaan op­tik­ko­lii­ke Brillet

12.02.2021 12:45
Onko arkesi jatkuvaa sumua? Apua ongelmaan ei tarjoa meteorologi, vaan optikkoliike Brillet.
Mainos Brillet

Onko arkesi jat­ku­vaa sumua? Apua on­gel­maan ei tarjoa me­teo­ro­lo­gi, vaan op­tik­ko­lii­ke Bril­let.

12.02.2021 07:00
Hyvät ajolasit tarkentavat näkemistä ja parantavat turvallisuutta
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Hyvät ajo­la­sit tar­ken­ta­vat nä­ke­mis­tä ja pa­ran­ta­vat tur­val­li­suut­ta

10.02.2021 06:00
Brilletissä kehysvalintaa ohjaa tyyli, istuvuus, yksilöllisyys – ”Tarkoitus on löytää asiakkaalle lasit, jotka korostavat hänen parhaita puoliaan”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Bril­le­tis­sä ke­hys­va­lin­taa ohjaa tyyli, is­tu­vuus, yk­si­löl­li­syys – ”Tar­koi­tus on löytää asiak­kaal­le lasit, jotka ko­ros­ta­vat hänen par­hai­ta puo­liaan”

18.11.2020 07:36
Liikenneopettaja kohtaa työssään usein nuoria, joilla on haasteita näkönsä kanssa - ”Heikentynyt näkö voi olla turvallisuusriski liikenteessä”
Mainos Brillet

Lii­ken­ne­opet­ta­ja kohtaa työs­sään usein nuoria, joilla on haas­tei­ta näkönsä kanssa - ”Hei­ken­ty­nyt näkö voi olla tur­val­li­suus­ris­ki lii­ken­tees­sä”

31.10.2020 06:00
Liikenneopettaja kohtaa usein työssään nuoria, joilla on haasteita näkönsä kanssa - ”Heikentynyt näkö voi olla turvallisuusriski liikenteessä"
Mainos Brillet

Lii­ken­ne­opet­ta­ja kohtaa usein työs­sään nuoria, joilla on haas­tei­ta näkönsä kanssa - ”Hei­ken­ty­nyt näkö voi olla tur­val­li­suus­ris­ki lii­ken­tees­sä"

31.10.2020 06:00
Brilletissä työskentelee myös tulevaisuuden optometristeja
Mainos Brillet

Bril­le­tis­sä työs­ken­te­lee myös tu­le­vai­suu­den op­to­met­ris­te­ja

26.08.2020 07:30
Tiesitkö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Rovaniemeltä? Tutustu videolla voittajaan
Mainos Brillet

Tie­sit­kö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Ro­va­nie­mel­tä? Tutustu vi­deol­la voit­ta­jaan

07.08.2020 06:00
Tiesitkö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Rovaniemeltä? Tutustu videolla voittajaan
Mainos Brillet

Tie­sit­kö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Ro­va­nie­mel­tä? Tutustu vi­deol­la voit­ta­jaan

17.06.2020 09:32
Silmäniloa Messut ilahdutti kävijöitä monipuolisella valikoimallaan - Poimi kevään 2020 kehys- ja aurinkolasitrendien helmet
Mainos Brillet

Sil­män­iloa Messut ilah­dut­ti kä­vi­jöi­tä mo­ni­puo­li­sel­la va­li­koi­mal­laan - Poimi kevään 2020 kehys- ja au­rin­ko­la­si­tren­dien helmet

02.03.2020 12:00
”Joka ei täältä löydä mieleisiään kehyksiä, on aika ranttu” – Silmäniloa Messut tarjoaa jälleen inspiraatiota entistä suuremmalla valikoimallaan
Mainos Menestyvä Rovaniemi

”Joka ei täältä löydä mie­lei­siään ke­hyk­siä, on aika ranttu” – Sil­män­iloa Messut tarjoaa jälleen ins­pi­raa­tio­ta entistä suu­rem­mal­la va­li­koi­mal­laan

12.02.2020 06:00
Työhyvinvoinnin takana yksilöllisesti valitut silmälasit - "Persoona saa näkyä myös laseissa"
Mainos Brillet

Työ­hy­vin­voin­nin takana yk­si­löl­li­ses­ti valitut sil­mä­la­sit - "Per­soo­na saa näkyä myös la­seis­sa"

05.12.2019 16:06