Brillet
Brilletissä kehysvalintaa ohjaa tyyli, istuvuus, yksilöllisyys – ”Tarkoitus on löytää asiakkaalle lasit, jotka korostavat hänen parhaita puoliaan”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Bril­le­tis­sä ke­hys­va­lin­taa ohjaa tyyli, is­tu­vuus, yk­si­löl­li­syys – ”Tar­koi­tus on löytää asiak­kaal­le lasit, jotka ko­ros­ta­vat hänen par­hai­ta puo­liaan”

18.11.2020 06:00
Liikenneopettaja kohtaa työssään usein nuoria, joilla on haasteita näkönsä kanssa - ”Heikentynyt näkö voi olla turvallisuusriski liikenteessä”
Mainos Brillet

Lii­ken­ne­opet­ta­ja kohtaa työs­sään usein nuoria, joilla on haas­tei­ta näkönsä kanssa - ”Hei­ken­ty­nyt näkö voi olla tur­val­li­suus­ris­ki lii­ken­tees­sä”

31.10.2020 06:00
Liikenneopettaja kohtaa usein työssään nuoria, joilla on haasteita näkönsä kanssa - ”Heikentynyt näkö voi olla turvallisuusriski liikenteessä"
Mainos Brillet

Lii­ken­ne­opet­ta­ja kohtaa usein työs­sään nuoria, joilla on haas­tei­ta näkönsä kanssa - ”Hei­ken­ty­nyt näkö voi olla tur­val­li­suus­ris­ki lii­ken­tees­sä"

31.10.2020 06:00
Brilletissä työskentelee myös tulevaisuuden optometristeja
Mainos Brillet

Bril­le­tis­sä työs­ken­te­lee myös tu­le­vai­suu­den op­to­met­ris­te­ja

26.08.2020 07:30
Tiesitkö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Rovaniemeltä? Tutustu videolla voittajaan
Mainos Brillet

Tie­sit­kö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Ro­va­nie­mel­tä? Tutustu vi­deol­la voit­ta­jaan

07.08.2020 06:00
Tiesitkö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Rovaniemeltä? Tutustu videolla voittajaan
Mainos Brillet

Tie­sit­kö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Ro­va­nie­mel­tä? Tutustu vi­deol­la voit­ta­jaan

17.06.2020 09:32
Silmäniloa Messut ilahdutti kävijöitä monipuolisella valikoimallaan - Poimi kevään 2020 kehys- ja aurinkolasitrendien helmet
Mainos Brillet

Sil­män­iloa Messut ilah­dut­ti kä­vi­jöi­tä mo­ni­puo­li­sel­la va­li­koi­mal­laan - Poimi kevään 2020 kehys- ja au­rin­ko­la­si­tren­dien helmet

02.03.2020 12:00
”Joka ei täältä löydä mieleisiään kehyksiä, on aika ranttu” – Silmäniloa Messut tarjoaa jälleen inspiraatiota entistä suuremmalla valikoimallaan
Mainos Menestyvä Rovaniemi

”Joka ei täältä löydä mie­lei­siään ke­hyk­siä, on aika ranttu” – Sil­män­iloa Messut tarjoaa jälleen ins­pi­raa­tio­ta entistä suu­rem­mal­la va­li­koi­mal­laan

12.02.2020 06:00
Työhyvinvoinnin takana yksilöllisesti valitut silmälasit - "Persoona saa näkyä myös laseissa"
Mainos Brillet

Työ­hy­vin­voin­nin takana yk­si­löl­li­ses­ti valitut sil­mä­la­sit - "Per­soo­na saa näkyä myös la­seis­sa"

05.12.2019 08:00
Kuivista silmistä kärsiville tarkoitetun Blephex -hoidon tulokset puhuvat puolestaan – ”Silmät eivät arista, kutise tai tunnu yhtään niin kuivilta enää”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Kui­vis­ta sil­mis­tä kär­si­vil­le tar­koi­te­tun Blephex -hoidon tu­lok­set puhuvat puo­les­taan – ”Silmät eivät arista, kutise tai tunnu yhtään niin kui­vil­ta enää”

20.11.2019 06:00
Brilletin kehysten takana pienet perheyritykset - ”Valitsemme kehyksiä, kuin valitsisimme niitä asiakkaillemme"
Mainos Brillet

Bril­le­tin ke­hys­ten takana pienet per­he­yri­tyk­set - ”Va­lit­sem­me ke­hyk­siä, kuin va­lit­si­sim­me niitä asiak­kail­lem­me"

11.11.2019 06:00
EOE Eyewear toi Brilletin valikoimiin kierrätettävät lasit
Mainos Brillet

EOE Eyewear toi Bril­le­tin va­li­koi­miin kier­rä­tet­tä­vät lasit

28.08.2019 06:00
Parhaimmillaan silmälasit voivat olla kuin koruja, karkkeja tai koristeita
Mainos Brillet

Par­haim­mil­laan sil­mä­la­sit voivat olla kuin koruja, kark­ke­ja tai ko­ris­tei­ta

17.08.2019 06:48
Silmälasisuunnittelija Marion Frost viilasi Rovaniemen kehyksiin: ”Kaikilla tuotteillamme on sielu”
Mainos Brillet

Sil­mä­la­si­suun­nit­te­li­ja Marion Frost viilasi Ro­va­nie­men ke­hyk­siin: ”Kai­kil­la tuot­teil­lam­me on sielu”

17.08.2019 05:00
Rovaniemen kelkkatehtaalla eivät pultit ja mutterit sinkoile silmiin
Mainos Brillet

Ro­va­nie­men kelk­ka­teh­taal­la eivät pultit ja mut­te­rit sin­koi­le silmiin

24.04.2019 06:00
Tuulahdus Havaijia Lapissa - Maui Jimin aurinkolasit ihastuttavat laadukkaalla linssiteknologiallaan
Mainos Brillet

Tuu­lah­dus Ha­vai­jia Lapissa - Maui Jimin au­rin­ko­la­sit ihas­tut­ta­vat laa­duk­kaal­la lins­si­tek­no­lo­gial­laan

10.04.2019 07:00
Piilolinssit helpottavat myös lasten arkea
Mainos Brillet

Pii­lo­lins­sit hel­pot­ta­vat myös lasten arkea

13.02.2019 06:00
Kuivien silmien takana voi olla monta syytä - näin tunnistat oireet
Mainos Brillet

Kuivien silmien takana voi olla monta syytä - näin tun­nis­tat oireet

26.12.2018 08:00
Liki puolet suomalaisista kärsii kuivista silmistä – silmätipat eivät aina riitä hoidoksi
Mainos Brillet

Liki puolet suo­ma­lai­sis­ta kärsii kui­vis­ta sil­mis­tä – sil­mä­ti­pat eivät aina riitä hoi­dok­si

21.11.2018 06:00
Brillet juhlii syntymäpäiviään lauantaina 13.10. - merkkipäivän messuilla on esillä satoja kehysuutuuksia maailmalta
Mainos Brillet

Brillet juhlii syn­ty­mä­päi­viään lauan­tai­na 13.10. - merk­ki­päi­vän mes­suil­la on esillä satoja ke­hys­uu­tuuk­sia maail­mal­ta

09.10.2018 06:00