Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos : Kaleva Median ja­ka­ja­na saat vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja tienaat sen mu­kai­ses­ti. Klikkaa tästä täyt­tä­mään työ­ha­ke­mus.

Brillet
Metsästyksessä näkökyvyn pitää olla kohdillaan – katso video
Mainos Brillet

Met­säs­tyk­ses­sä nä­kö­ky­vyn pitää olla koh­dil­laan – katso video

04.09.2021 06:00
Niskakivut loppuivat näyttöpäätelaseihin – ”Vältin kirurgin veitsen viime hetkellä”
Mainos Brillet

Nis­ka­ki­vut lop­pui­vat näyt­tö­pää­te­la­sei­hin – ”Vältin ki­rur­gin veitsen viime het­kel­lä”

28.04.2021 06:00
Kun suomalainen talviurheilee, se otetaan tosissaan! Varusteita valittaessa ei kuitenkaan kannata tinkiä urheilulaseista.
Mainos Brillet

Kun suo­ma­lai­nen tal­viur­hei­lee, se otetaan to­sis­saan! Va­rus­tei­ta va­lit­taes­sa ei kui­ten­kaan kannata tinkiä ur­hei­lu­la­seis­ta.

05.03.2021 07:00
Onko arkesi jat­ku­vaa sumua? Apua on­gel­maan ei tarjoa me­teo­ro­lo­gi, vaan op­tik­ko­lii­ke Bril­let
Mainos Brillet

Onko arkesi jat­ku­vaa sumua? Apua on­gel­maan ei tarjoa me­teo­ro­lo­gi, vaan op­tik­ko­lii­ke Brillet

12.02.2021 12:45
Onko arkesi jatkuvaa sumua? Apua ongelmaan ei tarjoa meteorologi, vaan optikkoliike Brillet.
Mainos Brillet

Onko arkesi jat­ku­vaa sumua? Apua on­gel­maan ei tarjoa me­teo­ro­lo­gi, vaan op­tik­ko­lii­ke Bril­let.

12.02.2021 07:00
Hyvät ajolasit tarkentavat näkemistä ja parantavat turvallisuutta
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Hyvät ajo­la­sit tar­ken­ta­vat nä­ke­mis­tä ja pa­ran­ta­vat tur­val­li­suut­ta

10.02.2021 06:00
Brilletissä kehysvalintaa ohjaa tyyli, istuvuus, yksilöllisyys – ”Tarkoitus on löytää asiakkaalle lasit, jotka korostavat hänen parhaita puoliaan”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Bril­le­tis­sä ke­hys­va­lin­taa ohjaa tyyli, is­tu­vuus, yk­si­löl­li­syys – ”Tar­koi­tus on löytää asiak­kaal­le lasit, jotka ko­ros­ta­vat hänen par­hai­ta puo­liaan”

18.11.2020 07:36
Liikenneopettaja kohtaa työssään usein nuoria, joilla on haasteita näkönsä kanssa - ”Heikentynyt näkö voi olla turvallisuusriski liikenteessä”
Mainos Brillet

Lii­ken­ne­opet­ta­ja kohtaa työs­sään usein nuoria, joilla on haas­tei­ta näkönsä kanssa - ”Hei­ken­ty­nyt näkö voi olla tur­val­li­suus­ris­ki lii­ken­tees­sä”

31.10.2020 06:00
Liikenneopettaja kohtaa usein työssään nuoria, joilla on haasteita näkönsä kanssa - ”Heikentynyt näkö voi olla turvallisuusriski liikenteessä"
Mainos Brillet

Lii­ken­ne­opet­ta­ja kohtaa usein työs­sään nuoria, joilla on haas­tei­ta näkönsä kanssa - ”Hei­ken­ty­nyt näkö voi olla tur­val­li­suus­ris­ki lii­ken­tees­sä"

31.10.2020 06:00
Brilletissä työskentelee myös tulevaisuuden optometristeja
Mainos Brillet

Bril­le­tis­sä työs­ken­te­lee myös tu­le­vai­suu­den op­to­met­ris­te­ja

26.08.2020 07:30
Tiesitkö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Rovaniemeltä? Tutustu videolla voittajaan
Mainos Brillet

Tie­sit­kö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Ro­va­nie­mel­tä? Tutustu vi­deol­la voit­ta­jaan

07.08.2020 06:00
Tiesitkö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Rovaniemeltä? Tutustu videolla voittajaan
Mainos Brillet

Tie­sit­kö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Ro­va­nie­mel­tä? Tutustu vi­deol­la voit­ta­jaan

17.06.2020 09:32
Silmäniloa Messut ilahdutti kävijöitä monipuolisella valikoimallaan - Poimi kevään 2020 kehys- ja aurinkolasitrendien helmet
Mainos Brillet

Sil­män­iloa Messut ilah­dut­ti kä­vi­jöi­tä mo­ni­puo­li­sel­la va­li­koi­mal­laan - Poimi kevään 2020 kehys- ja au­rin­ko­la­si­tren­dien helmet

02.03.2020 12:00
”Joka ei täältä löydä mieleisiään kehyksiä, on aika ranttu” – Silmäniloa Messut tarjoaa jälleen inspiraatiota entistä suuremmalla valikoimallaan
Mainos Menestyvä Rovaniemi

”Joka ei täältä löydä mie­lei­siään ke­hyk­siä, on aika ranttu” – Sil­män­iloa Messut tarjoaa jälleen ins­pi­raa­tio­ta entistä suu­rem­mal­la va­li­koi­mal­laan

12.02.2020 06:00
Työhyvinvoinnin takana yksilöllisesti valitut silmälasit - "Persoona saa näkyä myös laseissa"
Mainos Brillet

Työ­hy­vin­voin­nin takana yk­si­löl­li­ses­ti valitut sil­mä­la­sit - "Per­soo­na saa näkyä myös la­seis­sa"

05.12.2019 16:06
Kuivista silmistä kärsiville tarkoitetun Blephex -hoidon tulokset puhuvat puolestaan – ”Silmät eivät arista, kutise tai tunnu yhtään niin kuivilta enää”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Kui­vis­ta sil­mis­tä kär­si­vil­le tar­koi­te­tun Blephex -hoidon tu­lok­set puhuvat puo­les­taan – ”Silmät eivät arista, kutise tai tunnu yhtään niin kui­vil­ta enää”

20.11.2019 06:00
Brilletin kehysten takana pienet perheyritykset - ”Valitsemme kehyksiä, kuin valitsisimme niitä asiakkaillemme"
Mainos Brillet

Bril­le­tin ke­hys­ten takana pienet per­he­yri­tyk­set - ”Va­lit­sem­me ke­hyk­siä, kuin va­lit­si­sim­me niitä asiak­kail­lem­me"

11.11.2019 06:00
EOE Eyewear toi Brilletin valikoimiin kierrätettävät lasit
Mainos Brillet

EOE Eyewear toi Bril­le­tin va­li­koi­miin kier­rä­tet­tä­vät lasit

09.09.2019 11:25
Parhaimmillaan silmälasit voivat olla kuin koruja, karkkeja tai koristeita
Mainos Brillet

Par­haim­mil­laan sil­mä­la­sit voivat olla kuin koruja, kark­ke­ja tai ko­ris­tei­ta

17.08.2019 06:48
Silmälasisuunnittelija Marion Frost viilasi Rovaniemen kehyksiin: ”Kaikilla tuotteillamme on sielu”
Mainos Brillet

Sil­mä­la­si­suun­nit­te­li­ja Marion Frost viilasi Ro­va­nie­men ke­hyk­siin: ”Kai­kil­la tuot­teil­lam­me on sielu”

17.08.2019 05:00