Brillet
Brilletissä työskentelee myös tulevaisuuden optometristeja
Mainos Brillet

Bril­le­tis­sä työs­ken­te­lee myös tu­le­vai­suu­den op­to­met­ris­te­ja

26.08.2020 07:30
Tiesitkö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Rovaniemeltä? Tutustu videolla voittajaan
Mainos Brillet

Tie­sit­kö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Ro­va­nie­mel­tä? Tutustu vi­deol­la voit­ta­jaan

07.08.2020 06:00
Tiesitkö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Rovaniemeltä? Tutustu videolla voittajaan
Mainos Brillet

Tie­sit­kö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Ro­va­nie­mel­tä? Tutustu vi­deol­la voit­ta­jaan

17.06.2020 09:32
Silmäniloa Messut ilahdutti kävijöitä monipuolisella valikoimallaan - Poimi kevään 2020 kehys- ja aurinkolasitrendien helmet
Mainos Brillet

Sil­män­iloa Messut ilah­dut­ti kä­vi­jöi­tä mo­ni­puo­li­sel­la va­li­koi­mal­laan - Poimi kevään 2020 kehys- ja au­rin­ko­la­si­tren­dien helmet

02.03.2020 12:00 0
”Joka ei täältä löydä mieleisiään kehyksiä, on aika ranttu” – Silmäniloa Messut tarjoaa jälleen inspiraatiota entistä suuremmalla valikoimallaan
Mainos Menestyvä Rovaniemi

”Joka ei täältä löydä mie­lei­siään ke­hyk­siä, on aika ranttu” – Sil­män­iloa Messut tarjoaa jälleen ins­pi­raa­tio­ta entistä suu­rem­mal­la va­li­koi­mal­laan

12.02.2020 06:00 0
Työhyvinvoinnin takana yksilöllisesti valitut silmälasit - "Persoona saa näkyä myös laseissa"
Mainos Brillet

Työ­hy­vin­voin­nin takana yk­si­löl­li­ses­ti valitut sil­mä­la­sit - "Per­soo­na saa näkyä myös la­seis­sa"

05.12.2019 08:00 0
Kuivista silmistä kärsiville tarkoitetun Blephex -hoidon tulokset puhuvat puolestaan – ”Silmät eivät arista, kutise tai tunnu yhtään niin kuivilta enää”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Kui­vis­ta sil­mis­tä kär­si­vil­le tar­koi­te­tun Blephex -hoidon tu­lok­set puhuvat puo­les­taan – ”Silmät eivät arista, kutise tai tunnu yhtään niin kui­vil­ta enää”

20.11.2019 06:00 0
Brilletin kehysten takana pienet perheyritykset - ”Valitsemme kehyksiä, kuin valitsisimme niitä asiakkaillemme"
Mainos Brillet

Bril­le­tin ke­hys­ten takana pienet per­he­yri­tyk­set - ”Va­lit­sem­me ke­hyk­siä, kuin va­lit­si­sim­me niitä asiak­kail­lem­me"

11.11.2019 06:00 0
Parhaimmillaan silmälasit voivat olla kuin koruja, karkkeja tai koristeita
Mainos Brillet

Par­haim­mil­laan sil­mä­la­sit voivat olla kuin koruja, kark­ke­ja tai ko­ris­tei­ta

17.08.2019 06:48
Silmälasisuunnittelija Marion Frost viilasi Rovaniemen kehyksiin – ”Kaikilla tuotteillamme on sielu”
Mainos Brillet

Sil­mä­la­si­suun­nit­te­li­ja Marion Frost viilasi Ro­va­nie­men ke­hyk­siin – ”Kai­kil­la tuot­teil­lam­me on sielu”

17.08.2019 05:00
Tuulahdus Havaijia Lapissa - Maui Jimin aurinkolasit ihastuttavat laadukkaalla linssiteknologiallaan
Mainos Brillet

Tuu­lah­dus Ha­vai­jia Lapissa - Maui Jimin au­rin­ko­la­sit ihas­tut­ta­vat laa­duk­kaal­la lins­si­tek­no­lo­gial­laan

10.04.2019 07:00 0
Kuivien silmien takana voi olla monta syytä - näin tunnistat oireet
Mainos Brillet

Kuivien silmien takana voi olla monta syytä - näin tun­nis­tat oireet

26.12.2018 08:00 0
Brillet juhlii syntymäpäiviään lauantaina 13.10. - merkkipäivän messuilla on esillä satoja kehysuutuuksia maailmalta
Mainos Brillet

Brillet juhlii syn­ty­mä­päi­viään lauan­tai­na 13.10. - merk­ki­päi­vän mes­suil­la on esillä satoja ke­hys­uu­tuuk­sia maail­mal­ta

09.10.2018 06:00 0
”Nää lasit edustaa tällä hetkellä just sitä mitä mie olen” – Maailma John Lennonin kehysten läpi
Mainos Brillet

”Nää lasit edustaa tällä het­kel­lä just sitä mitä mie olen” – Maailma John Len­no­nin ke­hys­ten läpi

06.09.2018 08:00 0
Värianalyysilla oikeaa väriä elämään. Katso, kuinka Tuija löysi oikean värivuodenajan
Mainos Brillet

Vä­ri­ana­lyy­sil­la oikeaa väriä elä­mään. Katso, kuinka Tuija löysi oikean vä­ri­vuo­den­ajan

18.04.2018 05:00 0
Millaiset aurinkolasit sopivat keväthangille? Katso rovaniemeläisen alppihiihtäjän Hillan valinnat
Mainos Brillet

Mil­lai­set au­rin­ko­la­sit sopivat ke­vät­han­gil­le? Katso ro­va­nie­me­läi­sen alp­pi­hiih­tä­jän Hillan va­lin­nat

22.02.2018 08:30 0
Ari teki yllättävän vaihdon ja näkee nyt paremmin kuin koskaan
Mainos Brillet

Ari teki yl­lät­tä­vän vaihdon ja näkee nyt pa­rem­min kuin koskaan

30.01.2018 05:00 0
Mainos Brillet

Op­tik­ko­lii­ke Bril­le­til­lä jo neljä vuotta mit­ta­ris­sa – ”Voimme olla on­nel­li­sia ja kii­tol­li­sia”

09.10.2017 07:35 0
Mainos Brillet

Kou­lu­jen si­sä­il­ma­on­gel­mat kiu­saa­vat lasten silmiä

13.09.2017 15:39 0
Näköongelmilla tutkittu vaikutus koulumenestykseen – miten varmistat, ettei lapsen näkö haittaa opintoja?
Mainos Brillet

Nä­kö­on­gel­mil­la tut­kit­tu vai­ku­tus kou­lu­me­nes­tyk­seen – miten var­mis­tat, ettei lapsen näkö haittaa opin­to­ja?

06.08.2017 06:00 0