Ensihoito
17-vuotias löi avokämmenellä kasvoihin Oulussa – sai sakot, alaikäisyyteen ja ymmärtämättömyyteen vetoaminen ei auttanut

17-vuo­tias löi avo­käm­me­nel­lä kas­voi­hin Oulussa – sai sakot, ala­ikäi­syy­teen ja ym­mär­tä­mät­tö­myy­teen ve­toa­mi­nen ei aut­ta­nut

30.11.2020 19:16
Tilaajille
Eduskunnasta: Pohjoisen ensihoitokopteritoimintaa ei saa vaarantaa – ministeriön peli poikki nyt
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Poh­joi­sen en­si­hoi­to­kop­te­ri­toi­min­taa ei saa vaa­ran­taa – mi­nis­te­riön peli poikki nyt

14.10.2020 08:14 1
Ensihoitajat kohtaavat työssään yhä enemmän väkivaltaa – syrjäseuduilla hoitohenkilökunta voi joutua odottamaan poliisia jopa tunnin, ennen kuin apua voidaan turvallisesti antaa

En­si­hoi­ta­jat koh­taa­vat työs­sään yhä enemmän vä­ki­val­taa – syr­jä­seu­duil­la hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta voi joutua odot­ta­maan po­lii­sia jopa tunnin, ennen kuin apua voidaan tur­val­li­ses­ti antaa

30.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Pelkosenniemi rakentaa kirkonkylään tilat ensihoidolle

Pel­ko­sen­nie­mi ra­ken­taa kir­kon­ky­lään tilat en­si­hoi­dol­le

22.06.2020 15:47
Tilaajille
Yksityinen ensihoito haluaa mukaan koronan eturintamaan – Muoniossa yritys joutuu silti lomauttamaan ensihoidon ammattilaiset, kun muualla Suomessa palkataan kaikki ammattilaiset, jotka löydetään

Yk­si­tyi­nen en­si­hoi­to haluaa mukaan koronan etu­rin­ta­maan – Muo­nios­sa yritys joutuu silti lo­maut­ta­maan en­si­hoi­don am­mat­ti­lai­set, kun muualla Suo­mes­sa pal­ka­taan kaikki am­mat­ti­lai­set, jotka löy­de­tään

02.04.2020 15:51
Tilaajille
Ensihoito varautuu jo koronaepidemiaan Lapissa – Ambulanssiin riittää ehkä vain yksi ensihoitaja

En­si­hoi­to va­rau­tuu jo ko­ro­na­epi­de­miaan Lapissa – Am­bu­lans­siin riittää ehkä vain yksi en­si­hoi­ta­ja

28.03.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikko Kärnä

Lu­ki­jal­ta: En­si­hoi­to tur­vat­ta­va poh­joi­ses­sa

05.03.2020 07:46
Tilaajille
Lukijalta: Auttajillekin löydyttävä apua
Lukijalta Mielipide Tapani Kurttila

Lu­ki­jal­ta: Aut­ta­jil­le­kin löy­dyt­tä­vä apua

25.02.2020 17:03
Tilaajille
Onnettomuuksia, perheväkivaltaa ja kouristelua – Elossa 24 h -sarja avaa ensihoidon hektisen maailman

On­net­to­muuk­sia, per­he­vä­ki­val­taa ja kou­ris­te­lua – Elossa 24 h -sarja avaa en­si­hoi­don hek­ti­sen maail­man

12.01.2020 07:00
Tilaajille
Ensihoitaja valvoo läpi jouluyön – Kun muut lappilaiset rauhoittuvat joulunviettoon, ensihoitajien työtahti kiihtyy

En­si­hoi­ta­ja valvoo läpi jou­lu­yön – Kun muut lap­pi­lai­set rau­hoit­tu­vat jou­lun­viet­toon, en­si­hoi­ta­jien työ­tah­ti kiihtyy

24.12.2019 07:30
Tilaajille
Selvitysmies veisi Lapin lääkintähelikopterilta valtion avustuksen, jos lääkäripäivystystä ei saada aikaiseksi

Sel­vi­tys­mies veisi Lapin lää­kin­tä­he­li­kop­te­ril­ta valtion avus­tuk­sen, jos lää­kä­ri­päi­vys­tys­tä ei saada ai­kai­sek­si

17.12.2019 21:54
Tilaajille

Rol­laat­to­ril­la kaa­tu­neen käsi juuttui ren­kai­den pin­no­jen väliin Kemissä

05.11.2019 14:44
Tilaajille
Apu nousee hetkessä ilmaan – Finnhemsin helikopterimiehistö on lähtövalmiudessa ympäri vuorokauden

Apu nousee het­kes­sä ilmaan – Finn­hem­sin he­li­kop­te­ri­mie­his­tö on läh­tö­val­miu­des­sa ympäri vuo­ro­kau­den

03.10.2019 18:30
Tilaajille
Lääkärikopteriselvitys herätti keskustelua jääviydestä – "Eikö tällaista työkokemusta selvityksen tekijällä pidäkin olla?"

Lää­kä­ri­kop­te­ri­sel­vi­tys herätti kes­kus­te­lua jää­viy­des­tä – "Eikö täl­lais­ta työ­ko­ke­mus­ta sel­vi­tyk­sen te­ki­jäl­lä pidäkin olla?"

28.09.2019 18:00