tähtijuttu: Kemin Seudun Osuus­pan­kin hen­ki­lös­tö kyy­ne­leh­ti poh­joi­sen isosta pank­ki­jät­ti­läi­ses­tä ulos­jää­mis­tä

Avustustyö
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­nen voi tehdä jotain Uk­rai­nan eteen

09.03.2022 18:24
Auttaminen vaatii tahtoa ja taitoa – toissijaista on, että auttajan omatunto kevenee
Kolumni

Aut­ta­mi­nen vaatii tahtoa ja taitoa – ­tois­si­jais­ta on, että aut­ta­jan oma­tun­to kevenee

08.03.2022 06:30
Tilaajille
Bussilla hakemaan pakolaisia rajalta –  somevaikuttaja Laura Peippo ja painonnostaja Anni Vuohijoki hyödyntävät näkyvyyttään, jotta apua ukrainalaisille saataisiin nopeasti

Bus­sil­la ha­ke­maan pa­ko­lai­sia rajalta – so­me­vai­kut­ta­ja Laura Peippo ja pai­non­nos­ta­ja Anni Vuo­hi­jo­ki hyö­dyn­tä­vät nä­ky­vyyt­tään, jotta apua uk­rai­na­lai­sil­le saa­tai­siin no­peas­ti

01.03.2022 17:00 1
Tilaajille
"Tällainen tapaus koskettaa koko kylää" – Rautiosaaren kyläyhteisö riensi tulipalossa talonsa menettäneen perheen avuksi

"Täl­lai­nen tapaus kos­ket­taa koko kylää" – Rau­tio­saa­ren ky­lä­yh­tei­sö riensi tu­li­pa­los­sa talonsa me­net­tä­neen perheen avuksi

01.03.2021 15:01
Tilaajille
Ruoanjaossa etsitään uusia toimintatapoja toimittaa apua tarvitseville – Itä-Lapissa koronan riskiryhmiin kuuluu sekä avuntarvitsijoita että vapaaehtoisia auttajia

Ruoan­jaos­sa et­si­tään uusia toi­min­ta­ta­po­ja toi­mit­taa apua tar­vit­se­vil­le – Itä-La­pis­sa koronan ris­ki­ryh­miin kuuluu sekä avun­tar­vit­si­joi­ta että va­paa­eh­toi­sia aut­ta­jia

07.04.2020 09:00
Tilaajille
Lauantaivieras: Kaveria ei jätetä – oman seinän takana voi olla joku, joka tarvitsee apuasi
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Kaveria ei jätetä – oman seinän takana voi olla joku, joka tar­vit­see apuasi

06.12.2019 08:43
Ihmisten hätä näkyy avustustyössä – eniten kysytään kodin tarvikkeita

Ih­mis­ten hätä näkyy avus­tus­työs­sä – eniten ky­sy­tään kodin tar­vik­kei­ta

23.10.2019 07:30
Tilaajille
Halu auttaa muita saa muoniolaisen Maria Pietikäisen, 64, matkustamaan maailman katastrofialueille yhä uudelleen – "Työ on hyvin haastavaa, kun olosuhteet ovat aina erilaiset kuin kotona"

Halu auttaa muita saa muo­nio­lai­sen Maria Pie­ti­käi­sen, 64, mat­kus­ta­maan maail­man ka­tast­ro­fi­alueil­le yhä uu­del­leen – "Työ on hyvin haas­ta­vaa, kun olo­suh­teet ovat aina eri­lai­set kuin kotona"

25.09.2019 18:00
Tilaajille