Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vähävaraiset
Rovaniemellä ehtii vielä lahjoittaa vähävaraisille lapsille – joululahjatoiveita on toteutettu Hope ry:n keräyksessä tänä vuonna tavallista hitaammin

Ro­va­nie­mel­lä ehtii vielä lah­joit­taa vä­hä­va­rai­sil­le lap­sil­le – jou­lu­lah­ja­toi­vei­ta on to­teu­tet­tu Hope ry:n ke­räyk­ses­sä tänä vuonna ta­val­lis­ta hi­taam­min

08.12.2023 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mat­kal­la kohti luok­ka­ja­koa

14.09.2023 05:00
Vähävaraisille lapsille joululahjoja kerännyt hyväntekeväisyystempaus tuotti muun muassa lahjakortteja elokuviin

Vä­hä­va­rai­sil­le lap­sil­le jou­lu­lah­jo­ja ke­rän­nyt hy­vän­te­ke­väi­syys­tem­paus tuotti muun muassa lah­ja­kort­te­ja elo­ku­viin

28.12.2022 20:42
Tilaajille
Hyväntekeväisyysryhmän kautta voi saada ruokaa, vaatteita tai vaikka sirkuslipun – auttajalle käteen jää hyvä mieli

Hy­vän­te­ke­väi­syys­ryh­män kautta voi saada ruokaa, vaat­tei­ta tai vaikka sir­kus­li­pun – aut­ta­jal­le käteen jää hyvä mieli

23.12.2022 15:34 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruoka vai lääk­keet?

24.11.2020 09:37
Tilaajille

Kiu­saa­mis- ja stres­si­ko­ke­muk­set ovat ylei­sem­piä vä­hä­va­rais­ten lap­sil­la, käy ilmi ra­por­tis­ta

19.10.2020 05:00 1
Torniossa vähävaraisten maskit sosiaalitoimesta – ohjeistus tulee alkuviikosta

Tor­nios­sa vä­hä­va­rais­ten maskit so­siaa­li­toi­mes­ta – oh­jeis­tus tulee al­ku­vii­kos­ta

14.08.2020 11:29 1
Tilaajille
Lukijalta: Toisen asteen maksuttomuus varmistettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Toisen asteen mak­sut­to­muus var­mis­tet­ta­va

07.02.2020 05:11
Tilaajille
Perinteikkäässä Hurstin juhlassa ketään ei rajata joulun ulkopuolelle

Pe­rin­teik­kääs­sä Hurstin juh­las­sa ketään ei rajata joulun ul­ko­puo­lel­le

24.12.2019 18:36
Tilaajille
Ihmisten hätä näkyy avustustyössä – eniten kysytään kodin tarvikkeita

Ih­mis­ten hätä näkyy avus­tus­työs­sä – eniten ky­sy­tään kodin tar­vik­kei­ta

23.10.2019 07:30
Tilaajille
Kaikukortti tuo pienen tuuletushetken vähävaraisen arkeen – kortin avulla voi hankkia pääsylippuja tapahtumiin maksutta

Kai­ku­kort­ti tuo pienen tuu­le­tus­het­ken vä­hä­va­rai­sen arkeen – kortin avulla voi hankkia pää­sy­lip­pu­ja ta­pah­tu­miin mak­sut­ta

16.10.2019 08:11
Tilaajille