kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Toisen asteen mak­sut­to­muus var­mis­tet­ta­va

Oppivelvollisuusiän laajentamisesta käydään kiivasta keskustelua. Hallituksen laajentamissuunnitelmat ovat saaneet kritiikkiä koulutuksen asiantuntijaorganisaatioilta ja kansaltakin verkkokyselyssä. Erityisesti lukio- ja ammatillisten opintojen maksuttomuus askarruttaa. 2017 käynnistämämme aloite maksuttoman 2. asteen puolesta saavutti laajaa kannatusta. Kansalaisaloite keräsi yli 53 000 allekirjoitusta.

Nyt kaavailtu tapa toteuttaa maksuttomuus osana oppivelvollisuusiän nostoa on haastava ja herättänyt myös vastustusta. On kritisoitu sitä, että toimet ulotetaan koskettamaan koko ikäluokkaa sen sijaan, että keskityttäisiin oppilaisiin, jotka ovat vaarassa jäädä ilman 2. asteen tutkintoa. Yhdenvertaisten opiskelumahdollisuuksien ja syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta 2. asteen maksuttomuus on yhä tärkeä ja ajankohtainen tavoite, johon myös perustuslaki meitä velvoittaa.