Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Koulutuksen maksuttomuus
Lukijalta: Toisen asteen maksuttomuus varmistettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Toisen asteen mak­sut­to­muus var­mis­tet­ta­va

07.02.2020 05:11
Tilaajille