Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Kuo­hun­ta on takana, kuu­le­mi­set voivat alkaa – Uusi ko­mis­saa­ri: ha­luam­me kuulla myös saa­me­lais­ten voi­ma­va­rois­ta

Kolumni: Kun ju­nio­ri­val­men­ta­ja puuttui ra­sis­ti­seen ni­mit­te­lyyn, hän sai kolmen ottelun toi­min­ta­kiel­lon ja seura sakot

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Valtion velka
Tukea vain tarvitseville
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tukea vain tar­vit­se­vil­le

09.11.2022 05:51 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­him­man­laa­tui­nen pai­na­jai­nen

03.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Perintönä syvenevä velka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rin­tö­nä sy­ve­ne­vä velka

26.09.2022 05:01 2
Tilaajille
Valtion tulot ja menot ovat olleet tasapainossa viimeksi lähes 15 vuotta sitten – nyt tarvitaan päättäjiä, jotka osaavat ja uskaltavat tehdä kovia päätöksiä
Pääkirjoitus

Valtion tulot ja menot ovat olleet ta­sa­pai­nos­sa vii­mek­si lähes 15 vuotta sitten – nyt tar­vi­taan päät­tä­jiä, jotka osaavat ja us­kal­ta­vat tehdä kovia pää­tök­siä

02.09.2022 21:45 27
Tilaajille
Hallituksen sähkötoimille kiitosta – velkaantuminen arveluttaa

Hal­li­tuk­sen säh­kö­toi­mil­le kii­tos­ta – vel­kaan­tu­mi­nen ar­ve­lut­taa

01.09.2022 18:24
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­gia­hin­to­jen nousu lisää inf­laa­tio­ta

17.08.2022 05:25
Tilaajille
Analyysi: Venäjän sota lyö painetta Suomen valtion kassaan – menokehyksien ylitykseen tulevina vuosina varaudutaan

Ana­lyy­si: Venäjän sota lyö pai­net­ta Suomen valtion kassaan – me­no­ke­hyk­sien yli­tyk­seen tu­le­vi­na vuosina va­rau­du­taan

03.04.2022 18:30 3
Tilaajille
Hallitus lupaa hoitojonoille loppua, mutta lupauksen lunastamisen tiellä on muutamia esteitä
Pääkirjoitus

Hal­li­tus lupaa hoi­to­jo­noil­le loppua, mutta lu­pauk­sen lu­nas­ta­mi­sen tiellä on muu­ta­mia esteitä

18.11.2021 15:47 1
Tilaajille
Milloin velat muuttuivat saataviksi?
Kolumni

Milloin velat muut­tui­vat saa­ta­vik­si?

16.09.2021 06:44 15
Tilaajille
Korona paisuttaa pääosin perustellusti velkaa, mutta työllisyyspäätösten edessä hallituksen rohkeus petti
Pääkirjoitus

Korona pai­sut­taa pääosin pe­rus­tel­lus­ti velkaa, mutta työl­li­syys­pää­tös­ten edessä hal­li­tuk­sen rohkeus petti

16.09.2020 17:30 2
Tilaajille
Suomella ei ole varaa pysyviin lisämenoihin tilanteessa, missä velkakierre uhkaa kroonistua
Pääkirjoitus

Suo­mel­la ei ole varaa py­sy­viin li­sä­me­noi­hin ti­lan­tees­sa, missä vel­ka­kier­re uhkaa kroo­nis­tua

17.06.2020 15:24 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ko­ro­na­krii­sis­sä myös kul­ta­reu­nus

24.04.2020 07:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ripaus rea­lis­mia mukaan

23.04.2020 13:48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Suomi ei ole Zim­bab­we

23.04.2020 13:47
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vel­ka­mi­nis­te­ril­le olisi ollut käyttöä

13.04.2020 19:42
Tilaajille
Oppositio ruoski hallitusta budjetista: "Johtaa katastrofiin" – hallitus puolusti elvyttävän linjan sopivan heikkenevään suhdanteeseen

Op­po­si­tio ruoski hal­li­tus­ta bud­je­tis­ta: "Johtaa ka­tast­ro­fiin" – hal­li­tus puo­lus­ti el­vyt­tä­vän linjan sopivan heik­ke­ne­vään suh­dan­tee­seen

08.10.2019 17:41
Pääkirjoitus

Hal­li­tus toimii kansan enem­mis­tön vel­ka-asen­tei­ta vas­taan, mutta pe­rus­tel­luis­ta syistä

08.10.2019 08:52
Tilaajille
Kysely: Suomalaiset haluavat valtion velanoton kuriin – selvitys paljastaa hallituksen jännitteet

Kysely: Suo­ma­lai­set ha­lua­vat valtion ve­lan­oton kuriin – sel­vi­tys pal­jas­taa hal­li­tuk­sen jän­nit­teet

05.10.2019 06:00
Tilaajille