Valtion velka
Korona paisuttaa pääosin perustellusti velkaa, mutta työllisyyspäätösten edessä hallituksen rohkeus petti
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Korona pai­sut­taa pääosin pe­rus­tel­lus­ti velkaa, mutta työl­li­syys­pää­tös­ten edessä hal­li­tuk­sen rohkeus petti

16.09.2020 17:30 2
Tilaajille
Suomella ei ole varaa pysyviin lisämenoihin tilanteessa, missä velkakierre uhkaa kroonistua
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Suo­mel­la ei ole varaa py­sy­viin li­sä­me­noi­hin ti­lan­tees­sa, missä vel­ka­kier­re uhkaa kroo­nis­tua

17.06.2020 15:24 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ko­ro­na­krii­sis­sä myös kul­ta­reu­nus

24.04.2020 07:46 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ripaus rea­lis­mia mukaan

23.04.2020 13:48 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Suomi ei ole Zim­bab­we

23.04.2020 13:47 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Heimo Härmä

Lu­ki­jal­ta: Vel­ka­mi­nis­te­ril­le olisi ollut käyttöä

13.04.2020 19:42 0
Tilaajille
Oppositio ruoski hallitusta budjetista: "Johtaa katastrofiin" – hallitus puolusti elvyttävän linjan sopivan heikkenevään suhdanteeseen

Op­po­si­tio ruoski hal­li­tus­ta bud­je­tis­ta: "Johtaa ka­tast­ro­fiin" – hal­li­tus puo­lus­ti el­vyt­tä­vän linjan sopivan heik­ke­ne­vään suh­dan­tee­seen

08.10.2019 17:41 0
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hal­li­tus toimii kansan enem­mis­tön vel­ka-asen­tei­ta vas­taan, mutta pe­rus­tel­luis­ta syistä

08.10.2019 08:52 0
Tilaajille
Kysely: Suomalaiset haluavat valtion velanoton kuriin – selvitys paljastaa hallituksen jännitteet

Kysely: Suo­ma­lai­set ha­lua­vat valtion ve­lan­oton kuriin – sel­vi­tys pal­jas­taa hal­li­tuk­sen jän­nit­teet

05.10.2019 06:00 0
Tilaajille