Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Valtion velka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rat­kai­su valtion velan maksuun

15.09.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­sa se­lit­te­li­jöi­den vaih­to­päi­vät

29.08.2023 22:41
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Katse vel­kaan­tu­mi­seen

08.07.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten ve­lat­to­muus saa­vu­te­taan?

22.06.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Velasta on sel­vit­ty aiem­min­kin

22.06.2023 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Järjen käyttö sal­lit­tua?

21.06.2023 05:00
Mitä haittaa siitä on, jos valtio velkaantuu? Pelottelun sijasta velanottoa voi pitää asioiden mahdollistajana, mutta ilman taloustaitoa velanotto ei voi jatkua

Mitä haittaa siitä on, jos valtio vel­kaan­tuu? Pe­lot­te­lun sijasta ve­lan­ot­toa voi pitää asioi­den mah­dol­lis­ta­ja­na, mutta ilman ta­lous­tai­toa ve­lan­ot­to ei voi jatkua

20.03.2023 10:17 3
Tilaajille
Poliitikot ja sellaisiksi pyrkivät ovat lähes yhtä mieltä siitä, että valtion menojen on vastattava tuloja – enää puuttuvat päättäjät, jotka tekevät mitä lupaavat
Pääkirjoitus

Po­lii­ti­kot ja sel­lai­sik­si pyr­ki­vät ovat lähes yhtä mieltä siitä, että valtion menojen on vas­tat­ta­va tuloja – enää puut­tu­vat päät­tä­jät, jotka tekevät mitä lu­paa­vat

25.01.2023 19:21 12
Tilaajille
Tukea vain tarvitseville
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tukea vain tar­vit­se­vil­le

09.11.2022 05:51 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­him­man­laa­tui­nen pai­na­jai­nen

03.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Perintönä syvenevä velka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rin­tö­nä sy­ve­ne­vä velka

26.09.2022 05:01 2
Tilaajille
Valtion tulot ja menot ovat olleet tasapainossa viimeksi lähes 15 vuotta sitten – nyt tarvitaan päättäjiä, jotka osaavat ja uskaltavat tehdä kovia päätöksiä
Pääkirjoitus

Valtion tulot ja menot ovat olleet ta­sa­pai­nos­sa vii­mek­si lähes 15 vuotta sitten – nyt tar­vi­taan päät­tä­jiä, jotka osaavat ja us­kal­ta­vat tehdä kovia pää­tök­siä

02.09.2022 21:45 27
Tilaajille
Hallituksen sähkötoimille kiitosta – velkaantuminen arveluttaa

Hal­li­tuk­sen säh­kö­toi­mil­le kii­tos­ta – vel­kaan­tu­mi­nen ar­ve­lut­taa

01.09.2022 18:24
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­gia­hin­to­jen nousu lisää inf­laa­tio­ta

17.08.2022 05:25
Tilaajille
Analyysi: Venäjän sota lyö painetta Suomen valtion kassaan – menokehyksien ylitykseen tulevina vuosina varaudutaan

Ana­lyy­si: Venäjän sota lyö pai­net­ta Suomen valtion kassaan – me­no­ke­hyk­sien yli­tyk­seen tu­le­vi­na vuosina va­rau­du­taan

03.04.2022 18:30 3
Tilaajille
Hallitus lupaa hoitojonoille loppua, mutta lupauksen lunastamisen tiellä on muutamia esteitä
Pääkirjoitus

Hal­li­tus lupaa hoi­to­jo­noil­le loppua, mutta lu­pauk­sen lu­nas­ta­mi­sen tiellä on muu­ta­mia esteitä

18.11.2021 15:47 1
Tilaajille
Milloin velat muuttuivat saataviksi?
Kolumni

Milloin velat muut­tui­vat saa­ta­vik­si?

16.09.2021 06:44 16
Tilaajille
Korona paisuttaa pääosin perustellusti velkaa, mutta työllisyyspäätösten edessä hallituksen rohkeus petti
Pääkirjoitus

Korona pai­sut­taa pääosin pe­rus­tel­lus­ti velkaa, mutta työl­li­syys­pää­tös­ten edessä hal­li­tuk­sen rohkeus petti

16.09.2020 17:30 2
Tilaajille
Suomella ei ole varaa pysyviin lisämenoihin tilanteessa, missä velkakierre uhkaa kroonistua
Pääkirjoitus

Suo­mel­la ei ole varaa py­sy­viin li­sä­me­noi­hin ti­lan­tees­sa, missä vel­ka­kier­re uhkaa kroo­nis­tua

17.06.2020 15:24 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ko­ro­na­krii­sis­sä myös kul­ta­reu­nus

24.04.2020 07:46
Tilaajille