lumivyöry: NRK: yksi kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa – ­hen­ki­löl­li­syys ei vielä sel­vil­lä

huoltoasemat: Säh­kö­au­to­jen ke­hit­tyes­sä py­säh­tyä tar­vit­see yhä har­vem­min – tar­koit­taa­ko se kuo­le­maa huol­toa­se­mil­le?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Orpon hallitus
Suomi yrittää viestiä Venäjällä oleville turvapaikanhakijoille: "Älkää tulko tänne"

Suomi yrittää viestiä Ve­nä­jäl­lä ole­vil­le tur­va­pai­kan­ha­ki­joil­le: "Älkää tulko tänne"

17.11.2023 17:20 2
Tilaajille
Työntekijäjärjestöt eivät hyväksy hallituksen työttömyysturvaan kaavailemia leikkauksia – "Romuttavat koko ansioturvajärjestelmää"

Työn­te­ki­jä­jär­jes­töt eivät hyväksy hal­li­tuk­sen työt­tö­myys­tur­vaan kaa­vai­le­mia leik­kauk­sia – "Ro­mut­ta­vat koko an­sio­tur­va­jär­jes­tel­mää"

15.09.2023 19:06 11
Syksyn lomautussumasta saattaa tulla Orpon hallitukselle ”taivaan lahja” – Yritysten kurimus tekee ay-liikkeen poliittisista lakoista käytännössä tehottomia

Syksyn lo­mau­tus­su­mas­ta saattaa tulla Orpon hal­li­tuk­sel­le ”tai­vaan lahja” – Yri­tys­ten kurimus tekee ay-liik­keen po­liit­ti­sis­ta la­kois­ta käy­tän­nös­sä te­hot­to­mia

10.09.2023 06:30 9
Tilaajille
Tuleeko totuus saamelaisten kohtelusta suomalaisille yllätyksenä?
Kolumni

Tuleeko totuus saa­me­lais­ten koh­te­lus­ta suo­ma­lai­sil­le yl­lä­tyk­se­nä?

08.08.2023 05:00 14
Päättyykö Inarin metsäpiina? – kiistanalaisin asia on vanhan metsän määrittäminen
Kolumni

Päät­tyy­kö Inarin met­sä­pii­na? – ­kiis­ta­na­lai­sin asia on vanhan metsän mää­rit­tä­mi­nen

08.07.2023 06:00 10
Maalittaminen kaventaa sananvapautta ja jyrkentää poliittista vastakkainasettelua – vallankäyttäjillä on asiassa erityisen iso vastuu
Pääkirjoitus

Maa­lit­ta­mi­nen ka­ven­taa sa­nan­va­paut­ta ja jyr­ken­tää po­liit­tis­ta vas­tak­kain­aset­te­lua – val­lan­käyt­tä­jil­lä on asiassa eri­tyi­sen iso vastuu

06.07.2023 18:30 21
Orpon hallituksen alku on ollut yhtä tuskaa, eikä ennuste lupaa parempaa – arvojen korvaaminen järjellä ei vaikuta onnistuneelta ratkaisulta
Pääkirjoitus

Orpon hal­li­tuk­sen alku on ollut yhtä tuskaa, eikä ennuste lupaa pa­rem­paa – arvojen kor­vaa­mi­nen jär­jel­lä ei vaikuta on­nis­tu­neel­ta rat­kai­sul­ta

04.07.2023 21:21 21
Missä raja, jos ei tässä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä raja, jos ei tässä?

03.07.2023 06:06 4
Orpon hallituksen lyhyt oppimäärä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Orpon hal­li­tuk­sen lyhyt op­pi­mää­rä

30.06.2023 05:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Op­po­si­tio purkaa pahaa mieltä

30.06.2023 05:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei aihetta hymyyn

26.06.2023 06:00 3
Valtion velkaantumisen pysäyttäminen ei onnistu, jos sote-menojen kasvua ei saada hillittyä – se voi tarkoittaa jopa hyvinvointialueliitoksia
Pääkirjoitus

Valtion vel­kaan­tu­mi­sen py­säyt­tä­mi­nen ei on­nis­tu, jos sote-me­no­jen kasvua ei saada hil­lit­tyä – se voi tar­koit­taa jopa hy­vin­voin­ti­alue­lii­tok­sia

25.06.2023 10:29 32
Matkailuala tyrmistyi hallitusohjelmasta – "Hallitus suoraan kannustaa suomalaisia ulkomaan matkailuun, se on hulluutta"

Mat­kai­lu­ala tyr­mis­tyi hal­li­tus­oh­jel­mas­ta – "Hal­li­tus suoraan kan­nus­taa suo­ma­lai­sia ul­ko­maan mat­kai­luun, se on hul­luut­ta"

21.06.2023 19:30 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Järjen käyttö sal­lit­tua?

21.06.2023 05:00
Näin uusi lappilaisministeri vastasi LK:n vaalikoneessa – lue mitä mieltä Kaisa Juuso oli sote-alan palkoista ja valtion talouden leikkauksista

Näin uusi lap­pi­lais­mi­nis­te­ri vastasi LK:n vaa­li­ko­nees­sa – lue mitä mieltä Kaisa Juuso oli sote-alan pal­kois­ta ja valtion ta­lou­den leik­kauk­sis­ta

20.06.2023 13:09 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Raju hyök­käys työn­te­ki­jöi­tä kohtaan

20.06.2023 05:00 4
Orpon hallitusohjelma herättää kritiikkiä ja huolta Lapin oppositiossa olevissa kansanedustajissa – "Voi sanoa, että köyhille ja kipeille tulee kyllä orpo olo, kun leikkaukset alkavat purra"

Orpon hal­li­tus­oh­jel­ma he­rät­tää kri­tiik­kiä ja huolta Lapin op­po­si­tios­sa ole­vis­sa kan­san­edus­ta­jis­sa – "Voi sanoa, että köy­hil­le ja ki­peil­le tulee kyllä orpo olo, kun leik­kauk­set alkavat purra"

19.06.2023 19:30 76
Tilaajille
Henriksson, Adlercreutz ja Bergqvist ovat RKP:n ministerit

Hen­riks­son, Ad­lerc­reutz ja Bergq­vist ovat RKP:n mi­nis­te­rit

19.06.2023 15:42 1
Metsien suojelun on perustuttava maanomistajan vapaaehtoisuuteen, uusi hallitus linjaa

Metsien suo­je­lun on pe­rus­tut­ta­va maan­omis­ta­jan va­paaeh­toi­suu­teen, uusi hal­li­tus linjaa

16.06.2023 22:08 1
Liikenteen kehitys nousi Lapin asiaksi –näin lappilaiset kansanedustajat Kaisa Juuso, Sara Seppänen ja Heikki Autto kommentoivat hallitusohjelmaa

Lii­ken­teen kehitys nousi Lapin asiaksi –näin lap­pi­lai­set kan­san­edus­ta­jat Kaisa Juuso, Sara Sep­pä­nen ja Heikki Autto kom­men­toi­vat hal­li­tus­oh­jel­maa

16.06.2023 21:17 42
Tilaajille