Taksilaki
Parjattu taksilaki uudistuu, koska kuluttajien luottamus on pakko palauttaa – myös harmaata taloutta halutaan torjua

Par­jat­tu tak­si­la­ki uu­dis­tuu, koska ku­lut­ta­jien luot­ta­mus on pakko pa­laut­taa – myös har­maa­ta ta­lout­ta ha­lu­taan torjua

28.12.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Työ­ka­lu­ja tak­si­alan kor­jaus­sar­jaan

23.12.2020 07:54
Tilaajille
Lukijalta: Työkaluja taksialan korjaussarjaan
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Työ­ka­lu­ja tak­si­alan kor­jaus­sar­jaan

09.12.2020 09:41
Eduskunnasta: Taksiautoilijasta torppariksi – Kela-kyytien kilpailutusta tulee muuttaa
Kolumni Markus Lohi (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Tak­si­au­toi­li­jas­ta torp­pa­rik­si – Ke­la-kyy­tien kil­pai­lu­tus­ta tulee muuttaa

08.12.2020 14:37 2
Taksimatkustajien luottamus halutaan palauttaa taksilain korjauksella – Taksimatkan hinnat ovat paikoin nousseet ja syrjäseuduilla palvelu on heikentynyt

Tak­si­mat­kus­ta­jien luot­ta­mus ha­lu­taan pa­laut­taa tak­si­lain kor­jauk­sel­la – Tak­si­mat­kan hinnat ovat paikoin nous­seet ja syr­jä­seu­duil­la palvelu on hei­ken­ty­nyt

13.07.2020 23:48 1
Taksiliitto hallituksen lakiremontista: suurimmat montut peittyvät, mutta harmaan talouden torjunta jää puolitiehen

Tak­si­liit­to hal­li­tuk­sen la­ki­re­mon­tis­ta: suu­rim­mat montut peit­ty­vät, mutta harmaan ta­lou­den tor­jun­ta jää puo­li­tie­hen

24.06.2020 19:28
Tilaajille
Taksiliitto: Taksien saatavuus syrjäalueilla on yhteiskunnan käsissä – "Kunnat voisivat ostaa päivystyksen koulukyytien kilpailutuksen yhteydessä"

Tak­si­liit­to: Taksien saa­ta­vuus syr­jä­alueil­la on yh­teis­kun­nan käsissä – "Kunnat voi­si­vat ostaa päi­vys­tyk­sen kou­lu­kyy­tien kil­pai­lu­tuk­sen yh­tey­des­sä"

07.02.2020 07:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Berner muistetaan epäonnistuneesta taksilaista, mutta se ei ollut välttämättä hänen ainoa hutilyöntinsä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Berner muis­te­taan epä­on­nis­tu­nees­ta tak­si­lais­ta, mutta se ei ollut vält­tä­mät­tä hänen ainoa hu­ti­lyön­tin­sä

08.12.2019 18:30
Tilaajille