Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Tak­si­yrit­tä­jien te­ho­val­von­nas­sa löy­ty­nyt jo 1,2 mil­joo­naa il­moit­ta­mat­to­mia tuloja – myyntiä jätetty kir­jaa­mat­ta ja palk­ko­ja mak­sa­mat­ta, kan­sain­vä­lis­ten so­vel­lus­ten toi­min­ta epä­sel­vää

Kuvituskuva. Kuvan taksi tai yrittäjä ei liity juttuun.
Kuvituskuva. Kuvan taksi tai yrittäjä ei liity juttuun.
Kuva: VESA JOENSUU

Taksiyrittäjien tehovalvonnassa on tähän mennessä löydetty 1,2 miljoonan euron edestä tuloja, joita ei ole asianmukaisesti ilmoitettu kirjanpidossa, tiedottaa Verohallinto.

Valvontaa on keväästä saakka tehty riskianalyysin mukaisesti 182 taksiyrittäjälle. Näistä 45 prosentille on tullut lisää veroja maksettavaksi.

Vuonna 2018 taksilain uudistuksen seurauksena taksiluvan saanti helpottui ja alalle tuli paljon uusia yrittäjiä. Vilpillistä toimintaa on löytynyt sekä pitkään alalla toimineista että uusista yrittäjistä.

– Merkittävin havainto on, että myyntiä on jäänyt kirjaamatta kirjanpitoon tai muutoin ilmoittamatta meille. Myyntiä on esimerkiksi kirjattu puutteellisesti, eikä taksiautojen taksamittareiden myyntiraportteja ole säilytetty tai liitetty kirjanpitoaineistoon, ylitarkastaja Jarmo Lahdenperä Verohallinnosta summaa tuloksia.

Taksiyrittäjät ovat myös vähentäneet kirjanpidossa omia menoja, jotka eivät ole vähennyskelpoisia.  Myös palkkoja on maksettu pimeästi ja työnantajan velvollisuuksia on muiltakin osin jätetty hoitamatta.

Tehovalvonnan perusteella kansainvälisten sovellusten kautta taksitoimintaa harjoittavat eivät ole tietoisia siitä, että heidän vastuullaan on ilmoittaa taksitoiminnasta saadut tulot Verohallinnolle. Suomessa taksitoimintaa harjoitetaan esimerkiksi Uber- ja Yango-sovellusten kautta.

– Moni luulee virheellisesti, että kansainvälinen alustaa pyörittävä yritys ilmoittaisi kaikkien taksiyrittäjien tulot oikean maan verohallinnolle. Näin ei ole. Taksiyrittäjä on vastuussa siitä, että kaikki tulot tulevat ilmoitetuksi meille, Lahdenperä sanoo.

Taksialan tehovalvonta jatkuu vielä ainakin ensi kevääseen asti. Verohallinto aikoo käydä valvonnassa läpi vielä myös noin 600 taksiyrittäjän toimintaa, jotka ovat ilmoittaneet tuloja aiemmin taksitoiminnasta.

Taksiliitto tyytyväinen tehovalvontaan

Taksiliitto on ottanut ilolla vastaan tiedon siitä, että Verohallinto on aloittanut Taksiliiton toivomat valvontatoimet alalla.

– On erittäin hyvä, että Verohallinto pystyy kohdentamaan valvontatoimensa riskiperusteisesti. Haaviin jää silloin helpommin niitä, jotka eivät velvoitteitaan hoida. Se näkyy myös tähänastisen valvonnan tuloksissa, Suomen Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen kiittää liiton julkaisemassa tiedotteessa.

– Riskianalyysiin perustuva valvonta säästää selvästi valvontaresursseja ja tuottaa tulosta. Toisaalta tähänastisen valvonnan tulokset myös jo osoittavat, että valvontaa todella tarvitaan, jotta epäterve kilpailu saadaan kitkettyä taksialalta, Koskinen toteaa.

Koskinen hämmästelee kansainvälisten yritysten toimintaa Suomessa. Hänen mukaansa vaikuttaa siltä, että yritykset eivät opasta välityksensä piirissä olevia toimijoita riittävästi.

Hän myös muistuttaa, että riskianalyysiin poimittujen määrä osoittaa toisaalta sen, että valtaosa taksialan toimijoista on edelleen rehellisiä, yhteiskunnalliset velvoitteensa hoitavia yrittäjiä.

– Toimialalla on noin 12 000 luvanhaltijaa. Riskianalyysissä esiin nousi alle 800 yrittäjää ja heistä noin 80:lle on tähän mennessä suoritetussa valvonnassa määrätty lisäveroja, Timo Koskinen perustelee.

Taksiyrittäjien tehovalvonta 2021

Taksiyrittäjiin kohdistuneet valvontatoimet ovat olleet verotarkastuksia, valvontakäyntejä ja selvityspyyntöjä.

Valvonnan kohteena ovat yksittäiset taksiyrittäjät, elinkeinonharjoittajat ja taksiyhtiöt. Joukossa on sekä uusia toimijoita että alalla jo kauemmin toimineita.

Syyskuun alkuun mennessä valvontaa on tehty 182 toimijalle. Tehovalvonnassa tavoitteena on käydä läpi vielä noin 600 taksiyrittäjän ja -yrityksen toiminta. Verohallinto kohdistaa valvontaa toimijoihin riskiperusteisesti.

Tähän mennessä valvonnassa on löydetty tuloa, joka on jätetty ilmoittamatta, 1,2 miljoonan euron edestä. Vuonna 2019 koko taksialan tulot olivat yhteensä noin 204 miljoonaa euroa.

Taksialan tehovalvonta jatkuu ainakin ensi kevääseen asti.

Lähde: Verohallinto