Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Tilaajille

Tak­si­liit­to: Taksien saa­ta­vuus syr­jä­alueil­la on yh­teis­kun­nan käsissä – "Kunnat voi­si­vat ostaa päi­vys­tyk­sen kou­lu­kyy­tien kil­pai­lu­tuk­sen yh­tey­des­sä"

Kuntaliiton mielestä valtio romutti toimivan taksijärjestelmän, jonka korjaaminen on sen vastuulla. Kunnilla ei ole varaa enää uusiin tehtäviin, eikä valtionapuun luoteta. Pienillä paikkakunnilla taksiasiakkailta vaaditaan ennakointia. Taksiuudistuksen lisäksi taksien saatavuutta ovat huonontaneet päivystysvuorojen jakamisen epäselvät pelisäännöt.

Liikennepalvelulain uudistus poisti takseilta päivystyspakon, mikä on heikentänyt taksien saatavuutta pienemmillä paikkakunnilla ja maaseudulla erityisesti iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.

Taksien saatavuus on yksi kysymys, johon liikenne- ja viestintäministeriön taksisääntelyn "korjaussarja" pureutuu. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) käynnisti tammikuun lopussa säädöshankkeen taksilainsäädännön korjaamiseksi, ja lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan jo ensi vuoden alussa.