Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Sotaharjoitus: Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taus­har­joi­tuk­seen ja toimii nyt jouk­kueen va­ra­joh­ta­ja­na suu­res­sa Na­to-har­joi­tuk­ses­sa

Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Tak­siau­toi­li­jas­ta torp­pa­rik­si – Ke­la-kyy­tien kil­pai­lu­tus­ta tulee muuttaa

Lapin kansanedustajat kirjoittavat Eduskunnasta-kolumneja vuoroviikoin Uusi Rovaniemi -lehteen. Tällä viikolla vuorossa on keskustan Markus Lohi.
Lapin kansanedustajat kirjoittavat Eduskunnasta-kolumneja vuoroviikoin Uusi Rovaniemi -lehteen. Tällä viikolla vuorossa on keskustan Markus Lohi.
Kuva: Jussi Leinonen

Keväästä alkaen taksitoimiala on ollut todella surkeassa tilanteessa kaikkialla Suomessa. Ajot romahtivat ja sitä myötä tulot. Kiinteät kulut säilyivät. Joillakin taksiautoilla ajoja on riittänyt onneksi koulukyydeistä tai Kelan kuljetuksista.

Nyt taksiautoilijoilla on edessä toinen kriisi osassa maakuntia, kun Kelan kustantamat ajot on kilpailutettu uudestaan. Tällainen tilanne on myös Lapissa. Kuhunkin maakuntaan on valittu yksi palveluntuottaja, joka hallitsee ja järjestää kelakyydit. Voittaja on ollut se, joka on tarjonnut suurimman alennuksen niin sanotusta listahinnasta.

"Jos maaseudun taksiyrittäjä ei pääse mukaan Kela-kyyteihin, ei hänellä useinkaan ole edellytyksiä hoitaa muutakaan taksiliikennettä."

Mutta ei tässä vielä kaikki. Tuo voittaja on sitten määritellyt ehdot ja ajotaksan yksittäisille taksiautoilijoille. Osa on saanut jatkaa Kela-ajoja, toiset eivät. Kilpailun voittanut palveluntuottaja saa periä täysin vapaasti määrittelemänsä laite- ja palvelumaksut taksiyrittäjiltä. Nämä maksut eivät kuitenkaan ole olleet Kelan tarjouskilpailun arvioinnissa mukana.

Kilpailun voittanut yritys toimii pelisääntöjen mukaisesti ja ajaa tietenkin yrityksen omaa etuaan. Se on ymmärrettävää eikä siinä ole sinänsä mitään väärää. Lainsäätäjän ja Kelan tulee kuitenkin ajaa yhteiskunnan kokonaisetua.

Nykyinen kilpailutus on johtanut siihen, että taksimiehistä ainakin Lapissa on tullut torppareita. Taksoja poljetaan ja kuljettajat pakotetaan olosuhteiden pakossa solmimaan surkeita ja heidän kannaltaan jopa kohtuuttomia sopimuksia.

Jos maaseudun taksiyrittäjä ei pääse mukaan Kela-kyyteihin, ei hänellä useinkaan ole edellytyksiä hoitaa muutakaan taksiliikennettä.

Miten kilpailutus tulisi järjestää? Oikeudenmukaisia tapoja on monia. Yksi voisi olla se, että jokaiseen maakuntaan kilpailutettaisiin kolme edullisinta palvelunjärjestäjää. Näin veronmaksajan etu tulisi turvattua, kun hintakilpailutus toimisi.

Jokaisen kilpailussa voittaneen kolmen operaattorin tulisi sitten sääntöjen mukaan ottaa samoilla ehdoilla jokainen halukas taksikuski ajamaan ajoja. Näin kilpailutus toimisi myös seuraavalla tasolla, eivätkä taksiyrittäjät joutuisi sanelun kohteeksi. Jos joku palvelun järjestäjä tarjoaisi kohtuuttomia ehtoja, äänestäisivät autoilijat jaloilla tai paremminkin autoillaan ja siirtyisivät sen palveluntarjoajan sopimuskumppaneiksi, joka jättää reilun siivun myös taksikuskille.

Muutos tulee tehdä heti seuraavan kilpailutuksen yhteydessä. Pelisäännöt tulee uudistaa. Olen ottanut jo asian esille Kelan valtuutettujen kokouksessa ja tulen edelleen ottamaan.

Kelan valtuutettujen toiminta on valvoa Kelan toimintaa. Kela noudattaa aina voimassa olevaa lakia. Jos järkevä kilpailutus edellyttää lain muutosta, se pitää tehdä pikaisesti.