Saamelaiskäräjävaalit: Ään­ten­las­ken­ta on alkanut – en­sim­mäi­set epä­vi­ral­li­set tu­lok­set il­moi­te­taan tiis­taiaa­mu­na

Tietomurto: Satojen Lapin hy­vin­voin­tia­lueen asiak­kai­den tietoja on saat­ta­nut joutua vääriin käsiin – koskee in­kon­ti­nens­si- ja dia­be­tes­tuot­tei­den ko­tiin­kul­je­tus­pal­ve­lun asiak­kai­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Rat­kai­su valtion velan maksuun

Pieni rikkaiden joukko Suomessa, kuten muuallakin omistaa ja ”tienaa” monin verroin enemmän kuin suuri joukko köyhiä. Sama joukko kuluttaa eniten eli aiheuttaa eniten ilmastonmuutosta ja ympäristön tuhoa. Siksi rikkailla on suurin vastuu sekä menneestä että tulevasta.

Oikeudenmukainen ja yksinkertainen ratkaisu nykyisen suuren velan hoitamiseksi olisi esimerkiksi näin: verottaja panisi kansalaiset tulojen ja omaisuuden suuruuden mukaiseen järjestykseen. Kaikilta tuloiltaan rikkaimmat 100 000 velvoitettaisiin maksamaan velasta ensi vuonna yhdessä tai kahdessa erässä 10 000 euroa.

Seuraavaksi rikkaimmat 500 000 velvoitettaisiin vastaavasti maksamaan 5 000 euroa. Seuraavaksi rikkaimmat miljoona kansalaista maksaisi 2 000 ja seuraavat miljoona 1 000 euroa.

Näin jo kertyisi summa, jolla hoidettaisiin ongelman ensi vaihe. Pari vuotta myöhemmin riittäisi velvoitemaksuksi puolta pienempi summa. Näin menetellen ei tarvitsisi kurjistaa heikkojen asemaa entisestään ja hallituksen maine nousisi tavattomasti.

Maksu ei olisi lisävero, vaan korvaus jo aiheutetuista ympäristön pilaamisen kustannuksista. Varmaan rikkaat ovat halukkaita auttamaan isänmaataan. Maksu ei olisi suuri.

Jättämällä yhden tai pari ulkomaanmatkaa tekemättä siitä selviäisi eikä rikkaus edes vähenisi.