Valtiontalous
Lapin lennoston toiminnan sanotaan olevan vaarassa, jos hävittäjähankinnassa valitaan kallein vaihtoehto – "Voi olla, että hankinnalla vaarannetaan maanpuolustus eikä turvata sitä"

Lapin len­nos­ton toi­min­nan sa­no­taan olevan vaa­ras­sa, jos hä­vit­tä­jä­han­kin­nas­sa va­li­taan kallein vaih­to­eh­to – "Voi olla, että han­kin­nal­la vaa­ran­ne­taan maan­puo­lus­tus eikä turvata sitä"

26.02.2021 06:30 1
Tilaajille
Hallituksen pitää nostaa katse jo koronan jälkeiseen aikaan
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen pitää nostaa katse jo koronan jäl­kei­seen aikaan

27.01.2021 19:14
Tilaajille
Hallituspuolueet sopivat kotihoidontuen säilyvän, vaikka työllisyyden kannalta muutos voisi olla perusteltu – Poliitikot arvioivat tukea monesta näkökulmasta

Hal­li­tus­puo­lueet sopivat ko­ti­hoi­don­tuen säi­ly­vän, vaikka työl­li­syy­den kan­nal­ta muutos voisi olla pe­rus­tel­tu – Po­lii­ti­kot ar­vioi­vat tukea monesta nä­kö­kul­mas­ta

09.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Velkaa ei pidä ottaa hä­vit­tä­jiin

06.01.2021 04:20 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Hävittäjiin saman verran rahaa kuin koronakriisiin?
Kolumni Markus Mustajärvi (vas.)

Edus­kun­nas­ta: Hä­vit­tä­jiin saman verran rahaa kuin ko­ro­nak­rii­siin?

15.12.2020 14:33 2
Koronakriisin vuoksi valtion rahankäytössä päädyttiin ratkaisuun, jota ei ole tehty 15 vuoteen

Ko­ro­na­krii­sin vuoksi valtion ra­han­käy­tös­sä pää­dyt­tiin rat­kai­suun, jota ei ole tehty 15 vuoteen

14.12.2020 06:00
Tilaajille
Arviointineuvostolta kritiikkiä hallituksen sote-uudistukselle: Vaikutusarviot osin puutteellisia varsinkin yritysten näkökulmasta

Ar­vioin­ti­neu­vos­tol­ta kri­tiik­kiä hal­li­tuk­sen so­te-uu­dis­tuk­sel­le: Vai­ku­tus­ar­viot osin puut­teel­li­sia var­sin­kin yri­tys­ten nä­kö­kul­mas­ta

09.11.2020 17:03
Hallituksen kyky edesauttaa uusien työpaikkojen syntyä on yhä arvoitus – Lapissa on edessä poikkeuksellisen vaikea talvi matkailun romahtaessa.

Hal­li­tuk­sen kyky edes­aut­taa uusien työ­paik­ko­jen syntyä on yhä ar­voi­tus – Lapissa on edessä poik­keuk­sel­li­sen vaikea talvi mat­kai­lun ro­mah­taes­sa.

20.09.2020 11:23 6
Tilaajille
Hoitovelan ja jonojen purkamiseen tarvitaan kiireesti ohjelma - keskusta valmis yhteistyöhön myös opposition kanssa

Hoi­to­ve­lan ja jonojen pur­ka­mi­seen tar­vi­taan kii­rees­ti ohjelma - kes­kus­ta valmis yh­teis­työ­hön myös op­po­si­tion kanssa

21.08.2020 16:07

Lu­ki­jal­ta: Nuo­ri­so­alan jär­jes­tö­jen ra­hoi­tus pitää turvata

13.08.2020 06:00
Tilaajille
Eduskunnasta: Talous ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä
Kolumni Markus Lohi (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Talous ja hy­vin­voin­ti kul­ke­vat käsi kädessä

15.07.2020 08:33
Pääkirjoitus: Yhteiskunnasta loppuu happi, jos epidemiaa ei saada nopeasti nujerrettua
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Yh­teis­kun­nas­ta loppuu happi, jos epi­de­miaa ei saada no­peas­ti nu­jer­ret­tua

16.04.2020 20:31
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kukkaron nyörit on nyt auki, hallituksen veri punnitaan syksyllä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kuk­ka­ron nyörit on nyt auki, hal­li­tuk­sen veri pun­ni­taan syk­syl­lä

08.04.2020 16:01
Tilaajille
Hallituksen kehysriihi muuttui koronariiheksi – joka suunnalta tulvii uusia menoja miljardiluokan lisäbudjettiin

Hal­li­tuk­sen ke­hys­rii­hi muuttui ko­ro­na­rii­hek­si – joka suun­nal­ta tulvii uusia menoja mil­jar­di­luo­kan li­sä­bud­jet­tiin

05.04.2020 08:24
Tilaajille
Valtio rientää Finnairin tueksi 600 miljoonan euron takauksella – Käsillä on "suurin kriisi lentoliikenteen historiassa"

Valtio rientää Finn­ai­rin tueksi 600 mil­joo­nan euron ta­kauk­sel­la – Käsillä on "suurin kriisi len­to­lii­ken­teen his­to­rias­sa"

20.03.2020 10:02
Pääkirjoitus: Pääministeri Sanna Marinin hallitus on supersuosittu, mutta hallituksen sisällä kipinöi. Vihreiden ja keskustan tavoitteita on vaikea sovittaa yhteen.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marinin hal­li­tus on su­per­suo­sit­tu, mutta hal­li­tuk­sen sisällä ki­pi­nöi. Vih­rei­den ja kes­kus­tan ta­voit­tei­ta on vaikea so­vit­taa yhteen.

21.02.2020 12:28
Tilaajille
Elinkeinoelämä ja yritykset hallituksen budjetista: Hyvää tahtoa on paljon, mutta villoja kovin vähän

Elin­kei­no­elä­mä ja yri­tyk­set hal­li­tuk­sen bud­je­tis­ta: Hyvää tahtoa on paljon, mutta villoja kovin vähän

18.09.2019 15:03
Eduskunnasta: Löysiä miljardeja liikkeellä – miksi kukaan ei kritisoi hävittäjähankintaa?
Kolumni Markus Mustajärvi (vas.)

Edus­kun­nas­ta: Löysiä mil­jar­de­ja liik­keel­lä – miksi kukaan ei kri­ti­soi hä­vit­tä­jä­han­kin­taa?

18.09.2019 08:00