Euroopan Unioni
Viimeisin 4 tuntia
EU:n elpymispaketin käyttöä valvotaan Ville Itälän johtamassa petostentorjuntavirastossa – "Mitä enemmän on rahaa, sitä suuremmiksi riskit kasvavat"

EU:n el­py­mis­pa­ke­tin käyttöä val­vo­taan Ville Itälän joh­ta­mas­sa pe­tos­ten­tor­jun­ta­vi­ras­tos­sa – "Mitä enemmän on rahaa, sitä suu­rem­mik­si riskit kas­va­vat"

06:00 1
Kuukausi
Valko-Venäjän talous romahti vaaliväärennöksen ja protestien elokuussa – Lukashenko lähtee Moskovaan tuen hakuun

Val­ko-Ve­nä­jän talous romahti vaa­li­vää­ren­nök­sen ja pro­tes­tien elo­kuus­sa – Lu­kas­hen­ko lähtee Mos­ko­vaan tuen hakuun

07.09.2020 15:15 0
Valko-Venäjä huolestuttaa presidenttiä, jos siitä syntyy geopoliittinen riita – Niinistö avasi myös puheluitaan Putinin ja Merkelin kanssa

Val­ko-Ve­nä­jä huo­les­tut­taa pre­si­dent­tiä, jos siitä syntyy geo­po­liit­ti­nen riita – Nii­nis­tö avasi myös pu­he­lui­taan Putinin ja Mer­ke­lin kanssa

25.08.2020 13:43 0
Kahdenväliset keskustelut eivät kaada Lukashenkoa, mutta tuskin niistä haittaakaan on

Kah­den­vä­li­set kes­kus­te­lut eivät kaada Lu­kas­hen­koa, mutta tuskin niistä hait­taa­kaan on

19.08.2020 14:30 0
Lukijalta Mielipide Pentti Ruuhonen

Lu­ki­jal­ta: Jokohan EU on saat­to­hoi­don tar­pees­sa?

19.08.2020 03:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta: Suomi EU-kolonialistien siirtomaa
Lukijalta Mielipide Jouko Miettinen

Lu­ki­jal­ta: Suomi EU-ko­lo­nia­lis­tien siir­to­maa

06.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Harvaanasutut alueet ovat erityisasemassa, kun EU-rakennerahoja jaetaan – "Pohjoisen ja idän kriteerit ovat entistä tärkeämpiä", kertoo Brysselissä Pohjois-Suomen etuja ajava lobbari Kari Aalto

Har­vaa­na­su­tut alueet ovat eri­tyi­sa­se­mas­sa, kun EU-ra­ken­ne­ra­ho­ja jaetaan – "Poh­joi­sen ja idän kri­tee­rit ovat entistä tär­keäm­piä", kertoo Brys­se­lis­sä Poh­jois-Suo­men etuja ajava lobbari Kari Aalto

24.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Mikä taho siunaa Suomen rahojen saamisen, mitä lukuja elvytystarpeen osoittamiseksi vaaditaan? – selvitimme, mitä EU-elpymisrahojen jaossa tapahtuu seuraavaksi

Mikä taho siunaa Suomen rahojen saa­mi­sen, mitä lukuja el­vy­tys­tar­peen osoit­ta­mi­sek­si vaa­di­taan? – sel­vi­tim­me, mitä EU-el­py­mis­ra­ho­jen jaossa ta­pah­tuu seu­raa­vak­si

22.07.2020 20:01 0
Sanna Marin maratonneuvottelujen tuloksista: "Suomi onnistui neuvotteluissa nuukaa nelikkoa paremmin"

Sanna Marin ma­ra­ton­neu­vot­te­lu­jen tu­lok­sis­ta: "Suomi on­nis­tui neu­vot­te­luis­sa nuukaa ne­lik­koa pa­rem­min"

22.07.2020 19:46 0
Eduskunnasta: Euroopan unioni – loppunsa edellä
Kolumni Markus Mustajärvi (vas.)

Edus­kun­nas­ta: Eu­roo­pan unioni – lop­pun­sa edellä

21.07.2020 14:29 33
Italian pääministeri laskee: "Tukipaketista 28 prosenttia kohdistuu Italialle" – suurmaiden johtajat kehuvat EU-ratkaisua

Italian pää­mi­nis­te­ri laskee: "Tu­ki­pa­ke­tis­ta 28 pro­sent­tia koh­dis­tuu Ita­lial­le" – suur­mai­den joh­ta­jat kehuvat EU-rat­kai­sua

21.07.2020 10:06 0
Jari Luoto tuntee EU:n maratonkokoukset – oli legendaarisessa Nizzassa viisi päivää ja nyt Marinin matkassa: "Eiliset neuvottelut päättyivät aamukuudelta"

Jari Luoto tuntee EU:n ma­ra­ton­ko­kouk­set – oli le­gen­daa­ri­ses­sa Niz­zas­sa viisi päivää ja nyt Marinin mat­kas­sa: "Ei­li­set neu­vot­te­lut päät­tyi­vät aa­mu­kuu­del­ta"

20.07.2020 18:40 0
Tilaajille
EU-huippukokouksen puheenjohtaja antoi uuden esityksen – EU-maat ovat koolla jo neljättä päivää, mutta saadaanko ratkaisua ollenkaan?

EU-huip­pu­ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­ja antoi uuden esi­tyk­sen – EU-maat ovat koolla jo nel­jät­tä päivää, mutta saa­daan­ko rat­kai­sua ol­len­kaan?

20.07.2020 18:33 0
Analyysi: Onko elpymispaketti kertalaukaus vai pysyvämpi toimintatapa EU:ssa? Siitä riippuu ratkaisun syntyminen Brysselin illassa

Ana­lyy­si: Onko el­py­mis­pa­ket­ti ker­ta­lau­kaus vai py­sy­väm­pi toi­min­ta­ta­pa EU:ssa? Siitä riippuu rat­kai­sun syn­ty­mi­nen Brys­se­lin illassa

20.07.2020 17:40 0
EU-johtajat aloittavat viikonlopun viimeisen väännön – Suomi tiukasti "nuukan nelikon" kyljessä

EU-joh­ta­jat aloit­ta­vat vii­kon­lo­pun vii­mei­sen väännön – Suomi tiu­kas­ti "nuukan ne­li­kon" kyl­jes­sä

19.07.2020 16:33 0
EU-johtajat vääntävät rahasta ja oikeusvaltiosta – Sopu on mahdollinen, mutta vielä kaukana

EU-joh­ta­jat vään­tä­vät rahasta ja oi­keus­val­tios­ta – Sopu on mah­dol­li­nen, mutta vielä kaukana

18.07.2020 21:48 0
Neuvottelut elvytyspaketista jatkuvat Brysselissä – nyt pöydässä on ehdotus, jonka toivotaan kelpaavan niukalle nelikolle

Neu­vot­te­lut el­vy­tys­pa­ke­tis­ta jat­ku­vat Brys­se­lis­sä – nyt pöy­däs­sä on eh­do­tus, jonka toi­vo­taan kel­paa­van niu­kal­le ne­li­kol­le

18.07.2020 13:52 0
EU-johtajien elvytyspakettineuvottelut yhä umpikujassa perjantai-iltana

EU-joh­ta­jien el­vy­tys­pa­ket­ti­neu­vot­te­lut yhä um­pi­ku­jas­sa per­jan­tai-il­ta­na

17.07.2020 22:15 0
Pääministeri Marin kohtasi Merkelin ja von der Leyenin kasvomaski päällä – Kaikki EU-maat ovat koolla Brysselissä, ja pöydällä on iso elpymissuunnitelma

Pää­mi­nis­te­ri Marin kohtasi Mer­ke­lin ja von der Leyenin kas­vo­mas­ki päällä – Kaikki EU-maat ovat koolla Brys­se­lis­sä, ja pöy­däl­lä on iso el­py­mis­suun­ni­tel­ma

17.07.2020 10:24 0
Laurila–Haaparanta-rautatieyhteys etenee – EU myönsi Suomelle puolet kehittämishankkeen kokonaisbudjetista

Lau­ri­la–­Haa­pa­ran­ta-rau­ta­tieyh­teys etenee – EU myönsi Suo­mel­le puolet ke­hit­tä­mis­hank­keen ko­ko­nais­bud­je­tis­ta

16.07.2020 18:36 1
Tilaajille