Euroopan Unioni
Tervetuloa EU:n ympäristöpääkaupunkiin – Lahti näyttää mallia, miten rujosta teollisuuskaupungista voi kehittyä edistyksellinen ympäristökaupunki

Ter­ve­tu­loa EU:n ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­kiin – Lahti näyttää mallia, miten rujosta teol­li­suus­kau­pun­gis­ta voi ke­hit­tyä edis­tyk­sel­li­nen ym­pä­ris­tö­kau­pun­ki

30.01.2021 08:01 1
Tilaajille
EU:lta ei vielä pakotteita Venäjälle – ulkoministerit keskustelivat Aleksei Navalnyin pidätyksestä

EU:lta ei vielä pa­kot­tei­ta Ve­nä­jäl­le – ul­ko­mi­nis­te­rit kes­kus­te­li­vat Aleksei Na­val­nyin pi­dä­tyk­ses­tä

25.01.2021 20:34 1
Puheenvuoro: Digijättien teknologiat käsittelyssä – EU-päättäjät haluavat suojella lapsia verkossa, vaikka sääntely on nyt jumissa

Pu­heen­vuo­ro: Di­gi­jät­tien tek­no­lo­giat kä­sit­te­lys­sä – EU-päät­tä­jät ha­lua­vat suo­jel­la lapsia ver­kos­sa, vaikka sään­te­ly on nyt jumissa

23.01.2021 09:00
EU:n Borrell: Pakotteet eivät ole ainoa keino vastata Navalnyin pidättämiseen – Kreml vastaa vaatimuksiin oppositiojohtajan vapauttamisesta olankohautuksella

EU:n Bor­rell: Pa­kot­teet eivät ole ainoa keino vastata Na­val­nyin pi­dät­tä­mi­seen – Kreml vastaa vaa­ti­muk­siin op­po­si­tio­joh­ta­jan va­paut­ta­mi­ses­ta olan­ko­hau­tuk­sel­la

19.01.2021 21:41
AstraZenecan koronarokote voi saada myyntiluvan ennakoitua aiemmin – Suomessa on annettu 20 000 rokotetta

Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­ko­te voi saada myyn­ti­lu­van en­na­koi­tua aiemmin – Suo­mes­sa on annettu 20 000 ro­ko­tet­ta

08.01.2021 20:09 1
Brittiparlamentti hyväksyi ylivoimaisella enemmistöllä EU-sopimuksen – Britannian ilmavoimat lennättivät sopimuksen pikavauhtia Brysselistä

Brit­ti­par­la­ment­ti hy­väk­syi yli­voi­mai­sel­la enem­mis­töl­lä EU-so­pi­muk­sen – Bri­tan­nian il­ma­voi­mat len­nät­ti­vät so­pi­muk­sen pi­ka­vauh­tia Brys­se­lis­tä

30.12.2020 17:20
EU-ministerivaliokunta puoltaa EU:n ja Britannian välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen hyväksymistä

EU-mi­nis­te­ri­va­lio­kun­ta puoltaa EU:n ja Bri­tan­nian välisen kauppa- ja yh­teis­työ­so­pi­muk­sen hy­väk­sy­mis­tä

28.12.2020 14:26
Suuri valiokunta käsittelee EU:n ja Britannian kauppasopimusta heti maanantaina – kauppasopimus syntyi jouluaattona

Suuri va­lio­kun­ta kä­sit­te­lee EU:n ja Bri­tan­nian kaup­pa­so­pi­mus­ta heti maa­nan­tai­na – kaup­pa­so­pi­mus syntyi jou­lu­aat­to­na

26.12.2020 14:28 1
Koronarokote-erä saapui Suomeen – rokotukset aloitetaan viimeistään sunnuntaina

Ko­ro­na­ro­ko­te-erä saapui Suomeen – ro­ko­tuk­set aloi­te­taan vii­meis­tään sun­nun­tai­na

26.12.2020 11:14
Eurooppaministeri Tuppurainen: Sopimus eduskuntaan mahdollisimman pian ennen vuodenvaihdetta

Eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen: Sopimus edus­kun­taan mah­dol­li­sim­man pian ennen vuo­den­vaih­det­ta

24.12.2020 20:53 1
Britannian ja EU:n hankalat neuvottelut päättyivät vihdoin jouluaattona brexit-kauppasopuun – "Eurooppa voi nyt jatkaa eteenpäin"

Bri­tan­nian ja EU:n han­ka­lat neu­vot­te­lut päät­tyi­vät vihdoin jou­lu­aat­to­na bre­xit-kaup­pa­so­puun – "Eu­roop­pa voi nyt jatkaa eteen­päin"

24.12.2020 17:57
Britannia ja EU pääsemässä sopuun brexit-kauppasopimuksesta ehkä jo tänään – näin kaupankäynti muuttuu, jos sopua EU:n kanssa ei synny

Bri­tan­nia ja EU pää­se­mäs­sä sopuun bre­xit-kaup­pa­so­pi­muk­ses­ta ehkä jo tänään – näin kau­pan­käyn­ti muut­tuu, jos sopua EU:n kanssa ei synny

23.12.2020 19:46
EU on tekemässä "viimeistä yritystä" neuvotteluissa – diplomaattilähde: EU on valmis jatkamaan brexit-kauppaneuvotteluja vuodenvaihteen jälkeen

EU on te­ke­mäs­sä "vii­meis­tä yri­tys­tä" neu­vot­te­luis­sa – dip­lo­maat­ti­läh­de: EU on valmis jat­ka­maan bre­xit-kaup­pa­neu­vot­te­lu­ja vuo­den­vaih­teen jälkeen

22.12.2020 21:24
Fimean yksikön päällikkö toppuuttelee tietoa koronarokotusten alkamisesta joulukuussa: "Kyseessä on ennenaikainen tieto"

Fimean yksikön pääl­lik­kö top­puut­te­lee tietoa ko­ro­na­ro­ko­tus­ten al­ka­mi­ses­ta jou­lu­kuus­sa: "Ky­sees­sä on en­nen­ai­kai­nen tieto"

18.12.2020 06:00 1
Koronarokotukset voivat alkaa EU:ssa 10 päivän kuluttua – Ursula von der Leyen vaatii, että rokotukset alkavat samanaikaisesti koko unionin alueella

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set voivat alkaa EU:ssa 10 päivän ku­lut­tua – Ursula von der Leyen vaatii, että ro­ko­tuk­set alkavat sa­man­ai­kai­ses­ti koko unionin alueel­la

17.12.2020 21:13
Koska suomalaisia aletaan rokottaa koronaa vastaan? Tämä kaikki koronarokotteen saapumisesta tiedetään nyt

Koska suo­ma­lai­sia aletaan ro­kot­taa koronaa vas­taan? Tämä kaikki ko­ro­na­ro­kot­teen saa­pu­mi­ses­ta tie­de­tään nyt

16.12.2020 18:00
Tilaajille
Euroopan unioni ja Britannia jatkavat neuvotteluja kauppasopimuksesta

Eu­roo­pan unioni ja Bri­tan­nia jat­ka­vat neu­vot­te­lu­ja kaup­pa­so­pi­muk­ses­ta

13.12.2020 15:36
EU sai uuden ilmastotavoitteen – hiilidioksidipäästöjä leikataan ainakin 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä

EU sai uuden il­mas­to­ta­voit­teen – hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jä lei­ka­taan ainakin 55 pro­sent­tia vuoteen 2030 men­nes­sä

11.12.2020 12:46
EU-johtajat hakevat sopua 1 800 miljardin euron rahoituspaketista – huippukokouksessa pyritään kiristämään unionin ilmastotavoitteita

EU-joh­ta­jat hakevat sopua 1 800 mil­jar­din euron ra­hoi­tus­pa­ke­tis­ta – huip­pu­ko­kouk­ses­sa py­ri­tään ki­ris­tä­mään unionin il­mas­to­ta­voit­tei­ta

10.12.2020 21:39
Ministeri Tuppuraisen mukaan kompromissia ei haeta oikeusvaltioperiaatteesta Puolan ja Unkarin kanssa

Mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­sen mukaan komp­ro­mis­sia ei haeta oi­keus­val­tio­pe­ri­aat­tees­ta Puolan ja Unkarin kanssa

09.12.2020 16:57