kolumni: Eikö ka­las­tus­la­ki olekaan kai­kil­le sama? Kysymys on nyt ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Pää­mi­nis­te­ri Marin maksaa saa­man­sa ate­ria­edun ta­kai­sin – ali­val­tio­sih­tee­ri ennakoi tässä ti­lan­tees­sa etuuden loppua

Helsinki

Pääministeri Sanna Marin (sd.) maksaa Kesärannassa saamansa ateriaedun kokonaisuudessaan takaisin.

Marin kertoi asiasta perjantain päätteeksi Twitterissä. Marin on käyttänyt etua viime vuoden tammikuun ja tämän vuoden toukokuun välisenä aikana yhteensä 14 363,20 euroa eli keskimäärin 845 euroa kuukaudessa. Summalla on hankittu aamiaistarvikkeita ja kylmänä toimitettuja aterioita.

Lisäksi Marin joutuu korjaamaan esitäytettyä veroilmoitustaan, koska verottajan mukaan Kesärannassa maksettu ateriaetuus on veronalaista tuloa.

Valtioneuvoston kanslia pyysi Verohallinnolta lausuntoa julkisuudessa nousseen keskustelun jälkeen, ja se toimitettiin perjantaina.

Tuloverolain mukaan pääministerin tehtävään liittyvästä asuntoedusta siihen kuuluvine palveluineen ei tarvitse maksaa veroa. Epäselvyyttä on ollut kuitenkin siitä, onko myös julkisuuteen noussut ateriaetu tällainen etuus.

Verottajan mukaan tuloverolain pääministerin etuuksia koskeva kohta jättää sijaa tulkinnalle, koska lainkohdassa ei tarkasti yksilöidä asuntoetuun kuuluvia palveluita. Sen takia tulkinta-apua on etsittävä lain esitöistä tai oikeus- ja verotuskäytännöstä. Niistä ei kuitenkaan verottajan mukaan löydy tukea sille, että etuus olisi laissa tarkoitettua verovapaata tuloa.

Virkamiehen mielestä lakia pitäisi muuttaa

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen Valtioneuvoston kansliasta ennakoi, että Kesärannan ateriaetuutta ei enää tarjota pääministereille. Valtioneuvoston kanslia on kertonut laativansa uuden ohjeistuksen Kesärannan ravitsemispalveluista.

– Tässä tilanteessa katsoisin itse niin, että tällaista palvelua ei pääministerille tarjota, kun se ei ministeripalkkiolakiin tässä mielessä sisälly, Lankinen sanoo STT:lle.

Hän sanoo pitävänsä perusteltuna, että ministeripalkkiolakia täsmennettäisiin. Pääministerille pitäisi hänen mielestään voida järjestää ruokailupalveluja hänen asuessaan virka-asunnossa.

Verottaja ei lausuntonsa perusteella löytänyt ministeripalkkiolaista tai tuloverolaista tukea sille, että pääministerille virka-asunnolla maksettu ateriaetu olisi verovapaata tuloa. Onko etuuden tarjoaminen ylipäätään ollut linjassa lain kanssa?

– Tällainen tulkinta on tehty VNK:ssa jo ministeripalkkiolain voimaantulosta lähtien ja se näkyy vuoden 2010 ohjeissa ja edelleen vuonna 2019, jolloin on kerrottu pääministeri (Antti) Rinteelle, minkälaisia palveluita Kesärantaan kuuluu, Lankinen vastaa.

Hän sanoo tehneensä tulkinnan virkavastuulla ja jatkaneensa aiempaa käytäntöä.

Etu ollut keskimäärin 845 euroa kuukaudessa

Valtioneuvoston kanslian nykyisen ohjeen mukaan pääministerin virka-asuntoon kuuluviin palveluihin sisältyvät virka-asunnon ylläpitoa ja turvallisuutta koskevat palvelut. Ohjeessa todetaan, että palveluihin kuuluu lisäksi "pääministerin asumiseen liittyviä muita palveluita".

Kanslia on tulkinnut Kesärannan palveluista annettua ohjeistusta siten, että virka-asuntoon voidaan tilata aamiaistarvikkeita sekä kylmänä toimitettavia aterioita, joiden kulut maksetaan valtion varoista.

Käytäntö on kanslian mukaan vakiintunut ja ollut käytössä vuodesta 2007 saakka. Kaikki pääministerit eivät ole etua kuitenkaan käyttäneet tai ovat asuneet Kesärannassa eripituisia jaksoja.

Ateriaedun käyttö nousi julkisuuteen viime viikolla, kun Iltalehti kertoi, että Marinin perheen käyttöön on hankittu aamiaistarvikkeita noin 300 eurolla kuussa. Samalla lehti kertoi, ettei sille oltu heti tuolloin annettu ateriaetua koskevaa päätöstä pyynnöstä huolimatta.

Kanslia perusteli Iltalehdelle kerrottua suurempaa summaa sillä, että se oli vastannut tietopyynnön rajauksen mukaisesti.