Ulkopolitiikka
Kiinan vaikutusvalta on kasvanut hurjasti eikä kasvu pysähdy koronaan –Lapissakin kannattaa miettiä, millaista yhteistyötä me haluamme
Pääkirjoitus

Kiinan vai­ku­tus­val­ta on kas­va­nut hur­jas­ti eikä kasvu pysähdy ko­ro­naan –La­pis­sa­kin kan­nat­taa miet­tiä, mil­lais­ta yh­teis­työ­tä me ha­luam­me

07.04.2021 21:44 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Helge Niva

Ul­ko­po­li­tii­kan Twit­ter-dip­lo­ma­tiaa

01.04.2021 05:48 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Pää­mi­nis­te­ril­lä oikeus ul­ko­po­li­ti­koin­tiin

09.03.2021 13:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Alpo Isomäki

Pää­mi­nis­te­ril­lä vielä opit­ta­vaa

01.03.2021 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Suutari py­sy­köön les­tis­sään – Koskee myös ul­ko­po­li­tiik­kaa

16.02.2021 18:28 3
Tilaajille
Näkökulma: Seuraavana Venäjän Lavrovin hämähäkinverkkoon astelee Pekka Haavisto – EU-Borrellin pehmoilu Moskovassa johti aiemmin kriisin pahenemiseen

Nä­kö­kul­ma: Seu­raa­va­na Venäjän Lav­ro­vin hä­mä­hä­kin­verk­koon astelee Pekka Haa­vis­to – EU-Bor­rel­lin peh­moi­lu Mos­ko­vas­sa johti aiemmin kriisin pa­he­ne­mi­seen

14.02.2021 18:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Pi­de­tään Venäjä mie­les­sä – "Vakaus on puoli ruokaa"

13.02.2021 06:36
Tilaajille
Pääministeri Marin ei ollut keskustellut presidentti Niinistön kanssa, ennen kuin vaati Twitterissä Venäjän oppositiojohtajan vapauttamista

Pää­mi­nis­te­ri Marin ei ollut kes­kus­tel­lut pre­si­dent­ti Nii­nis­tön kanssa, ennen kuin vaati Twit­te­ris­sä Venäjän op­po­si­tio­joh­ta­jan va­paut­ta­mis­ta

21.01.2021 15:00 1
Maanpuolustustahto on laskussa, mutta ammattiarmeijaakaan kansa ei halua – Ruotsin linjauksia seurataan nyt tarkkaan
Pääkirjoitus

Maan­puo­lus­tus­tah­to on las­kus­sa, mutta am­mat­ti­ar­mei­jaa­kaan kansa ei halua – Ruotsin lin­jauk­sia seu­ra­taan nyt tark­kaan

14.12.2020 07:56 1
Tilaajille
Pahamaineinen Kuolan sulatto luvataan sulkea jouluna – Lapin luontoa uhkaa Kuolan saasteiden sijasta enemmän ilmaston lämpeneminen
Pääkirjoitus

Pa­ha­mai­nei­nen Kuolan sulatto lu­va­taan sulkea jouluna – Lapin luontoa uhkaa Kuolan saas­tei­den sijasta enemmän il­mas­ton läm­pe­ne­mi­nen

16.11.2020 07:49
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Timo Toukomies

Lu­ki­jal­ta: Jääkö syyl­li­nen koskaan kiinni?

18.09.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta: Missä vaiheessa ymmärrys katosi?
Lukijalta Mielipide Tuula Ajanki

Lu­ki­jal­ta: Missä vai­hees­sa ym­mär­rys katosi?

20.08.2020 20:11 1
Tilaajille
Suomen kannattaa tehdä selväksi, ettei se osallistu Minskin MM-kisoihin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Suomen kan­nat­taa tehdä sel­väk­si, ettei se osal­lis­tu Minskin MM-ki­soi­hin

18.08.2020 07:00
Tilaajille
Lukijalta: Monenlaista demokratiaa
Lukijalta Mielipide Markku Melaranta

Lu­ki­jal­ta: Mo­nen­lais­ta de­mo­kra­tiaa

11.08.2020 06:00
Tilaajille
Näkökulma: Intian rajalta Hongkongiin ja Etelä-Kiinan merelle – Kiina tuntuu häärivän nyt kaikkialla asemansa vahvistamiseksi

Nä­kö­kul­ma: Intian rajalta Hong­kon­giin ja Ete­lä-Kii­nan merelle – Kiina tuntuu hää­ri­vän nyt kaik­kial­la ase­man­sa vah­vis­ta­mi­sek­si

12.07.2020 20:19
Arktisen neuvonantajan tehtävä lakkautetaan: Jari Vilénin pesti Brysselissä päättyy

Ark­ti­sen neu­von­an­ta­jan tehtävä lak­kau­te­taan: Jari Vilénin pesti Brys­se­lis­sä päättyy

12.02.2020 14:01
Tilaajille
Lukijalta: Loppuuko Arktisten valtioiden välinen yhteistyö?
Lukijalta Mielipide Timo Koivurova

Lu­ki­jal­ta: Lop­puu­ko Ark­tis­ten val­tioi­den välinen yh­teis­työ?

22.01.2020 12:17
Tilaajille
Pääkirjoitus: Suomi selvisi haastavasta EU-puheenjohtajuuskaudesta siitä kuivin jaloin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Suomi selvisi haas­ta­vas­ta EU-pu­heen­joh­ta­juus­kau­des­ta siitä kuivin jaloin

01.01.2020 15:15
Tilaajille
Lukijalta: Teheranissa ratkesi Suomen itsenäisyys
Mielipide Arto Kämä

Lu­ki­jal­ta: Te­he­ra­nis­sa ratkesi Suomen it­se­näi­syys

31.12.2019 07:26
Tilaajille
Lukijalta: Sotilasliitto Naton jäsenyys toisi turvan Suomelle
Lukijalta Mielipide Kari Rantala

Lu­ki­jal­ta: So­ti­las­liit­to Naton jä­se­nyys toisi turvan Suo­mel­le

31.12.2019 07:02
Tilaajille