Elinkeinot
Harvennushakkuita ei voida tehdä, porot karkaavat laajoille alueille ja safariyritykset joutuvat perumaan ohjelmiaan – Marraskuun lämpö haittaa monia lappilaisten elinkeinoja

Har­ven­nus­hak­kui­ta ei voida tehdä, porot kar­kaa­vat laa­joil­le alueil­le ja sa­fa­ri­yri­tyk­set jou­tu­vat pe­ru­maan oh­jel­miaan – Mar­ras­kuun lämpö haittaa monia lap­pi­lais­ten elin­kei­no­ja

18.11.2020 06:30 2
Tilaajille
Tyhjien liiketilojen määrä kasvaa Rovaniemellä, mutta pahin lienee vasta edessä

Tyhjien lii­ke­ti­lo­jen määrä kasvaa Ro­va­nie­mel­lä, mutta pahin lienee vasta edessä

12.11.2020 19:30 2
Tilaajille
Yhden miehen yritys kasvoi merkittäväksi työllistäjäksi - Tapojärvi juhlii 65-vuotiasta taivaltaan

Yhden miehen yritys kasvoi mer­kit­tä­väk­si työl­lis­tä­jäk­si - Ta­po­jär­vi juhlii 65-vuo­tias­ta tai­val­taan

28.10.2020 14:39 0
Korona vei ajot linja-autoyrittäjiltä – Tilausajoista häviää 60–70 prosenttia, jouluna vielä enemmän

Korona vei ajot lin­ja-au­to­yrit­tä­jil­tä – Ti­laus­ajois­ta häviää 60–70 pro­sent­tia, jouluna vielä enemmän

29.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Kysely: Kansainvälisen matkailun avaaminen jakaa Lapin kahtia – Kun kyse on omasta elannosta, matkailu saa paremmin ymmärrystä, kielteisimmin suhtautuvat itälappilaiset

Kysely: Kan­sain­vä­li­sen mat­kai­lun avaa­mi­nen jakaa Lapin kahtia – Kun kyse on omasta elan­nos­ta, mat­kai­lu saa pa­rem­min ym­mär­rys­tä, kiel­tei­sim­min suh­tau­tu­vat itä­lap­pi­lai­set

15.09.2020 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta: Ei järin ekologista
Lukijalta Mielipide Jouko Lampela

Lu­ki­jal­ta: Ei järin eko­lo­gis­ta

11.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Lapissa odotetaan Norjan rajan aukeamista ja ollaan toiveikkaalla mielellä   –   "Korona ei ole maailmanloppu"

Lapissa odo­te­taan Norjan rajan au­kea­mis­ta ja ollaan toi­veik­kaal­la mie­lel­lä  –  "Korona ei ole maail­man­lop­pu"

13.06.2020 09:23 0
Rovaniemen yrityksiin pumpataan uutta koronan jälkeistä elinvoimaa – yritystukiseteleihin varattu 150 000 euroa

Ro­va­nie­men yri­tyk­siin pum­pa­taan uutta koronan jäl­keis­tä elin­voi­maa – yri­tys­tu­ki­se­te­lei­hin varattu 150 000 euroa

05.06.2020 21:02 1
Tilaajille
Utsjoen kunta haluaa pikaiset neuvottelut Norjan rajan aukaisemiseksi jo kesäkuun aikana – kunnan elinkeinoelämä on lamaantunut

Utsjoen kunta haluaa pi­kai­set neu­vot­te­lut Norjan rajan au­kai­se­mi­sek­si jo ke­sä­kuun aikana – kunnan elin­kei­no­elä­mä on la­maan­tu­nut

04.06.2020 17:34 1
Tilaajille
Duodjegávpi lea bisánan – máilmmi dilli váikkuha sámi duojáriidda

Duod­jegáv­pi lea bisánan – máilmmi dilli váik­ku­ha sámi duojá­riid­da

20.03.2020 08:18 0
Lumimassat aiheuttavat vaikeuksia poronhoidolle Lapissa – Saamelaiskäräjät vetoaa ministeriin korvauksien saamiseksi

Lu­mi­mas­sat ai­heut­ta­vat vai­keuk­sia po­ron­hoi­dol­le Lapissa – Saa­me­lais­kä­rä­jät vetoaa mi­nis­te­riin kor­vauk­sien saa­mi­sek­si

26.02.2020 18:46 0
Tilaajille
Inarista on kasvamassa uusi Levin kaltainen tarina, Itä-Lappi tarvitsisi pienen ihmeen kurjistumiskierteen katkaisuun

Ina­ris­ta on kas­va­mas­sa uusi Levin kal­tai­nen tarina, Itä-Lap­pi tar­vit­si­si pienen ihmeen kur­jis­tu­mis­kier­teen kat­kai­suun

12.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Tervola kaavailee satojen ihmisten ekokylää Kemijokirantaan – ”Westsiden” toivotaan purevan väestökatoon

Tervola kaa­vai­lee satojen ih­mis­ten eko­ky­lää Ke­mi­jo­ki­ran­taan – ”West­si­den” toi­vo­taan purevan väes­tö­ka­toon

07.11.2019 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Timo Lappi

Lu­ki­jal­ta: Reilu mat­kai­lu on kaik­kien etu

12.10.2019 11:26 0
Tilaajille