Junaliikenne: Poh­joi­sen kau­ko­ju­nat rajusti myö­häs­sä – Vil­le-Veik­ko Ran­ta­mau­lan 12-vuo­tiaan tyt­tä­ren ju­na­mat­kas­ta tulossa lähes vuo­ro­kau­den mit­tai­nen

Lapin Kansan live: Kem­pe­leen Kiri Na­pa-Pe­sik­sen vie­raa­na poikien Su­per­pe­sik­ses­sä – katso kello 17 alkava ottelu suorana tästä

Talousnäkymät: Ku­lut­ta­jien luot­ta­mus ke­sä­kuus­sa mit­taus­his­to­rian hei­koin­ta

Suhdannenäkymät
Lapin elinkeinoelämällä positiivisemmat tulevaisuuden näkymät keskimäärin kuin muualla Suomessa – matkailun palautuminen iso tekijä

Lapin elin­kei­no­elä­mäl­lä po­si­tii­vi­sem­mat tu­le­vai­suu­den näkymät kes­ki­mää­rin kuin muualla Suo­mes­sa – mat­kai­lun pa­lau­tu­mi­nen iso tekijä

21.06.2022 13:14 1
Tilaajille
Lapin matkailuala toiveikkaana talvikauteen – entistä useampi yrittäjä uskoo pystyvänsä jatkamaan liiketoimintaa

Lapin mat­kai­lu­ala toi­veik­kaa­na tal­vi­kau­teen – entistä useampi yrit­tä­jä uskoo pys­ty­vän­sä jat­ka­maan lii­ke­toi­min­taa

28.10.2021 16:00 2
Tilaajille
Matkailuyritysten odotukset selkeästi vuoden takaista paremmat – huolena työvoiman saatavuus

Mat­kai­lu­yri­tys­ten odo­tuk­set sel­keäs­ti vuoden ta­kais­ta pa­rem­mat – ­huo­le­na työ­voi­man saa­ta­vuus

06.10.2021 11:46 3
Tilaajille
Konttinen sulkee myymälänsä Kemissä – Lapin pk-yritykset ovat toipumassa koronasta, mutta kaupan ala laahaa

Kont­ti­nen sulkee myy­mä­län­sä Kemissä – Lapin pk-yri­tyk­set ovat toi­pu­mas­sa ko­ro­nas­ta, mutta kaupan ala laahaa

01.09.2021 14:00
Tilaajille
Yt-neuvotteluiden jälkeen valoa näkyvissä – Teemapuistojen kysyntä loppui lähes kokonaan, nyt leikkivälinefirma Lappsetilla kysyntä on normalisoitunut

Yt-neu­vot­te­lui­den jälkeen valoa nä­ky­vis­sä – Tee­ma­puis­to­jen kysyntä loppui lähes ko­ko­naan, nyt leik­ki­vä­li­ne­fir­ma Lapp­se­til­la kysyntä on nor­ma­li­soi­tu­nut

31.05.2021 06:30
Tilaajille
Metsä Groupilla pyyhki alkuvuonna hyvin – Kemin kartonki käy hyvin kaupaksi maailmalla

Metsä Grou­pil­la pyyhki al­ku­vuon­na hyvin – Kemin kar­ton­ki käy hyvin kau­pak­si maail­mal­la

28.04.2021 13:51
Tilaajille
Lappilaisyritykset ovat alkaneet alentaa palkkoja selviytyäkseen – Meri-Lapin teollisuus on nyt Lapin veturi

Lap­pi­lais­yri­tyk­set ovat al­ka­neet alentaa palk­ko­ja sel­viy­tyäk­seen – Me­ri-La­pin teol­li­suus on nyt Lapin veturi

17.02.2021 11:40 3