Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Suhdannenäkymät
Osuuspankit julkistavat paljon lisää yhdistymishankkeitaan lähikuukausina – Suomessa on jäljellä vuoden lopussa enää 102 osuuspankkia ja Lapissa kuusi

Osuus­pan­kit jul­kis­ta­vat paljon lisää yh­dis­ty­mis­hank­kei­taan lä­hi­kuu­kau­si­na – Suo­mes­sa on jäl­jel­lä vuoden lopussa enää 102 osuus­pank­kia ja Lapissa kuusi

27.10.2023 17:00 4
Tilaajille
Kaikkia menoleikkauksia ei kannata tehdä heikon taloussuhdanteen aikana
Pääkirjoitus

Kaikkia me­no­leik­kauk­sia ei kannata tehdä heikon ta­lous­suh­dan­teen aikana

21.08.2023 05:00 9
Tilaajille
Rakentamisen pysähtymisen vuoksi sahoilla makaa nyt yli puoli miljoonaa kuutiota normaalia enemmän tavaraa – "Onneksi on kaksi hyvää vuotta takana"

Ra­ken­ta­mi­sen py­säh­ty­mi­sen vuoksi sa­hoil­la makaa nyt yli puoli mil­joo­naa kuu­tio­ta nor­maa­lia enemmän tavaraa – "On­nek­si on kaksi hyvää vuotta takana"

30.05.2023 05:00 7
Tilaajille
Lapin elinkeinoelämällä positiivisemmat tulevaisuuden näkymät keskimäärin kuin muualla Suomessa – matkailun palautuminen iso tekijä

Lapin elin­kei­no­elä­mäl­lä po­si­tii­vi­sem­mat tu­le­vai­suu­den näkymät kes­ki­mää­rin kuin muualla Suo­mes­sa – mat­kai­lun pa­lau­tu­mi­nen iso tekijä

21.06.2022 13:14 1
Tilaajille
Lapin matkailuala toiveikkaana talvikauteen – entistä useampi yrittäjä uskoo pystyvänsä jatkamaan liiketoimintaa

Lapin mat­kai­lu­ala toi­veik­kaa­na tal­vi­kau­teen – entistä useampi yrit­tä­jä uskoo pys­ty­vän­sä jat­ka­maan lii­ke­toi­min­taa

28.10.2021 16:00 2
Tilaajille
Matkailuyritysten odotukset selkeästi vuoden takaista paremmat – huolena työvoiman saatavuus

Mat­kai­lu­yri­tys­ten odo­tuk­set sel­keäs­ti vuoden ta­kais­ta pa­rem­mat – ­huo­le­na työ­voi­man saa­ta­vuus

06.10.2021 11:46 3
Tilaajille
Konttinen sulkee myymälänsä Kemissä – Lapin pk-yritykset ovat toipumassa koronasta, mutta kaupan ala laahaa

Kont­ti­nen sulkee myy­mä­län­sä Kemissä – Lapin pk-yri­tyk­set ovat toi­pu­mas­sa ko­ro­nas­ta, mutta kaupan ala laahaa

01.09.2021 14:00
Tilaajille
Yt-neuvotteluiden jälkeen valoa näkyvissä – Teemapuistojen kysyntä loppui lähes kokonaan, nyt leikkivälinefirma Lappsetilla kysyntä on normalisoitunut

Yt-neu­vot­te­lui­den jälkeen valoa nä­ky­vis­sä – Tee­ma­puis­to­jen kysyntä loppui lähes ko­ko­naan, nyt leik­ki­vä­li­ne­fir­ma Lapp­se­til­la kysyntä on nor­ma­li­soi­tu­nut

31.05.2021 06:30
Tilaajille
Metsä Groupilla pyyhki alkuvuonna hyvin – Kemin kartonki käy hyvin kaupaksi maailmalla

Metsä Grou­pil­la pyyhki al­ku­vuon­na hyvin – Kemin kar­ton­ki käy hyvin kau­pak­si maail­mal­la

28.04.2021 13:51
Tilaajille
Lappilaisyritykset ovat alkaneet alentaa palkkoja selviytyäkseen – Meri-Lapin teollisuus on nyt Lapin veturi

Lap­pi­lais­yri­tyk­set ovat al­ka­neet alentaa palk­ko­ja sel­viy­tyäk­seen – Me­ri-La­pin teol­li­suus on nyt Lapin veturi

17.02.2021 11:40 3