Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Menoleikkaukset
Muuntokoulutuksen jälkeen Riina Kantolalla on edessä parempi työ ja palkka – aikuiskoulutustuen lopetus pahentaa työvoimapulaa

Muun­to­kou­lu­tuk­sen jälkeen Riina Kan­to­lal­la on edessä parempi työ ja palkka – ai­kuis­kou­lu­tus­tuen lopetus pa­hen­taa työ­voi­ma­pu­laa

25.02.2024 07:00 5
Tilaajille
Pohjoisen kansanedustajat valmiita veronkorotuksiin – Verotettavia kohteita löytyy yllättävän helposti

Poh­joi­sen kan­sa­ne­dus­ta­jat val­mii­ta ve­ron­ko­ro­tuk­siin – Ve­ro­tet­ta­via koh­tei­ta löytyy yl­lät­tä­vän hel­pos­ti

05.02.2024 06:00 69
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuo­ril­ta leik­kaa­mi­nen ar­vo­va­lin­ta

14.11.2023 21:55 1
Minustakin on jumalatonta, että hallitus leikkaa lapsilta – päättäjien tulisi puolustaa lasten oikeuksia puoluekannasta riippumatta
Kolumni

Mi­nus­ta­kin on ju­ma­la­ton­ta, että hal­li­tus leikkaa lap­sil­ta – päät­tä­jien tulisi puo­lus­taa lasten oi­keuk­sia puo­lue­kan­nas­ta riip­pu­mat­ta

05.10.2023 06:00 30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Leik­kauk­set li­sää­vät lap­si­per­he­köy­hyyt­tä

02.10.2023 05:00
Kaikkia menoleikkauksia ei kannata tehdä heikon taloussuhdanteen aikana
Pääkirjoitus

Kaikkia me­no­leik­kauk­sia ei kannata tehdä heikon ta­lous­suh­dan­teen aikana

21.08.2023 05:00 9
Tilaajille
Oikeisto leikkaisi, vasemmisto ei, vihreät empii – Lapin Kansan vaalikone kertoo, että lappilaisehdokkaiden leikkauslinja noudattaa tuttua jakoa

Oi­keis­to leik­kai­si, va­sem­mis­to ei, vihreät empii – Lapin Kansan vaa­li­ko­ne kertoo, että lap­pi­lai­seh­dok­kai­den leik­kaus­lin­ja nou­dat­taa tuttua jakoa

22.03.2023 05:00 7
Tilaajille
VM viitoittaa säästökohteita vaalikeskustelun sytykkeeksi ja hallitusohjelman pohjaksi
Pääkirjoitus

VM vii­toit­taa sääs­tö­koh­tei­ta vaa­li­kes­kus­te­lun sy­tyk­keek­si ja hal­li­tu­soh­jel­man poh­jak­si

06.03.2023 14:11 16
Tilaajille
Sanna Marin pelaa vaalilupauksillaan kovaa uhkapeliä
Kolumni

Sanna Marin pelaa vaa­li­lu­pauk­sil­laan kovaa uh­ka­pe­liä

25.02.2023 12:47 30
Jakopolitiikasta sopeuttamisen aikaan
Pääkirjoitus

Ja­ko­po­li­tii­kas­ta so­peut­ta­mi­sen aikaan

09.12.2022 20:00 19
Tilaajille