Politiikka: Miksi kes­kus­ta rii­taut­ti luon­non­suo­je­lu­lain, Katri Kul­mu­ni?

Kunniamerkit: Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti myönsi tämän vuoden kun­nia­mer­kit – katso Lapin pal­ki­tut

pk-yritykset
Lappilaisyritykset näkevät tulevaisuuden synkkänä, eikä ihme, sillä kustannukset kasvavat ja ostovoima heikkenee – synkkyyden keskellä on hyvä muistaa, että edessä siintävät paremmat ajat
Pääkirjoitus

Lap­pi­lais­yri­tyk­set näkevät tu­le­vai­suu­den synk­kä­nä, eikä ihme, sillä kus­tan­nuk­set kas­va­vat ja os­to­voi­ma heik­ke­nee – synk­kyy­den kes­kel­lä on hyvä muis­taa, että edessä siin­tä­vät pa­rem­mat ajat

11.09.2022 20:00 4
Tilaajille
Lappilaisten yrittäjien positiiviset suhdannenäkymät kääntyivät laskuun Ukrainan sodan takia – myös osaavan työvoiman puute vaivaa edelleen

Lap­pi­lais­ten yrit­tä­jien po­si­tii­vi­set suh­dan­ne­nä­ky­mät kään­tyi­vät laskuun Uk­rai­nan sodan ta­kia – ­myös osaavan työ­voi­man puute vaivaa edel­leen

07.09.2022 10:01
Tilaajille
Yrittäjät tyrmistyivät tonttivuokrista Kemissä – "Uusi vuokra on yli 8 000 euroa, kun maksoin ennen 2 000"

Yrit­tä­jät tyr­mis­tyi­vät tont­ti­vuok­ris­ta Kemissä – "Uusi vuokra on yli 8 000 euroa, kun maksoin ennen 2 000"

31.01.2022 09:08 8
Tilaajille
Konttinen sulkee myymälänsä Kemissä – Lapin pk-yritykset ovat toipumassa koronasta, mutta kaupan ala laahaa

Kont­ti­nen sulkee myy­mä­län­sä Kemissä – Lapin pk-yri­tyk­set ovat toi­pu­mas­sa ko­ro­nas­ta, mutta kaupan ala laahaa

01.09.2021 14:00
Tilaajille
Lapin Yrittäjien kysely: Konkurssiaalto on torjuttu – "Vuoden takaiset arviot eivät näytä toteutuvan"

Lapin Yrit­tä­jien kysely: Kon­kurs­si­aal­to on tor­jut­tu – "Vuoden ta­kai­set arviot eivät näytä to­teu­tu­van"

17.06.2021 14:35
Tilaajille
Kuljetinvalmistajan lähitulevaisuus näyttää lupaavalta – NewPaakkola haluaa kasvaa maltillisesti ja panostaa nyt myös kiertotalouteen

Kul­je­tin­val­mis­ta­jan lä­hi­tu­le­vai­suus näyttää lu­paa­val­ta – New­Paak­ko­la haluaa kasvaa mal­til­li­ses­ti ja pa­nos­taa nyt myös kier­to­ta­lou­teen

12.05.2021 19:30 4
Tilaajille
Lappilaisyritykset ovat alkaneet alentaa palkkoja selviytyäkseen – Meri-Lapin teollisuus on nyt Lapin veturi

Lap­pi­lais­yri­tyk­set ovat al­ka­neet alentaa palk­ko­ja sel­viy­tyäk­seen – Me­ri-La­pin teol­li­suus on nyt Lapin veturi

17.02.2021 11:40 3
Yrittäjien suhdanneodotukset romahtivat Lapissa – Pk-yritysbarometrin mukaan maakunnan näkymät ovat Suomen synkimmät

Yrit­tä­jien suh­dan­ne­odo­tuk­set ro­mah­ti­vat Lapissa – Pk-yri­tys­ba­ro­met­rin mukaan maa­kun­nan näkymät ovat Suomen syn­kim­mät

09.09.2020 10:30 2
Tilaajille
Lapin yrityskenttä otti tiedot uudesta koronatuesta vastaan varovaisen myönteisesti

Lapin yri­tys­kent­tä otti tiedot uudesta ko­ro­na­tues­ta vastaan va­ro­vai­sen myön­tei­ses­ti

14.05.2020 18:30
Tilaajille
Pk-yritykset selviävät koronakriisistä odotettua paremmin

Pk-yri­tyk­set sel­viä­vät ko­ro­na­krii­sis­tä odo­tet­tua pa­rem­min

01.05.2020 18:39
Tilaajille
Suomen Yrittäjien kysely: lähes puolet yrityksistä tarvitsee valtion tukea selvitäkseen koronakriisistä, joka kymmenes pelkää konkurssia

Suomen Yrit­tä­jien kysely: lähes puolet yri­tyk­sis­tä tar­vit­see valtion tukea sel­vi­täk­seen ko­ro­nak­rii­sis­tä, joka kym­me­nes pelkää kon­kurs­sia

07.04.2020 12:40
Koronan vaikutukset näkyvät jo joissakin Meri-Lapin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä

Koronan vai­ku­tuk­set näkyvät jo jois­sa­kin Me­ri-La­pin pie­nis­sä ja kes­ki­suu­ris­sa yri­tyk­sis­sä

18.03.2020 09:44