Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Pääkirjoitus
Tilaajille

Lap­pi­lais­yri­tyk­set näkevät tu­le­vai­suu­den synk­kä­nä, eikä ihme, sillä kus­tan­nuk­set kas­va­vat ja os­to­voi­ma heik­ke­nee – synk­kyy­den kes­kel­lä on hyvä muis­taa, että edessä siin­tä­vät pa­rem­mat ajat

Pääkirjoitus // 12.9.2022

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa näkyy myös talouden etulinjassa – Lappia myöten. Tämä on luettavissa tuoreimmasta pk-yritysbarometrista, jonka mukaan maakunnan pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset ovat romahtaneet (LK 8.9.)

Odotuksissa on tapahtunut iso käänne sitten alkuvuoden, jolloin yritykset näkivät tulevaisuuden valoisana. Tuolloin Ukrainassa ei sodittu ja pandemiakin oli helpottamassa.