Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Venäjän hyökkäys Ukrainaan
Viimeisin 24 tuntia
Ukrainan viranomaiset kehottavat siviilejä lähtemään Slovjanskista – Ajatushautomo: Venäjä aikoo jatkaa etenemistä laajemmille alueille Ukrainassa

Uk­rai­nan vi­ran­omai­set ke­hot­ta­vat si­vii­le­jä läh­te­mään Slov­jans­kis­ta – Aja­tus­hau­to­mo: Venäjä aikoo jatkaa ete­ne­mis­tä laa­jem­mil­le alueil­le Uk­rai­nas­sa

14:01
Viikko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ys­tä­vyys­seu­ra­toi­min­taa tar­vi­taan eri­tyi­ses­ti nyt

05.07.2022 05:00 1
Tilaajille
Tutkija: Lysytshanskin valtaaminen oli merkittävä askel, mutta sota ei edisty kuten Venäjä toivoisi

Tut­ki­ja: Ly­sy­tshans­kin val­taa­mi­nen oli mer­kit­tä­vä askel, mutta sota ei edisty kuten Venäjä toi­voi­si

04.07.2022 19:20
Maatalouden huoltovarmuutta turvataan lisätuilla – pohjoisen alueella tukien lisämaksuihin on varattu yhteensä 21 miljoonaa euroa

Maa­ta­lou­den huol­to­var­muut­ta tur­va­taan li­sä­tuil­la – poh­joi­sen alueel­la tukien li­sä­mak­sui­hin on varattu yh­teen­sä 21 mil­joo­naa euroa

04.07.2022 18:12 1
Tilaajille
Ukrainan nousu sodan tuhkasta vie satoja miljardeja euroja – Venäjän maksaminen teoistaan on monen juridisen vivun takana

Uk­rai­nan nousu sodan tuh­kas­ta vie satoja mil­jar­de­ja euroja – Venäjän mak­sa­mi­nen teois­taan on monen ju­ri­di­sen vivun takana

04.07.2022 17:17 1
Tilaajille
Venäjä vallannut Lysytshanskin ja koko Luhanskin alueen, sanoo Venäjän puolustusministeri – Ukraina kiistää

Venäjä val­lan­nut Ly­sy­tshans­kin ja koko Lu­hans­kin alueen, sanoo Venäjän puo­lus­tus­mi­nis­te­ri – Ukraina kiistää

03.07.2022 19:56
Ukrainan armeija kiistää separatistien väitteet Lysytshanskin saarrosta ja sanoo kaupungin olevan sen joukkojen hallinnassa

Uk­rai­nan armeija kiistää se­pa­ra­tis­tien väit­teet Ly­sy­tshans­kin saar­ros­ta ja sanoo kau­pun­gin olevan sen jouk­ko­jen hal­lin­nas­sa

02.07.2022 18:17
Analyysi: Sergei Lavrovilla on vastaus valmiina, kun Venäjä tuhoaa ohjusiskulla ostoskeskuksen – Kuulumiset Venäjältä voisi nykyään kiteyttää: "Valehdellaan"

Ana­lyy­si: Sergei Lav­ro­vil­la on vastaus val­mii­na, kun Venäjä tuhoaa oh­jus­is­kul­la os­tos­kes­kuk­sen – Kuu­lu­mi­set Ve­nä­jäl­tä voisi nykyään ki­teyt­tää: "Va­leh­del­laan"

02.07.2022 06:30 1
Tilaajille
Venäjä vahvisti vetäytyneensä "hyvän tahdon eleenä" Ukrainan moukaroimalta Käärmesaarelta – Putin kiistää kauppakeskusiskun

Venäjä vah­vis­ti ve­täy­ty­neen­sä "hyvän tahdon eleenä" Uk­rai­nan mou­ka­roi­mal­ta Käär­me­saa­rel­ta – Putin kiistää kaup­pa­kes­kus­is­kun

30.06.2022 15:29 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Venäjän talous syök­sy­kier­tees­sä

30.06.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uk­rai­naa ei saa unohtaa

30.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Venäjän tekemän ostoskeskusiskun oli mahdollisesti tarkoitus osua muualle, arvioi brittitiedustelu

Venäjän tekemän os­tos­kes­kus­is­kun oli mah­dol­li­ses­ti tar­koi­tus osua muual­le, arvioi brit­ti­tie­dus­te­lu

29.06.2022 12:08
Maiden odotushuoneessa tulee aika pitkäksi – EU-jäsenyyden porrastaminen voisi olla ratkaisu kiireiselle Ukrainalle ja lähes 20 vuotta odottaneille

Maiden odo­tus­huo­nees­sa tulee aika pit­käk­si – EU-jä­se­nyy­den por­ras­ta­mi­nen voisi olla rat­kai­su kii­rei­sel­le Uk­rai­nal­le ja lähes 20 vuotta odot­ta­neil­le

28.06.2022 16:00
Tilaajille
Zelenskyi tuomitsee Krementshukin "terroristisen" ostoskeskusiskun: "Naisia, lapsia, tavallisia siviilejä sisällä"

Ze­lens­kyi tuo­mit­see Kre­men­tshu­kin "ter­ro­ris­ti­sen" os­tos­kes­ku­sis­kun: "Nai­sia, lapsia, ta­val­li­sia si­vii­le­jä si­säl­lä"

28.06.2022 06:10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kukaan ei ole tur­vas­sa

28.06.2022 05:00
Tilaajille
Zelenskyi puhui G7-huippukokouksessa – G7-maat lupaavat jatkaa Ukrainan tukemista niin kauan kuin se on tarpeen

Ze­lens­kyi puhui G7-huip­pu­ko­kouk­ses­sa – G7-maat lu­paa­vat jatkaa Uk­rai­nan tu­ke­mis­ta niin kauan kuin se on tarpeen

27.06.2022 17:44 2
Ajatushautomo: Kiovaan tehtyjen iskujen syynä todennäköisesti G7-maiden huippukokous

Aja­tus­hau­to­mo: Kiovaan teh­ty­jen iskujen syynä to­den­nä­köi­ses­ti G7-mai­den huip­pu­ko­kous

27.06.2022 11:35
Putin ensimmäiselle valtiovierailulle Venäjän hyökkäyssodan aloittamisen jälkeen

Putin en­sim­mäi­sel­le val­tio­vie­rai­lul­le Venäjän hyök­käys­so­dan aloit­ta­mi­sen jälkeen

27.06.2022 08:38 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Myön­ny­tyk­set vält­tä­mät­tö­miä

27.06.2022 05:00
Tilaajille
Ukrainan joukot saivat käskyn vetäytyä Sjeverodonetskista – satoja siviilejä loukussa kemikaalitehtaalla

Uk­rai­nan joukot saivat käskyn ve­täy­tyä Sje­ve­ro­do­nets­kis­ta – satoja si­vii­le­jä lou­kus­sa ke­mi­kaa­li­teh­taal­la

24.06.2022 15:18