Pääkirjoitus: Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan lisää, ja sen vas­tus­ta­mi­nen on vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Urheilu: Suo­ma­lai­seen ju­do­val­men­nuk­seen le­veäm­mät hartiat – ro­va­nie­me­läi­nen Tuomo Seik­ku­la on yksi liiton nuorten val­men­ta­jis­ta

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan
Viimeisin 12 tuntia
Pohjoismaat kannattavat Venäjän ja Valko-Venäjän sulun urheilusta jatkuvan

Poh­jois­maat kan­nat­ta­vat Venäjän ja Val­ko-Ve­nä­jän sulun ur­hei­lus­ta jat­ku­van

07.02.2023 21:01
Kuukausi ja vanhemmat
KOK:n kaavailut venäläisten paluusta herättää jyrkkää vastarintaa

KOK:n kaa­vai­lut ve­nä­läis­ten pa­luus­ta he­rät­tää jyrkkää vas­ta­rin­taa

03.02.2023 20:43
Venäjä pohtii yhä liikekannallepanon jatkamista, uskoo Britannian puolustusministeriö

Venäjä pohtii yhä lii­ke­kan­nal­le­pa­non jat­ka­mis­ta, uskoo Bri­tan­nian puo­lus­tus­mi­nis­te­riö

30.01.2023 20:58 2
Rauhankyyhkyt lentoon Ukrainassa
Kolumni

Rau­han­kyyh­kyt lentoon Uk­rai­nas­sa

28.01.2023 06:00 4
Tilaajille
Perussuomalaiset ei ole luopunut EU-erohaaveistaan – se on yllättävää tilanteessa, missä Suomen erosta hyötyisi vain hyökkäyssotaa käyvä Venäjä
Pääkirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

27.01.2023 18:10 27
Tilaajille
Spiegel: Saksa aikoo toimittaa Leopardeja Ukrainaan – myös muut maat saivat luvan panssarivaunujen lähettämiseen, ainakin Puola on jo kysynyt lupaa

Spie­gel: Saksa aikoo toi­mit­taa Leo­par­de­ja Uk­rai­naan – myös muut maat saivat luvan pans­sa­ri­vau­nu­jen lä­het­tä­mi­seen, ainakin Puola on jo kysynyt lupaa

24.01.2023 22:33 4
Puola on pyytänyt Saksan hyväksyntää Leopard-taistelupanssarivaunujen lähettämiselle Ukrainaan, Saksa näytti vihreää valoa jo aiemmin

Puola on pyy­tä­nyt Saksan hy­väk­syn­tää Leo­pard-tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nu­jen lä­het­tä­mi­sel­le Uk­rai­naan, Saksa näytti vihreää valoa jo aiemmin

24.01.2023 12:51
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voisiko Suomi kou­lut­taa?

24.01.2023 07:40
Tilaajille
Ukrainan maratonilla tulee mutkia matkaan – Mariupolista kotoisin oleva politologi: "Lännen aseet ja tankit olisi tarvittu eilen"

Uk­rai­nan ma­ra­to­nil­la tulee mutkia matkaan – Ma­riu­po­lis­ta ko­toi­sin oleva po­li­to­lo­gi: "Lännen aseet ja tankit olisi tar­vit­tu eilen"

22.01.2023 06:30 1
Tilaajille
Euroopan talousmahti Saksa on osoittautunut tosi paikan tullen toisten selän takana piileksiväksi mikkihiireksi – Ukrainan sotilasavulle on vain huonompia vaihtoehtoja
Pääkirjoitus

Eu­roo­pan ta­lous­mah­ti Saksa on osoit­tau­tu­nut tosi paikan tullen toisten selän takana pii­lek­si­väk­si mik­ki­hii­rek­si – Uk­rai­nan so­ti­las­avul­le on vain huo­nom­pia vaih­to­eh­to­ja

21.01.2023 05:00 12
Tilaajille
Haavisto: Suomi on mukana tavalla tai toisella, mikäli päätös Leopardien lähettämisestä Ukrainaan tehdään

Haa­vis­to: Suomi on mukana tavalla tai toi­sel­la, mikäli päätös Leo­par­dien lä­het­tä­mi­ses­tä Uk­rai­naan tehdään

20.01.2023 20:32
Presidentti ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta: Suomi osallistuu Ukrainaa tukevaan EU:n sotilaalliseen avustusoperaatioon enintään 50 sotilaalla

Pre­si­dent­ti ja ulko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen mi­nis­te­ri­va­lio­kun­ta: Suomi osal­lis­tuu Uk­rai­naa tu­ke­vaan EU:n so­ti­laal­li­seen avus­tus­ope­raa­tioon enin­tään 50 so­ti­laal­la

19.01.2023 20:52 3
Useat maat ilmoittivat lisätuesta Ukrainalle ennen tärkeää aseapukokousta – Britannia lupasi Challenger 2 -taistelupanssarivaunuja

Useat maat il­moit­ti­vat li­sä­tues­ta Uk­rai­nal­le ennen tärkeää ase­apu­ko­kous­ta – B­ri­tan­nia lupasi Chal­len­ger 2 -tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nu­ja

20.01.2023 06:41
Zelenskyi: Helikopterin maahansyöksy ei ollut onnettomuus, sillä sota-aikaan ei tapahdu onnettomuuksia – turma vaati Ukrainan sisäministerin hengen

Ze­lens­kyi: He­li­kop­te­rin maa­han­syök­sy ei ollut on­net­to­muus, sillä so­ta-ai­kaan ei tapahdu on­net­to­muuk­sia – turma vaati Uk­rai­nan si­sä­mi­nis­te­rin hengen

18.01.2023 19:31
Lehtitiedot: Saksa ei anna Ukrainalle taistelupanssarivaunuja, ellei Yhdysvallat lähetä Ukrainalle omiaan – Ukraina ollut yhteydessä Kiinaan

Leh­ti­tie­dot: Saksa ei anna Uk­rai­nal­le tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nu­ja, ellei Yh­dys­val­lat lähetä Uk­rai­nal­le omiaan – Ukraina ollut yh­tey­des­sä Kiinaan

18.01.2023 22:56
Analyysi: Kopterin tuhossa kuollut sisäministeri oli presidentti Zelenskyin tiimin keskeinen jäsen – Denis Monastyrskyi varoitti Venäjän kylvämistä miinoista

Ana­lyy­si: Kop­te­rin tuhossa kuollut si­sä­mi­nis­te­ri oli pre­si­dent­ti Ze­lens­kyin tiimin kes­kei­nen jäsen – Denis Mo­nas­tyrs­kyi va­roit­ti Venäjän kyl­vä­mis­tä mii­nois­ta

18.01.2023 13:01 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pom­mi­vies­teis­sä on hui­jauk­sen makua

18.01.2023 04:55
Tilaajille
Ukraina ilmoitti päättäneensä uhrien etsinnät Dniprossa – uhriluku nousi 45:een, kadonneita yhä parikymmentä

Ukraina il­moit­ti päät­tä­neen­sä uhrien et­sin­nät Dnip­ros­sa – uh­ri­lu­ku nousi 45:een, ka­don­nei­ta yhä pa­ri­kym­men­tä

17.01.2023 18:45
Näkökulma: Raunioiden alle jääneiden huudot vaimenivat Dniprossa – Kun jättiohjus osuu lähiöön kaukana rintamilta, Venäjän sotaherrojen Ukraina-valhe repeilee

Nä­kö­kul­ma: Rau­nioi­den alle jää­nei­den huudot vai­me­ni­vat Dnip­ros­sa – Kun jät­ti­oh­jus osuu lähiöön kaukana rin­ta­mil­ta, Venäjän so­ta­her­ro­jen Uk­rai­na-val­he re­pei­lee

16.01.2023 17:42 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sanojen ja tekojen ris­ti­rii­ta

16.01.2023 05:03
Tilaajille