Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan
Viimeisin 24 tuntia
Venäjän kymmenen vuotta sitten valtaama Krim on Ukrainalle elintärkeä –  Ukraina on kyennyt hiljalleen heikentämään Venäjän otetta niemimaasta

Venäjän kym­me­nen vuotta sitten val­taa­ma Krim on Uk­rai­nal­le elin­tär­keä – Ukraina on kyennyt hil­jal­leen hei­ken­tä­mään Venäjän otetta nie­mi­maas­ta

25.02.2024 14:16
Kuukausi
Presidentti Zelenskyi sodan vuosipäivänä: Me tulemme voittamaan

Pre­si­dent­ti Ze­lens­kyi sodan vuo­si­päi­vä­nä: Me tulemme voit­ta­maan

24.02.2024 14:00 5
Lännen usko Ukrainan sotamenestykseen hiipuu, mikä näkyy myös tuen määrässä – verisen sodan jatkamiselle löytyy yhä vähemmän perusteluja
Pääkirjoitus

Lännen usko Uk­rai­nan so­ta­me­nes­tyk­seen hiipuu, mikä näkyy myös tuen mää­räs­sä – verisen sodan jat­ka­mi­sel­le löytyy yhä vä­hem­män pe­rus­te­lu­ja

21.02.2024 17:00 19
Ukrainasta pitää tulla Naton jäsen, Stubb sanoi Münchenissä – "Jos länsi olisi epäonnistunut Ukrainan tukemisessa, ei Ukrainaa enää olisi olemassa"

Uk­rai­nas­ta pitää tulla Naton jäsen, Stubb sanoi Münc­he­nis­sä – "Jos länsi olisi epä­on­nis­tu­nut Uk­rai­nan tu­ke­mi­ses­sa, ei Uk­rai­naa enää olisi ole­mas­sa"

18.02.2024 14:54 4
Kemissä asuva venäläinen turvapaikanhakija Maksim Aliev järkyttyi Aleksei Navalnyin kuolemasta, mutta ei aio lopettaa protestointia

Kemissä asuva ve­nä­läi­nen tur­va­pai­kan­ha­ki­ja Maksim Aliev jär­kyt­tyi Aleksei Na­val­nyin kuo­le­mas­ta, mutta ei aio lo­pet­taa pro­tes­toin­tia

16.02.2024 17:13 2
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­ti­lai­den vaimot Putinin uhkana

24.01.2024 17:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

USA:lla on suur­val­lan ta­voit­teet

17.01.2024 17:00 11
Zelenskyi pyytänyt Sveitsiä järjestämään rauhankokouksen – kokoukseen ei kutsuttaisi Venäjää

Ze­lens­kyi pyy­tä­nyt Sveit­siä jär­jes­tä­mään rau­han­ko­kouk­sen – ko­kouk­seen ei kut­sut­tai­si Venäjää

15.01.2024 20:10 3
Näkökulma: Ukrainan tukemisessa USA ja EU siirsivät joulun alkuvuoteen, mutta eri syistä – "Venäjä on tässä sodassa pikajuoksija, jonka Eurooppa maratoonarina ohittaa"

Nä­kö­kul­ma: Uk­rai­nan tu­ke­mi­ses­sa USA ja EU siir­si­vät joulun al­ku­vuo­teen, mutta eri syistä – "Venäjä on tässä sodassa pi­ka­juok­si­ja, jonka Eu­roop­pa ma­ra­too­na­ri­na ohit­taa"

24.12.2023 06:00 3
Tilaajille
Putinin puheet Suomen Nato-jäsenyyden vakavista seurauksista sisältävät enemmän uhoa kuin uhkaa – Ukrainan sodan kuluttamasta Venäjän armeijasta ei olisi Natolle vastusta
Pääkirjoitus

Putinin puheet Suomen Na­to-jä­se­nyy­den va­ka­vis­ta seu­rauk­sis­ta si­säl­tä­vät enemmän uhoa kuin uhkaa – Uk­rai­nan sodan ku­lut­ta­mas­ta Venäjän ar­mei­jas­ta ei olisi Natolle vas­tus­ta

20.12.2023 17:00 2
Näkökulma: Presidentti Zelenskyi pääsi onnittelemaan jokaista ukrainalaista EU-askeleesta – Unkarin maineeseen jää pysyvä tahra Orbánin Ukraina-kampituksesta

Nä­kö­kul­ma: Pre­si­dent­ti Ze­lens­kyi pääsi on­nit­te­le­maan jo­kais­ta uk­rai­na­lais­ta EU-as­ke­lees­ta – Unkarin mai­nee­seen jää pysyvä tahra Orbánin Uk­rai­na-kam­pi­tuk­ses­ta

15.12.2023 16:28 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sit­ten­kin heikko Eu­roop­pa?

15.12.2023 05:00
Presidentti Niinistö lataa suorat sanat Unkarista, joka jarruttaa Ukrainan aseapua ja EU-jäsenneuvotteluja – "Järkyttävää suorastaan"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö lataa suorat sanat Un­ka­ris­ta, joka jar­rut­taa Uk­rai­nan aseapua ja EU-jä­sen­neu­vot­te­lu­ja – "Jär­kyt­tä­vää suo­ras­taan"

14.12.2023 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aika pelaa Putinin hyväksi

13.12.2023 05:00 1
Lännen yhtenäisyys Ukrainan tukemisessa horjuu pahemmin kuin koskaan, mikä ei lupaa hyvää Euroopan turvallisuudelle – vielä ei ole myöhäistä palata yhteiselle polulle
Pääkirjoitus

Lännen yh­te­näi­syys Uk­rai­nan tu­ke­mi­ses­sa horjuu pa­hem­min kuin kos­kaan, mikä ei lupaa hyvää Eu­roo­pan tur­val­li­suu­del­le – vielä ei ole myö­häis­tä palata yh­tei­sel­le polulle

12.12.2023 17:00 4
KOK päästää hyökkäyssotaa käyvän Venäjän urheilijat kesäolympialaisiin tietyin ehdoin – päätös on pöyristyttävä, mutta linjassa korruptoituneen järjestön edustamien arvojen kanssa
Pääkirjoitus

KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­säo­lym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

11.12.2023 17:00 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­sin­ker­tais­tet­tu­ja yleis­tyk­siä

11.12.2023 02:05
KOK päätti purkaa Venäjän ja Valko-Venäjän porttikiellon olympialaisiin – joukkuelajeissa panna jatkuu

KOK päätti purkaa Venäjän ja Val­ko-Ve­nä­jän port­ti­kiel­lon olym­pia­lai­siin – jouk­kue­la­jeis­sa panna jatkuu

08.12.2023 17:37 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi on sodan osa­puo­li

05.12.2023 05:00 8
Migri perui ukrainalaisten pakkosiirrot saatuaan ministeritasolta lupauksen lisärahasta – Nyt siirretyt ihmiset ovat huolissaan omaisuudestaan, osa ei halua palata Ouluun

Migri perui uk­rai­na­lais­ten pak­ko­siir­rot saa­tuaan mi­nis­te­ri­ta­sol­ta lu­pauk­sen li­sä­ra­has­ta – Nyt siir­re­tyt ihmiset ovat huo­lis­saan omai­suu­des­taan, osa ei halua palata Ouluun

27.11.2023 13:59 12
Tilaajille