Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan
Kuukausi
Yksipuolista Ukraina-uutisointia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­si­puo­lis­ta Uk­rai­na-uu­ti­soin­tia

26.09.2023 04:00 12
Venäjä on uhkaillut länttä toistuvasti ydinaseilla aloittamansa Ukrainan sodan aikana – uhkailuun on suhtauduttava realistisen vakavasti, mutta panikoimatta
Pääkirjoitus

Venäjä on uh­kail­lut länttä tois­tu­vas­ti ydin­aseil­la aloit­ta­man­sa Uk­rai­nan sodan aikana – uh­kai­luun on suh­tau­dut­ta­va rea­lis­ti­sen va­ka­vas­ti, mutta pa­ni­koi­mat­ta

25.09.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirja, joka kan­nat­taa lukea

24.09.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Venäjän ter­ro­ri­ta­vat vanhat tutut

21.09.2023 05:00 1
Barents Observer: Venäjä lähti virallisesti Barentsin euroarktisesta neuvostosta – muut jäsenmaat jäädyttivät yhteistyön Venäjän hyökättyä Ukrainaan

Barents Ob­ser­ver: Venäjä lähti vi­ral­li­ses­ti Ba­rent­sin eu­ro­ark­ti­ses­ta neu­vos­tos­ta – muut jä­sen­maat jää­dyt­ti­vät yh­teis­työn Venäjän hyö­kät­tyä Uk­rai­naan

20.09.2023 14:25 2
Tilaajille
Itäraja hiljeni Lapissa entisestään, kun venäläisten autojen maahantuontikielto alkoi – Raja-Joosepissa käännytettiin viikonloppuna yksi auto

Itäraja hiljeni Lapissa en­ti­ses­tään, kun ve­nä­läis­ten autojen maa­han­tuon­ti­kiel­to alkoi – Ra­ja-Joo­se­pis­sa kään­ny­tet­tiin vii­kon­lop­pu­na yksi auto

18.09.2023 16:43
Tilaajille
Niinistö varoittelee New York Timesin haastattelussa eskalaation riskeistä Ukrainan sodassa

Nii­nis­tö va­roit­te­lee New York Timesin haas­tat­te­lus­sa es­ka­laa­tion ris­keis­tä Uk­rai­nan sodassa

17.09.2023 16:51 2
Suomi kielsi Venäjän kilvissä olevien autojen maahantulon

Suomi kielsi Venäjän kil­vis­sä olevien autojen maa­han­tu­lon

15.09.2023 20:07 3
Putinia ei pidätetä, jos hän tulee Brasiliaan, vakuutti maan presidentti – "Haluamme kohdella ihmisiä hyvin"

Putinia ei pi­dä­te­tä, jos hän tulee Bra­si­liaan, va­kuut­ti maan pre­si­dent­ti – "Ha­luam­me koh­del­la ihmisiä hyvin"

10.09.2023 14:40 2
Venäjä iski Ukrainaan kymmenillä lennokeilla, valtaosa suunnattiin Kiovaan ja sen ympäristöön

Venäjä iski Uk­rai­naan kym­me­nil­lä len­no­keil­la, val­ta­osa suun­nat­tiin Kiovaan ja sen ym­pä­ris­töön

10.09.2023 08:29
Presidentti Niinistö varoittaa ydinaseiden uhista herkässä sotatilanteessa – "Atomiaseiden käytön uhka on valtava, ja se tarkoittaisi sitten loppua"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö va­roit­taa ydin­asei­den uhista her­käs­sä so­ta­ti­lan­tees­sa – "A­to­mia­sei­den käytön uhka on val­ta­va, ja se tar­koit­tai­si sitten loppua"

07.09.2023 14:18 2
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­ta-asian­tun­ti­joi­ta riittää

21.08.2023 05:00 1
Venäjän ulkomaankauppa ei romahtanut, vaan kääntyi Aasiaan – Talousprofessorilta karu arvio: "Venäjän sotaan vuotaa länsitavaraa etu- ja takaovista"

Venäjän ul­ko­maan­kaup­pa ei ro­mah­ta­nut, vaan kääntyi Aasiaan – Ta­lous­pro­fes­so­ril­ta karu arvio: "Ve­nä­jän sotaan vuotaa län­si­ta­va­raa etu- ja ta­kao­vis­ta"

07.08.2023 19:30 5
Tilaajille
Sähköverkon romahdus saattoi olla kyberisku Suomea vastaan – "Venäjän Ukrainaan tekemä laaja kyberisku kohdistui samankaltaisiin sähköverkon osiin kuin Vantaan Pakkalassa"

Säh­kö­ver­kon ro­mah­dus saattoi olla ky­ber­is­ku Suomea vastaan – "Ve­nä­jän Uk­rai­naan tekemä laaja ky­ber­is­ku koh­dis­tui sa­man­kal­tai­siin säh­kö­ver­kon osiin kuin Vantaan Pak­ka­las­sa"

04.08.2023 17:55 3
Tilaajille
Skeittaamalla Nuorgamista Hankoon – skeittariporukka kerää rullaamalla varoja Ukrainaan

Skeit­taa­mal­la Nuor­ga­mis­ta Hankoon – skeit­ta­ri­po­ruk­ka kerää rul­laa­mal­la varoja Uk­rai­naan

01.08.2023 20:30 4
Tilaajille
Venäjän laivastovoima kalpenee uuden Naton rinnalla – moni yksityiskohta paljastaa, että Putinin puhe 30 uuden sota-aluksen mahdista oli uhoa

Venäjän lai­vas­to­voi­ma kal­pe­nee uuden Naton rin­nal­la – moni yk­si­tyis­koh­ta pal­jas­taa, että Putinin puhe 30 uuden so­ta-aluk­sen mah­dis­ta oli uhoa

01.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Suomalaisyritykset valmistautuvat Ukrainan jälleenrakentamiseen – ukrainalaisjohtaja kertoo, miten markkinoille voi päästä

Suo­ma­lais­yri­tyk­set val­mis­tau­tu­vat Uk­rai­nan jäl­leen­ra­ken­ta­mi­seen – uk­rai­na­lais­joh­ta­ja kertoo, miten mark­ki­noil­le voi päästä

23.07.2023 18:30 4
Tilaajille
Suurin osa ukrainalaisista sotapakolaisista asuu yhä Suomessa – Moni kaipaa jatkuvaa työntekoa

Suurin osa uk­rai­na­lai­sis­ta so­ta­pa­ko­lai­sis­ta asuu yhä Suo­mes­sa – Moni kaipaa jat­ku­vaa työn­te­koa

19.07.2023 18:30 1
Tilaajille
Ukrainan vastahyökkäys junnaa lähes paikallaan, vaikka Wagner-kapina nakersi Venäjää sisältä – sotilasasiantuntija erittelee syitä

Uk­rai­nan vas­ta­hyök­käys junnaa lähes pai­kal­laan, vaikka Wag­ner-ka­pi­na nakersi Venäjää sisältä – so­ti­las­asian­tun­ti­ja erit­te­lee syitä

18.07.2023 18:30
Tilaajille
Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan kestänyt 500 päivää – sota on vaatinut kymmeniätuhansia siviiliuhreja ja ajanut miljoonat ukrainalaiset kodeistaan

Venäjän hyök­käys­so­ta Uk­rai­naan kes­tä­nyt 500 päivää – sota on vaa­ti­nut kym­me­niä­tu­han­sia si­vii­li­uh­re­ja ja ajanut mil­joo­nat uk­rai­na­lai­set ko­deis­taan

08.07.2023 11:15 1