Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Lapin maakunta
Mitä lähiruoka on ja osaammeko sitä hyödyntää?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä lä­hi­ruo­ka on ja osaam­me­ko sitä hyö­dyn­tää?

18.10.2022 05:45
Tilaajille
Kalastustavoissa parantamisen varaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­las­tus­ta­vois­sa pa­ran­ta­mi­sen varaa

21.09.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi on ka­las­ton­hoi­don Albania

17.09.2022 05:00 4
Tilaajille
Lappilaisyritykset näkevät tulevaisuuden synkkänä, eikä ihme, sillä kustannukset kasvavat ja ostovoima heikkenee – synkkyyden keskellä on hyvä muistaa, että edessä siintävät paremmat ajat
Pääkirjoitus

Lap­pi­lais­yri­tyk­set näkevät tu­le­vai­suu­den synk­kä­nä, eikä ihme, sillä kus­tan­nuk­set kas­va­vat ja os­to­voi­ma heik­ke­nee – synk­kyy­den kes­kel­lä on hyvä muis­taa, että edessä siin­tä­vät pa­rem­mat ajat

11.09.2022 20:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­to­mat­kai­lua ei saa vaa­ran­taa

08.09.2022 05:00 2
Tilaajille
Yle Lappi kertoo koko maakunnan asioista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yle Lappi kertoo koko maa­kun­nan asiois­ta

10.08.2022 21:52 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi ei ole Eu­roo­pan vihreä siir­to­maa

22.06.2022 05:00
Tilaajille
Vaikeat vuodet ja ylipääsemättömiltä tuntuvat esteet ovat koulineet Lapin matkailusta selviytyjän, jollaisilla on edessään valoisa tulevaisuus
Pääkirjoitus

Vaikeat vuodet ja yli­pää­se­mät­tö­mil­tä tun­tu­vat esteet ovat kou­li­neet Lapin mat­kai­lus­ta sel­viy­ty­jän, jol­lai­sil­la on edes­sään valoisa tu­le­vai­suus

13.04.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edel­lä­kä­vi­jä­nä arjen tur­val­li­suus­työs­sä

25.03.2022 05:00
Tilaajille
Maakuntaneuvos Lasse Näsi on kuollut

Maa­kun­ta­neu­vos Lasse Näsi on kuollut

22.02.2022 13:14 3
Tilaajille
Lappi tarvitsee kaikki elinkeinot
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi tar­vit­see kaikki elin­kei­not

12.02.2022 05:30 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä jos siir­to­maa­po­li­tiik­kaa ei olisi koskaan har­joi­tet­tu po­ron­hoi­toa­lueel­la?

09.02.2022 07:59 3
Tilaajille
Poro oli täällä ensin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poro oli täällä ensin

09.02.2022 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­pi­mi­nen tuo sääs­tö­jä

28.01.2022 05:00
Tilaajille
Aluevaalien tulospalvelu – katso tästä Lapin hyvinvointialueen ja koko Suomen vaalitulos

Alue­vaa­lien tu­los­pal­ve­lu – katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

21.01.2022 14:37 4
Aluevaalit lähestyvät – ehdokas, vielä voit vastata Lapin Kansan vaalikoneeseen

Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – eh­do­kas, vielä voit vastata Lapin Kansan vaa­li­ko­nee­seen

23.12.2021 10:52 3
Koronapandemian loppusuoraa odotellessa kannattaa käydä rokotuksessa
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­pan­de­mian lop­pu­suo­raa odo­tel­les­sa kan­nat­taa käydä ro­ko­tuk­ses­sa

21.11.2021 16:00 6
Tilaajille
Lappiin kaivataan työvoimaa asiantuntijoista eräoppaisiin – "Se on entisaikojen myytti, että Lapissa ei ole työpaikkoja"

Lappiin kai­va­taan työ­voi­maa asian­tun­ti­jois­ta erä­op­pai­siin – "Se on en­tis­ai­ko­jen myytti, että Lapissa ei ole työ­paik­ko­ja"

19.11.2021 20:33 11
Tilaajille
Lapin kauppakamari kantaa huolta Lapin erityispiirteiden unohtumisesta EU:n ilmastopaketin valmistelussa –kuljetuskustannusten nousu iskee yrityksiin kovempaa kuin lyhyempien matkojen alueilla

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri kantaa huolta Lapin eri­tyis­piir­tei­den unoh­tu­mi­ses­ta EU:n il­mas­to­pa­ke­tin val­mis­te­lus­sa –kul­je­tus­kus­tan­nus­ten nousu iskee yri­tyk­siin ko­vem­paa kuin ly­hyem­pien mat­ko­jen alueil­la

08.10.2021 13:23 3
Tilaajille
Ministeri lupaa toteuttaa osan Norjan mallista Suomessa, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa?
Pääkirjoitus

Mi­nis­te­ri lupaa to­teut­taa osan Norjan mal­lis­ta Suo­mes­sa, mutta mitä se käy­tän­nös­sä tar­koit­taa?

07.10.2021 05:15 6
Tilaajille