Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Inflaatio
Viimeisin 12 tuntia
"Koillismaan kierroksella saattoi tulla yli 500 km päivässä ajoa" – moottoripyörämies Ismo Tiainen laittoi Harrikkansa myyntiin polviongelman takia, vaikka menohaluja vielä olisi

"Koil­lis­maan kier­rok­sel­la saattoi tulla yli 500 km päi­väs­sä ajoa" – moot­to­ri­pyö­rä­mies Ismo Tiainen laittoi Har­rik­kan­sa myyn­tiin pol­vi­on­gel­man takia, vaikka me­no­ha­lu­ja vielä olisi

10:57 1
Tilaajille
Kuukausi
Inflaatio jäi hivenen huippulukemastaan – kuluttajahinnat nousivat 5,7 prosenttia huhtikuussa

Inf­laa­tio jäi hivenen huip­pu­lu­ke­mas­taan – ku­lut­ta­ja­hin­nat nou­si­vat 5,7 pro­sent­tia huh­ti­kuus­sa

13.05.2022 09:04
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tulojen ve­rot­ta­mi­nen olisi rei­lum­paa

05.05.2022 05:00 2
Tilaajille
Yhdysvaltojen keskuspankki nosti ohjauskorkoa eniten sitten vuoden 2000, Powellin mukaan lisää 0,5 prosenttiyksikön nostoja on odotettavissa

Yh­dys­val­to­jen kes­kus­pank­ki nosti oh­jaus­kor­koa eniten sitten vuoden 2000, Po­wel­lin mukaan lisää 0,5 pro­sent­ti­yk­si­kön nostoja on odo­tet­ta­vis­sa

04.05.2022 23:26
Asuntokauppa käy normaalin vilkkaasti Rovaniemellä, vaikka korkojen nollataso on puhkaistu ja lainat kallistuvat – ”Korot nousevat parin prosentin tuntumaan parin vuoden sisällä, isompikin nousu mahdollinen”

Asun­to­kaup­pa käy nor­maa­lin vilk­kaas­ti Ro­va­nie­mel­lä, vaikka kor­ko­jen nol­la­ta­so on puh­kais­tu ja lainat kal­lis­tu­vat – ”Korot nou­se­vat parin pro­sen­tin tun­tu­maan parin vuoden si­säl­lä, isom­pi­kin nousu mah­dol­li­nen”

28.04.2022 14:16
Tilaajille
Korkojen kääntyminen nousuun merkitsee hallitukselle uudenlaisia talouspaineita – valtiotalouden velkaantumisen vähättelyn on loputtava
Pääkirjoitus

Kor­ko­jen kään­ty­mi­nen nousuun mer­kit­see hal­li­tuk­sel­le uu­den­lai­sia ta­lous­pai­nei­ta – val­tio­ta­lou­den vel­kaan­tu­mi­sen vä­hät­te­lyn on lo­put­ta­va

25.04.2022 19:02
Tilaajille
Vanhemmat
Jopa 13 000 lasta voi pudota Suomessa köyhyyteen hintojen noustessa

Jopa 13 000 lasta voi pudota Suo­mes­sa köy­hyy­teen hin­to­jen nous­tes­sa

21.04.2022 11:02 3
Pankkien ennusteet Suomen talouskasvusta laskivat – inflaatio nopeinta sitten vuoden 1990

Pank­kien en­nus­teet Suomen ta­lous­kas­vus­ta las­ki­vat – inf­laa­tio no­pein­ta sitten vuoden 1990

11.03.2022 10:18 1
Energian hinnat kiihdyttivät inflaatiota tammikuussa 4,4 prosenttiin

Ener­gian hinnat kiih­dyt­ti­vät inf­laa­tio­ta tam­mi­kuus­sa 4,4 pro­sent­tiin

18.02.2022 09:16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­vät­kö po­lii­ti­kot keksiä pyörän uu­des­taan?

11.02.2022 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­ral­lis­ta rahaa

10.01.2022 04:30
Tilaajille
Inflaatiopeikko nostaa päätään ja korot seuraavat perässä
Pääkirjoitus

Inf­laa­tio­peik­ko nostaa päätään ja korot seu­raa­vat perässä

19.11.2021 13:39 2
Tilaajille