Talousrikosepäilyt: Pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si oi­keu­des­sa – ­syyt­tä­jä vaatii yrit­tä­jäneli­kol­le van­keut­ta ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja va­ka­vis­ta ta­lous­ri­kok­sis­ta

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Inflaatio
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­pah­tui mitä tahansa

24.01.2023 03:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Os­to­voi­man näi­vet­tä­mi­nen py­säy­tet­tä­vä

18.01.2023 04:55
Tilaajille
Hintojen nousu ei hellittänyt joulukuussa – inflaatio 9,1 prosenttia, sähkö kallistui 64 prosenttia vuoden takaisesta

Hin­to­jen nousu ei hel­lit­tä­nyt jou­lu­kuus­sa – inf­laa­tio 9,1 pro­sent­tia, sähkö kal­lis­tui 64 pro­sent­tia vuoden ta­kai­ses­ta

13.01.2023 17:10 1
Pelottaako korkojen nousu? Vastaa Lapin Kansan nettikyselyyn

Pe­lot­taa­ko kor­ko­jen nousu? Vastaa Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

13.01.2023 12:31 3
Tilaajille
Ruuan hinta nousi marraskuussa yli 16 prosenttia, mutta käyrä taittuu tänä vuonna – "Aika pieni osa suomalaisten tuloista kuluu ruokaan"

Ruuan hinta nousi mar­ras­kuus­sa yli 16 pro­sent­tia, mutta käyrä taittuu tänä vuonna – "Aika pieni osa suo­ma­lais­ten tu­lois­ta kuluu ruo­kaan"

04.01.2023 08:20 18
Tilaajille
Vanhemmat
Takana kauhea vuosi – sota Euroopassa, kansalaisten köyhtyminen ja ontuvat palvelut
Pääkirjoitus

Takana kauhea vuosi – sota Eu­roo­pas­sa, kan­sa­lais­ten köyh­ty­mi­nen ja ontuvat pal­ve­lut

30.12.2022 20:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihminen ja luonto tär­kein­tä

23.11.2022 10:38
Inflaatio jatkui voimakkaana lokakuussa – moni tuttu ruoka on viidenneksen kalliimpaa kuin vuosi sitten

Inf­laa­tio jatkui voi­mak­kaa­na lo­ka­kuus­sa – moni tuttu ruoka on vii­den­nek­sen kal­liim­paa kuin vuosi sitten

14.11.2022 09:45 2
Kuluttajien hintatietoisuus kasvaa
Pääkirjoitus

Ku­lut­ta­jien hin­ta­tie­toi­suus kasvaa

03.11.2022 09:07
Kuluttajien ja yritysten odotukset tulevasta ennakoivat kovia aikoja ensi vuodelle
Pääkirjoitus

Ku­lut­ta­jien ja yri­tys­ten odo­tuk­set tu­le­vas­ta en­na­koi­vat kovia aikoja ensi vuo­del­le

31.10.2022 05:00 4
Tilaajille
Koronnousu ei kaada kotitalouksia – lappilaisten kyky suoriutua asuntoveloistaan ei toistaiseksi ole uhattuna

Ko­ron­nou­su ei kaada ko­ti­ta­louk­sia – lap­pi­lais­ten kyky suo­riu­tua asun­to­ve­lois­taan ei tois­tai­sek­si ole uhat­tu­na

22.10.2022 10:09 1
Tilaajille
Tulevaisuuden talousnäkymät luovat epävarmuutta nuorille – Vasa kokosi tietopaketin talouden suunnittelusta ja rahan käytöstä

Tu­le­vai­suu­den ta­lous­nä­ky­mät luovat epä­var­muut­ta nuo­ril­le – Vasa kokosi tie­to­pa­ke­tin ta­lou­den suun­nit­te­lus­ta ja rahan käy­tös­tä

14.10.2022 06:00
Tilaajille
Inflaatio riepottelee maastohiihtoa – Hintojen nousu vaikeuttaa Hiihtoliiton maajoukkuevetoista toimintaa

Inf­laa­tio rie­pot­te­lee maas­to­hiih­toa – Hin­to­jen nousu vai­keut­taa Hiih­to­lii­ton maa­jouk­kue­ve­tois­ta toi­min­taa

25.09.2022 19:54
Villasukat jalkaan
Pääkirjoitus

Vil­la­su­kat jalkaan

21.09.2022 17:13 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hin­to­jen nousu ku­rit­taa köy­him­piä

21.09.2022 05:00 1
Tilaajille
Suomi ajautuu loppuvuonna taantumaan – Etla ennustaa ensi vuodeksi nollakasvua

Suomi ajautuu lop­pu­vuon­na taan­tu­maan – Etla en­nus­taa ensi vuo­dek­si nol­la­kas­vua

19.09.2022 10:45
Lappilaisyritykset näkevät tulevaisuuden synkkänä, eikä ihme, sillä kustannukset kasvavat ja ostovoima heikkenee – synkkyyden keskellä on hyvä muistaa, että edessä siintävät paremmat ajat
Pääkirjoitus

Lap­pi­lais­yri­tyk­set näkevät tu­le­vai­suu­den synk­kä­nä, eikä ihme, sillä kus­tan­nuk­set kas­va­vat ja os­to­voi­ma heik­ke­nee – synk­kyy­den kes­kel­lä on hyvä muis­taa, että edessä siin­tä­vät pa­rem­mat ajat

11.09.2022 20:00 4
Tilaajille
Nordealta synkkä ennuste: "Voimme nähdä jo piankin syvän taantuman"

Nor­deal­ta synkkä en­nus­te: "Voimme nähdä jo piankin syvän taan­tu­man"

07.09.2022 13:20 5
Oma säästöstrategia kannattaa nyt päivittää korkean inflaation aikaan – Osakestrategi: "Varovaisuus maksaa jopa kahdeksan prosenttia ostovoimasta pois"

Oma sääs­tö­stra­te­gia kan­nat­taa nyt päi­vit­tää korkean inf­laa­tion aikaan – Osa­kest­ra­te­gi: "Va­ro­vai­suus maksaa jopa kah­dek­san pro­sent­tia os­to­voi­mas­ta pois"

04.09.2022 18:30 3
Tilaajille
Eduskunnasta: Budjettiriihestä helpotusta arkeen – Ukrainan sota heijastuu arkeemme kohtuuttoman kovina hintoina
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Bud­jet­ti­rii­hes­tä hel­po­tus­ta arkeen – Uk­rai­nan sota hei­jas­tuu ar­keem­me koh­tuut­to­man kovina hin­toi­na

31.08.2022 16:17 4
Tilaajille