Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Inflaatio
Katso tästä, paljonko kahvi, lohi ja banaanit maksoivat Lapin kaupoissa 20 vuotta sitten – yksi tuotteista on säilynyt edullisena

Katso tästä, pal­jon­ko kahvi, lohi ja ba­naa­nit mak­soi­vat Lapin kau­pois­sa 20 vuotta sitten – yksi tuot­teis­ta on säi­ly­nyt edul­li­se­na

28.10.2023 11:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Inf­laa­tion syy on ahneus

24.10.2023 04:29 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Inf­laa­tion monet kasvot

07.10.2023 05:00 4
Asuntovelallisia kurmuuttavat korkojen nostot saattavat saada jatkoa – Suomen Pankin johtoon kuuluva Tuomas Välimäki: "Euroalue välttämässä taantuman"

Asun­to­ve­lal­li­sia kur­muut­ta­vat kor­ko­jen nostot saat­ta­vat saada jatkoa – Suomen Pankin johtoon kuuluva Tuomas Vä­li­mä­ki: "Eu­roa­lue vält­tä­mäs­sä taan­tu­man"

03.10.2023 16:41 1
Tilaajille
Matkailu ja teollisuuden isot investoinnit antavat lappilaisille yrityksille toivoa, arvioi asiantuntija – Lapissa talouden näkymät ovat paremmat kuin muualla maassa

Mat­kai­lu ja teol­li­suu­den isot in­ves­toin­nit antavat lap­pi­lai­sil­le yri­tyk­sil­le toivoa, arvioi asian­tun­ti­ja – Lapissa ta­lou­den näkymät ovat pa­rem­mat kuin muualla maassa

25.09.2023 20:00
Tilaajille
Korkohuippu alkaa olla saavutettu, mutta inflaatio kurittaa lopulta rankemmin – Kokenut ekonomi toivoo, että vanha taloudenpidon viisaus olisi nyt opittu

Kor­ko­huip­pu alkaa olla saa­vu­tet­tu, mutta inf­laa­tio ku­rit­taa lopulta ran­kem­min – Kokenut ekonomi toivoo, että vanha ta­lou­den­pi­don viisaus olisi nyt opittu

15.09.2023 16:47 2
Tilaajille
Asuntokaupan lasku jatkui Lapissa kesäkuussa – lasku kuitenkin valtakunnallista keskiarvoa pienempi

Asun­to­kau­pan lasku jatkui Lapissa ke­sä­kuus­sa – lasku kui­ten­kin val­ta­kun­nal­lis­ta kes­ki­ar­voa pie­nem­pi

19.07.2023 17:41 1
Tilaajille
Lapin matkailu on hädin tuskin toipunut pandemiasta kun nurkan takana odottaa jo uusi ongelma – alv-nosto osuisi huonoon saumaan
Pääkirjoitus

Lapin mat­kai­lu on hädin tuskin toi­pu­nut pan­de­mias­ta kun nurkan takana odottaa jo uusi ongelma – alv-nos­to osuisi huonoon saumaan

27.06.2023 21:00 31
Korkojen nousu ja ennätysinflaatio näkyvät asuntomarkkinoilla, missä kaupan on halpoja asuntoja kalliilla vastikkeella – talousoppia on nyt jaossa kantapään kautta
Pääkirjoitus

Kor­ko­jen nousu ja en­nä­tys­inf­laa­tio näkyvät asun­to­mark­ki­noil­la, missä kaupan on halpoja asun­to­ja kal­liil­la vas­tik­keel­la – ta­lous­op­pia on nyt jaossa kan­ta­pään kautta

13.06.2023 21:15 4
Hintojen pahin nousu näyttää pysähtyneen, vaikka sitkeä inflaatio jyllääkin edelleen hurjana – ostovoiman palautuminen vienee useita vuosia
Pääkirjoitus

Hin­to­jen pahin nousu näyttää py­säh­ty­neen, vaikka sitkeä inf­laa­tio jyl­lää­kin edel­leen hurjana – os­to­voi­man pa­lau­tu­mi­nen vienee useita vuosia

17.05.2023 18:00 10
Kemi-Torniossa vuokratuotot voivat olla hyviä, mutta myymiselle aika ei ole otollinen

Ke­mi-Tor­nios­sa vuok­ra­tuo­tot voivat olla hyviä, mutta myy­mi­sel­le aika ei ole otol­li­nen

17.05.2023 16:17
OP: Asuntojen hinnat jatkavat laskuaan ja asunnonostokyky on painunut koko 2000-luvun heikoimmaksi

OP: Asun­to­jen hinnat jat­ka­vat las­kuaan ja asun­non­os­to­ky­ky on pai­nu­nut koko 2000-lu­vun hei­koim­mak­si

28.04.2023 10:05 1
Konkurssiaalto höykyttää Suomea – kaatunutta moottoriurheilukeskus Kymi Ringiä yritetään myydä, mutta "ei renkaanpotkijoille"

Kon­kurs­si­aal­to höy­kyt­tää Suomea – kaa­tu­nut­ta moot­to­ri­ur­hei­lu­kes­kus Kymi Ringiä yri­te­tään myydä, mutta "ei ren­kaan­pot­ki­joil­le"

15.04.2023 08:00
Tilaajille
Inflaatio hidastui maaliskuussa 7,9 prosenttiin, polttoaineen halpeneminen hillitsi inflaatiota

Inf­laa­tio hi­das­tui maa­lis­kuus­sa 7,9 pro­sent­tiin, polt­to­ai­neen hal­pe­ne­mi­nen hil­lit­si inf­laa­tio­ta

14.04.2023 13:32
Inflaatio ei taitu – kuluttajahintojen nousuvauhti kiihtyi helmikuussa

Inf­laa­tio ei taitu – ku­lut­ta­ja­hin­to­jen nou­su­vauh­ti kiihtyi hel­mi­kuus­sa

14.03.2023 09:07 2
Tilaajille
Korkojen raju nousu tietää monille kotitalouksille tuhansien eurojen vuotuisia lisämenoja – uuteen, jo ennen nähtyyn aikaan on vain pakko sopeutua
Pääkirjoitus

Kor­ko­jen raju nousu tietää monille ko­ti­ta­louk­sil­le tu­han­sien eurojen vuo­tui­sia li­sä­me­no­ja – uuteen, jo ennen nähtyyn aikaan on vain pakko so­peu­tua

12.03.2023 16:29 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­per­he­köy­hyy­teen puu­tut­ta­va li­sä­tuel­la

04.02.2023 13:46
Tilaajille
Ennen näkemättömän kova inflaatio näkyy palkkaneuvotteluissa, joiden vaikeuskerrointa nostaa osaltaan myös julkisen puolen jo valmis sopimus – edessä voi olla pitkä lakkosuma
Pääkirjoitus

Ennen nä­ke­mät­tö­män kova inf­laa­tio näkyy palk­ka­neu­vot­te­luis­sa, joiden vai­keus­ker­roin­ta nostaa osal­taan myös jul­ki­sen puolen jo valmis sopimus – edessä voi olla pitkä lak­ko­su­ma

01.02.2023 16:59 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­pah­tui mitä tahansa

24.01.2023 03:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Os­to­voi­man näi­vet­tä­mi­nen py­säy­tet­tä­vä

18.01.2023 04:55
Tilaajille