Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sahateollisuus
Tervolan sahalaajennus on sijoitus 30–40 vuodelle – yli 26 miljoonan euron Tervolan Saha ja Höyläämö oy:n investointi vihittiin käyttöön

Ter­vo­lan sa­ha­laa­jen­nus on si­joi­tus 30–40 vuo­del­le – yli 26 mil­joo­nan euron Ter­vo­lan Saha ja Höy­lää­mö oy:n in­ves­toin­ti vi­hit­tiin käyt­töön

01.09.2023 18:05 5
Tilaajille
Rakentamisen pysähtymisen vuoksi sahoilla makaa nyt yli puoli miljoonaa kuutiota normaalia enemmän tavaraa – "Onneksi on kaksi hyvää vuotta takana"

Ra­ken­ta­mi­sen py­säh­ty­mi­sen vuoksi sa­hoil­la makaa nyt yli puoli mil­joo­naa kuu­tio­ta nor­maa­lia enemmän tavaraa – "On­nek­si on kaksi hyvää vuotta takana"

30.05.2023 05:00 7
Tilaajille
Lappilaiselle sahayritykselle 4950 euron lasku erheellisistä palohälytyksistä – yhden hälytyksen syynä putkiasentajan putkipihdit

Lap­pi­lai­sel­le sa­ha­yri­tyk­sel­le 4950 euron lasku er­heel­li­sis­tä pa­lo­hä­ly­tyk­sis­tä – yhden hä­ly­tyk­sen syynä put­ki­asen­ta­jan put­ki­pih­dit

29.05.2023 15:10 1
Tilaajille
Saarten sahat uhkaavat unohtua
Kolumni

Saarten sahat uh­kaa­vat unohtua

17.05.2023 05:26 1
Vaarasta kuoriutuu vientiyritys – "En muista, että metsä olisi ollut koskaan näin suuren kiinnostuksen kohteena"

Vaa­ras­ta kuo­riu­tuu vien­ti­yri­tys – "En muista, että metsä olisi ollut koskaan näin suuren kiin­nos­tuk­sen koh­tee­na"

23.01.2023 17:59 8
Tilaajille
Kuvanveistäjä Sanna Koivisto ikuistaa sahatyön tarinan teräkseen – parhaillaan hän työstää myös näyttelyä Kemin taidemuseoon

Ku­van­veis­tä­jä Sanna Koi­vis­to ikuis­taa sa­ha­työn tarinan te­räk­seen – par­hail­laan hän työstää myös näyt­te­lyä Kemin tai­de­mu­seoon

13.01.2023 06:30 1
Tilaajille
Sahan perusteellinen uudistus tuo lisää työtä Tervolaan – Ukrainan jälleenrakennus voi niellä puuta

Sahan pe­rus­teel­li­nen uu­dis­tus tuo lisää työtä Ter­vo­laan – Uk­rai­nan jäl­leen­ra­ken­nus voi niellä puuta

02.11.2022 18:00 2
Tilaajille
Sahayhtiö Keiteleen vetovastuu siirtyy seuraavalle sukupolvelle – perustaja Ilkka Kylävainio siirtää yhtiön johdon pojilleen

Sa­ha­yh­tiö Kei­te­leen ve­to­vas­tuu siirtyy seu­raa­val­le su­ku­pol­vel­le – pe­rus­ta­ja Ilkka Ky­lä­vai­nio siirtää yhtiön johdon po­jil­leen

22.08.2022 12:20 2
Tilaajille
Vaara-konserni teki positiivisen tuloksen, liikevaihto kasvoi kolmanneksella – rakennusinnon lasku aiheuttaa haasteita

Vaa­ra-kon­ser­ni teki po­si­tii­vi­sen tu­lok­sen, lii­ke­vaih­to kasvoi kol­man­nek­sel­la – ra­ken­nus­in­non lasku ai­heut­taa haas­tei­ta

22.07.2022 10:02 7
Tilaajille
Hakejäte syttyi palamaan tervolalaisella sahalla ja aiheutti suuren hälytyksen

Ha­ke­jä­te syttyi pa­la­maan ter­vo­la­lai­sel­la sahalla ja ai­heut­ti suuren hä­ly­tyk­sen

19.01.2022 08:00 1
Tilaajille
Sahatavaran hinnannousu ei näy samalla tavalla raakapuun hinnassa, tutkijan mukaan sahat vievät voitot välistä

Sa­ha­ta­va­ran hin­nan­nou­su ei näy samalla tavalla raa­ka­puun hin­nas­sa, tut­ki­jan mukaan sahat vievät voitot välistä

05.11.2021 06:30 10
Tilaajille
Tervolaan tehdään yli 20 miljoonan sahainvestointi, joka synnyttää ainakin kymmenen uutta työpaikkaa

Ter­vo­laan tehdään yli 20 mil­joo­nan sa­hain­ves­toin­ti, joka syn­nyt­tää ainakin kym­me­nen uutta työ­paik­kaa

02.07.2021 18:30 4
Tilaajille
Amerikassa on huutava pula sahatavarasta, mutta Suezin tulppa vei Suomen sahojen tarvitsemat kontit

Ame­ri­kas­sa on huutava pula sa­ha­ta­va­ras­ta, mutta Suezin tulppa vei Suomen sahojen tar­vit­se­mat kontit

15.04.2021 18:46 4
Tilaajille
Korona nostaa Lapin tukkipuun hintaa – "Ei kukaan osannut odottaa tällaista"

Korona nostaa Lapin tuk­ki­puun hintaa – "Ei kukaan osannut odottaa täl­lais­ta"

08.10.2020 19:30 3
Tilaajille
Pantsarin Saha kirkasti toimintavisiotaan:  Päätuotteeksi valittiin painekyllästetty lauta, automatiikkaa uusittiin ja ulkomaan markkinoista luovuttiin  –toimitusjohtajakin haettiin perheen ulkopuolelta

Pant­sa­rin Saha kir­kas­ti toi­min­ta­vi­sio­taan: Pää­tuot­teek­si va­lit­tiin pai­ne­kyl­läs­tet­ty lauta, au­to­ma­tiik­kaa uu­sit­tiin ja ul­ko­maan mark­ki­nois­ta luo­vut­tiin –toi­mi­tus­joh­ta­ja­kin haet­tiin perheen ul­ko­puo­lel­ta

28.08.2020 19:40
Tilaajille