ROPS: Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra he­rät­tää huolta ja pet­ty­mys­tä – ­ky­syim­me tuntoja va­paaeh­toi­sel­ta, jä­se­nel­tä, kan­nat­ta­jal­ta ja ju­nio­ri­pe­laa­jien van­hem­mal­ta

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Palohälytykset
Rovaniemen Piekkarin palohälytysten takana painikkeesta erehtyneet asiakkaat

Ro­va­nie­men Piek­ka­rin pa­lo­hä­ly­tys­ten takana pai­nik­kees­ta ereh­ty­neet asiak­kaat

15.03.2022 13:29 3
Tilaajille
Vesihöyry aiheutti palohälytyksen omakotitaloon Posiolla

Ve­si­höy­ry ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen oma­ko­ti­ta­loon Po­siol­la

05.01.2022 06:29
Parvekkeella ollut tuhkakuppi savutti runsaasti Rovaniemen Sudentiellä – pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta

Par­vek­keel­la ollut tuh­ka­kup­pi savutti run­saas­ti Ro­va­nie­men Su­den­tiel­lä – pe­las­tus­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen ra­ken­nus­pa­los­ta

22.11.2021 19:48
Tilaajille
Suuri nuotio aiheutti palohälytyksen Simossa

Suuri nuotio ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Simossa

10.09.2021 22:39
Loisteputkivalaisimen kuristin kärähti Rovaniemellä – Asunnossa ei paloa

Lois­te­put­ki­va­lai­si­men ku­ris­tin kärähti Ro­va­nie­mel­lä – Asun­nos­sa ei paloa

27.07.2021 19:25 1
Tilaajille
Akkukäyttöinen lattianpesukone savutti päiväkodissa Sallassa – Paikalla 80 lasta, kukaan ei loukkaantunut

Ak­ku­käyt­töi­nen lat­tian­pe­su­ko­ne savutti päi­vä­ko­dis­sa Sal­las­sa – Pai­kal­la 80 lasta, kukaan ei louk­kaan­tu­nut

06.05.2021 10:35
Tilaajille
Rakenteilla olevan talon lämmitys aiheutti palohälytyksen Rovaniemellä

Ra­ken­teil­la olevan talon läm­mi­tys ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Ro­va­nie­mel­lä

16.02.2021 20:59
Tilaajille
Roskienpoltosta taloa suuremmat liekit Simossa – "Taajama-alueella ei ole tuollaista syytä tehdä"

Ros­kien­pol­tos­ta taloa suu­rem­mat liekit Simossa – "Taa­ja­ma-alueel­la ei ole tuol­lais­ta syytä tehdä"

03.01.2021 17:24
Tilaajille
Lisälämmitin kärysi ivalolaisessa vanhustenhoidon yksikössä ja aiheutti keskisuuren hälytyksen

Li­sä­läm­mi­tin kärysi iva­lo­lai­ses­sa van­hus­ten­hoi­don yk­si­kös­sä ja ai­heut­ti kes­ki­suu­ren hä­ly­tyk­sen

11.12.2020 17:59
Tilaajille
Ilmanvaihtokoneen vika aiheutti tulipalon Rovaniemen kaupungintalolla

Il­man­vaih­to­ko­neen vika ai­heut­ti tu­li­pa­lon Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lol­la

11.12.2020 10:43
Tilaajille
Pelti liian aikaisin kiinni – naapurin neuvokas ja päättäväinen toiminta esti isommat vahingot Pellossa

Pelti liian ai­kai­sin kiinni – naa­pu­rin neu­vo­kas ja päät­tä­väi­nen toi­min­ta esti isommat va­hin­got Pel­los­sa

09.12.2020 21:11