Lapin lennosto
Kuukausi
Lapin lennosto aloittaa yölentoharjoitukset – lennoista voi tulla melua ja taivaalla voi näkyä hetkellisiä valoilmiöitä

Lapin len­nos­to aloit­taa yö­len­to­har­joi­tuk­set – len­nois­ta voi tulla melua ja tai­vaal­la voi näkyä het­kel­li­siä va­lo­il­miöi­tä

19.10.2020 10:48 2
Tilaajille
Sotaharjoitus on näytön paikka – 2 500 reserviläisen joukossa on ensimmäistä kertausharjoitustaan suorittava Sami Jauhojärvi

So­ta­har­joi­tus on näytön paikka – 2 500 re­ser­vi­läi­sen jou­kos­sa on en­sim­mäis­tä ker­taus­har­joi­tus­taan suo­rit­ta­va Sami Jau­ho­jär­vi

05.10.2020 19:30 0
Tilaajille
Ruska 20 sulkee Norvatien – Varaa henkilöllisyystodistus mukaan, jos suuntaat harjoitusalueelle

Ruska 20 sulkee Nor­va­tien – Varaa hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus mukaan, jos suun­taat har­joi­tus­alueel­le

30.09.2020 14:25 2
Hornetin seuraaja pistää Rovaniemen tukikohdan remonttiin – Uudet koneet tarvitsevat uudenlaiset tilat, remontti kestää useita vuosia ja maksaa kymmeniä miljoonia

Hor­ne­tin seu­raa­ja pistää Ro­va­nie­men tu­ki­koh­dan re­mont­tiin – Uudet koneet tar­vit­se­vat uu­den­lai­set tilat, re­mont­ti kestää useita vuosia ja maksaa kym­me­niä mil­joo­nia

28.09.2020 06:30 1
Tilaajille
Vanhemmat

Lapin len­nos­to viettää vuo­si­päi­vään­sä las­ke­mal­la sep­pe­leen Il­ma­puo­lus­tuk­sen muis­to­mer­kil­lä So­me­ro­har­jul­la – Oh­jel­maan kuuluu myös Hor­net-yli­len­to

22.09.2020 19:47 0
Tilaajille
Simontie suljetaan Ranualla huomenna viikoksi Lapin lennoston harjoituksen ajaksi – Liikenne ohjataan kiertoreiteille

Si­mon­tie sul­je­taan Ra­nual­la huo­men­na vii­kok­si Lapin len­nos­ton har­joi­tuk­sen ajaksi – Lii­ken­ne oh­ja­taan kier­to­rei­teil­le

26.08.2020 14:29 1
Tilaajille
Lennoston harjoitus katkaisee Norvatien lokakuussa – Tiedotustilaisuus torstaina

Len­nos­ton har­joi­tus kat­kai­see Nor­va­tien lo­ka­kuus­sa – Tie­do­tus­ti­lai­suus tors­tai­na

12.08.2020 14:00 0
Rovaniemellä on usein Horneteihin liittyviä vaaratilanteita – Ovatko viat yleistyneet iäkkäissä koneissa?

Ro­va­nie­mel­lä on usein Hor­ne­tei­hin liit­ty­viä vaa­ra­ti­lan­tei­ta – Ovatko viat yleis­ty­neet iäk­käis­sä ko­neis­sa?

23.07.2020 17:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kaino toive Lapin len­nos­tol­le

09.06.2020 11:47 1
Tilaajille
Kymmenistä maista tulee everstejä Lappiin toukokuussa – näkevät Suomelta kolme uutta asejärjestelmää

Kym­me­nis­tä maista tulee evers­te­jä Lappiin tou­ko­kuus­sa – näkevät Suo­mel­ta kolme uutta ase­jär­jes­tel­mää

05.02.2020 17:54 0
Tilaajille
Kestävätkö hävittäjäkandidaatit Suomen talven? – Puolustusvoimien testitapahtuma alkaa tammi-helmikuussa Pirkkalassa ja lentoja tehdään myös yöllä

Kes­tä­vät­kö hä­vit­tä­jä­kan­di­daa­tit Suomen talven? – Puo­lus­tus­voi­mien tes­ti­ta­pah­tu­ma alkaa tam­mi-hel­mi­kuus­sa Pirk­ka­las­sa ja lentoja tehdään myös yöllä

01.11.2019 10:49 0
Lapin lennosto lentää yölentoja ensi viikolla – meluhaitat ja kirkkaat valoilmiöt mahdollisia

Lapin len­nos­to lentää yö­len­to­ja ensi vii­kol­la – me­lu­hai­tat ja kirk­kaat va­lo­il­miöt mah­dol­li­sia

17.10.2019 12:41 0
Ilmavoimien vuoden suurin harjoitus alkaa ensi viikolla – harjoitukset näkyvät myös Rovaniemen taivaalla

Il­ma­voi­mien vuoden suurin har­joi­tus alkaa ensi vii­kol­la – har­joi­tuk­set näkyvät myös Ro­va­nie­men tai­vaal­la

26.09.2019 13:02 0
Tilaajille