Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin lennosto
Ilmavoimien joukkokoulutuskauden päättöharjoitus Rovaniemellä: harjoittelualueella voi liikkua taisteluvarustuksessa olevia sotilaita ja myös henkilöllisyystodistuksia voidaan kysyä

Il­ma­voi­mien jouk­ko­kou­lu­tus­kau­den päät­tö­har­joi­tus Ro­va­nie­mel­lä: har­joit­te­lu­alueel­la voi liikkua tais­te­lu­va­rus­tuk­ses­sa olevia so­ti­lai­ta ja myös hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­sia voidaan kysyä

24.11.2023 12:06 5
Tilaajille
Ilmavoimat harjoittelee yölentoja Hornet-hävittäjillä Rovaniemellä ja Oulussa – voi aiheuttaa meluhaittaa

Il­ma­voi­mat har­joit­te­lee yö­len­to­ja Hor­net-hä­vit­tä­jil­lä Ro­va­nie­mel­lä ja Oulussa – voi ai­heut­taa me­lu­hait­taa

31.10.2023 12:08 4
Uusille hävittäjille rakennetaan jo tiloja Rovaniemellä – hintalappu noin 150 miljoonaa euroa

Uusille hä­vit­tä­jil­le ra­ken­ne­taan jo tiloja Ro­va­nie­mel­lä – hin­ta­lap­pu noin 150 mil­joo­naa euroa

20.09.2023 09:39 3
Tilaajille
Paikallispuolustusharjoitus kokoaa jälleen eri viranomaiset yhteiseen harjoitukseen – Puolustusvoimista on mukana yli 500 henkilöä

Pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tus kokoaa jälleen eri vi­ran­omai­set yh­tei­seen har­joi­tuk­seen – ­Puo­lus­tus­voi­mis­ta on mukana yli 500 hen­ki­löä

25.08.2023 10:05
Tilaajille
Miltä tuntuu lentää Hornetia? Lapin lennoston juhla ja kalustoesittely sai väen liikkeelle Rovaniemellä

Miltä tuntuu lentää Hor­ne­tia? Lapin len­nos­ton juhla ja ka­lus­to­esit­te­ly sai väen liik­keel­le Ro­va­nie­mel­lä

18.08.2023 15:09 3
Tilaajille
Hävittäjien tuloa Lappiin juhlitaan perjantaina – 50 vuotta sitten Rovaniemellä odotettiin ensimmäisiä Drakeneita

Hä­vit­tä­jien tuloa Lappiin juh­li­taan per­jan­tai­na – 50 vuotta sitten Ro­va­nie­mel­lä odo­tet­tiin en­sim­mäi­siä Dra­ke­nei­ta

16.08.2023 19:30 2
Tilaajille
Reilu 8600 varusmiestä kotiutuu tänään reserviin – uusi palveluserä aloittaa varusmiespalveluksen heinäkuun alussa

Reilu 8600 va­rus­mies­tä ko­tiu­tuu tänään re­ser­viin – uusi pal­ve­lus­erä aloit­taa va­rus­mies­pal­ve­luk­sen hei­nä­kuun alussa

15.06.2023 13:07
Tilaajille
Lapin lennosto sai luvan kalustonäyttelyyn kiistellylle piha-alueelle – Rovaniemen linjaus Aalto-keskuksen pihan käytöstä odottaa kaupungintalon remonttia

Lapin len­nos­to sai luvan ka­lus­to­näyt­te­lyyn kiis­tel­lyl­le pi­ha-alueel­le – Ro­va­nie­men linjaus Aal­to-kes­kuk­sen pihan käy­tös­tä odottaa kau­pun­gin­ta­lon re­mont­tia

01.06.2023 09:44 3
Tilaajille
Tuoreet liittolaiset harjoittelevat pohjoisella taivaalla – ACE-ilmasotaharjoitus tuo Rovaniemelle lähes 500 sotilasta ja vajaa 30 hävittäjää Saksasta ja Ranskasta

Tuoreet liit­to­lai­set har­joit­te­le­vat poh­joi­sel­la tai­vaal­la – ACE-il­ma­so­ta­har­joi­tus tuo Ro­va­nie­mel­le lähes 500 so­ti­las­ta ja vajaa 30 hä­vit­tä­jää Sak­sas­ta ja Rans­kas­ta

31.05.2023 21:07 1
Tilaajille
Suuri lentotoimintaharjoitus näkyy Lapin taivaalla – harjoitukseen osallistuu yli 10 maata ja 150 ilma-alusta

Suuri len­to­toi­min­ta­har­joi­tus näkyy Lapin tai­vaal­la – ­har­joi­tuk­seen osal­lis­tuu yli 10 maata ja 150 il­ma-alus­ta

08.05.2023 10:55 11
Tilaajille
Ilmavoimat harjoittaa taktiikkaansa ja taistelutekniikkaansa viisipäiväisessä harjoituksessa – lentoja tehdään matalilla lentokorkeuksilla

Il­ma­voi­mat har­joit­taa tak­tiik­kaan­sa ja tais­te­lu­tek­niik­kaan­sa vii­si­päi­väi­ses­sä har­joi­tuk­ses­sa – ­len­to­ja tehdään ma­ta­lil­la len­to­kor­keuk­sil­la

12.04.2023 13:29
Tilaajille
Lapin lennosto osallistuu Ilmasotakoulun talvipelastautumiskoulutukseen Rovajärvellä

Lapin len­nos­to osal­lis­tuu Il­ma­so­ta­kou­lun tal­vi­pe­las­tau­tu­mis­kou­lu­tuk­seen Ro­va­jär­vel­lä

16.03.2023 14:30
Tilaajille
Lapin lennosto siivittää RoKin Mestis-kamppailua – Ilmavoimat esittäytyy kiekkotapahtumassa Lappi-areenalla

Lapin len­nos­to sii­vit­tää RoKin Mes­tis-kamp­pai­lua – Il­ma­voi­mat esit­täy­tyy kiek­ko­ta­pah­tu­mas­sa Lap­pi-aree­nal­la

26.01.2023 13:38 1
Tilaajille
Lapin, Karjalan ja Satakunnan lennostot harjoittelevat ensi viikolla – vilkasta lentotoimintaa myös Lapissa

Lapin, Kar­ja­lan ja Sa­ta­kun­nan len­nos­tot har­joit­te­le­vat ensi vii­kol­la – vil­kas­ta len­to­toi­min­taa myös Lapissa

07.11.2022 14:58
Tilaajille
Ilmavoimien tämän vuoden pääsotaharjoitus alkaa – yli puolet harjoitukseen osallistuvista joukoista on reserviläisiä

Il­ma­voi­mien tämän vuoden pää­so­ta­har­joi­tus alkaa – yli puolet har­joi­tuk­seen osal­lis­tu­vis­ta jou­kois­ta on re­ser­vi­läi­siä

03.10.2022 10:56
Tilaajille
Ilmavoimat järjestää suuren ilmasotaharjoituksen joka näkyy ympäri Suomea – Toinen päätukikohta Rovaniemi, hävittäjiä myös Oulussa

Il­ma­voi­mat jär­jes­tää suuren il­ma­so­ta­har­joi­tuk­sen joka näkyy ympäri Suomea – ­Toi­nen pää­tu­ki­koh­ta Ro­va­nie­mi, hä­vit­tä­jiä myös Oulussa

20.09.2022 13:31
Lapin lennoston vuosipäivää vietetään perjantaina ennakkoon – Hornet-ylilento aamupäivällä

Lapin len­nos­ton vuo­si­päi­vää vie­te­tään per­jan­tai­na en­nak­koon – Hor­net-yli­len­to aa­mu­päi­väl­lä

19.09.2022 22:03
Tilaajille
Paikallispuolustusharjoitus näkyy Rovaniemen, Kittilän ja Sodankylän alueella viiden päivän ajan

Pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tus näkyy Ro­va­nie­men, Kit­ti­län ja So­dan­ky­län alueel­la viiden päivän ajan

30.08.2022 21:13
Tilaajille
Lapin lennosto järjestää avoimet ovet -päivän – tapahtuma järjestetään nyt uudessa paikassa

Lapin len­nos­to jär­jes­tää avoimet ovet -päivän – ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään nyt uudessa pai­kas­sa

24.08.2022 11:25
Tilaajille