Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ilmavoimat
Ilmavoimien joukkokoulutuskauden päättöharjoitus Rovaniemellä: harjoittelualueella voi liikkua taisteluvarustuksessa olevia sotilaita ja myös henkilöllisyystodistuksia voidaan kysyä

Il­ma­voi­mien jouk­ko­kou­lu­tus­kau­den päät­tö­har­joi­tus Ro­va­nie­mel­lä: har­joit­te­lua­lueel­la voi liikkua tais­te­lu­va­rus­tuk­ses­sa olevia so­ti­lai­ta ja myös hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­sia voidaan kysyä

24.11.2023 12:06 5
Tilaajille
Ilmavoimat harjoittelee yölentoja Hornet-hävittäjillä Rovaniemellä ja Oulussa – voi aiheuttaa meluhaittaa

Il­ma­voi­mat har­joit­te­lee yö­len­to­ja Hor­net-hä­vit­tä­jil­lä Ro­va­nie­mel­lä ja Oulussa – voi ai­heut­taa me­lu­hait­taa

31.10.2023 12:08 4
Rovaniemen Palloseuran tuoreelle päävalmentajalle Jari Alamäelle merkittävä tunnustus Ilmavoimilta – ”Olihan tämä melkoinen yllätys!”

Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ran tuo­reel­le pää­val­men­ta­jal­le Jari Ala­mäel­le mer­kit­tä­vä tun­nus­tus Il­ma­voi­mil­ta – ”Olihan tämä mel­koi­nen yl­lä­tys!”

30.10.2023 21:00
Tilaajille
Ilmavoimien pääsotaharjoitus alkaa ensi viikolla – lentotoimintaa on myös yöaikaan

Il­ma­voi­mien pää­so­ta­har­joi­tus alkaa ensi vii­kol­la – len­to­toi­min­taa on myös yöai­kaan

18.09.2023 16:15 3
Tilaajille
Hävittäjä törmäsi lentoon lähdössään lintuun Rovaniemellä – kone palasi maahan turvallisesti

Hä­vit­tä­jä törmäsi lentoon läh­dös­sään lintuun Ro­va­nie­mel­lä – kone palasi maahan tur­val­li­ses­ti

04.09.2023 15:48
Tilaajille
Yhdysvaltalaishävittäjiä nähdään tällä viikolla Rovaniemen yllä – Ilmavoimat varoittaa lentomelusta

Yh­dys­val­ta­lais­hä­vit­tä­jiä nähdään tällä vii­kol­la Ro­va­nie­men yllä – Il­ma­voi­mat va­roit­taa len­to­me­lus­ta

21.08.2023 13:34 2
Tilaajille
Univormut ilmestyivät kaupunkikuvaan – iso sotaharjoitus on miljoonabisnestä Rovaniemen matkailulle

Uni­vor­mut il­mes­tyi­vät kau­pun­ki­ku­vaan – iso so­ta­har­joi­tus on mil­joo­na­bis­nes­tä Ro­va­nie­men mat­kai­lul­le

02.06.2023 16:16 15
Tilaajille
Tuoreet liittolaiset harjoittelevat pohjoisella taivaalla – ACE-ilmasotaharjoitus tuo Rovaniemelle lähes 500 sotilasta ja vajaa 30 hävittäjää Saksasta ja Ranskasta

Tuoreet liit­to­lai­set har­joit­te­le­vat poh­joi­sel­la tai­vaal­la – ACE-il­ma­so­ta­har­joi­tus tuo Ro­va­nie­mel­le lähes 500 so­ti­las­ta ja vajaa 30 hä­vit­tä­jää Sak­sas­ta ja Rans­kas­ta

31.05.2023 21:07 1
Tilaajille
Yksi Euroopan suurimmista ilmasotaharjoituksista alkaa Lapinkin taivaalla – Suomi johtaa noin 3 000 sotilaan harjoitusta

Yksi Eu­roo­pan suu­rim­mis­ta il­ma­so­ta­har­joi­tuk­sis­ta alkaa La­pin­kin tai­vaal­la – Suomi johtaa noin 3 000 so­ti­laan har­joi­tus­ta

29.05.2023 09:24 7
Tilaajille
Ilmavoimien Hawk-harjoituskone syöksyi maahan Keuruulla – lentäjät pelastautuivat heittoistuimella

Il­ma­voi­mien Hawk-har­joi­tus­ko­ne syöksyi maahan Keu­ruul­la – len­tä­jät pe­las­tau­tui­vat heit­tois­tui­mel­la

15.05.2023 17:26
Suuri lentotoimintaharjoitus näkyy Lapin taivaalla – harjoitukseen osallistuu yli 10 maata ja 150 ilma-alusta

Suuri len­to­toi­min­ta­har­joi­tus näkyy Lapin tai­vaal­la – ­har­joi­tuk­seen osal­lis­tuu yli 10 maata ja 150 il­ma-alus­ta

08.05.2023 10:55 11
Tilaajille
Ilmavoimat harjoittaa taktiikkaansa ja taistelutekniikkaansa viisipäiväisessä harjoituksessa – lentoja tehdään matalilla lentokorkeuksilla

Il­ma­voi­mat har­joit­taa tak­tiik­kaan­sa ja tais­te­lu­tek­niik­kaan­sa vii­si­päi­väi­ses­sä har­joi­tuk­ses­sa – ­len­to­ja tehdään ma­ta­lil­la len­to­kor­keuk­sil­la

12.04.2023 13:29
Tilaajille
Suomen Hornet-hävittäjien kohtalosta ei ole olemassa suunnitelmaa – hävittäjiä voidaan teoriassa myös myydä esimerkiksi varaosiksi

Suomen Hor­net-hä­vit­tä­jien koh­ta­los­ta ei ole ole­mas­sa suun­ni­tel­maa – hä­vit­tä­jiä voidaan teo­rias­sa myös myydä esi­mer­kik­si va­rao­sik­si

11.03.2023 17:07
Ilmavoimat harjoittelee laajasti ensi viikolla – Suomen taivaalla voi nähdä Hornetien lisäksi hävittäjiä Ruotsista ja Ranskasta

Il­ma­voi­mat har­joit­te­lee laa­jas­ti ensi vii­kol­la – Suomen tai­vaal­la voi nähdä Hor­ne­tien lisäksi hä­vit­tä­jiä Ruot­sis­ta ja Rans­kas­ta

07.11.2022 21:23
Ilmavoimien tämän vuoden pääsotaharjoitus alkaa – yli puolet harjoitukseen osallistuvista joukoista on reserviläisiä

Il­ma­voi­mien tämän vuoden pää­so­ta­har­joi­tus alkaa – yli puolet har­joi­tuk­seen osal­lis­tu­vis­ta jou­kois­ta on re­ser­vi­läi­siä

03.10.2022 10:56
Tilaajille
Ilmavoimat järjestää suuren ilmasotaharjoituksen joka näkyy ympäri Suomea – Toinen päätukikohta Rovaniemi, hävittäjiä myös Oulussa

Il­ma­voi­mat jär­jes­tää suuren il­ma­so­ta­har­joi­tuk­sen joka näkyy ympäri Suomea – ­Toi­nen pää­tu­ki­koh­ta Ro­va­nie­mi, hä­vit­tä­jiä myös Oulussa

20.09.2022 13:31
Eversti Aki Heikkinen valvoo uusien häivehävittäjien hankintaa Washingtonissa – Hornetienkin aseista vielä odottamatonta hyötyä

Eversti Aki Heik­ki­nen valvoo uusien häi­ve­hä­vit­tä­jien han­kin­taa Was­hing­to­nis­sa – Hor­ne­tien­kin aseista vielä odot­ta­ma­ton­ta hyötyä

27.08.2022 06:30 1
Tilaajille
Lapin lennosto järjestää avoimet ovet -päivän – tapahtuma järjestetään nyt uudessa paikassa

Lapin len­nos­to jär­jes­tää avoimet ovet -päivän – ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään nyt uudessa pai­kas­sa

24.08.2022 11:25
Tilaajille
Katso huima videopätkä: ilmavoimien Hornet–hävittäjä lähettää "juhannusterveiset" kesken lennon

Katso huima vi­deo­pät­kä: il­ma­voi­mien Hor­net–­hä­vit­tä­jä lä­het­tää "ju­han­nus­ter­vei­set" kesken lennon

23.06.2022 21:21 4
Tilaajille
Hornetin ylilento avaa Puolustusvoimien kesäkiertueen Rovaniemellä perjantaina – esiintymässä muun muassa Ilmavoimien Big Band solistinaan Heikki Silvennoinen sekä Souls of Women

Hor­ne­tin yli­len­to avaa Puo­lus­tus­voi­mien ke­sä­kier­tueen Ro­va­nie­mel­lä per­jan­tai­na – esiin­ty­mäs­sä muun muassa Il­ma­voi­mien Big Band so­lis­ti­naan Heikki Sil­ven­noi­nen sekä Souls of Women

17.06.2022 10:03 4
Tilaajille