Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Lentäminen
Lapin lentoasemilla yli puoli miljoonaa matkustajaa marras-joulukuun aikana – "Säännölliset reittilennot ovat erittäin tärkeitä alueen houkuttelevuudelle"

Lapin len­to­ase­mil­la yli puoli mil­joo­naa mat­kus­ta­jaa mar­ras-jou­lu­kuun aikana – "Sään­nöl­li­set reit­ti­len­not ovat erit­täin tär­kei­tä alueen hou­kut­te­le­vuu­del­le"

15.01.2024 14:53 7
Tilaajille
Inarissa 70-vuotias kerhokone liitää kuin nuori kotka – paikallinen lentokerho on 60-vuotias ja lentokenttä 80-vuotias, mutta vireyttä silti riittää

Ina­ris­sa 70-vuo­tias ker­ho­ko­ne liitää kuin nuori kotka – pai­kal­li­nen len­to­ker­ho on 60-vuo­tias ja len­to­kent­tä 80-vuo­tias, mutta vi­reyt­tä silti riittää

04.08.2023 05:00 2
Tilaajille
Finnair rajoittaa käsimatkatavaroiden kokoa – muutokset voimaan kesäkuusta alkaen

Finnair ra­joit­taa kä­si­mat­ka­ta­va­roi­den kokoa – muu­tok­set voimaan ke­sä­kuus­ta alkaen

16.05.2023 12:40 4
Rauno Anttila, 86, ihastui lentämiseen kouluaikoina – armeijassa nuorukainen koki dramaattisia hetkiä, kun kurssikaveri ja kouluttaja kuolivat onnettomuudessa

Rauno Ant­ti­la, 86, ihastui len­tä­mi­seen kou­lu­ai­koi­na – ar­mei­jas­sa nuo­ru­kai­nen koki dra­maat­ti­sia hetkiä, kun kurs­si­ka­ve­ri ja kou­lut­ta­ja kuo­li­vat on­net­to­muu­des­sa

16.03.2023 20:28 1
Tilaajille
Meri-Lapin yrityksille täytyy olla järkevät lentoyhteydet Kemi-Tornion lentoasemalta esimerkiksi asiantuntijamatkoille – 80 yritystä vastasi kyselyyn

Me­ri-La­pin yri­tyk­sil­le täytyy olla jär­ke­vät len­to­yh­tey­det Ke­mi-Tor­nion len­to­ase­mal­ta esi­mer­kik­si asian­tun­ti­ja­mat­koil­le – 80 yri­tys­tä vastasi ky­se­lyyn

24.02.2023 16:51 3
Tilaajille
Lapin-matkailussa mennään taas täyttä kaasua
Kolumni

La­pin-mat­kai­lus­sa mennään taas täyttä kaasua

20.12.2022 04:00 20
Tilaajille
Uudelleen alkaneilla Kemin ja Helsingin välisillä lennoilla koneet lentävät puolillaan – valtion tukemat lennot jatkuvat heinäkuuhun asti

Uu­del­leen al­ka­neil­la Kemin ja Hel­sin­gin vä­li­sil­lä len­noil­la koneet len­tä­vät puo­lil­laan – valtion tukemat lennot jat­ku­vat hei­nä­kuu­hun asti

05.12.2022 05:00 7
Tilaajille
Linkkari saattaa pian kulkea lentoasemalle – Rovaniemellä suunnitellaan paikallisliikenteen kokeilua heikkojen yhteyksien kohentamiseksi

Link­ka­ri saattaa pian kulkea len­to­ase­mal­le – Ro­va­nie­mel­lä suun­ni­tel­laan pai­kal­lis­lii­ken­teen ko­kei­lua heik­ko­jen yh­teyk­sien ko­hen­ta­mi­sek­si

16.11.2022 06:00 10
Tilaajille
Finnairin julkisti Kemin lokakuun lopussa uudelleen alkavien lentojen aikataulut  – lentoja voi nyt varata

Finn­ai­rin jul­kis­ti Kemin lo­ka­kuun lopussa uu­del­leen al­ka­vien len­to­jen ai­ka­tau­lut – lentoja voi nyt varata

04.10.2022 12:57 2
Tilaajille
Finnair palaa lentämään Kemi-Tornion lentokentän reittilentoja – voitti kilpailutuksen kaikkien maakuntalentokenttien reiteistä

Finnair palaa len­tä­mään Ke­mi-Tor­nion len­to­ken­tän reit­ti­len­to­ja – voitti kil­pai­lu­tuk­sen kaik­kien maa­kun­ta­len­to­kent­tien rei­teis­tä

06.09.2022 14:24 10
Tilaajille

Toimi näin: Vasan vinkit bud­jet­ti­mat­kai­luun

08.07.2022 05:40
Tilaajille
Lomamatkan voi tehdä terveysturvallisesti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lo­ma­mat­kan voi tehdä ter­veys­tur­val­li­ses­ti

04.05.2021 05:05 3
Tilaajille
Enontekiön kenttä sai viisi miljoonaa

Enon­te­kiön kenttä sai viisi mil­joo­naa

05.06.2020 14:34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Onko pakko lentää ul­ko­mail­le?

25.05.2020 18:53 1
Tilaajille
Finnair peruu kaikki Manner-Kiinaan suuntaavat lentonsa – Lapin keskussairaalassa ei uusia koronavirustapauksia

Finnair peruu kaikki Man­ner-Kii­naan suun­taa­vat len­ton­sa – Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa ei uusia ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­sia

31.01.2020 13:36
Eurofighter lupaa itsenäisen hävittäjäjärjestelmän, jossa kaikki valta ja tieto ovat Suomella

Eu­ro­figh­ter lupaa it­se­näi­sen hä­vit­tä­jä­jär­jes­tel­män, jossa kaikki valta ja tieto ovat Suo­mel­la

10.01.2020 20:24
Suomalaiset koelentäjät pääsevät useimpien hävittäjien ohjaimiin taivaalla Pirkkalan testeissä – Lentoon nousi perjantaina kaksi Hornetia perässään kaksi testattavaa Eurofighteria

Suo­ma­lai­set koe­len­tä­jät pää­se­vät useim­pien hä­vit­tä­jien oh­jai­miin tai­vaal­la Pirk­ka­lan tes­teis­sä – Lentoon nousi per­jan­tai­na kaksi Hor­ne­tia pe­räs­sään kaksi tes­tat­ta­vaa Eu­ro­figh­te­ria

10.01.2020 17:58
Lennän ja syön lihaa – mutta kartan pikamuotia
Kolumni

Lennän ja syön lihaa – mutta kartan pi­ka­muo­tia

27.12.2019 10:04
Tilaajille
Painaako lentohäpeä joulumatkalla mieltäsi? Katso, miten Finnair pyrkii vähentämään päästöjä, jotta ilmastoahdistusta ei tarvitsisi potea

Pai­naa­ko len­to­hä­peä jou­lu­mat­kal­la miel­tä­si? Katso, miten Finnair pyrkii vä­hen­tä­mään pääs­tö­jä, jotta il­mas­to­ah­dis­tus­ta ei tar­vit­si­si potea

21.12.2019 12:25
Tilaajille
Rahaministeri Lintilä: Lentoveron sijaan Helsinki Vantaasta green hub – päästöt kuriin uusiutuvalla lentopolttoaineella

Ra­ha­mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Len­to­ve­ron sijaan Hel­sin­ki Van­taas­ta green hub – päästöt kuriin uu­siu­tu­val­la len­to­polt­to­ai­neel­la

12.11.2019 12:03