Lentäminen
Lomamatkan voi tehdä terveysturvallisesti
Lukijalta Mielipide Kimmo Ketola

Lo­ma­mat­kan voi tehdä ter­veys­tur­val­li­ses­ti

04.05.2021 05:05 3
Tilaajille
Enontekiön kenttä sai viisi miljoonaa

Enon­te­kiön kenttä sai viisi mil­joo­naa

05.06.2020 14:34
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Onko pakko lentää ul­ko­mail­le?

25.05.2020 18:53 1
Tilaajille
Finnair peruu kaikki Manner-Kiinaan suuntaavat lentonsa – Lapin keskussairaalassa ei uusia koronavirustapauksia

Finnair peruu kaikki Man­ner-Kii­naan suun­taa­vat len­ton­sa – Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa ei uusia ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­sia

31.01.2020 13:36
Eurofighter lupaa itsenäisen hävittäjäjärjestelmän, jossa kaikki valta ja tieto ovat Suomella

Eu­ro­figh­ter lupaa it­se­näi­sen hä­vit­tä­jä­jär­jes­tel­män, jossa kaikki valta ja tieto ovat Suo­mel­la

10.01.2020 20:24
Suomalaiset koelentäjät pääsevät useimpien hävittäjien ohjaimiin taivaalla Pirkkalan testeissä – Lentoon nousi perjantaina kaksi Hornetia perässään kaksi testattavaa Eurofighteria

Suo­ma­lai­set koe­len­tä­jät pää­se­vät useim­pien hä­vit­tä­jien oh­jai­miin tai­vaal­la Pirk­ka­lan tes­teis­sä – Lentoon nousi per­jan­tai­na kaksi Hor­ne­tia pe­räs­sään kaksi tes­tat­ta­vaa Eu­ro­figh­te­ria

10.01.2020 17:58
Lennän ja syön lihaa – mutta kartan pikamuotia
Kolumni Maria Paldanius

Lennän ja syön lihaa – mutta kartan pi­ka­muo­tia

27.12.2019 10:04
Tilaajille
Painaako lentohäpeä joulumatkalla mieltäsi? Katso, miten Finnair pyrkii vähentämään päästöjä, jotta ilmastoahdistusta ei tarvitsisi potea

Pai­naa­ko len­to­hä­peä jou­lu­mat­kal­la miel­tä­si? Katso, miten Finnair pyrkii vä­hen­tä­mään pääs­tö­jä, jotta il­mas­to­ah­dis­tus­ta ei tar­vit­si­si potea

21.12.2019 12:25
Tilaajille
Rahaministeri Lintilä: Lentoveron sijaan Helsinki Vantaasta green hub – päästöt kuriin uusiutuvalla lentopolttoaineella

Ra­ha­mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Len­to­ve­ron sijaan Hel­sin­ki Van­taas­ta green hub – päästöt kuriin uu­siu­tu­val­la len­to­polt­to­ai­neel­la

12.11.2019 12:03
Lennon viivästyminen ei takaa automaattisesti korvauksia pettyneelle asiakkaalle – Näin lautakunta perustelee kuusi alkuvuonna tekemäänsä korvauspäätöstä

Lennon vii­väs­ty­mi­nen ei takaa au­to­maat­ti­ses­ti kor­vauk­sia pet­ty­neel­le asiak­kaal­le – Näin lau­ta­kun­ta pe­rus­te­lee kuusi al­ku­vuon­na te­ke­mään­sä kor­vaus­pää­tös­tä

26.10.2019 07:00
Tilaajille

Lapin len­to­ase­mil­le hii­li­neut­raa­liu­des­ta kan­sain­vä­li­nen il­mas­to­ser­ti­fi­kaat­ti

16.10.2019 10:57
Tilaajille
Lapista lennetään talvikuukausina suoria reittivuoroja Euroopan suurkaupunkeihin – halpalentojakin on tarjolla

Lapista len­ne­tään tal­vi­kuu­kau­si­na suoria reit­ti­vuo­ro­ja Eu­roo­pan suur­kau­pun­kei­hin – hal­pa­len­to­ja­kin on tar­jol­la

23.09.2019 08:55
Tilaajille