Joulumatkailu
Matkustusrajoitusten lieventäminen on oikeansuuntaista, mutta joulumatkailu on uusilla säännöilläkin uhattuna
Pääkirjoitus

Mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten lie­ven­tä­mi­nen on oi­kean­suun­tais­ta, mutta jou­lu­mat­kai­lu on uusilla sään­nöil­lä­kin uhat­tu­na

11.09.2020 19:10 3
Tilaajille
Matkailukupla saa vihreää valoa etenkin keskustalaisilta sekä kokoomuksen ja SDP:n kannattajilta

Mat­kai­lu­kup­la saa vihreää valoa etenkin kes­kus­ta­lai­sil­ta sekä ko­koo­muk­sen ja SDP:n kan­nat­ta­jil­ta

11.09.2020 16:20 0
Tilaajille
Tiukka ja jäykkä rajapolitiikka uhkaa tappaa Lapin talviturismin, kehitteillä oleva koronaturvallinen matkailumalli tulee sallia
Pääkirjoitus

Tiukka ja jäykkä ra­ja­po­li­tiik­ka uhkaa tappaa Lapin tal­vi­tu­ris­min, ke­hit­teil­lä oleva ko­ro­na­tur­val­li­nen mat­kai­lu­mal­li tulee sallia

22.08.2020 07:00 2
Tilaajille
Nuoret tahtovat Lapin matkailusta kestävää ympäri vuoden – kaksi matkailualan työntekijää kertovat kokemuksistaan ja toiveistaan matkailualalla

Nuoret tah­to­vat Lapin mat­kai­lus­ta kes­tä­vää ympäri vuoden – kaksi mat­kai­lu­alan työn­te­ki­jää ker­to­vat ko­ke­muk­sis­taan ja toi­veis­taan mat­kai­lu­alal­la

20.12.2019 07:00 0
Päiväkirja: Kehitysidea jouluturismiin
Kolumni Anitta Salmi

Päi­vä­kir­ja: Ke­hi­tys­idea jou­lu­tu­ris­miin

17.12.2019 07:00 0
Tilaajille
"Pitäisi olla selvää, että työ vaatii joustavuutta" – Odotukset ja todellisuus eivät aina kohtaa matkailualan sesonkitöissä

"Pi­täi­si olla selvää, että työ vaatii jous­ta­vuut­ta" – Odo­tuk­set ja to­del­li­suus eivät aina kohtaa mat­kai­lu­alan se­son­ki­töis­sä

16.12.2019 07:30 0
Tilaajille
Majatalossa on vielä sijaa jouluvieraille – Ohjelmallinen hotellijoulu kutsuu vaikkapa laulamaan tai hiljentymään jätkänkynttilöiden loisteessa

Ma­ja­ta­los­sa on vielä sijaa jou­lu­vie­rail­le – Oh­jel­mal­li­nen ho­tel­li­jou­lu kutsuu vaik­ka­pa lau­la­maan tai hil­jen­ty­mään jät­kän­kynt­ti­löi­den lois­tees­sa

15.12.2019 19:33 0
Tilaajille
Unelma joulumaasta – Selvitimme miten Pajakylästä tuli kuin sattumalta puolen miljoonan kävijän turistihoukutin

Unelma jou­lu­maas­ta – Sel­vi­tim­me miten Pa­ja­ky­läs­tä tuli kuin sat­tu­mal­ta puolen mil­joo­nan kävijän tu­ris­ti­hou­ku­tin

14.12.2019 06:00 0
Tilaajille
Kolme vuosikymmentä joulua riitti – Kultaseppämestari on nähnyt Pajakylän nousut, laskut ja käsittämättömät sekoilut

Kolme vuo­si­kym­men­tä joulua riitti – Kul­ta­sep­pä­mes­ta­ri on nähnyt Pa­ja­ky­län nousut, laskut ja kä­sit­tä­mät­tö­mät se­koi­lut

14.12.2019 06:00 0
Tilaajille