Koronapandemian vaikutukset
Kuukausi

Lapin yli­opis­tol­le ra­hoi­tus­ta ko­ro­na­pan­de­mian seu­raus­ten tut­ki­mi­seen

13.01.2021 18:12
Tilaajille
Näkökulma: Koronaväsymys uhkaa Suomea – pääministeri pystyy paljon muuhunkin kuin toivomiseen

Nä­kö­kul­ma: Ko­ro­na­vä­sy­mys uhkaa Suomea – pää­mi­nis­te­ri pystyy paljon muu­hun­kin kuin toi­vo­mi­seen

10.01.2021 18:00 2
Tilaajille
Britannia siirtyy laajaan koronasulkuun – koulut siirtyvät etäopetukseen, kotoa ulos vain välttämättömistä syistä

Bri­tan­nia siirtyy laajaan ko­ro­na­sul­kuun – koulut siir­ty­vät etäo­pe­tuk­seen, kotoa ulos vain vält­tä­mät­tö­mis­tä syistä

04.01.2021 23:12
Korona näytti, että työntekijään ja tekniikkaan voi luottaa – Iiläisen Riitta Annalan etäily jatkuu koronan jälkeenkin, mutta työkavereiden vuoksi toimistoa ei hylätä

Korona näytti, että työn­te­ki­jään ja tek­niik­kaan voi luottaa – Ii­läi­sen Riitta Annalan etäily jatkuu koronan jäl­keen­kin, mutta työ­ka­ve­rei­den vuoksi toi­mis­toa ei hylätä

03.01.2021 06:30
Tilaajille
Selvitimme, paljonko etätyön tekeminen kasvattaa kodin sähkölaskua – tämän verran läppäri tai kahvinkeitin kuluttavat tunnissa

Sel­vi­tim­me, pal­jon­ko etätyön te­ke­mi­nen kas­vat­taa kodin säh­kö­las­kua – tämän verran läppäri tai kah­vin­kei­tin ku­lut­ta­vat tun­nis­sa

02.01.2021 07:00 2
Tilaajille
Brittilääkäreillä voi olla edessään vaikea päätös elämästä ja kuolemasta – hengityslaitteet eivät kohta enää riitä viruksen muunnoksen levitessä ennätystahtia

Brit­ti­lää­kä­reil­lä voi olla edes­sään vaikea päätös elä­mäs­tä ja kuo­le­mas­ta – hen­gi­tys­lait­teet eivät kohta enää riitä vi­ruk­sen muun­nok­sen le­vi­tes­sä en­nä­tys­tah­tia

30.12.2020 16:50
Etla: Vuosi 2021 merkitsee koronakriisin loppua, rokotteiden ansiosta Suomen talous herää kesään mennessä

Etla: Vuosi 2021 mer­kit­see ko­ro­na­krii­sin loppua, ro­kot­tei­den an­sios­ta Suomen talous herää kesään men­nes­sä

29.12.2020 08:08
Ihmiset haluavat auttaa ja adoptoida Lapin vetokoiria

Ihmiset ha­lua­vat auttaa ja adop­toi­da Lapin ve­to­koi­ria

28.12.2020 13:08 7
Tilaajille
Koronan seurausta tämäkin: Eduskunnan matkakuluissa tänä vuonna miljoonasäästöt

Koronan seu­raus­ta tä­mä­kin: Edus­kun­nan mat­ka­ku­luis­sa tänä vuonna mil­joo­na­sääs­töt

22.12.2020 06:00
Vanhemmat
Taivaan jättiläiset lensivät jo kohti auringonlaskua – koronapandemiasta tuli ikonisen jumbojetin kuolinisku

Taivaan jät­ti­läi­set len­si­vät jo kohti au­rin­gon­las­kua – ko­ro­na­pan­de­mias­ta tuli iko­ni­sen jum­bo­je­tin kuo­lin­is­ku

30.11.2020 07:00
"Keikoilla tullaan aika useinkin kiittelemään siitä, että teemme juuri tällaista musiikkia" – Maustetyttöjen lauluissa elämä näyttää nurjan puolensa myös uudella albumilla

"Kei­koil­la tullaan aika usein­kin kiit­te­le­mään siitä, että teemme juuri täl­lais­ta mu­siik­kia" – Maus­te­tyt­tö­jen lau­luis­sa elämä näyttää nurjan puo­len­sa myös uudella al­bu­mil­la

11.11.2020 09:42
Tilaajille