Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Matkustusrajoitukset
Viikko
Pohjois-Lapin matkailu elpymässä – maahantulorajoitusten jatko saa kritiikkiä

Poh­jois-La­pin mat­kai­lu el­py­mäs­sä – maa­han­tu­lo­ra­joi­tus­ten jatko saa kri­tiik­kiä

26.11.2021 16:26 6
Tilaajille
EU kieltämässä lennot Etelä-Afrikasta virusmuunnoksen takia

EU kiel­tä­mäs­sä lennot Ete­lä-Af­ri­kas­ta vi­rus­muun­nok­sen takia

26.11.2021 11:58 2
Suomi vaatii yhä koronatestit rokottamattomilta tai vain yhden rokotteen saaneilta matkustajilta

Suomi vaatii yhä ko­ro­na­tes­tit ro­kot­ta­mat­to­mil­ta tai vain yhden ro­kot­teen saa­neil­ta mat­kus­ta­jil­ta

25.11.2021 15:17 4
Tilaajille
THL:n mukaan maahantulon rajoituksia voisi jo keventää – lausunnossaan terveysviranomainen toteaa, että nyt vaadittava toinen testi ei olisi enää välttämätön

THL:n mukaan maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­sia voisi jo ke­ven­tää – lau­sun­nos­saan ter­veys­vi­ran­omai­nen toteaa, että nyt vaa­dit­ta­va toinen testi ei olisi enää vält­tä­mä­tön

22.11.2021 17:41 4
Vanhemmat
Hallitus aikoo jatkaa matkustusrajoituksia ensi kesään saakka

Hal­li­tus aikoo jatkaa mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia ensi kesään saakka

15.11.2021 16:07 10
Tilaajille
Lappi on edelleen EU:n koronakartalla punaisena – ilmaantuvuus selvästi alle punaisen värin asteikon

Lappi on edel­leen EU:n ko­ro­na­kar­tal­la pu­nai­se­na – il­maan­tu­vuus sel­väs­ti alle pu­nai­sen värin as­tei­kon

21.10.2021 15:26
Tilaajille
EU ei suosittele matkustamista Lappiin – koko Suomi muuttui punaiseksi EU:n koronakartalla, vaikka Lapin pitäisi olla vihreänä

EU ei suo­sit­te­le mat­kus­ta­mis­ta Lappiin – koko Suomi muuttui pu­nai­sek­si EU:n ko­ro­na­kar­tal­la, vaikka Lapin pitäisi olla vih­reä­nä

20.10.2021 13:40 56
Tilaajille
Matkailualan etujärjestö kantelee maahantuloa koskevasta ilmaantuvuusrajasta oikeuskanslerille – "Suomi ei voi ylläpitää perusteettoman tiukkoja matkustusrajoituksia"

Mat­kai­lu­alan etu­jär­jes­tö kan­te­lee maa­han­tu­loa kos­ke­vas­ta il­maan­tu­vuus­ra­jas­ta oi­keus­kans­le­ril­le – "Suomi ei voi yl­lä­pi­tää pe­rus­teet­to­man tiuk­ko­ja mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia"

19.10.2021 09:43 14
Matkailualalla oikeus elantoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mat­kai­lu­alal­la oikeus elan­toon

19.10.2021 05:35 22
Tilaajille
Näistä maista saapuvilta ei enää edellytetä koronatodistusta tai -testiä

Näistä maista saa­pu­vil­ta ei enää edel­ly­te­tä ko­ro­na­to­dis­tus­ta tai -testiä

18.10.2021 10:59
Tilaajille
Matkailuyrittäjä ei näe perusteita matkustusrajoitusten jatkolle: ”Tässä ei ole mitään järkeä”

Mat­kai­lu­yrit­tä­jä ei näe pe­rus­tei­ta mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten jat­kol­le: ”Tässä ei ole mitään järkeä”

12.10.2021 17:49 13
Tilaajille
Matkailu ei saanut tahtoaan läpi, matkustusrajoitukset jatkuvat – valiokunta äänesti toisen koronatestin tarpeellisuudesta

Mat­kai­lu ei saanut tah­toaan läpi, mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat – va­lio­kun­ta äänesti toisen ko­ro­na­tes­tin tar­peel­li­suu­des­ta

12.10.2021 15:05 20
Tilaajille
Eduskunnan tulee hylätä hallituksen kelvoton esitys matkustusrajoitusten jatkamisesta, perusteita jatkolle ei ole
Pääkirjoitus

Edus­kun­nan tulee hylätä hal­li­tuk­sen kel­vo­ton esitys mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten jat­ka­mi­ses­ta, pe­rus­tei­ta jat­kol­le ei ole

22.09.2021 21:30 13
Tilaajille
Analyysi: Matkustusrajoitusten sekametelisoppa

Ana­lyy­si: Mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten se­ka­me­te­li­sop­pa

21.09.2021 17:55 17
Tilaajille
"Porotkin jo motivoituneita töihin" – Rovaniemen vilkastunut matkailu luo uskoa alan tulevaisuuteen

"Po­rot­kin jo mo­ti­voi­tu­nei­ta töihin" – Ro­va­nie­men vil­kas­tu­nut mat­kai­lu luo uskoa alan tu­le­vai­suu­teen

21.09.2021 15:07 3
Palkittu matkailuyrittäjä pöyristyi: "Elämme poukkoilevan tätiviestinnän absurdaniassa"

Pal­kit­tu mat­kai­lu­yrit­tä­jä pöy­ris­tyi: "Elämme pouk­koi­le­van tä­ti­vies­tin­nän ab­sur­da­nias­sa"

14.09.2021 20:00 25
Tilaajille

Oikaisu

31.07.2021 12:20
Uudet matkustussäännöt aiheuttivat hämmennystä ja kiireessä testiin juoksemista Turun satamassa – "Ihmiset ovat ymmärtäneet rajoitukset väärin"

Uudet mat­kus­tus­sään­nöt ai­heut­ti­vat häm­men­nys­tä ja kii­rees­sä testiin juok­se­mis­ta Turun sa­ta­mas­sa – "Ih­mi­set ovat ym­mär­tä­neet ra­joi­tuk­set väärin"

27.07.2021 20:41
Tilaajille
Leirintäkeskusten sesonki on alkanut – Ounaskosken yrittäjä uskoo pärjäämiseen, vaikka ulkomaalaiset puuttuvat: "Ei me tähän kuolla"

Lei­rin­tä­kes­kus­ten sesonki on alkanut – Ou­nas­kos­ken yrit­tä­jä uskoo pär­jää­mi­seen, vaikka ul­ko­maa­lai­set puut­tu­vat: "Ei me tähän kuolla"

16.07.2021 18:00 5
Tilaajille
IL ja HS: Matkustus ei vapaudukaan vielä maanantaina, sisärajavalvonta jatkuu ylimääräiset kaksi viikkoa

IL ja HS: Mat­kus­tus ei va­pau­du­kaan vielä maa­nan­tai­na, si­sä­ra­ja­val­von­ta jatkuu yli­mää­räi­set kaksi viikkoa

08.07.2021 11:44 5
Tilaajille