Matkustusrajoitukset
Kuukausi
"Väkeä on niin paljon, että paikka tuntuu räjähtävän" – kaikissa kotimaan lomakohteissa ei ole tarpeeksi henkilöstöä pitämään palveluja ja paikkoja kunnossa

"Väkeä on niin paljon, että paikka tuntuu rä­jäh­tä­vän" – kai­kis­sa ko­ti­maan lo­ma­koh­teis­sa ei ole tar­peek­si hen­ki­lös­töä pi­tä­mään pal­ve­lu­ja ja paik­ko­ja kun­nos­sa

26.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Turkkiin ei voi vielä matkustaa – Turkista olisi voinut tulla "toinen Italia", mutta toisin kävi

Turk­kiin ei voi vielä mat­kus­taa – Tur­kis­ta olisi voinut tulla "toinen Ita­lia", mutta toisin kävi

23.07.2020 16:51 0
Turkkiin ei saa edelleenkään Suomesta matkustaa – Turkki kuului hetken koronan tehokkaasti hoitaneisiin maihin

Turk­kiin ei saa edel­leen­kään Suo­mes­ta mat­kus­taa – Turkki kuului hetken koronan te­hok­kaas­ti hoi­ta­nei­siin maihin

23.07.2020 15:03 0
Hallitus päätti lisätä Itävallan, Slovenian ja Sveitsin uudelleen matkustusrajoitusten piiriin – valvonta alkaa maanantaina

Hal­li­tus päätti lisätä Itä­val­lan, Slo­ve­nian ja Sveit­sin uu­del­leen mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten piiriin – val­von­ta alkaa maa­nan­tai­na

23.07.2020 14:58 0
Saksa poisti Ruotsin matkustusrajoitukset usean EU-maan tavoin – THL:n Mika Salminen: Suomeen matkustuksen sallimiseen voi epidemiatilanteen perusteella mennä kuukausia

Saksa poisti Ruotsin mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set usean EU-maan tavoin – THL:n Mika Sal­mi­nen: Suomeen mat­kus­tuk­sen sal­li­mi­seen voi epi­de­mia­ti­lan­teen pe­rus­teel­la mennä kuu­kau­sia

17.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Monet jäivät Ruotsin koronastrategian panttivangiksi
Kolumni Vilma Romsi

Monet jäivät Ruotsin ko­ro­na­stra­te­gian pant­ti­van­gik­si

10.07.2020 06:30 0
Latvia on onnistunut koronaviruksen torjunnassa, mutta yrittäjät ovat kovilla. – "Tilanne on todella vaikea. Ihmisillä ei ole rahaa"

Latvia on on­nis­tu­nut ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­nas­sa, mutta yrit­tä­jät ovat ko­vil­la. – "Ti­lan­ne on todella vaikea. Ih­mi­sil­lä ei ole rahaa"

28.06.2020 11:39 0
Hallitus aloitti neuvottelut matkustusrajoituksista – Marin ei usko, että Ruotsin osalta tulee höllennyksiä

Hal­li­tus aloitti neu­vot­te­lut mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sis­ta – Marin ei usko, että Ruotsin osalta tulee höl­len­nyk­siä

23.06.2020 12:35 0
Norjan ja Suomen raja on Lapin kunnille kriittisempi kuin Ruotsin raja – "Kunnat ovat olleet hätää kärsimässä"

Norjan ja Suomen raja on Lapin kun­nil­le kriit­ti­sem­pi kuin Ruotsin raja – "Kunnat ovat olleet hätää kär­si­mäs­sä"

12.06.2020 22:04 0
Näkökulma: Rajat avautuvat, mutta eivät ruotsalaisille ja se on seurausta muista poikkeavasta koronaviruksen torjunnasta

Nä­kö­kul­ma: Rajat avau­tu­vat, mutta eivät ruot­sa­lai­sil­le ja se on seu­raus­ta muista poik­kea­vas­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­nas­ta

12.06.2020 18:14 0
Tilaajille
Norja avaa rajansa suomalaisille matkustajille maanantaina – Kevään aiheuttamien tappioiden paikkaaminen vie vuosia, sanoo karigasniemeläinen yrittäjä

Norja avaa rajansa suo­ma­lai­sil­le mat­kus­ta­jil­le maa­nan­tai­na – Kevään ai­heut­ta­mien tap­pioi­den paik­kaa­mi­nen vie vuosia, sanoo ka­ri­gas­nie­me­läi­nen yrit­tä­jä

12.06.2020 16:09 0
Ulkomaan matkailun lievennyspäätös näkyy jo Baltian laivojen lipunmyynnissä, laivayhtiöt kertovat – Riiasta voi tulla Tukholman korvaaja

Ul­ko­maan mat­kai­lun lie­ven­nys­pää­tös näkyy jo Baltian lai­vo­jen li­pun­myyn­nis­sä, lai­va­yh­tiöt ker­to­vat – Riiasta voi tulla Tuk­hol­man kor­vaa­ja

12.06.2020 15:30 0
Yle: Suomesta pääsee matkustamaan Norjaan ehkä jo ensi viikolla

Yle: Suo­mes­ta pääsee mat­kus­ta­maan Norjaan ehkä jo ensi vii­kol­la

10.06.2020 18:48 0
Tilaajille
Thaimaa ei päästä poimijoita tänä kesänä Suomeen ja Ruotsiin – "On keksittävä, millä tavalla suomalaiset kannustetaan nyt metsiin"

Thaimaa ei päästä poi­mi­joi­ta tänä kesänä Suomeen ja Ruot­siin – "On kek­sit­tä­vä, millä tavalla suo­ma­lai­set kan­nus­te­taan nyt met­siin"

04.06.2020 11:36 6
Tilaajille
Norja aikoo jatkaa matkustusrajoituksia vuoden loppuun

Norja aikoo jatkaa mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia vuoden loppuun

22.05.2020 12:59 0
Tilaajille
Laivaliikenne vilkastuu hieman – Tallink palauttaa toisen laivan Viron reitille viikonlopuiksi

Lai­va­lii­ken­ne vil­kas­tuu hieman – Tallink pa­laut­taa toisen laivan Viron rei­til­le vii­kon­lo­puik­si

06.05.2020 15:00 0
Kesän marjabisnes riippuu nyt matkustusrajoitusten jatkumisesta – ilman thaimaalaisia poimijoita jopa 80 prosenttia marjoista voi jäädä poimimatta Lapissa

Kesän mar­ja­bis­nes riippuu nyt mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten jat­ku­mi­ses­ta – ilman thai­maa­lai­sia poi­mi­joi­ta jopa 80 pro­sent­tia mar­jois­ta voi jäädä poi­mi­mat­ta Lapissa

23.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Valtteri Bottas pakeni koronaa Lappiin australialaisen tyttöystävänsä kanssa – saa kipakkaa palautetta: "Pysy kotona!"

Valt­te­ri Bottas pakeni koronaa Lappiin aust­ra­lia­lai­sen tyt­tö­ys­tä­vän­sä kanssa – saa ki­pak­kaa pa­lau­tet­ta: "Pysy ko­to­na!"

02.04.2020 10:26 1
Tilaajille
Helsinki-Vantaalla vaeltaa joukko peruttujen lentojen takia jumissa olevia matkustajia

Hel­sin­ki-Van­taal­la vaeltaa joukko pe­rut­tu­jen len­to­jen takia jumissa olevia mat­kus­ta­jia

17.03.2020 18:22 0
Hallituksen linjaus: Välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi Lapista Ruotsiin ja Norjaan saa jatkua

Hal­li­tuk­sen lin­jaus: Vält­tä­mä­tön työs­sä­käyn­ti ja muu vält­tä­mä­tön asioin­ti Lapista Ruot­siin ja Norjaan saa jatkua

16.03.2020 12:54 0
Tilaajille