Nimitykset: Sauli Pah­ka­sa­lo on Lapin Kansan uusi pää­toi­mit­ta­ja

Työelämä: Teol­li­suus­liit­to ja am­mat­ti­liit­to Pro aloit­ta­vat tiis­tai­na työ­tais­te­lu­toi­met, ulos­mars­se­ja Lapissa ja Oulussa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Suomen ja Venäjän raja
Päiväkirja: Retki mystiselle rajavyöhykkeelle kiinnosti monia
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Retki mys­ti­sel­le ra­ja­vyö­hyk­keel­le kiin­nos­ti monia

03.10.2022 07:01
Tilaajille
Rajavartiolaitos ehdottaa Venäjän vastaiselle rajalle entistä parempia esteitä poikkeustilanteen varalle – aidan rakennustyöt on aloitettava heti
Pääkirjoitus

Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

29.09.2022 20:00 9
Tilaajille
Polttoainerallin Venäjälle arvioidaan alkavan tulevana viikonloppuna itärajalla, kun matkustusrajoitukset ovat poistumassa – ulkoministeriö odottaa viisumien hakemisen Venäjältä vilkastuvan

Polt­to­ai­ne­ral­lin Ve­nä­jäl­le ar­vioi­daan alkavan tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na itä­ra­jal­la, kun mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set ovat pois­tu­mas­sa – ul­ko­mi­nis­te­riö odottaa vii­su­mien ha­ke­mi­sen Ve­nä­jäl­tä vil­kas­tu­van

14.07.2022 14:55 6
Suomi ei halua pakolaisia Venäjältä, mikä on viisas linjaus – häikäilemätön naapurimme ei emmi käyttää tulijoita propagandavälineenään
Pääkirjoitus

Suomi ei halua pa­ko­lai­sia Ve­nä­jäl­tä, mikä on viisas linjaus – häi­käi­le­mä­tön naa­pu­rim­me ei emmi käyttää tu­li­joi­ta pro­pa­gan­da­vä­li­nee­nään

21.03.2022 19:00 1
Tilaajille
Useita luvattomia valtakunnan rajan ylittäjiä Kuusamon Pukarissa – viisi Keski-Euroopasta lähtöisin olevaa ylitti rajan jalkaisin

Useita lu­vat­to­mia val­ta­kun­nan rajan ylit­tä­jiä Kuu­sa­mon Pu­ka­ris­sa – viisi Kes­ki-Eu­roo­pas­ta läh­töi­sin olevaa ylitti rajan jal­kai­sin

22.02.2021 19:55 1
Tilaajille