Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Kolumni: Mikä on metsä?

Hiihto: Tor­nio­lai­nen 19-vuo­tias Niko Anttola va­lit­tiin Suomen MM-jouk­kuee­seen Pla­ni­caan – mukana kaik­kiaan 17 hiih­tä­jää

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Rajasulku
Pohjoismaat terästävät hallitusten yhteistyötä – pandemian kompasteluista halutaan ottaa opiksi ja tehostaa tiedottamista

Poh­jois­maat te­räs­tä­vät hal­li­tus­ten yh­teis­työ­tä – pan­de­mian kom­pas­te­luis­ta ha­lu­taan ottaa opiksi ja te­hos­taa tie­dot­ta­mis­ta

29.08.2022 20:15 1
Tilaajille
Uudet koronarajoitukset iskevät kipeästi Lapin matkailuun, ravintoloihin ja raja-alueen asukkaisiin
Pääkirjoitus

Uudet ko­ro­na­ra­joi­tuk­set iskevät ki­peäs­ti Lapin mat­kai­luun, ra­vin­to­loi­hin ja ra­ja-alueen asuk­kai­siin

23.12.2021 06:30 6
Tilaajille
Omikron on jo maassa, eikä sitä voi pysäyttää uusilla rajamuodollisuuksilla
Pääkirjoitus

Omikron on jo maassa, eikä sitä voi py­säyt­tää uusilla ra­ja­muo­dol­li­suuk­sil­la

18.12.2021 06:00 28
Tilaajille
400-vuotias Tornio on selvinnyt pahemmastakin kuin pandemiasta
Pääkirjoitus

400-vuo­tias Tornio on sel­vin­nyt pa­hem­mas­ta­kin kuin pan­de­mias­ta

12.05.2021 17:53
Tilaajille
Kun rajasilta on vain silta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun ra­ja­sil­ta on vain silta

10.05.2021 16:24 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uts­joel­le nopeita tu­ki­toi­mia

08.05.2021 09:00 4
Tilaajille
Lapista pääsee Norjaan ilman karanteenia, jos maahantulon muut ehdot täyttyvät – Turistit eivät edelleenkään saa ylittää rajaa

Lapista pääsee Norjaan ilman ka­ran­tee­nia, jos maa­han­tu­lon muut ehdot täyt­ty­vät – Tu­ris­tit eivät edel­leen­kään saa ylittää rajaa

12.04.2021 19:22 1
Tilaajille
Jono rajalla venyi parin kilometrin mittaiseksi, kun ihmiset ryntäsivät Ruotsiin ostoksille

Jono rajalla venyi parin ki­lo­met­rin mit­tai­sek­si, kun ihmiset ryn­tä­si­vät Ruot­siin os­tok­sil­le

05.02.2021 14:29 7
Tilaajille
Käden varjo Ruotsissa, kehon Suomessa – Taiteilijat uskovat, että rajasulun poistuttua joen molemmin puolin kaivataan taas aitoa kohtaamista

Käden varjo Ruot­sis­sa, kehon Suo­mes­sa – Tai­tei­li­jat us­ko­vat, että ra­ja­su­lun pois­tut­tua joen mo­lem­min puolin kai­va­taan taas aitoa koh­taa­mis­ta

28.12.2020 18:29
Tilaajille
Uusien matkailuohjeiden odottelulle ei näy loppua, mutta keskustajohdon Kiuru-kritiikki vaimeni
Pääkirjoitus

Uusien mat­kai­lu­oh­jei­den odot­te­lul­le ei näy loppua, mutta kes­kus­ta­joh­don Kiu­ru-kri­tiik­ki vaimeni

21.11.2020 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta: Tavoitteena Pohjola ilman rajoja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ta­voit­tee­na Pohjola ilman rajoja

09.06.2020 11:49
Tilaajille
Päiväkirja: Kielletty ajosuunta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kiel­let­ty ajo­suun­ta

05.06.2020 05:30
Tilaajille
Pääkirjoitus: Norjan rajan kiinni pitämiseen ei löydy enää perusteita
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Norjan rajan kiinni pi­tä­mi­seen ei löydy enää pe­rus­tei­ta

03.06.2020 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Onko si­sä­mi­nis­te­ri unoh­ta­nut Poh­jois-La­pin?

02.06.2020 15:52
Tilaajille
Lukijalta: Norjan ja Suomen raja avattava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Norjan ja Suomen raja avat­ta­va

02.06.2020 15:51
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Onko valta so­kais­sut hal­li­tuk­sen?

01.06.2020 05:31 1
Tilaajille
Rajattomat pelimannit soittivat kahta puolen raja-aitaa

Ra­jat­to­mat pe­li­man­nit soit­ti­vat kahta puolen ra­ja-ai­taa

26.05.2020 17:29
Tilaajille
Lukijalta: Onko korona unohdettu rajalla?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Onko korona unoh­det­tu ra­jal­la?

24.05.2020 16:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Rajansa kai­kel­la

06.05.2020 05:10
Tilaajille
Lukijalta: Rakennammeko uutta Berliinin muuria?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ra­ken­nam­me­ko uutta Ber­lii­nin muuria?

05.05.2020 08:19
Tilaajille