Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Lapista pääsee Norjaan ilman ka­ran­tee­nia, jos maa­han­tu­lon muut ehdot täyt­ty­vät – Tu­ris­tit eivät edel­leen­kään saa ylittää rajaa

Rovaniemi

Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireistä saa matkustaa Norjaan ilman karanteenia, jos maahantulon muut ehdot täyttyvät.

Myös Kainuun sekä Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireistä voi matkustaa samoilla säännöillä.