Kolumni: Las­ten­hoi­ta­jan hymy ei hyydy edes palk­ka­kuo­pas­sa

Kalastus: Lo­hi­ke­sä Tor­nion­joel­la on al­ka­nut: Kasperi Tyni nosti Mat­ka­kos­kel­ta yli 16-ki­loi­sen von­ka­leen – lähetä kuva omasta lo­hi­saa­liis­ta­si

Marjastus: Kesäkuu alkoi, mutta hal­la­kart­ta hohkaa si­ni­se­nä – Miten käy mus­tik­ka- ja hil­la­sa­don?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Norja
Viimeisin 12 tuntia
25 vuoden välein tehtävä rajankäynti on taas ajankohtainen –  Suomen ja Norjan välistä raja-aluetta tarkistetaan tänä kesänä

25 vuoden välein tehtävä ra­jan­käyn­ti on taas ajan­koh­tai­nen – Suomen ja Norjan välistä ra­ja-aluet­ta tar­kis­te­taan tänä kesänä

11:47
Tilaajille
Kuukausi
Maailman pohjoisin viski kypsyy vuonojen kätkössä Yykeänmuotkassa

Maail­man poh­joi­sin viski kypsyy vuo­no­jen kät­kös­sä Yy­keän­muot­kas­sa

21.05.2023 06:00
Tilaajille
Katveeseen jääneet Ruijan suomalaiset
Kolumni

Kat­vee­seen jääneet Ruijan suo­ma­lai­set

13.05.2023 06:00 10
Suomen Nato-jäsenyys sekä Ruotsin ja Norjan armeijalleen kaavailema miljardien eurojen lisärahoitus vahvistavat pohjoisen puolustusta ja lisäävät sotilasyhteistyötä yli rajojen
Pääkirjoitus

Suomen Na­to-jä­se­nyys sekä Ruotsin ja Norjan ar­mei­jal­leen kaa­vai­le­ma mil­jar­dien eurojen li­sä­ra­hoi­tus vah­vis­ta­vat poh­joi­sen puo­lus­tus­ta ja li­sää­vät so­ti­las­yh­teis­työ­tä yli rajojen

09.05.2023 20:00 1
Norjan komitea esittää Suomen rajalle uutta prikaatia – valtio satsaa puolustukseen miljardeja

Norjan komitea esittää Suomen rajalle uutta pri­kaa­tia – valtio satsaa puo­lus­tuk­seen mil­jar­de­ja

09.05.2023 05:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Kansanmusiikki soi rajattomasti – viiden maakunnan pelimannit kokoontuvat toukokuussa Kukkolankoskelle Tornionlaaksoon

Kan­san­mu­siik­ki soi ra­jat­to­mas­ti – viiden maa­kun­nan pe­li­man­nit ko­koon­tu­vat tou­ko­kuus­sa Kuk­ko­lan­kos­kel­le Tor­nion­laak­soon

29.04.2023 13:30
Tilaajille

Yksi kuoli ja kaksi louk­kaan­tui, kun mies ajoi pa­ket­ti­au­tol­la vä­ki­jouk­koon Nor­jas­sa – epäilty on asian­aja­jan mukaan tun­nus­ta­nut syyl­li­syy­ten­sä

09.04.2023 22:12
Lumivyöryvaara pysyy huomattavana Pohjois-Norjassa lähiaikoina – vuoristo-opas: "Olemme luonteeltamme huonoja arvioimaan riskiä"

Lu­mi­vyö­ry­vaa­ra pysyy huo­mat­ta­va­na Poh­jois-Nor­jas­sa lä­hi­ai­koi­na – vuo­ris­to-opas: "Olemme luon­teel­tam­me huonoja ar­vioi­maan riskiä"

04.04.2023 05:00
Tilaajille
Ainakin neljä kuoli lumivyöryissä Pohjois-Norjassa

Ainakin neljä kuoli lu­mi­vyö­ryis­sä Poh­jois-Nor­jas­sa

01.04.2023 11:22
Suomen ja Norjan välille neuvotellaan yhteistä sopimusta taksiliikenteestä

Suomen ja Norjan välille neu­vo­tel­laan yh­teis­tä so­pi­mus­ta tak­si­lii­ken­tees­tä

31.03.2023 10:42
Tilaajille
Norjaan matkustaminen voi kallistua entisestään – maa harkitsee turistiveroa

Norjaan mat­kus­ta­mi­nen voi kal­lis­tua en­ti­ses­tään – maa har­kit­see tu­ris­ti­ve­roa

31.03.2023 05:00 9
Suomen Nato-jäsenyys lisää Norjankin turvallisuutta – suurlähettiläs Dag Stangnes nimitti Ari Vuorentaustan Norjan kunniakonsuliksi

Suomen Na­to-jä­se­nyys lisää Nor­jan­kin tur­val­li­suut­ta – ­suur­lä­het­ti­läs Dag Stang­nes nimitti Ari Vuo­ren­taus­tan Norjan kun­nia­kon­su­lik­si

29.03.2023 15:54 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä se­lit­tää Norjan yli­voi­maa?

26.02.2023 17:25
Norjalaisarvio: Venäjän maajoukkojen vahvuus Kuolan niemimaalla enää murto-osa entisestä

Nor­ja­lai­sar­vio: Venäjän maa­jouk­ko­jen vahvuus Kuolan nie­mi­maal­la enää mur­to-osa en­ti­ses­tä

14.02.2023 13:05
Norjalle neloisvoitto Bön veljesten joihdolla ampumahiihdon miesten MM-sprintissä – suomalaisilla surkea päivä

Nor­jal­le ne­lois­voit­to Bön vel­jes­ten joih­dol­la am­pu­ma­hiih­don miesten MM-sprin­tis­sä – suo­ma­lai­sil­la surkea päivä

11.02.2023 18:26
Metsäsuomalaisten uuden virallisen lipun musta sydän symboloi naisen häpyä

Met­sä­suo­ma­lais­ten uuden vi­ral­li­sen lipun musta sydän sym­bo­loi naisen häpyä

31.01.2023 16:50
Tilaajille

Ve­nä­jäl­tä rajan yli Norjaan tullut mies kertoo ole­van­sa entinen Wag­ner-so­ti­las – ker­ro­taan pyy­tä­neen apua kos­to­toi­mien vält­tä­mi­seen

16.01.2023 13:23 1
Näin Norjasta tuli myös liikenneturvallisuuden mallimaa – monet liikennettä koskevat päätökset on tehty aivan päinvastoin kuin Suomessa

Näin Nor­jas­ta tuli myös lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den mal­li­maa – monet lii­ken­net­tä kos­ke­vat pää­tök­set on tehty aivan päin­vas­toin kuin Suo­mes­sa

31.12.2022 06:30 1
Tilaajille
NRK: Norjalaiseen jäähotelliin kuljetettiin jäätä Kolarissa ja Kittilässä virtaavasta Lainiojoesta - viranomaiset vaativat viemään jään takaisin Suomeen sairauksien pelossa

NRK: Nor­ja­lai­seen jää­ho­tel­liin kul­je­tet­tiin jäätä Ko­la­ris­sa ja Kit­ti­läs­sä vir­taa­vas­ta Lai­nio­joes­ta - vi­ran­omai­set vaa­ti­vat viemään jään ta­kai­sin Suomeen sai­rauk­sien pelossa

25.12.2022 14:24 20
Tilaajille
NRK: Gps-signaalit häviävät Itä-Finnmarkin alueella, vaikeuttaa jo pelastushelikoptereiden toimintaa – "uskomme häirinnän tulevan Venäjän alueelta"

NRK: Gps-sig­naa­lit hä­viä­vät Itä-Finn­mar­kin alueel­la, vai­keut­taa jo pe­las­tus­he­li­kop­te­rei­den toi­min­taa – "us­kom­me häi­rin­nän tulevan Venäjän alueel­ta"

24.12.2022 20:05 6
Tilaajille