Pakotteet: Suur­lii­ke­mies Boris Ro­ten­ber­gin maat Pel­ko­sen­nie­mel­lä on ta­ka­va­ri­koi­tu

Ylioppilaat: Onnea kevään uudet yliop­pi­laat! – katso Lapin Kansan ha­ku­ko­nees­ta Lapin kuntien uudet yli­op­pi­laat

Kevättulvat: Tänä vuonna Kit­ti­läs­sä ei tar­vit­se pelätä tul­va­va­hin­ko­ja, mutta joka vuosi näin ei ole ollut – ko­ko­sim­me kuvia Lapin tul­vis­ta

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Norja
Suomen, Ruotsin ja Norjan kuuluminen puolustusliittoon vahvistaa myös pohjoisen turvallisuutta – toimiva suhde Venäjään on yhä mahdollinen
Pääkirjoitus

Suomen, Ruotsin ja Norjan kuu­lu­mi­nen puo­lus­tus­liit­toon vah­vis­taa myös poh­joi­sen tur­val­li­suut­ta – toimiva suhde Ve­nä­jään on yhä mah­dol­li­nen

16.05.2022 20:30 5
Tilaajille
Asetelma selkiytyy Pohjolassa – Naton myötä Suomi, Ruotsi ja Norja voivat yhdessä suunnitella puolustustaan

Ase­tel­ma sel­kiy­tyy Poh­jo­las­sa – Naton myötä Suomi, Ruotsi ja Norja voivat yhdessä suun­ni­tel­la puo­lus­tus­taan

16.05.2022 06:30
Tilaajille
Norjassa halutaan kieltää lohenpyynti Tenojoella vielä viideksi vuodeksi

Nor­jas­sa ha­lu­taan kieltää lo­hen­pyyn­ti Te­no­joel­la vielä vii­dek­si vuo­dek­si

14.05.2022 11:04 3
Tilaajille
Sodan aikana pelastettiin lapinlehmä-rotu, kun kymmeniä tuhansia eläimiä evakuoitiin Ruotsiin –Tornionlaakson museossa avattiin pohjoisen valkeaa karjaa kuvaava näyttely

Sodan aikana pe­las­tet­tiin la­pin­leh­mä-ro­tu, kun kym­me­niä tu­han­sia eläimiä eva­kuoi­tiin Ruot­siin –Tor­nion­laak­son mu­seos­sa avat­tiin poh­joi­sen valkeaa karjaa kuvaava näyt­te­ly

08.04.2022 17:30
Tilaajille
Tenojoen rauhoitukset pitää saada kattaviksi – tarvitaan lisää tietoa siitä, mitä uhkia kalat kokevat merellä
Pääkirjoitus

Te­no­joen rau­hoi­tuk­set pitää saada kat­ta­vik­si – tar­vi­taan lisää tietoa siitä, mitä uhkia kalat kokevat merellä

04.04.2022 20:00 2
Tilaajille
Suomalainen Nato-keskustelu on keskittynyt pääosin siihen, pitäisikö jäsenyyttä hakea vai ei – nyt on aika puhua myös jäsenyyden mallista
Pääkirjoitus

Suo­ma­lai­nen Na­to-kes­kus­te­lu on kes­kit­ty­nyt pääosin siihen, pi­täi­si­kö jä­se­nyyt­tä hakea vai ei – nyt on aika puhua myös jä­se­nyy­den mal­lis­ta

03.04.2022 22:00 11
Tilaajille
Pyysimme Pohjois-Norjan retkikohteet kiertänyttä Harri Ahosta listaamaan 9 kokemisen arvoista päiväretkeä – uudessa kirjassaan hän esittelee 160 luontopaikkaa Finnmarkista

Pyy­sim­me Poh­jois-Nor­jan ret­ki­koh­teet kier­tä­nyt­tä Harri Ahosta lis­taa­maan 9 ko­ke­mi­sen ar­vois­ta päi­vä­ret­keä – uudessa kir­jas­saan hän esit­te­lee 160 luon­to­paik­kaa Finn­mar­kis­ta

03.04.2022 16:00
Tilaajille
Heli Heiskanen hiihti Norjassa Ski Classics-kisassa 12:nneksi ja lähti kohti Rovaniemeä starttaamaan SM-hiihtojen kolmellekympille

Heli Heis­ka­nen hiihti Nor­jas­sa Ski Clas­sics-ki­sas­sa 12:n­nek­si ja lähti kohti Ro­va­nie­meä start­taa­maan SM-hiih­to­jen kol­mel­le­kym­pil­le

02.04.2022 17:36
Tilaajille
Nrk: Yksi kuoli ja neljä loukkaantui lumivyöryssä Norjan Yykeässä

Nrk: Yksi kuoli ja neljä louk­kaan­tui lu­mi­vyö­rys­sä Norjan Yy­keäs­sä

31.03.2022 14:20
Tilaajille
Päiväkirja: Matka kaukomaille

Päi­vä­kir­ja: Matka kau­ko­mail­le

26.03.2022 05:00
Tilaajille
Johaug taipui loppukirissä myös pitkän matkan kilpailussa Birkebeinerrennetissä - alamäissä muille tasoitusta antanut Heli Heiskanen 19:s

Johaug taipui lop­pu­ki­ris­sä myös pitkän matkan kil­pai­lus­sa Bir­ke­bei­ner­ren­ne­tis­sä - ala­mäis­sä muille ta­soi­tus­ta antanut Heli Heis­ka­nen 19:s

19.03.2022 14:54 1
Tilaajille
Amerikkalainen sotilaskone putosi Naton harjoituksessa Norjassa – poliisi uskoo neljän hengen miehistön kuolleen

Ame­rik­ka­lai­nen so­ti­las­ko­ne putosi Naton har­joi­tuk­ses­sa Nor­jas­sa – poliisi uskoo neljän hengen mie­his­tön kuol­leen

19.03.2022 10:39
Retkeilytoimittaja Monni Himari muutti lohen perässä pieneen kylään Pohjois-Norjassa – Kalan lisäksi omavaraiseen elämään kuuluvat oman pellon perunat ja lähitundran marjat

Ret­kei­ly­toi­mit­ta­ja Monni Himari muutti lohen perässä pieneen kylään Poh­jois-Nor­jas­sa – Kalan lisäksi oma­va­rai­seen elämään kuu­lu­vat oman pellon perunat ja lä­hi­tund­ran marjat

16.03.2022 20:22
Tilaajille
BO: Kaksi venäläistä sotalaivaa lähestyi Naton sotaharjoitusta Finnmarkin pohjoispuolella

BO: Kaksi ve­nä­läis­tä so­ta­lai­vaa lä­hes­tyi Naton so­ta­har­joi­tus­ta Finn­mar­kin poh­jois­puo­lel­la

15.03.2022 14:26 1
Tilaajille
Marin keskusteli Norjan pääministerin kanssa: Maat tiivistävät turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä

Marin kes­kus­te­li Norjan pää­mi­nis­te­rin kanssa: Maat tii­vis­tä­vät tur­val­li­suus- ja puo­lus­tus­yh­teis­työ­tä

07.03.2022 19:41 1
Alta-kiista oli saamelaisten nollapiste

Al­ta-kiis­ta oli saa­me­lais­ten nol­la­pis­te

06.03.2022 17:28
Tilaajille
Kollenin tuntematon suomalaissankari - menehtyi traagisesti harjoituslenkillä ja sai valtiolliset hautajaiset

Kol­le­nin tun­te­ma­ton suo­ma­lais­san­ka­ri - me­neh­tyi traa­gi­ses­ti har­joi­tus­len­kil­lä ja sai val­tiol­li­set hau­ta­jai­set

04.03.2022 09:00
Tilaajille
2 500 kilometrin seikkailu Lapin luonnossa – Erno Saukko oli vuoden mittaisella vaelluksella, kun koronapandemia iski: "Se oli aika erikoinen paluu sivistyksen pariin"

2 500 ki­lo­met­rin seik­kai­lu Lapin luon­nos­sa – Erno Saukko oli vuoden mit­tai­sel­la vael­luk­sel­la, kun ko­ro­na­pan­de­mia iski: "Se oli aika eri­koi­nen paluu si­vis­tyk­sen pariin"

03.03.2022 17:00 2
Tilaajille
NRK: Finnmarkin taivaalla nähty hehkuva pallo oli meteoriitti – osia saattanut pudota Suomen puolelle

NRK: Finn­mar­kin tai­vaal­la nähty hehkuva pallo oli me­teo­riit­ti – osia saat­ta­nut pudota Suomen puo­lel­le

12.02.2022 13:06
Tilaajille
Lehti: Tulipallo valaisi taivaan Pohjois-Norjan Altassa: ”Ei tiedetä, mikä se oli”

Lehti: Tu­li­pal­lo valaisi taivaan Poh­jois-Nor­jan Al­tas­sa: ”Ei tie­de­tä, mikä se oli”

11.02.2022 08:05 5
Tilaajille