Norja
Viimeisin 4 tuntia
Suomi, Ruotsi ja Norja syventävät yhteistyötä susiasioissa – Tavoitteena on rajat ylittävä kannanhoito

Suomi, Ruotsi ja Norja sy­ven­tä­vät yh­teis­työ­tä su­si­asiois­sa – Ta­voit­tee­na on rajat ylit­tä­vä kan­nan­hoi­to

17:09 1
Tilaajille
Bodö/Glimtin pitkä tappioton putki poikki - pohjoisen joukkue on kuitenkin edelleen vahvasti kiinni Norjan mestaruudessa

Bo­dö/G­lim­tin pitkä tap­pio­ton putki poikki - poh­joi­sen joukkue on kui­ten­kin edel­leen vah­vas­ti kiinni Norjan mes­ta­ruu­des­sa

16:23 0
Tilaajille
Kuukausi
Norja kiristi matkustusrajoituksiaan – Lapista tulevat matkustajat karanteeniin ensi yöstä alkaen

Norja kiristi mat­kus­tus­ra­joi­tuk­siaan – Lapista tulevat mat­kus­ta­jat ka­ran­tee­niin ensi yöstä alkaen

16.10.2020 10:49 0
Tilaajille

NRK: Pienen mökin ko­koi­nen kivi tipahti E6-tiel­le Ski­bot­nis­sa

06.10.2020 11:20 0
Tilaajille
Norjalaisseura Kongsvinger siirsi Mika Lehkosuon syrjään

Nor­ja­lais­seu­ra Kongs­vin­ger siirsi Mika Leh­ko­suon syrjään

30.09.2020 18:45 0
Tilaajille
Norjan ja Ruotsin pohjoiset rajat on pidettävä auki maiden ilmaantuvuusluvuista riippumatta, vaatii Lapin kauppakamari

Norjan ja Ruotsin poh­joi­set rajat on pi­det­tä­vä auki maiden il­maan­tu­vuus­lu­vuis­ta riip­pu­mat­ta, vaatii Lapin kaup­pa­ka­ma­ri

23.09.2020 21:56 0
Tilaajille
Vanhemmat
Bodö/Glimt on pistämässä Norjan jalkapallon pääsarjan ennätystilastoja uusiksi

Bo­dö/G­limt on pis­tä­mäs­sä Norjan jal­ka­pal­lon pää­sar­jan en­nä­tys­ti­las­to­ja uusiksi

16.09.2020 19:30 0
Tilaajille
NRK: Norjassa ylitettiin punaisen maan raja – Kahden viikon aikana uusia koronatartuntoja on todettu 1 126

NRK: Nor­jas­sa yli­tet­tiin pu­nai­sen maan raja – Kahden viikon aikana uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja on todettu 1 126

08.09.2020 14:53 0
Tilaajille
Lapin kauppakamari kritisoi hallituksen rajapäätöksiä Norjan ja Suomen rajalla sekä rajayhteisön määrittelyä

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri kri­ti­soi hal­li­tuk­sen ra­ja­pää­tök­siä Norjan ja Suomen rajalla sekä ra­ja­yh­tei­sön mää­rit­te­lyä

01.09.2020 18:03 1
Tilaajille
Länsirajan liikenne vilkastui viime viikolla, kun rajayhteisöjen ylitykset sallittiin

Län­si­ra­jan lii­ken­ne vil­kas­tui viime vii­kol­la, kun ra­ja­yh­tei­sö­jen yli­tyk­set sal­lit­tiin

31.08.2020 17:31 0
Tilaajille
NRK: Jääkarhu tappoi telttailemassa olleen miehen Huippuvuorilla – ensimmäinen kuolemaan johtanut karhuhyökkäys yhdeksään vuoteen

NRK: Jää­kar­hu tappoi telt­tai­le­mas­sa olleen miehen Huip­pu­vuo­ril­la – en­sim­mäi­nen kuo­le­maan joh­ta­nut kar­hu­hyök­käys yh­dek­sään vuoteen

28.08.2020 10:43 0
Sisärajavalvonta palautetaan maanantaina Suomen ja Norjan väliselle rajalle – Matkustajan pitää pystyä osoittamaan asiakirjalla kuuluvansa paikalliseen rajayhteisöön

Si­sä­ra­ja­val­von­ta pa­lau­te­taan maa­nan­tai­na Suomen ja Norjan vä­li­sel­le rajalle – Mat­kus­ta­jan pitää pystyä osoit­ta­maan asia­kir­jal­la kuu­lu­van­sa pai­kal­li­seen ra­ja­yh­tei­söön

23.08.2020 16:07 3
Tilaajille
Rajavalvonnan palauttaminen Norjan rajalle huolettaa pohjoisen asukkaita: "Euroja enemmän tässä miettii sukulaisia, joita ei ehkä taas näe"

Ra­ja­val­von­nan pa­laut­ta­mi­nen Norjan rajalle huo­let­taa poh­joi­sen asuk­kai­ta: "Euroja enemmän tässä miettii su­ku­lai­sia, joita ei ehkä taas näe"

19.08.2020 17:40 1
Tilaajille
Rajayhteisöön kuuluva saa pian ylittää rajan ilman karanteenia – helpotus on osa hallituksen uusia linjauksia

Ra­ja­yh­tei­söön kuuluva saa pian ylittää rajan ilman ka­ran­tee­nia – hel­po­tus on osa hal­li­tuk­sen uusia lin­jauk­sia

19.08.2020 17:10 0
Tilaajille
Rajavartijat odottavat hallitukselta tarkempia linjauksia siitä, kuka saa jatkossa kulkea rajan yli – Sisärajavalvonnan palauttaminen Suomen ja Norjan väliselle rajalle haastaa Lapin rajavartioston

Ra­ja­var­ti­jat odot­ta­vat hal­li­tuk­sel­ta tar­kem­pia lin­jauk­sia siitä, kuka saa jat­kos­sa kulkea rajan yli – Si­sä­ra­ja­val­von­nan pa­laut­ta­mi­nen Suomen ja Norjan vä­li­sel­le rajalle haastaa Lapin ra­ja­var­tios­ton

19.08.2020 13:31 0
Tilaajille
Suomen ja Ruotsin väliseen rajaliikenteeseen helpotusta, sisärajanvalvonta palautetaan Norjaan – Sisäministeri Ohisalo: rajayhteisöjen arkiliikenne sallitaan

Suomen ja Ruotsin vä­li­seen ra­ja­lii­ken­tee­seen hel­po­tus­ta, si­sä­ra­jan­val­von­ta pa­lau­te­taan Norjaan – Si­sä­mi­nis­te­ri Ohi­sa­lo: ra­ja­yh­tei­sö­jen ar­ki­lii­ken­ne sal­li­taan

19.08.2020 08:18 0
Tilaajille
Lukijalta: Pohjolan tapahtumista toisen maailmansodan aikaan
Lukijalta Mielipide Leena Niemi

Lu­ki­jal­ta: Poh­jo­lan ta­pah­tu­mis­ta toisen maail­man­so­dan aikaan

15.08.2020 05:00 0
Tilaajille
Elsa Haldorsenin pohjoinen sauna lämpiää kellon ympäri – suomalaisturistit löysivät Varangin niemimaan, josta tuli vaivihkaa Pohjois-Norjan uusi suosikkikohde

Elsa Hal­dor­se­nin poh­joi­nen sauna lämpiää kellon ympäri – suo­ma­lais­tu­ris­tit löy­si­vät Va­ran­gin nie­mi­maan, josta tuli vai­vih­kaa Poh­jois-Nor­jan uusi suo­sik­ki­koh­de

05.08.2020 11:36 1
Tilaajille
Koronatartuntojen määrä kasvaa eri puolilla maailmaa rajusti – 18 miljoonan raja ylittyi maanantaiaamuna

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kasvaa eri puo­lil­la maail­maa rajusti – 18 mil­joo­nan raja ylittyi maa­nan­tai­aa­mu­na

03.08.2020 08:39 0
Neiden elää lohesta, lampaista ja nyt myös mansikoista – Suomalaiset kalastusturistit ovat norjalaiskylälle elinehto

Neiden elää lo­hes­ta, lam­pais­ta ja nyt myös man­si­kois­ta – Suo­ma­lai­set ka­las­tus­tu­ris­tit ovat nor­ja­lais­ky­läl­le elin­eh­to

15.07.2020 19:13 0
Tilaajille