Norja
Viimeisin 4 tuntia
Norjassa taas iso maanvyöry ja pitkä kiertotie: Parisataa metriä maantietä tuhoutui Utsjoen naapurikunnassa Tenojokisuulla  – Katso kuva

Nor­jas­sa taas iso maan­vyö­ry ja pitkä kier­to­tie: Pa­ri­sa­taa metriä maan­tie­tä tu­hou­tui Utsjoen naa­pu­ri­kun­nas­sa Te­no­jo­ki­suul­la – Katso kuva

11:16
Tilaajille
Kuukausi
Lapista pääsee Norjaan ilman karanteenia, jos maahantulon muut ehdot täyttyvät – Turistit eivät edelleenkään saa ylittää rajaa

Lapista pääsee Norjaan ilman ka­ran­tee­nia, jos maa­han­tu­lon muut ehdot täyt­ty­vät – Tu­ris­tit eivät edel­leen­kään saa ylittää rajaa

12.04.2021 19:22 1
Tilaajille

Norja lie­ven­tää Lapin ja Län­si-Poh­jan alueel­ta saa­pu­vien maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­sia

11.04.2021 20:12
Tilaajille

Norja ne­li­vai­hei­sel­la suun­ni­tel­mal­la ulos ko­ro­nas­ta

07.04.2021 16:45
Suomi ja Norja esittävät lohen kalastuskieltoa Tenolle – Esitys lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle, hallituksen päätöstä odotetaan vapulle

Suomi ja Norja esit­tä­vät lohen ka­las­tus­kiel­toa Tenolle – Esitys lähtee seu­raa­vak­si lau­sun­to­kier­rok­sel­le, hal­li­tuk­sen pää­tös­tä odo­te­taan vapulle

07.04.2021 16:28 8
Tilaajille
Norjalaismies yritti kiertää koronarajoituksia hiihtämällä Ruotsista vuorten yli kotiinsa – huonosti kävi

Nor­ja­lais­mies yritti kiertää ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia hiih­tä­mäl­lä Ruot­sis­ta vuorten yli ko­tiin­sa – huo­nos­ti kävi

06.04.2021 12:36 1
Tilaajille

Nor­jas­sa ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä sai­raa­lois­sa lä­hes­tyy uutta huippua

03.04.2021 15:59
Norjalaiset eivät ole tuulivoimasta yhtä innoissaan kuin ennen, joten suomalaisten suursuunnitelma Finnmarkissa seisoo

Nor­ja­lai­set eivät ole tuu­li­voi­mas­ta yhtä in­nois­saan kuin ennen, joten suo­ma­lais­ten suur­suun­ni­tel­ma Finn­mar­kis­sa seisoo

02.04.2021 12:34 6
Norja jatkaa Astra Zenecan rokotteen käyttötaukoa huhtikuun puoliväliin

Norja jatkaa Astra Zenecan ro­kot­teen käyt­tö­tau­koa huh­ti­kuun puo­li­vä­liin

26.03.2021 13:58
Norjan viranomaisten vaihtelevat rajanylityskäytännöt hämmentävät Utsjoella – Kunnan kolmella eri rajanylityspaikalla on saattanut olla eri säännöt samaan aikaan

Norjan vi­ran­omais­ten vaih­te­le­vat ra­jan­yli­tys­käy­tän­nöt häm­men­tä­vät Uts­joel­la – Kunnan kol­mel­la eri ra­jan­yli­tys­pai­kal­la on saat­ta­nut olla eri säännöt samaan aikaan

20.03.2021 13:34
Tilaajille

Norjan pää­mi­nis­te­rin toi­mis­ta alkoi po­lii­si­tut­kin­ta – jär­jes­ti tal­vi­lo­ma­mat­kal­laan liian suuria ko­koon­tu­mi­sia

19.03.2021 14:25
Vanhemmat

Kolmea kelk­kai­li­jaa et­sit­tiin Norjan Finn­mar­kis­sa– löy­tyi­vät hy­vä­kun­toi­si­na

02.03.2021 10:08
Tilaajille
Norja on taas suosikki MM-hiihtoladuilla – vuonomaassa asuva hiihtäjä Heikki Korpela käy läpi Norjan maajoukkueen

Norja on taas suo­sik­ki MM-hiih­to­la­duil­la – vuo­no­maas­sa asuva hiih­tä­jä Heikki Korpela käy läpi Norjan maa­jouk­kueen

24.02.2021 19:30
Tilaajille
Finnmarkin motti saatiin auki Norjassa, kauttakulku Suomen kautta päättyy

Finn­mar­kin motti saatiin auki Nor­jas­sa, kaut­ta­kul­ku Suomen kautta päättyy

23.02.2021 16:42
Tilaajille
Ida ja Enni lähtivät kalatehtaalle töihin ja kohtasivat Pohjois-Norjan karun talven – Saaren ainoa yhdystie on poikki ja työmatkalla autokyyti voi vaihtua kinoksessa tarpomiseen

Ida ja Enni läh­ti­vät ka­la­teh­taal­le töihin ja koh­ta­si­vat Poh­jois-Nor­jan karun talven – Saaren ainoa yh­dys­tie on poikki ja työ­mat­kal­la au­to­kyy­ti voi vaihtua ki­nok­ses­sa tar­po­mi­seen

21.02.2021 19:41
Tilaajille
Finnmark jäi mottiin – Satojen kilometrien kiertotielle pääsystä päättää Suomen rajavalvonta: "Muutamia on päästetty"

Finn­mark jäi mottiin – Satojen ki­lo­met­rien kier­to­tiel­le pää­sys­tä päättää Suomen ra­ja­val­von­ta: "Muu­ta­mia on pääs­tet­ty"

21.02.2021 15:08 1
Tilaajille

Suo­ma­lai­set opet­ta­jat eivät pääse enää Poh­jois-Nor­jaan Tanan ja Ka­ras­joen kou­lui­hin – Syynä Norjan tiu­ken­tu­neet mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set

16.02.2021 13:42
Tilaajille
Henkilöliikenne rajan yli Ruotsiin ja Norjaan muuttuu puolilta öin – Vain Tornion ja Ylitornion rajanylityspaikat ovat jatkossa auki ympäri vuorokauden

Hen­ki­lö­lii­ken­ne rajan yli Ruot­siin ja Norjaan muuttuu puo­lil­ta öin – Vain Tornion ja Yli­tor­nion ra­jan­yli­tys­pai­kat ovat jat­kos­sa auki ympäri vuo­ro­kau­den

14.02.2021 17:12 1
Tilaajille
Rajanylityspaikat Pellosta pohjoiseen suljetaan yöksi ensi maanantaista alkaen – Muutos on voimassa puolitoista viikkoa eikä koske tavaraliikennettä tai muuta välttämätöntä liikennettä

Ra­jan­yli­tys­pai­kat Pel­los­ta poh­joi­seen sul­je­taan yöksi ensi maa­nan­tais­ta alkaen – Muutos on voi­mas­sa puo­li­tois­ta viikkoa eikä koske ta­va­ra­lii­ken­net­tä tai muuta vält­tä­mä­tön­tä lii­ken­net­tä

11.02.2021 22:27
Tilaajille
Rajakauppiaiden pitkälle piinalle ei näy loppua – Tietoa niukasti saatavilla, mutta kaupan valikoimat pitäisi kyetä moninkertaistamaan tarvittaessa nopeasti

Ra­ja­kaup­piai­den pit­käl­le pii­nal­le ei näy loppua – Tietoa niu­kas­ti saa­ta­vil­la, mutta kaupan va­li­koi­mat pitäisi kyetä mo­nin­ker­tais­ta­maan tar­vit­taes­sa no­peas­ti

02.02.2021 06:00
Tilaajille