Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Arvostelu: Kuvia muis­ti­sai­rau­des­ta

Norja

Norjan pää­mi­nis­te­rik­si nouseva Störe on yksi maan rik­kaim­mis­ta po­li­tii­kois­ta

14.09.2021 10:30 3

Itä­eu­roop­pa­lai­nen pyrki Suomen kautta Norjaan vää­ren­ne­tyl­lä ko­ronapas­sil­la

22.08.2021 14:24 2
Tilaajille
Kolumni

Norja hal­lin­noi öl­jy­vau­raut­taan vii­saas­ti – ta­voit­tee­na askel vih­reäm­pään ta­lou­teen

17.08.2021 15:40 1
Tilaajille

Norja päätti: Mat­kus­ta­mis­ta ra­joi­te­taan lähes koko Suo­mes­ta – vapaa pääsy Län­si-Poh­jas­ta jatkuu

07.08.2021 15:48 5
Tilaajille

Norjaan mat­kus­ta­mi­nen saattaa vai­keu­tua en­ti­ses­tään – Suomi muuttui tar­tun­ta­kar­tal­la ko­ko­naan orans­sik­si, li­sä­ra­joi­tuk­sis­ta pää­te­tään per­jan­tai­na

05.08.2021 21:02
Tilaajille

Oikaisu

31.07.2021 12:20

Norja ki­ris­tää tu­ris­tien maa­han­pää­syä – maa­nan­tais­ta alkaen Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­tä pääsee Norjaan vain rokote- tai ko­ro­na­to­dis­tuk­sel­la

31.07.2021 12:16 8
Tilaajille
Kolumni

Nor­jas­sa asioil­la on tapana jär­jes­tyä

21.07.2021 06:30
Tilaajille
Pääkirjoitus

Lappi palaa ra­jat­to­maan aikaan näillä näkymin lo­ka­kuus­sa ja siihen to­tut­te­lu kan­nat­taa aloit­taa jo nyt

13.07.2021 06:00 4
Tilaajille

Norjan ja Suomen rajalla val­mis­tau­dut­ta­va yhä jo­not­ta­maan – Katso ra­jan­yli­tys­pai­kat ja au­ki­olo­ajat

06.07.2021 20:27 1
Tilaajille

Suomen ja Norjan ra­jan­yli­tyk­ses­sä ruuhkaa – ter­veys­tie­to­lo­mak­keen en­nak­koon täyt­tä­mi­nen su­ju­voit­taa yli­tys­tä

05.07.2021 20:36

NTB: Suomen ja Norjan rajalla useiden ki­lo­met­rien au­to­jo­not – Norja hel­pot­ti suo­ma­lais­ten mat­kus­ta­mis­ta Norjaan

05.07.2021 13:38 1

Nor­jas­sa kaksi naista kuoli sa­la­man­is­kuun

05.07.2021 09:16 1

Nord­kap­piin ai­ko­vil­la tu­ris­teil­la mah­dol­li­nen este E6-tiel­lä – kaa­to­paik­ka palaa Lak­sel­vin lä­hel­lä, kaa­su­pul­lo­jen pe­lä­tään rä­jäh­tä­vän

02.07.2021 14:44
Tilaajille

Jarkko Lah­den­mäen 16 kuu­kau­den odotus päät­tyy. FK Mjölner pääsee vihdoin pe­la­maan elo­kuus­sa puo­lik­kaan kauden: "Jouk­kueel­la on hirveä nälkä."

01.07.2021 17:36
Tilaajille

Nor­jas­sa ih­me­tel­lään eri­lai­sia ra­ja­käy­tän­tö­jä – Lei­rin­tä­alue­yrit­tä­jä kaipaa suo­ma­lai­sia mat­kai­li­joi­ta, sillä kesä on nor­ja­lais­ten varassa

01.07.2021 12:11
Tilaajille

Ro­ko­tus­to­dis­tuk­sel­la välttää ko­ro­na­tes­tin Ruot­sis­ta ja Nor­jas­ta pa­la­tes­sa – Ko­ko­sim­me yhteen ra­jan­yli­tys- ja tes­taus­sään­nöt, jotka kos­ke­vat ta­val­li­sia lap­pi­lai­sia län­si­ra­jal­la

23.06.2021 19:45 4
Tilaajille
Kolumni

Suomi ja Norja – yhtä suurta poh­jois­mais­ta per­het­tä?

23.06.2021 07:00
Tilaajille

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri: Tar­kas­tus­käy­tän­nöt Norjan rajalla ovat sekavia ja yli­mi­toi­tet­tu­ja

08.06.2021 13:59 1
Tilaajille

Ham­mer­fes­tin tau­ti­ti­lan­ne pahenee – liki nel­jäs­osa väes­tös­tä ka­ran­tee­nis­sa, tar­tun­to­ja yli 220

28.05.2021 12:47 1
Tilaajille