Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Norja

Sähkön hinta jopa kol­min­ker­tais­tui Nor­jas­sa ja Suo­mes­sa

26.11.2021 15:11 4
Tilaajille
Norjalaiset menevät äärimmäisyyksiin – näin löysin black metalin 42-vuotiaana
Kolumni

Nor­ja­lai­set menevät ää­rim­mäi­syyk­siin – näin löysin black metalin 42-vuo­tiaa­na

19.10.2021 10:00
Norjan poliisi: Kongsbergin surmatyöt tehtiin teräaseella, ei jousella

Norjan po­lii­si: Kongs­ber­gin sur­ma­työt tehtiin te­räa­seel­la, ei jou­sel­la

18.10.2021 20:12
Poliisi: Norjan iskun tärkeimmäksi motiiviksi vahvistumassa epäillyn tekijän sairaus – uskonnollinen motiivi näyttää epätodennäköisemmältä

Po­lii­si: Norjan iskun tär­keim­mäk­si mo­tii­vik­si vah­vis­tu­mas­sa epäil­lyn tekijän sairaus – us­kon­nol­li­nen motiivi näyttää epä­to­den­nä­köi­sem­mäl­tä

16.10.2021 19:42
Kongsbergin hyökkäyksessä kuoli poliisin mukaan neljä naista ja yksi mies – Norjan turvallisuuspoliisin mukaan isku vaikuttaa terroriteolta

Kongs­ber­gin hyök­käyk­ses­sä kuoli po­lii­sin mukaan neljä naista ja yksi mies – Norjan tur­val­li­suus­po­lii­sin mukaan isku vai­kut­taa ter­ro­ri­teol­ta

14.10.2021 15:14 3
Norjan korkeimman oikeuden mukaan kaksi tuulivoimapuistoa maan länsiosassa haittaa poronhoitoa

Norjan kor­keim­man oi­keu­den mukaan kaksi tuu­li­voi­ma­puis­toa maan län­si­osas­sa haittaa po­ron­hoi­toa

11.10.2021 22:27 9
Norjan pääministeriksi nouseva Störe on yksi maan rikkaimmista politiikoista

Norjan pää­mi­nis­te­rik­si nouseva Störe on yksi maan rik­kaim­mis­ta po­li­tii­kois­ta

14.09.2021 10:30 3

Itä­eu­roop­pa­lai­nen pyrki Suomen kautta Norjaan vää­ren­ne­tyl­lä ko­ronapas­sil­la

22.08.2021 14:24 2
Tilaajille
Norja hallinnoi öljyvaurauttaan viisaasti – tavoitteena askel vihreämpään talouteen
Kolumni

Norja hal­lin­noi öl­jy­vau­raut­taan vii­saas­ti – ta­voit­tee­na askel vih­reäm­pään ta­lou­teen

17.08.2021 15:40 1
Tilaajille
Norja päätti: Matkustamista rajoitetaan lähes koko Suomesta – vapaa pääsy Länsi-Pohjasta jatkuu

Norja päätti: Mat­kus­ta­mis­ta ra­joi­te­taan lähes koko Suo­mes­ta – vapaa pääsy Län­si-Poh­jas­ta jatkuu

07.08.2021 15:48 5
Tilaajille
Norjaan matkustaminen saattaa vaikeutua entisestään – Suomi muuttui tartuntakartalla kokonaan oranssiksi,  lisärajoituksista päätetään perjantaina

Norjaan mat­kus­ta­mi­nen saattaa vai­keu­tua en­ti­ses­tään – Suomi muuttui tar­tun­ta­kar­tal­la ko­ko­naan orans­sik­si, li­sä­ra­joi­tuk­sis­ta pää­te­tään per­jan­tai­na

05.08.2021 21:02
Tilaajille

Oikaisu

31.07.2021 12:20
Norja kiristää turistien maahanpääsyä – maanantaista alkaen Lapin sairaanhoitopiiristä pääsee Norjaan vain rokote- tai koronatodistuksella

Norja ki­ris­tää tu­ris­tien maa­han­pää­syä – maa­nan­tais­ta alkaen Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­tä pääsee Norjaan vain rokote- tai ko­ro­na­to­dis­tuk­sel­la

31.07.2021 12:16 8
Tilaajille
Norjassa asioilla on tapana järjestyä
Kolumni

Nor­jas­sa asioil­la on tapana jär­jes­tyä

21.07.2021 06:30
Tilaajille
Lappi palaa rajattomaan aikaan näillä näkymin lokakuussa ja siihen totuttelu kannattaa aloittaa jo nyt
Pääkirjoitus

Lappi palaa ra­jat­to­maan aikaan näillä näkymin lo­ka­kuus­sa ja siihen to­tut­te­lu kan­nat­taa aloit­taa jo nyt

13.07.2021 06:00 4
Tilaajille
Norjan ja Suomen rajalla valmistauduttava yhä jonottamaan – Katso rajanylityspaikat ja aukioloajat

Norjan ja Suomen rajalla val­mis­tau­dut­ta­va yhä jo­not­ta­maan – Katso ra­jan­yli­tys­pai­kat ja au­ki­olo­ajat

06.07.2021 20:27 1
Tilaajille
Suomen ja Norjan rajanylityksessä ruuhkaa – terveystietolomakkeen ennakkoon täyttäminen sujuvoittaa ylitystä

Suomen ja Norjan ra­jan­yli­tyk­ses­sä ruuhkaa – ter­veys­tie­to­lo­mak­keen en­nak­koon täyt­tä­mi­nen su­ju­voit­taa yli­tys­tä

05.07.2021 20:36
NTB: Suomen ja Norjan rajalla useiden kilometrien autojonot – Norja helpotti suomalaisten matkustamista Norjaan

NTB: Suomen ja Norjan rajalla useiden ki­lo­met­rien au­to­jo­not – Norja hel­pot­ti suo­ma­lais­ten mat­kus­ta­mis­ta Norjaan

05.07.2021 13:38 1
Norjassa kaksi naista kuoli salamaniskuun

Nor­jas­sa kaksi naista kuoli sa­la­man­is­kuun

05.07.2021 09:16 1
Nordkappiin aikovilla turisteilla mahdollinen este E6-tiellä – kaatopaikka palaa Lakselvin lähellä, kaasupullojen pelätään räjähtävän

Nord­kap­piin ai­ko­vil­la tu­ris­teil­la mah­dol­li­nen este E6-tiel­lä – kaa­to­paik­ka palaa Lak­sel­vin lä­hel­lä, kaa­su­pul­lo­jen pe­lä­tään rä­jäh­tä­vän

02.07.2021 14:44
Tilaajille