Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

korona
A-streptokokki ja korona aiheuttavat nyt lappilaisten sairastumisia, influenssakauden alkua ei näy vielä

A-strep­to­kok­ki ja korona ai­heut­ta­vat nyt lap­pi­lais­ten sai­ras­tu­mi­sia, inf­luens­sa­kau­den alkua ei näy vielä

04.10.2023 05:00 3
Tilaajille
Varjostaako korona pikkujouluja? Osallistu Lapin Kansan nettikyselyyn

Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

27.11.2022 16:00
Hullu Poro oy sai 2,2 miljoonaa euroa koronatukea – koronatukia saivat lähes kaikkien alojen yritykset, saajien joukossa on myös putkiliikkeitä ja asianajotoimistoja

Hullu Poro oy sai 2,2 mil­joo­naa euroa ko­ro­na­tu­kea – ko­ro­na­tu­kia saivat lähes kaik­kien alojen yri­tyk­set, saajien jou­kos­sa on myös put­ki­liik­kei­tä ja asia­na­jo­toi­mis­to­ja

18.11.2022 19:30 41
Tilaajille
Asiantuntijoiden luvattu maa
Pääkirjoitus

Asian­tun­ti­joi­den luvattu maa

21.10.2022 09:51 3
Koronavirus ei näy tällä hetkellä sairaalakuormituksessa – influenssakaudesta voi tulla ärhäkkä kahden epidemiattoman vuoden jälkeen

Ko­ro­na­vi­rus ei näy tällä het­kel­lä sai­raa­la­kuor­mi­tuk­ses­sa – inf­luens­sa­kau­des­ta voi tulla ärhäkkä kahden epi­de­miat­to­man vuoden jälkeen

26.08.2022 07:00 1
Tilaajille
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kotiutunut sairaalasta

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö on ko­tiu­tu­nut sai­raa­las­ta

27.04.2022 14:02 1
Yleinen maskisuositus poistui Lapin sairaanhoitopiirin alueella – Länsi-Pohja ei ole vielä valmis luopumaan suosituksesta: "Pandemiaryhmä käsittelee asiaa kuun vaihteessa"

Yleinen mas­ki­suo­si­tus poistui Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la – Län­si-Poh­ja ei ole vielä valmis luo­pu­maan suo­si­tuk­ses­ta: "Pan­de­mia­ryh­mä kä­sit­te­lee asiaa kuun vaih­tees­sa"

21.04.2022 14:34 2
Tilaajille
Maski yhä tarpeen Rovaniemellä terveyspalveluissa asioidessa

Maski yhä tarpeen Ro­va­nie­mel­lä ter­veys­pal­ve­luis­sa asioi­des­sa

21.04.2022 09:56 2
Tilaajille
Haaparanta tarjoaa lomakoulua – korona lisäsi tukiopetuksen tarvetta

Haa­pa­ran­ta tarjoaa lo­ma­kou­lua – korona lisäsi tu­ki­ope­tuk­sen tar­vet­ta

06.04.2022 19:34
Tilaajille
Korona teki Lapin yliopiston matkalaukkuproffista etäproffia – paluu pelkkään lähiopetukseen ei nykyaikaa

Korona teki Lapin yli­opis­ton mat­ka­lauk­ku­prof­fis­ta etä­prof­fia – paluu pelk­kään lä­hi­ope­tuk­seen ei ny­ky­ai­kaa

03.04.2022 06:00 4
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus haluaa palkita henkilöstöä koronan takia tehdystä työstä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus haluaa palkita hen­ki­lös­töä koronan takia teh­dys­tä työstä

29.03.2022 19:19 1
Tilaajille
Maan johtaminen on kriisissä. Valmiuslain käyttöönotto voi olla työvoiman saannin kannalta perusteltua, mutta vaalien läheisyyden takia syitä saattaa löytyä muualtakin
Pääkirjoitus

Maan joh­ta­mi­nen on krii­sis­sä. Val­mius­lain käyt­töön­ot­to voi olla työ­voi­man saannin kan­nal­ta pe­rus­tel­tua, mutta vaalien lä­hei­syy­den takia syitä saattaa löytyä muual­ta­kin

14.01.2022 06:00 9
Tilaajille
Simossa tiukka linja rajoitusten suhteen

Simossa tiukka linja ra­joi­tus­ten suhteen

12.01.2022 17:17
Sisärajavalvonta otetaan käyttöön taas Suomen rajoilla – rajayhteisön asukkaille riittää rajan ylitykseen  koronapassi tai todistus sairastetusta taudista tai enintään viikon vanha negatiivinen koronatesti

Si­sä­ra­ja­val­von­ta otetaan käyt­töön taas Suomen ra­joil­la – ra­ja­yh­tei­sön asuk­kail­le riittää rajan yli­tyk­seen ko­ro­na­pas­si tai to­dis­tus sai­ras­te­tus­ta tau­dis­ta tai enin­tään viikon vanha ne­ga­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­ti

22.12.2021 10:46 4
Tilaajille
Rovaniemi, Kemi ja Tornio eivät halua jatkaa koululaisten joululomia koronan kaitsemiseksi – tilanne on sen verran hyvä kuitenkin

Ro­va­nie­mi, Kemi ja Tornio eivät halua jatkaa kou­lu­lais­ten jou­lu­lo­mia koronan kait­se­mi­sek­si – tilanne on sen verran hyvä kui­ten­kin

20.12.2021 11:22 6
Tilaajille
Nenän kaivelu ei maksanut mitään
Kolumni

Nenän kaivelu ei mak­sa­nut mitään

16.12.2021 05:00
Tilaajille

Var­si­nais-Suo­mes­sa jo neljä var­mis­tet­tua omik­ron­tar­tun­taa

03.12.2021 20:39
Rajojen sulkeminen tuo pitkäaikaiset arvet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rajojen sul­ke­mi­nen tuo pit­kä­ai­kai­set arvet

27.11.2021 05:00 1
Tilaajille

Me­ri-La­pin ko­ro­na­ti­lan­ne on heik­ke­ne­mäs­sä

03.11.2021 15:52 2
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on tällä viikolla todettu 26 uutta koronavirustapausta

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on tällä vii­kol­la todettu 26 uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta

03.11.2021 15:07