Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

korona
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kotiutunut sairaalasta

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö on ko­tiu­tu­nut sai­raa­las­ta

27.04.2022 14:02 1
Yleinen maskisuositus poistui Lapin sairaanhoitopiirin alueella – Länsi-Pohja ei ole vielä valmis luopumaan suosituksesta: "Pandemiaryhmä käsittelee asiaa kuun vaihteessa"

Yleinen mas­ki­suo­si­tus poistui Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la – Län­si-Poh­ja ei ole vielä valmis luo­pu­maan suo­si­tuk­ses­ta: "Pan­de­mia­ryh­mä kä­sit­te­lee asiaa kuun vaih­tees­sa"

21.04.2022 14:34 2
Tilaajille
Maski yhä tarpeen Rovaniemellä terveyspalveluissa asioidessa

Maski yhä tarpeen Ro­va­nie­mel­lä ter­veys­pal­ve­luis­sa asioi­des­sa

21.04.2022 09:56 2
Tilaajille
Haaparanta tarjoaa lomakoulua – korona lisäsi tukiopetuksen tarvetta

Haa­pa­ran­ta tarjoaa lo­ma­kou­lua – korona lisäsi tu­ki­ope­tuk­sen tar­vet­ta

06.04.2022 19:34
Tilaajille
Korona teki Lapin yliopiston matkalaukkuproffista etäproffia – paluu pelkkään lähiopetukseen ei nykyaikaa

Korona teki Lapin yli­opis­ton mat­ka­lauk­ku­prof­fis­ta etä­prof­fia – paluu pelk­kään lä­hi­ope­tuk­seen ei ny­ky­ai­kaa

03.04.2022 06:00 4
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus haluaa palkita henkilöstöä koronan takia tehdystä työstä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus haluaa palkita hen­ki­lös­töä koronan takia teh­dys­tä työstä

29.03.2022 19:19 1
Tilaajille
Maan johtaminen on kriisissä. Valmiuslain käyttöönotto voi olla työvoiman saannin kannalta perusteltua, mutta vaalien läheisyyden takia syitä saattaa löytyä muualtakin
Pääkirjoitus

Maan joh­ta­mi­nen on krii­sis­sä. Val­mius­lain käyt­töön­ot­to voi olla työ­voi­man saannin kan­nal­ta pe­rus­tel­tua, mutta vaalien lä­hei­syy­den takia syitä saattaa löytyä muual­ta­kin

14.01.2022 06:00 9
Tilaajille
Simossa tiukka linja rajoitusten suhteen

Simossa tiukka linja ra­joi­tus­ten suhteen

12.01.2022 17:17
Sisärajavalvonta otetaan käyttöön taas Suomen rajoilla – rajayhteisön asukkaille riittää rajan ylitykseen  koronapassi tai todistus sairastetusta taudista tai enintään viikon vanha negatiivinen koronatesti

Si­sä­ra­ja­val­von­ta otetaan käyt­töön taas Suomen ra­joil­la – ra­ja­yh­tei­sön asuk­kail­le riittää rajan yli­tyk­seen ko­ronapas­si tai to­dis­tus sai­ras­te­tus­ta tau­dis­ta tai enin­tään viikon vanha ne­ga­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­ti

22.12.2021 10:46 4
Tilaajille
Rovaniemi, Kemi ja Tornio eivät halua jatkaa koululaisten joululomia koronan kaitsemiseksi – tilanne on sen verran hyvä kuitenkin

Ro­va­nie­mi, Kemi ja Tornio eivät halua jatkaa kou­lu­lais­ten jou­lu­lo­mia koronan kait­se­mi­sek­si – tilanne on sen verran hyvä kui­ten­kin

20.12.2021 11:22 6
Tilaajille
Nenän kaivelu ei maksanut mitään
Kolumni

Nenän kaivelu ei mak­sa­nut mitään

16.12.2021 05:00
Tilaajille

Var­si­nais-Suo­mes­sa jo neljä var­mis­tet­tua omik­ron­tar­tun­taa

03.12.2021 20:39
Rajojen sulkeminen tuo pitkäaikaiset arvet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rajojen sul­ke­mi­nen tuo pit­kä­ai­kai­set arvet

27.11.2021 05:00 1
Tilaajille

Me­ri-La­pin ko­ro­na­ti­lan­ne on heik­ke­ne­mäs­sä

03.11.2021 15:52 2
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on tällä viikolla todettu 26 uutta koronavirustapausta

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on tällä vii­kol­la todettu 26 uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta

03.11.2021 15:07
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­ve­tu­loa tur­val­li­seen Lappiin

25.09.2021 05:30 2
Tilaajille

Ke­min­maan koulut jat­ka­vat lä­hi­ope­tuk­ses­sa

03.09.2021 16:08
Hallitus yrittää pitää yhteiskunnan syksyllä avoimena, mikä on Lapin matkailulle erittäin tärkeä tavoite – Air France ehti ensimmäisenä
Pääkirjoitus

Hal­li­tus yrittää pitää yh­teis­kun­nan syk­syl­lä avoi­me­na, mikä on Lapin mat­kai­lul­le erit­täin tärkeä tavoite – Air France ehti en­sim­mäi­se­nä

07.08.2021 07:00 10
Tilaajille
Länsi-Pohjassa havaittiin kaksi uutta koronavirustartuntaa

Län­si-Poh­jas­sa ha­vait­tiin kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

16.07.2021 07:47
Rokotustodistuksella välttää koronatestin Ruotsista ja Norjasta palatessa – Kokosimme yhteen rajanylitys- ja testaussäännöt, jotka koskevat tavallisia lappilaisia länsirajalla

Ro­ko­tus­to­dis­tuk­sel­la välttää ko­ro­na­tes­tin Ruot­sis­ta ja Nor­jas­ta pa­la­tes­sa – Ko­ko­sim­me yhteen ra­jan­yli­tys- ja tes­taus­sään­nöt, jotka kos­ke­vat ta­val­li­sia lap­pi­lai­sia län­si­ra­jal­la

23.06.2021 19:45 4
Tilaajille