Aluevaalit: Näin seuraat alue­vaa­le­ja Lapin Kansan ver­kos­sa – tu­los­pal­ve­lu alkaa päi­vit­tyä kello 20.00 alkaen

korona
Maan johtaminen on kriisissä. Valmiuslain käyttöönotto voi olla työvoiman saannin kannalta perusteltua, mutta vaalien läheisyyden takia syitä saattaa löytyä muualtakin
Pääkirjoitus

Maan joh­ta­mi­nen on krii­sis­sä. Val­mius­lain käyt­töön­ot­to voi olla työ­voi­man saannin kan­nal­ta pe­rus­tel­tua, mutta vaalien lä­hei­syy­den takia syitä saattaa löytyä muual­ta­kin

14.01.2022 06:00 9
Tilaajille
Simossa tiukka linja rajoitusten suhteen

Simossa tiukka linja ra­joi­tus­ten suhteen

12.01.2022 17:17
Sisärajavalvonta otetaan käyttöön taas Suomen rajoilla – rajayhteisön asukkaille riittää rajan ylitykseen  koronapassi tai todistus sairastetusta taudista tai enintään viikon vanha negatiivinen koronatesti

Si­sä­ra­ja­val­von­ta otetaan käyt­töön taas Suomen ra­joil­la – ra­ja­yh­tei­sön asuk­kail­le riittää rajan yli­tyk­seen ko­ronapas­si tai to­dis­tus sai­ras­te­tus­ta tau­dis­ta tai enin­tään viikon vanha ne­ga­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­ti

22.12.2021 10:46 4
Tilaajille
Rovaniemi, Kemi ja Tornio eivät halua jatkaa koululaisten joululomia koronan kaitsemiseksi – tilanne on sen verran hyvä kuitenkin

Ro­va­nie­mi, Kemi ja Tornio eivät halua jatkaa kou­lu­lais­ten jou­lu­lo­mia koronan kait­se­mi­sek­si – tilanne on sen verran hyvä kui­ten­kin

20.12.2021 11:22 6
Tilaajille
Nenän kaivelu ei maksanut mitään
Kolumni

Nenän kaivelu ei mak­sa­nut mitään

16.12.2021 05:00
Tilaajille

Var­si­nais-Suo­mes­sa jo neljä var­mis­tet­tua omik­ron­tar­tun­taa

03.12.2021 20:39
Rajojen sulkeminen tuo pitkäaikaiset arvet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rajojen sul­ke­mi­nen tuo pit­kä­ai­kai­set arvet

27.11.2021 05:00 1
Tilaajille

Me­ri-La­pin ko­ro­na­ti­lan­ne on heik­ke­ne­mäs­sä

03.11.2021 15:52 2
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on tällä viikolla todettu 26 uutta koronavirustapausta

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on tällä vii­kol­la todettu 26 uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta

03.11.2021 15:07
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­ve­tu­loa tur­val­li­seen Lappiin

25.09.2021 05:30 2
Tilaajille

Ke­min­maan koulut jat­ka­vat lä­hi­ope­tuk­ses­sa

03.09.2021 16:08
Hallitus yrittää pitää yhteiskunnan syksyllä avoimena, mikä on Lapin matkailulle erittäin tärkeä tavoite – Air France ehti ensimmäisenä
Pääkirjoitus

Hal­li­tus yrittää pitää yh­teis­kun­nan syk­syl­lä avoi­me­na, mikä on Lapin mat­kai­lul­le erit­täin tärkeä tavoite – Air France ehti en­sim­mäi­se­nä

07.08.2021 07:00 10
Tilaajille
Länsi-Pohjassa havaittiin kaksi uutta koronavirustartuntaa

Län­si-Poh­jas­sa ha­vait­tiin kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

16.07.2021 07:47
Rokotustodistuksella välttää koronatestin Ruotsista ja Norjasta palatessa – Kokosimme yhteen rajanylitys- ja testaussäännöt, jotka koskevat tavallisia lappilaisia länsirajalla

Ro­ko­tus­to­dis­tuk­sel­la välttää ko­ro­na­tes­tin Ruot­sis­ta ja Nor­jas­ta pa­la­tes­sa – Ko­ko­sim­me yhteen ra­jan­yli­tys- ja tes­taus­sään­nöt, jotka kos­ke­vat ta­val­li­sia lap­pi­lai­sia län­si­ra­jal­la

23.06.2021 19:45 4
Tilaajille
Ainutlaatuinen vuosi Torniossa – Toinen juhannus lähestyy ja Tapio Kulmalan työ länsirajalla jatkuu

Ai­nut­laa­tui­nen vuosi Tor­nios­sa – Toinen ju­han­nus lä­hes­tyy ja Tapio Kul­ma­lan työ län­si­ra­jal­la jatkuu

23.04.2021 10:06
Tiistain päivittyvä koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä kaksi tartuntaa, Länsi-Pohjassa ei uusia tartuntoja, Suomessa kolme uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemaa

Tiis­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja, Suo­mes­sa kolme uutta ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­maan tautiin liit­ty­vää kuo­le­maa

13.04.2021 16:01 2
Korona pysyi aisoissa, vaikka Lappi täyttyi pääsiäisenä matkailijoista – Infektioylilääkäri: "Ollaan pärjätty erinomaisen hyvin"

Korona pysyi ai­sois­sa, vaikka Lappi täyttyi pää­siäi­se­nä mat­kai­li­jois­ta – In­fek­tioy­li­lää­kä­ri: "Ollaan pär­jät­ty erin­omai­sen hyvin"

13.04.2021 09:45 11
Tilaajille
Lapista pääsee Norjaan ilman karanteenia, jos maahantulon muut ehdot täyttyvät – Turistit eivät edelleenkään saa ylittää rajaa

Lapista pääsee Norjaan ilman ka­ran­tee­nia, jos maa­han­tu­lon muut ehdot täyt­ty­vät – Tu­ris­tit eivät edel­leen­kään saa ylittää rajaa

12.04.2021 19:22 1
Tilaajille
Ruotsin koronatilanne jatkuu vaikeana, ja päivittäin raportoidaan tuhansista tartunnoista

Ruotsin ko­ro­na­ti­lan­ne jatkuu vai­kea­na, ja päi­vit­täin ra­por­toi­daan tu­han­sis­ta tar­tun­nois­ta

12.04.2021 12:10 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lais­ta epi­de­mian hoitoa

11.04.2021 19:47 2
Tilaajille