Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Pikkujoulut
Arvio: Lainanhaussa hurmurin vakuuksilla — Panu Raipian ohjaama pankkikomedia on paketillinen tavanomaista pikkujouluviihdettä

Arvio: Lai­nan­haus­sa hur­mu­rin va­kuuk­sil­la — Panu Raipian ohjaama pank­ki­ko­me­dia on pa­ke­til­li­nen ta­van­omais­ta pik­ku­jou­lu­viih­det­tä

27.10.2023 13:31
Tilaajille
Nelikko yritti anastaa joulukuusen Rovaniemen keskustan kävelykadulta – sivullisen huuto esti yrityksen

Nelikko yritti anastaa jou­lu­kuu­sen Ro­va­nie­men kes­kus­tan kä­ve­ly­ka­dul­ta – si­vul­li­sen huuto esti yri­tyk­sen

03.12.2022 16:00 2
Tilaajille
Koronaturvallisia pikkujouluja ei ole, mutta moni aikoo silti bilettää: "Aiemmassa työpaikassani sain mukaani miehen..."

Ko­ro­na­tur­val­li­sia pik­ku­jou­lu­ja ei ole, mutta moni aikoo silti bi­let­tää: "Aiem­mas­sa työ­pai­kas­sa­ni sain mukaani mie­hen..."

01.12.2022 20:30 2
Tilaajille
Pikkujoulukausi on bilebändien kulta-aikaa
Kolumni

Pik­ku­jou­lu­kau­si on bi­le­bän­dien kul­ta-ai­kaa

30.11.2022 06:00
Varjostaako korona pikkujouluja? Osallistu Lapin Kansan nettikyselyyn

Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

27.11.2022 16:00
Moni työnantaja aikoo piristää työntekijöitään perinteisillä pikkujouluilla – Ylilääkäri: Rokottamattomille lähijuhlinta on selvä riskin paikka

Moni työn­an­ta­ja aikoo pi­ris­tää työn­te­ki­jöi­tään pe­rin­tei­sil­lä pik­ku­jou­luil­la – Yli­lää­kä­ri: Ro­kot­ta­mat­to­mil­le lä­hi­juh­lin­ta on selvä riskin paikka

02.10.2021 18:30
Tilaajille
Pikkujouluille myydään nyt vaihtoehtoja, mutta riittääkö kysyntää? – Ulkona, etänä tai pienellä porukalla isossa pöydässä

Pik­ku­jou­luil­le myydään nyt vaih­toeh­to­ja, mutta riit­tää­kö ky­syn­tää? – Ulkona, etänä tai pie­nel­lä po­ru­kal­la isossa pöy­däs­sä

17.11.2020 06:30
Tilaajille
Toimittajalta: Pikkujoulujen riskipistebingo – mitä vähemmän pisteitä, sen parempi
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pik­ku­jou­lu­jen ris­ki­pis­te­bin­go – mitä vä­hem­män pis­tei­tä, sen parempi

13.11.2020 15:31